Ekspeditsioonid

Tiiu Erelt, Tiina Leemets, Peeter Päll, Maire Raadik, Mai Tiits, Jüri Viikberg

06.-16.09.2001 õppereis Krimmi; sh kuulatud II eesti suvepäevade raames peetud teaduskonverentsi ettekandeid ja osaletud eesti keele strateegia ja eesti keele välisõpet käsitlenud rongiseminaridel.

Piret Norvik

06.-08.07.2001 meie põhjarannikul Viinistu, Kasispea, Vihasoo, Pihlaspea ja Käsmu külas. Murdekõne helilindistamine ja EMS-i 11. vihiku jaoks murdesõnavara täpsustamine. Helilinti 3 t 10 min. Omal kulul.

Jüri Viikberg

Saaremaa 26.06 - 07.07, TPÜ murdepraktika juhendamine (+ 90 min helilinti Khk murdekeelest, 60 min helilinti Stjopa ja Nadjoža Leontjevi lapselapse Lea Kuldsepaga). Krimm 06.-14.09.2001, 45 min helilinti Erna Puurmanilt (Novaja Estonija küla).