Eelmiste aastate aruanded

Eesti Keele Instituudi struktuur ja uurimisteemad

Eesti Keele Instituudis on kolm sektorit:

·        Eesti kirjakeele grammatika sektor (GRM), juhataja mag. Peeter Päll. Teadusteema ”Eesti kirjakeele grammatiline struktuur ja tüpoloogia”, teemajuht dr Helle Metslang, alates 2001 dr Ülle Viks.

·        Eesti kirjakeele sõnavara sektor (LKS), juhataja mag. Margit Langemets. Teadusteema ”Eesti kirjakeele sõnavara päritolu ja struktuur”, teemajuht dr Asta Õim.

·        Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor (MRD), juhataja dr Kristiina Ross. Teadusteema ”Eesti murrete ja lähisugukeelte grammatika ja sõnavara”, teemajuht dr Kristiina Ross.

Aastaaruanne 2000

Välis-ja ühisprojektid

Grandiprojektid

Kaitstud väitekirjad

Magistrandid ja doktorandid

Riiklikud preemiad

Osalemine teadusüritustel

Loengutegevus

Üksikloengud

Loengukursused

Konsultatsioonid, nõustamine

Teadustööde juhendamine

Ekspeditsioonid

Publikatsioonid

Monograafiad

Teadusartiklid indekseeritavates väljaannetes       

Muud teadusartiklid

Sektorid

Eesti kirjakeele grammatika sektor

Eesti kirjakeele sõnavara sektor

Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor