Riiklikud preemiad

Eesti Vabariigi teaduspreemia humanitaarteaduste alal

”Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999” ning sellega seotud muud keelekorralduslikud raamatud ja artiklid:

Tiiu Erelt (kollektiivi juht), Tiina Leemets, Sirje Mäearu, Maire Raadik.