Magistrandid ja doktorandid

Kairit Henno

TÜ doktorant. Doktoritöö teema “Nimede eestistamine 1918–1940”, juhendaja dr Marja Kallasmaa.

Jelena Krõlova

TPÜ magistrant. Magistritöö esialgne teema “Autentsed tekstid keskkonna kujundajana põhikoolis eesti keele teise keelena õpetamisel”, juhendaja dr Mart Rannut.

Sander-Alfred Liivak

TÜ magistrant. Magistritöö esialgene teema “Keskalamsaksa laensõnad eesti ja läti keeles”, juhendaja dr Tiit-Rein Viitso.

Merike Mägedi

TPÜ magistrant. Magistritöö esialgne teema “Võõrsõnade kohanemine ja käitumine eesti keeles”, juhendaja mag Krista Kerge.

Taimi Rosenberg

TPÜ magistrant. Magistritöö teema “Noomen Hargla murrakus”, juhendaja dr Helmi Neetar.