Kaitstud väitekirjad

Marja Kallasmaa

Kaitstud PhD Tartu Ülikoolis 28. 03. 2000 “Saaremaa kohanimed”

Margit Langemets

Kaitstud magistritöö Tartu Ülikoolis 28.03.2000 “Sõnaraamatu arvutilingvistiline analüüs”