Osalemine grandiprojektides

Nüüdisvõõrsõnavara arengusuunad ETF grant nr 3851 (01.01.1999–31.12.2002)

Peeter Päll (grandihoidja)

Jane Lepasaar

Merike Mägedi

Läänemeresoome keelte baltismide sõnastik ETF grant 861 (01.06.1999–31.01.2002)

Lembit Vaba (grandihoidja)

Sõnavormide kasutus tänapäeva eesti keeles ETF grant 3862 (01.01.1999–31.12.2002)

Ülle Viks (grandihoidja)

Indrek Hein

Eesti Lingvistika andmebaas (LIIS) ETF grant 3489 (01.01.1998–31.12.2001)

Indrek Hein (grandihoidja)

Margit Langemets

Silvi Vare

Ülle Viks

Atlas Linguarum Fennicarum ETF 4193 (01.01.2000–31.12.2003)

Arvo Laanest (grandihoidja)

Helmi Neetar

Vilja Oja

Tiit-Rein Viitso (Tartu Ülikool)

Hargla murraku morfoloogia II ETF 3859 (01.01.1999–31.12 2002)

Helmi Neetar (grandihoidja)

Ülle Viks

Eesti kirjakeele grammatikavahendite kasutuspotentsiaal ETF 3858 (01.01.1999–31.12.2002)

Helle Metslang (grandihoidja)

Silvi Vare

Eesti vokaalid kõnes ETF 3697 (01.01.1999–31.12.2000)

Hille Pajupuu (grandihoidja)

Lääne-Eesti loodusnimed ETF 2753 (01.01.1997–31.12.2000)

Marja Kallasmaa (grandihoidja)

Eesti murrete elektrooniline andmebaas II. ETF 4192 (01.01.2000–31.12.2003)

Jüri Viikberg (grandihoidja)

Karl Pajusalu (Tartu Ülikool)

Liina Lindström (Tartu Ülikool)

Varje Lonn

Kõnesünteesi kvaliteedi hindamine ja kasutajaliidesed eestikeelsele tekst-kõne süsteemile ETF 4194 (01.01.2000–31.12.2001)

Meelis Mihkla (grandihoidja)

Einar Meister (Küberneetika Instituut)

Arvo Eek (Küberneetika Instituut)

Rahvusliku muusika idee Euroopas ja rahvusliku helikeele loomine Eestis 1920–1940. ETF 3856 (01.01.1999–31.12.2000)

Urve Lippus (grandihoidja)

Vaike Sarv

Anu Kõlar (Eesti Muusikaakadeemia)

Eesti varasema piiblitõlke tekstianalüüs 2759 (01.01.1997–31.12.2000)

Kristiina Ross (grandihoidja)

Eesti loodusnimistu normimine ETF 3850 (01.01.1999–31.12.2000)

Peeter Päll (grandihoidja)