Osalemine välis- ja/või ühisprojektides

Anu Haak, Margit Langemets, Valdek Pall, Ülle Viks, Asta Õim

Soome-eesti sõnaraamat (1998–2002), partneriteks Kotimaisten kielten tutkimuskeskus (Helsinki) ja Eesti Keele Instituut (Tallinn). Projekti käigus koostatakse (A. Haak, P. Kokla, K. Kuusk, H. Laanpere) ja toimetatakse (V. Pall, M. Länsimäki) mahukas tänapäevane soome-eesti sõnaraamat. Projekti lõpuks valmib soome-eesti sõnaraamatu elektrooniline variant (M. Langemets): SGML-märgenduses struktureeritud tekstina. Sõnaraamat trükitakse Eestis.

Mais 2000 toimus juhatuse koosolek Soomes, novembris Tallinnas.

Indrek Hein, Indrek Kiissel, Margit Langemets, Meelis Mihkla, Ene Vainik, Ülle Viks

Keeletehnoloogia sihtprojekt EIK. (Teised osalised Eesti Informaatikakeskus, Tartu Ülikool, OÜ Filosoft, Küberneetika Instituut). Kodulehekülg: http://www.eki.ee/keeletehnoloogia/

Evi Juhkam, Marja Kallasmaa, Peeter Päll

Estonian-Swedish cultural heritage (ESCH) – (Rootsi kaudu taotlus EL) Projekti ettevalmistamine 13.04 ja 6.–7.06.

Marja Kallasmaa

Onomastica Uralica – (Ungari)

Arvo Laanest, Helmi Neetar, Vilja Oja

Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE). Läänemeresoome keelte atlase koostamine-toimetamine ühistöös Soome ja Karjala keeleteadlastega. Peatoimetaja on prof. Tuomo Tuomi (Helsinki).

Margit Langemets

Europrojekt CONCEDE (CONsortium for Central European Dictionary Encoding; 1998–2001), koordineerijaks Brightoni ülikool (EKI kui Tartu Ülikooli alltöövõtja): seletava sõnaraamatu artiklite (500) SGML-märgendus ja selle ekspertkontroll ühtse sõnaraamatute struktuuriskeemi järgi. Kodulehekülg: http://www.itri.bton.ac.uk/projects/concede/.

Helle Metslang

Alustas ilmumist keeleteaduslike publikatsioonide sari Oural – Ural (M. M. Jocelyne Fernandez-Vest Pariisist, Erling Wande Stockholmist ja Helle Metslang Tallinnast)

Meelis Mihkla

Eesti keele tekst-kõne süntesaator – Eesti Keele Instituudi, Küberneetika Instituudi ja OÜ Filosofti ühisprojekt.

Helmi Neetar

Euroopa keeleatlas Atlas Linguarum Europae (toimetuskolleegiumi liige)

Vilja Oja

Keel ja meel: rakendusesteetika küsimusi. Eesti Kunstiakadeemia Kunstiteaduste instituudi projekt keskendub ruumi (koha) ja värviga seotud teoreetilisele uuringutele. Värvinimetuste lingvistiline analüüs (Vilja Oja).

Peeter Päll

ÜRO kohanimeekspertide rühma latinisatsioonisüsteemide töörühma juht.

Urmas Sutrop

“Stammbaumtheorie und die Klassifizierung der ostseefinnischen Sprachen” Fritz Thyssen Stiftung’i projekt Konstanzi ülikoolis Saksamaal.

Ene Vainik

Keeletehnoloogia sihtprogramm, õigusmõistete tesauruse alaprojekt. (Teised osalised: Tartu Ülikool ja Õigustõlkekeskus)