Eesti murrete ja lähisugukeelte sektor

(lühemalt: murdesektor, MRD)

Juhataja: dr Kristiina Ross, tel 6442406, kristiina@eki.ee

Sihtfinantseeritav teadusteema ”Eesti murrete ja lähisugukeelte grammatika ja sõnavara”, teemajuht dr Kristiina Ross.

Aasta olulisemad tulemused

Eevi Juhkam & Aldi Sepp. Läänemurde tekstid. Toimetanud Anu Haak. Eesti murded 8. Tallinn, 2000. – 764 lk. (Kogu sarjast on ilmumata veel kaks köidet: “Võru murde tekstid” ja “Saarte murde tekstid”)

Marja Kallasmaa. Saaremaa kohanimed II. – Tallinn, 2000. – 222 lk.

Vadja keele sõnaraamat 4. Toimetanud Silja Grünberg [tiitelandmetes ekslikult: Elna Adler] ja Merle Leppik. – Tallinn, 2000. – 418 lk. (Kogu sõnaraamatu materjal on arvutisse sisestatud ning praegu toimetatakse 5. köite osa.)

Mari Musta 80. juubeliks ilmusid:

Inter dialectos nominaque. Pühendusteos Mari Mustale 11. novembril 2000. Koostanud ja toimetanud Jüri Viikberg. Eesti Keele Instituudi Toimetised 7. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2000. XXII + 498 lk.

Mari Must. Vene laensõnad eesti murretes. Toimetanud Lembit Vaba. Tallinn 2000.

Jätkus läänemeresoome keelte atlase – Atlas Linguarum Fennicarum (ALFE) koostamine, töörühmal valmis ALFE I osa esialgne käsikiri ning kogumik Studia ad geographiam linguarum pertinentia. Toimetanud Vilja Oja ja Seppo Suhonen. Eesti Keele Instituudi Toimetised 6, 2000. Tallinn.

Jätkus Eesti murrete sõnaraamatu toimetamine (Anu Haak, Vilja Oja, Aldi Sepp, Jüri Viikberg).

Jätkus Eesti keele etümoloogilise kartoteegi täiendamine ja Eesti etümoloogilise baassõnaraamatu koostamine (Maeve Leivo, Mari-Epp Tirkkonen, Lembit Vaba)