Teaduslikud artiklid indekseeritavates ja rahvusvahelise levikuga väljaannetes

Kallasmaa, Marja. 2000. Paul Johanseniga Harju-Madisel. – Keel ja Kirjandus, 6, 385–391.

Karelson, Rudolf. 2000.Mida pidada kirjakeeles murdesõnaks? – Keel ja Kirjandus, 12, 877–883.

Metslang, Helle. 2000. Analytism and synthetism in the development of tense and aspect systems of literary Estonian. – Grammaticalisation aréale et semantique cognitive: les langues fenniques et sames, 119–133. Eesti Keele Sihtasutus. (Oural – Ural nº 1. (Sous la direction de M. M. Jocelyne Fernandez-Vest.)

Metslang, Helle. 2000. Reflections on development of a particle in Estonian. – Estonian: Typological Studies IV. Ed. by Mati Erelt, 59-86. Tartu: Publications of the Department of Estonian of the University of Tartu.

Päll, Peeter. 2000. Consequences of the coexistence of different writing systems in the example of Estonia. — Utanlandske namn i Norden. Rapport frå NORNAs tjuesjette symposium i Oslo 28. –30. mai 1997. NORNA-rapporter 68. NORNA-Förlaget, Uppsala 1999 (de facto 2000), lk 171–180.

United Nations Romanization Systems for Geographical Names. Preliminary Report on Their Current Status. Compiled by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems. Version 1.3. March 2000 (alusteksti koostaja Peeter Päll). http://www.eki.ee/wgrs/

Ross, Kristiina. 2000. Bible Translation as Mediator of Hebrew Impact on Target Languages: The Estonian Bible Translation by Johannes Gutslaff. – Nordisk Judaistik / Scandinavian Jewish Studies, Vol 21, No. 1-2, 123-130.

Ross, Kristiina. 2000. Kahe piiblitermini vasteist eesti piiblitõlkes. - Pipliakielestä kirjakieleksi. Toimetanud M. Punttila, R. Jussila, H. Suni. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, 152–168. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 105.)

Ross, Kristiina. 2000. Tõlketehnilisi küsimusi eesti kirjakeele algusaegadest: teine käsk. – Keel ja Kirjandus, 11, 781–795.

Sutrop, Urmas. 2000. The forest of Finno-Ugric languages. In Ago Künnap (ed.), The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia II and III, 165–196. (Fenno-Ugristica, 23; Historica Fenno-Ugrica). Tartu: University of Tartu. Division of Uralic Languages / Societas Historiae Fenno-Ugricae.

Sutrop, Urmas. 2000. The basic colour terms of Estonian. Trames 4/1: 143–168.

Sutrop, Urmas. 2000. Basic terms and basic vocabulary. In Mati Erelt (ed.). Estonian: Typological Studies, vol. 4, 118–145. (Tartu Ülikooli eesti keele õppetooli toimetised, 14.) Tartu.

Sutrop, Urmas. 2000. From the ‘Language Family Tree’ to the ‘Tangled Web of Languages’. In Anu Nurk, Triinu Palo, & Tõnu Seilenthal (red.). Congressus nonus internationales Fenno-Ugristarum.7.–13. 8. 2000 Tartu. Pars I: Orationes plenariae & Orationes publicae, 197–219. Tartu.

Viks, Ülle. 2000. Kuidas tekib sõnastikukirjesse grammatika. – Keel ja Kirjandus, 7, 486–495 (ETF 3489). http://www.eki.ee/teemad/kirjegeneraator.html

Viks, Ülle. 2000. Tools for the Generation of Morphological Entries in Dictionaries. – Second International Conference on Language Resources and Evaluation. Proceedings Volume I. Athens, Greece, 31 May – 2 June 2000, lk 383—388.