Teadustööde juhendamine, oponeerimine, retsenseerimine, seotus üliõpilastega

Tiiu Erelt

Juhendatud teoloogia terminoloogia alast seminaritööd Tartu ülikoolis.

Marja Kallasmaa

Juhendatud Tartu ülikooli doktoranti Kairit Hennot.

Tiina Leemets

Juhendatud inglise laenude alast seminaritööd Tartu ülikoolis.

Helmi Neetar

Oponeeritud Tallinna Pedagoogikaülikooli magistrandi Kaja Toikka magistritööd “Koillisviron murteen itäosan sanaston murre- ja kieliyhteyksiä”.

Piret Norvik

Retsenseeritud Tallinna Pedagoogikaülikooli üliõpilase Kaja Toikka lõputööd "Koillisviron murteen itäosan sanaston murre- ja kieliyhteyksiä".

Peeter Päll

Juhendatud Tartu ülikooli üliõpilase Eve Alenderi lõputööd ettevõttenimedest.

Konsultatsioonid üliõpilastele (Annika Smõslova TÜ-st, Marek Meristo Göteborgi ülikoolist, TPÜ tudengid) nimeteemaliste tööde asjus (eestirootsi nimed, võõrnimed jne).

Maire Raadik

Juhendatud Tartu ülikooli eesti keele üliõpilase Anu Sepa seminaritööd kosmeetika sõnavarast (töö on kaitstud 2000. a novembris).

Urmas Sutrop

Juhendatud Eesti Humanitaarinstituudi magistranti Merilin Miljanit.

Lembit Vaba

Eeloponeeritud Helsingi ülikooli doktorandi Marjo Mela väitekirja "Latvian virolaiset ja heidän historiansa".

Ülle Viks

Nõustatud Tartu ülikooli magistranti Heli Uibot (kahetasemeline morfoloogia).

Nõustatud Eesti Keele Instituudi magistranti Margit Langemetsa (sõnastike arvutitöötlus).

Retsenseeritud Tartu ülikooli doktorandi Kaili Müürisepa väitekirja “Eesti keele arvutigrammatika: süntaks”.

Asta Õim

Tallinna Pedagoogikaülikool, keeleteaduskond, bakalaureusetööde kaitsmise komisjoni liige.

Vt ka Loengukursused ja Magistrandid, doktorandid