Üksikloengud

Tiiu Erelt

31.03 Tallinnas emakeeleõpetajaile “Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999”.

25.08 Viljandis emakeeleõpetajaile "Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999".

Anu Haak

Tallinlaste kõnekeelest Gustav Adolfi gümnaasiumi keelepäeval 14. märtsil 2000.

Margit Langemets

Tartu Ülikooli üldkeeleteaduse õppetool, eesti filoloogia kõrgema astme üliõpilastele, 2 loengut ja 2 arvutipraktikumi kursuse “Arvutite kasutamine keeleteaduses” raames (märts 2000):

Tiina Leemets

Helsingis Tuglase seltsis “Eesti õigekeelsus ja uus ÕS”. 29.01.2000.

Õigustõlkekeskuse Tartu kontoris “Omasõnad, võõrsõnad, tsitaatsõnad”. 10.02.2000.

Õigustõlkebüroos Interlex “Numbrite ja lühendite õigekirjutus”. 29.03.2000.

Õpetajate täiendusõppekeskuses (Raadiku tn) “ÕS 1999 ja aktuaalsed keeleküsimused”. 18.05.2000.

Sirje Mäearu

Eesti Õigustõlke Keskus “Käänete liig- ja vaegtarvitus”, “Sõnamoodustus”, “Nominaalstiil”. 11.02.2000.

Eesti Telefon “Sõnakasutus”. 14.03.2000.

Õpetajate täienduskursus “Sõnastusprobleeme”. 15.03.2000.

Jõgeva Ühisgümnaasium emakeelepäev “ÕS 99 ning EKI keelenõuanne”. 16.03.2000.

Õigustõlkebüroo Interlex “Kantseliitlik keeletarvitus”, “Rektsioonid”, “Sõnamoodustus”. 30.03.2000.

Tallinna Pedagoogiline Seminar lasteaednike koolitus “Igapäevane keelenõuanne”. 12.04.2000.

Viljandi Maagümnaasium (Viljandimaa emakeeleõpetajad) “EKI keelenõuanne”. 25.08.2000.

EKI noorte seminar “Eesnimi liitumi osana”.11.10.2000.

Haapsalu Gümnaasium (Läänemaa emakeeleõpetajad) “Keelenõuandeküsimusi”. 17.11.2000.

Piret Norvik

Käsmu külakonverentsil "Kirjanikud Käsmus ja Käsmu raamatutes" ettekanne "Käsmu randlaste keelest" 26. augustil 2000.

Avasõna "Hõimupäevad ja hõimurahvad" hõimupäevadel Sillamäe kannukakoolis 11. oktoobril 2000. Seejärel esinetud samas koolis teemal "Ungari ja ungarlased".

Peeter Päll

Õigustõlkekeskuse Tartu osakonna töötajaile nimekorraldusest 11.02.2000.

Tartu Ülikooli eesti filoloogidele teemal “Nimed – kord või kaos?” 16.02.2000.

Maire Raadik

Seminar Eesti Õigustõlke Keskuse Tartu osakonna tõlkijatele ja toimetajatele; teemad: algustäheortograafia, kokku- ja lahkukirjutus, majandussõnavara. 10.02.2000.

Seminar AS Eesti Telefoni teleteenuste allüksuse sekretäridele, teemad: lühendamine, algustäheortograafia, kokku- ja lahkukirjutus. 14.03.2000.

Seminar õigustõlkefirma Interlex tõlkijatele ja toimetajatele, teemad: algustäheortograafia, kokku- ja lahkukirjutus, lausestus. 31.03.2000.

Esinemine Pirita majandusgümnaasiumi õpetajatele ja 12. klasside õpilastele; teema: „Eesti keele sõnaraamatut ÕS 1999”. 11.04.2000.

Loeng Eesti Meediakeskuse ja Tartu ülikooli ajakirjanduse osakonna õppepäeval „Korrektne emakeel” nädala- ja maakonnalehtede keele- ja küljetoimetajatele; teema: uued suundumused eesti kirjakeele korralduses. 25.08.2000.

Kristiina Ross.

Eesti Humanitaarinstituudis loeng “Sissejuhatus Eesti usundiruumi.”

Urmas Sutrop

EKI seminaris teaduslik ettekanne “Mida keel mäletab” 6. septembril 2000.

Eesti Humanitaarinstituudi inglise keele osakonnas ettekanne “Basic terms, list task, and a cognitive salience index” 17. oktoobril 2000.

Tallinna Pedagoogilise Ülikooli eesti keele õppetoolis seminar “Põhisõnad ja sõnavara struktuur” 12. detsembril 2000.

Lembit Vaba

“Eesti perekonnanimed ja etümoloogia”, Eesti Genealoogia Seltsi Viljandi osakond, kodu-uurijad, genealoogiaharrastajad, 9.12.2000.

Jüri Viikberg

"Meenutusi "Eesti rahvaste raamatust"" – ettekanne Eesti Demograafia Assotsiatsioonis. 30.03.2000.

"Siberieesti keelest" – venia legendi TPÜ-s dotsendi kohale valimisel (a-iks 2000–2004). 11.05.2000.

"Viro rajavaltiona: kieli ja kansakunta" – ettekanne Helsingis Eduskunnas VYL-i seminaril. 30.05.2000.

"Virolainen huumori ja vitsit" – ettekanne Helsingis Tuglas-seuras. 21.11.2000, sama .ettekanne Tuglas-seura Lappeenranna osakonnas 22.11.2000.

Ülle Viks

Tartu, TÜ eesti filoloogia ülemastmele. Teema: Reeglipõhine morfoloogia ja sõnastikud.