TOIMETAJATE AMETIJUHEND

EKI arendustegevuse poolel on kasutusel vanemtoimetaja ja toimetaja ametikohad. EKI arendustegevus hõlmab järgmisi rakendusliku väljundiga töid: akadeemiliste alussõnaraamatute ja tekstikogude koostamine ja toimetamine (sh peatoimetamine, koostamispõhimõtete väljatöötamine jm), keelehoole, keelekorraldus, andmekogude (arhiivide ja sõnakogude) koostamine ja toimetamine.

1. Vanemtoimetaja

1.1. Vanemtoimetaja on oma eriala tunnustatud spetsialist. Vanemtoimetaja vastutab sõnaraamatu koostamise ja toimetamise eest kuni trükis ilmumiseni.
1.2. Vanemtoimetaja tööülesannete hulka kuulub toimetajate ja assistentide juhendamine.
1.3. Vanemtoimetaja vahetuks töökorraldajaks on sektorijuhataja, kui töökorraldus ei näe ette teisiti.
1.4. Vanemtoimetaja ametikoha taotlemisel on nõutav filoloogiline kõrgharidus ja eelnev töökogemus toimetajana või muu rakendusliku filoloogilise töö täitjana.

2. Toimetaja

2.1. Toimetaja on vanemtoimetaja või sektorijuhataja juhendamisel töötav spetsialist.
2.2. Toimetaja tööülesannete hulka kuulub sõnaraamatu või tekstikogu käsikirja koostamine või toimetamine, selle arvutisse sisestamine ja korrektuuri lugemine trükiks ettevalmistamise ajal, andmekogude koostamine, korrastamine või toimetamine. Toimetaja osaleb sõnaraamatu, tekstikogu või andmekogude koostamispõhimõtete väljatöötamises.
2.3. Toimetaja vahetuks töökorraldajaks on sektorijuhataja, kui töökorraldus ei näe ette teisiti.
2.4. Toimetaja ametikoha taotlemisel on nõutav filoloogiline kõrgharidus.