Wiedemanni sõnaraamat

Otsi

Sõna: ...
Abipäringud: neologismid, vananenud sõnad, Jakob Hurda poolt märgitud vigu.

Märgendeid esialgu otsida ei saa (nt ei saa teha päringut "kus on grammatikas 5N"). Otsitav tekstijupp peab täht-tähelt klappima laotuga, seega tasub paljusid sõnu otsida mitmel moel -- palatalisatsiooniga ja ilma, suur- ja väiketähega, liitsõnu nii sidekriipsuga kui tühikuga jne.


Ladumize ezimene õpetus