[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

absurd <abs|`urd -urdi -`urdi 22e s> (< ld absurdus mõttetu, totter) • mõttetus, mõttetu väljend v varjatud vasturääkivus

esoteeriline <esoteerili|ne -se -st 12 adj> (< esoteerika) • salajane, varjatud, ainult pühendatuile määratud. Vastand eksoteeriline

fokaalinfektsioon <+ infektsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< fokaalne + infektsioon) • med kollenakkus, haigestumine varjatud haiguskoldeist, mis võivad asuda hambais, kurgumandleis, sapipõies jm

implitsiitne <implits`iit|ne -se 2 adj> (ld implicitus, implicatus sisse mähitud; sassi aetud)
1. loog loogilise järeldusena sisalduv, endastmõistetav
2. varjatud, ilmutamata, selgelt väljendamata v sõnastamata. Vastand eksplitsiitne
implitsiitne liitsõnalgv liitsõna, milles moodustusosade tähendusseos jääb vormiliselt väljendamata

intiimne <int`iim|ne -se 2 adj> (pr intime < ld intimus sisim, sügavaim) • väga lähedane, usalduslik; puhtisiklik, eraeluline, (võõraste eest) varjatud, hubane; tundmuslik, tundehell; sugueluline

iroonia <ir`oonia 1 s> (ld ironia < kr eirōneia teesklus, iroonia)
1. peen varjatud pilge; väljendusviis, kus teesklevalt väidetakse vastupidist sellele, mida tõeliselt mõeldakse, ning sõna kasut vastupidises tähenduses (vt ka sarkasm, satiir, huumor)
2. aj, fil Sokratesele omane tõe tuletamise dialektiline meetod: teadmatust teeseldes viiakse vastase väited osavate küsimuste abil absurdini, et näidata nende tühisust, nn sokraatiline iroonia
3. aj, kirj Saksa vararomantikutel (nt Schlegelil) mäng omaloodud kunstimaailmaga: kunstilise illusiooni loomine ja selle lõhkumine ühtaegu, nn romantiline iroonia

irratsionalism <irratsional|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< irratsionaalne) fil
1. seisukoht, mille järgi inimmõistus (ratio) üksi ei ole võimeline maailma adekvaatselt tunnetama
2. arusaam, et inimene ei ole oma olemuselt ratsionaalne olend, et temas valitsevad varjatud jõud, nt alateadvuse impulsid
3. seisukoht, et maailma olemus ei ole ratsionaalne, et maailmas valitsevad seletamatud jõud

kronogramm <+ gr`amm grammi gr`ammi 22e s> (< krono- + -gramm)
1. kronograafi (2) abil tehtud üleskirjutis; lühikeste, üksteisele järgnevate v korduvate sündmuste ajagraafik
2. fraas, milles on varjatud kujul antud mingi aastaarv (hrl Rooma numbrites, mis on suurtähekujulised)

krüptiline <krüptili|ne -se -st 12 adj> (kr kryptos) • salajane, varjatud, peidetud

latentne <lat`ent|ne -se 2 adj> (ld latens) • varjatud, peidus olev, peit-
latentne kujutisinfo latentkujutis, nähtamatu kujutis (nt laserprinteri trumlile tekitatav elektrilaengutest koosnev kujutis)
latentne soojusfüüs varjatud soojus
latentne staadiummed haiguse peitejärk, ilmsete haigusnähtudeta järk haiguse arenemises
latentne viirusmed organismi rakkudes varjatuna, haigusnähte mittetekitavana esinev viirus

okultism <okult|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld occultus varjatud, salajane) • õpetused (nn salateadused) looduses ja inimeses toimuvaist üleloomulikest ja tunnetamata jõududest

okultne <ok`ult|ne -se 2 adj> (< ld occultus) • varjatud, salajane

potentsiaal <potentsi|`aal -aali -`aali 22e s> (< potentsiaalne)
1. (varjatud) toimimis- v jõudlusvõime, varusolev jõud
2. füüs (elektri, magneti, raskusjõu) jõuvälja iseloomustav suurus
3. lgv võimalikkuse kõneviis, tegusõna vorm, mis esitab olemise v tegevuse võimalikkust v tõenäosust

redhibitsioon <redhibitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld redhibitio < redhibere tagasi võtma) • jur ostu-müügilepingu tühistamine; eseme tagasivõtmine ostuhinna vastu juhtumil, kui ostja avastab ostetud eseme varjatud vea

retsessiivne <retsess`iiv|ne -se 2 adj> (< ld recedere, perf partits recessus tagasi minema, taanduma) • biol taanduv, vaibuv, varjatud, vaibunud olekus olev (tunnus)
retsessiivne pärilikkusbiol pärandumisviis, mille korral alleel (geen) avaldub ainult homosügootses seisundis (kahekordsena)

sabotaaž <sabot|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr sabotage) • sihilik töö nurjamine tööst täieliku kõrvalehoidmise v selle formaalse täitmise teel, varjatud vastutegutsemine


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur