[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

amfibrahh <amfibr|`ahh -ahhi -`ahhi 22e s> (kr amphibrachys < amfi- + kr brachys lühike) • kirj värsijalg, milles kahe lühikese (v rõhutu) silbi vahel on üks pikk (v rõhuline) silp (◡ – ◡)

amfimakker <amfim`ak|ker -ri 2e s> (kr amphimakros < amfi- + kr makros pikk) • kirj värsijalg, milles kahe pika (v rõhulise) silbi vahel on üks lühike (v rõhutu) silp (– ◡ –)

anapest <anap|`est -esti -`esti 22e s> (kr anapaistos) • kirj värsijalg, mis koosneb kahest lühikesest (v rõhutust) ja ühest pikast (v rõhulisest) silbist (◡◡–)

antibakhius <+ b`akhius -e 11 s> (kr antibakcheios) • kirj antiikaegne värsijalg, mis vastandina bakhiusele koosneb kahest pikast ja ühest lühikesest silbist (– – ◡)

antispast <antisp|`ast -asti -`asti 22e s> (kr antispastos) • kirj antiikses värsiehituses jambist ja trohheusest koosnev värsijalg (◡ – – ◡)

bakhius <b`akhius -e 11 s> (kr bakcheios < pn Bakchos, Kreeka veinijumal) • kirj antiikaegne värsijalg, mis koosnes ühest lühikesest ja kahest pikast silbist (◡ – –)

daktül <d`aktül -i 2e s> (kr daktylos sõrm) • kirj ühest pikast (rõhulisest) ja kahest lühikesest (rõhutust) silbist koosnev värsijalg (– ◡ ◡)

dijamb <+ j`amb jambi j`ambi 22e s> (< di- + jamb) • kirj kaksikjamb, kahejambiline värsijalg (◡ – ◡ –) antiikaja luulekunstis

dohmius <d`ohmius -e 11 s> (kr dochmios) • kirj 5-silbiline värsijalg (◡ – – ◡ –) antiikses värsikunstis, kusjuures lühikesi silpe võis asendada pikkadega ja iga pikka silpi kahe lühikesega

epitriit <epitr|`iit -iidi -`iiti 22e s> (kr epitritos üks ja üks kolmandik, 11/3) • kirj kolmest pikast ja ühest lühikesest silbist koosnev värsijalg antiikluules

heksameeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (kr hexametros < heksa- + metron mõõt) • kirj Vana-Kreeka ja Rooma luules 6-jalaline värss, koosneb viiest daktülist, kuna kuues värsijalg on kahesilbiline; daktüli asemel võib olla ka spondeus; tsesuur on hrl 3. värsijalas pärast arsist; heksameetris on nt Homerose eeposed „Ilias“ ja „Odüsseia“

jamb <j`amb jambi j`ambi 22e s> (kr iambos) kirj
1. värsijalg, mis koosneb lühikesest (rõhutust) ja pikast (rõhulisest) silbist (◡ –)
2. aj Vana-Kreeka luules pilkelise ning paljastava iseloomuga luuleteos

koriamb <kori|`amb -ambi -`ambi 22e s> (kr choriambos < choreios tantsu- + jamb) • kirj Kreeka värsijalg, milles trohheuse silbile järgneb jambi silp (– ◡ ◡ –)

moloss <mol|`oss -ossi -`ossi 22e s> (kr Molossos < molossid, Vana-Kreeka hõim) • kirj värsijalg, mis koosneb kolmest pikast silbist (– – –)

paiaan <pai|`aan -aani -`aani 22e s> , peaan <pe`aan peaani pe`aani 22e s> (kr paian, jumal Apollo epiteet) aj
1. muus Vana-Kreeka koorilüürika žanr, kiidulaul päikesejumal Apolloni auks
2. kirj neljasilbiline antiikne värsijalg

pürrihhius <pürr`ihhius -e 11 s> (kr pyrrhichios < pyrrhichē, teatud sõjatants < pyrrhos tulipunane) • kirj (antiikses värsis) kahest lühikesest v (nüüdses värsis) kahest rõhutust silbist koosnev värsijalg

spondeus <spond`eus -e 9 s; sp`ondeus -e 11 s> (ld < kr spondeios) • kirj vältelises värsisüsteemis kahest silbist (– –) koosnev ning silbilis-rõhulises värsisüsteemis kahest rõhulisest silbist (– –) koosnev värsijalg

tribrahh <tribr|`ahh -ahhi -`ahhi 22e s> (kr tribrachys < tri- + brachys lühike) • kirj kolmest lühikesest silbist koosnev värsijalg (◡◡◡)

trohheus <trohh`eus -e 9 s; tr`ohheus -e 11 s> (kr trochaios < jooksev), koreus <koreus -e 11 s> (kr choreios < tantsu-, koori-) • kirj pikast (rõhulisest) ja lühikesest (rõhutust) silbist (– ◡) koosnev värsijalg


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur