[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 20 artiklit

element <elem|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld elementum algaine)
1. terviku osa, koostisosa, üksikosa; algosis; alge, suge
2. fil asja jaotumatu algosa; vanaaja filosoofias nn ürgaine (tuli, õhk, vesi, maa); sobiv keskkond
3. keem aatomite liik, aatomite individuaalsust iseloomustav mõiste; looduslik v tehisalgaine
4. füüs galvaanielement, fotoelement, termoelement
5. mat hulk
6. piltl teatud (negatiivne) ühiskondlik rühmitis v selle liige (nt kriminaalne element)

fiidel <f`iid|el -li 2e s> (sks Fidel < keskld vitula) • muus keskaegne muusikariist (tuli Euroopas tarvitusele XII s)

gabariit <gabar|`iit -iidi -`iiti 22e s> (pr gabarit) • tehn ehitise, masina, silla, vaguni jne suuruse piirjooned; välismõõtmed, suurus; kujutletav piirjoonestik, mis määrab sõiduki (nt raudteel rongide) takistamatuks läbipääsemiseks vajaliku vaba ruumi
gabariitväravseadis raudteejaamades jm, millest läbisõitmisega kontrollitakse koormatud veokite gabariiti
gabariidituliveoki v sõiduki ees- ja tagaosa kummaski servas paiknev tuli

kalambuur <kalamb|`uur -uuri -`uuri 22e s> (pr calembour) • kirj sõnamäng, sõnamänguline nali, mis põhineb sõnade mitmetähenduslikkusel, samakõlalisusel v kõlalisel sarnasusel
kalambuurriimkirj eritähenduslikest, kuid samakujulistest sõnadest moodustuv riim, nt "(ta) tuli – (põleb) tuli

katafoor <+ f`oor foori f`oori 22e s> (< kata- + -foor) • lgv edasiviide; sõna v fraas, mis viitab tekstis sellele järgnevale sõnale v fraasile, nt see lauses See, kes tuli, oli isa. Vt ka anafoor

kvintessents <kvintess|`ents -entsi -`entsi 22e s> (< ld quinta essentia viies olemus, st peale nelja põhielemendi) fil
1. millegi olulisim osa, põhituum
2. antiikfilosoofias viies element – eeter, mida vastandati tavalisele neljale maisele elemendile (vesi, maa, õhk ja tuli) kui taevakehade elementi
3. keskaegses filosoofias oletatav peen element, millest pidi koosnema asjade olemus

litofaania <litof`aania 1 s> (< lito- + kr phanos helendav, läbipaistev) • kunst XIX s leiutatud portselanikaunistamistehnika: portselanplaadile pressiti piltkujutis, mis tuli nähtavale vastu valgust vaadates

matt2 <m`att mati m`atti 22e s> (ar māta tema suri) • sport otsustav lõpp malemängus, kus kuningale on kuulutatud tuli ("šahh") ja teda ei ole võimalik enam kaitsta

plinktuli <+ tuli tule t`uld t`ulle 20 s> (sks Blinkfeuer) • mer meremärgi plinkiv tuli

pluskvamperfekt <pl`uskvamperf|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (keskld plusquamperfectum < plus quam perfectum enam kui lõpetatud) • lgv enneminevik, pöördsõna ajavorm, väljendab enne mingit minevikuhetke toimunud tegevust (nt: ma olin juba magama läinud, kui isa koju tuli)

punktmaneer <+ man|`eer -eeri -`eeri 22e s> (sks Punktiermanier < punkteerima + maneer) • kunst graafikatehnika, mille puhul kujutise moodustavad üksteise kõrvale klišeeplaadile löödud punktid; tuli kasutusele koos vaselõikega XVI s alguses Itaalias

püreetiline <püreetili|ne -se -st 12 adj> (kr pyretikos < pyretos palavik < pyr tuli) • med palavikuga seotud, palavikku tekitav, palaviku-

püro-, täishääliku ees pür- (< kr pyr tuli) • tule-, tuli- (eesliide, mis viitab tulele v kõrgele temperatuurile)

reeper <r`eeper -i 2e s> (pr repère tähis)
1. geod seina v pinnasesse paigaldatav geodeetiline kõrgusmärk
2. sõj märk v tähis, mille pihta toimub raskerelvade sisselaskmine, enne kui tuli tegelikule sihtmärgile suunatakse
3. mat süsteem, mille alusel määratakse punkti koordinaadid tasandil v ruumis

seks <s`eks seksi s`eksi 22e s> (ingl sex < ld sexus sugupool) • inimese seksuaalsuse avaldumisvormide üldnimetus; suguelu; suguline vahekord
seksisõltuvusmed haiglane, küllastumatu suguelutung
turvaseksseksuaalvahekord kondoomi vm kaitsevahendeid kasutades, et vältida suguhaigustesse nakatumist, seksi ajal ei lasta partneri kehavedelikel sattuda oma kehasse ja vereringesse; mõiste tuli kasutusele seoses aidsi levikuga maailmas, vt ka petting

stiihia <st`iihia 1 s> (vn стихия < kr pl stoicheia algosad, elemendid)
1. iseeneslikult toimiv, hrl ohtlik ja purustav (loodus)jõud, nt torm
2. fil looduse põhielemendid Vana-Kreeka materialistidel: tuli, õhk, vesi ja maa

šahh <š`ahh šahhi š`ahhi 22e s> (prs šāh)
1. sport malemängus „tuli
2. kuningas, päritav monarhi tiitel pärsiakeelsetel aladel; ka mehenime osa, vt ka padišahh

šedööver <šed`ööv|er -ri 2e s> (pr chef-d´œuvre) • meistritöö; aj keskajal tsunftides töö, mis tuli esitada meistrikutse saamiseks; piltl meistriteos, suurepärane kunstiteos

tabu <tabu 17 s> (ingl taboo, tabu < tonga 'tabu) • etn puutumatuskäsk, tegevus- v sõnakeeld; loodusrahvastel olend, ese, paik v toiming, mida tuli vältida, et hoida rituaalset puhtust; piltl mingi sõna, küsimuse, teema vm vältimine; kõlbeliselt keelatu

tvist <tv`ist tvisti tv`isti 22e s> (ingl twist < väänama, väänlema, põimima)
1. tants 4/4-taktimõõdus vaba stiiliga seltskonnatants, tuli moodi 1950ndate lõpus USA-s; põhineb rock’n’roll’il, iseloomulik on puusade rütmiline pööramine ja kõigutamine
2. tekst korrutatud puuvill-lõng


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur