[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

difusioon <difusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld diffusio levitamine, laialivalgumine) • laialivalgumine, hajumine; füüs, keem aineosakeste soojusliikumisest tulenev protsess, mille tagajärjel füüsikalise segu komponendid jaotuvad tasakaaluliselt; gaasides on difusioon suhteliselt kiire, vedelikes aeglasem ja tahkeis aineis väga aeglane
difusioonikambertehn, füüs aparaat ioniseerivate osakeste jälgede vaatlemiseks

distsiplinaarvastutus <+ vastutus -e 11 s> • jur distsipliinirikkumisest tulenev vastutus, mille puhul kohaldatakse teenistusalluvuse korras distsiplinaarkaristusi

funktsionaalne <funktsion`aal|ne -se 2 adj> (< ld functio teostamine, täideviimine) • funktsiooni(de)sse puutuv, sellest tulenev, talitluslik, tegevuslik

geomeetriline <+ meetrili|ne -se -st 12 adj> • mat geomeetriaga seotud, selle seadustest tulenev; geomeetria-
geomeetriline jada vt geomeetriline progressioon

hüpohondria <hüpoh`ondria 1 s> (< uusld hypochondriasis < kr hypochondrion roietealumik) • med kujutletav haigustunne; haiglane muretsemine oma tervise pärast, sellest tulenev raskemeelsus

immanentne <imman`ent|ne -se 2 adj> (< ld prees partits immanens) • fil seesolev, mingile nähtusele seesmiselt omane, selle loomusest tulenev

intellekt <intell|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (sks Intellekt < ld intellectus arusaamine) • mõistus, aru, mõtlemisvõime; psühh inimesele omane võime maailma tunnetada; kõrgemate loomade võime uues olukorras otstarbekalt käituda
tehisintellekt info
1. tehisaru, modelleeritud ajuprotsessidest tulenev arvuti suutlikkus jäljendada inimese vaimset tegevust
2. arvutiteaduse haru, mis uurib ajuprotsesside modelleerimist elektronarvutil ja vastavate arvutisüsteemide loomise meetodeid

liturgiline <lit´urgili|ne -se -st 12 adj> • relig liturgiasse kuuluv, jumalateenistusega (selle rituaali ja korraga) seotud, sellest tulenev

mutatsioon <mutatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld mutatio muutmine, muutus < mutare muutma)
1. biol kromosoomide struktuuri v arvu muutumisest tulenev pärilikkuse muutus
2. med häälemurre, hääle sügavamaks muutumine puberteedi ajal

optiline <optili|ne -se -st 12 adj> • optikasse puutuv; valgusse ja nägemisse puutuv, valgus-, nägemis-, silma-
optiline aktiivsusteatud ainete võime pöörata teda läbiva polariseeritud valguse võnketasandit
optiline analüüskeemiliste elementide ja ühendite kindlakstegemine optilise kiirguse kaudu
optiline indikatrisskujund, mis iseloomustab valguse v keskkonna optiliste karakteristikute suunda
optiline isomeeria, ka peegelisomeeriamolekulide asümmeetriast tulenev isomeerialiik, mille puhul eksisteerivad isomeerid on teineteise peegelpildid
optiline kaabelvalguskaabel
optiline ketaslaserketas
optiline kiriinfo automaattuvastuseks mõeldud kiri
optiline klaasühtlase koostise ja suure läbipaistvusega sisepingeteta klaas
optiline kvadrantnurgamõõteriist, millega mõõdetakse pinna kallet horisontaaltasandi suhtes
optilised petted plnägemismeele petted, mõnede esemete teisiti nägemine, kui nad on tõeliselt
optiline sideinfo edastamine valguse v sellele lähedase lainepikkusega elektromagnetkiirguse abil
optiline tsentriirseade mõõteriista keskmestamiseks mingisse kindlasse punkti
optiline tugevusläätse v optikasüsteemi valgusmurdmisvõimet iseloomustav suurus
optilised atmosfäärinähtused plastr valguse peegeldumisest, hajumisest ja murdumisest põhjustatud nähtused atmosfääris (nt halo, vikerkaar, taeva värvus)

pacta sunt servanda [pakta sunt serv·anda] (ld) • jur kokkuleppeist (lepinguist) tuleb kinni pidada (Rooma õigusest tulenev rahvusvahelise õiguse põhimõte)

passakalja <passak´alja 16 s> (it passacaglia < hisp pasacalle < pasar läbima + calle tänav) • tants Hispaaniast pärit tants pidulikult mõõdukatempolises kolmeosalises taktimõõdus; muus sellest tulenev muusikavorm, mida iseloomustab pidevalt korduv motiiv v teema bassipartiis

prioriteet <priorit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (pr priorité < keskld prioritas < ld prior (kahest) esimene) • esimus, esikoht, teistest eesolek (nt millegi avastamises v leiutamises); sellest tulenev eelisõigus, eelisasend; eelistus

püro-, täishääliku ees pür- (< kr pyr tuli) • tule-, tuli- (eesliide, mis viitab tulele v kõrgele temperatuurile)

raadiolevi <+ levi 17 s> • tehn konkreetse raadiosaateseadme või raadiosaateseadmete süsteemi poolt kõigile ühilduvatele raadiovastuvõtjatele levitatav raadiosignaal; (raadiosaateseadme väljundist lähtuva) raadiokiirguse elektromagnetilisest päritolust tulenev võime ruumis lainena edasi kanduda

tibi et igni [tibi et iigni] (ld) • sulle ja tulele, st loe läbi ja põleta

tidaalne <tid`aal|ne -se 2 adj> (ingl tidal < tide (mere)looded) • geogr loodetest (tõusudest ja mõõnadest) tulenev (rütmi kohta)

traumaatiline <traumaatili|ne -se -st 12 adj> , traumaline <traumali|ne -se -st 12 adj> • med, psühh traumast põhjustatud, sellega seotud v sellest tulenev

-üül <+ `üül üüli `üüli 22e s> (< kr hylē puit, aine, materjal) • keem keemiliste radikaalide ja süsivesinike nimetusi tuletav järelliide


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur