[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

egiptienn <egipti|`enn -enni -`enni 22e s> (pr égyptienne egiptuse) • trük XIX s alguses kujunenud ladina trükikiri

ektüpograafia <+ gr`aafia 1 s> (< kr ektypos kumer, reljeefne + -graafia) • trük pimedate trükikiri

grotesk <grot|`esk -eski -`eski 22e s> (it grottesca < grotta koobas)
1. esteetiline tajumis- ja kujutamisviis, mis kõrvutab vastandnähtusi (ülevat ja madalat, traagilist ja koomilist jne) ning toob karikatuurselt esile mingit elulist tähelepanekut; sõnakunstivõttena sai teadlikult kasutatavaks renessansiajal, eriti omane olnud romantikuile, ekspressionistidele, sürrealistidele, absurdistidele
2. kunst ornament, milles domineerib väänlamotiiv; tekkis renessansiajal, jäljendades Vana-Rooma ehitiste varemetes ja grottides avastatud seinamaalide eeskujusid
3. trük ühejämeduste põhi- ja sidejoontega trükikiri

kursiiv <kurs|`iiv -iivi -`iivi 22e s> , kursiivkiri <+ kiri kirja k`irja 24u s> (keskld (scriptura) cursiva < ld currere jooksma) • trük kaldkiri, kaldus tähtedega trükikiri

mittel <m`it|tel -li 2e s> (< sks keskmine) • trük 14-punktine trükikiri. Vt ka tsiitsero

nonparell <nonpar|`ell -elli -`elli 22e s> (pr nonpareille „millele pole võrdset“)
1. trük trükikiri, mille suurus on 6 punkti
2. kok ilupuiste kondiitritoodetel

ptii <pt`ii 26 s> (< pr petit väike) • trük kirjakraad, mille suurus on 8 punkti (u 3,008 mm); vastav trükikiri, ptiikiri

šrift <šr`ift šrifti šr`ifti 22e s> (sks Schrift < ld scriptum kirjutatu, kirjutis) • trük (trüki)kiri, kirjamärkide kujundusliik

švaabi kiri (< pn Švaabimaa, ajalooline piirkond Edela-Saksamaal) • trük avarate tähekujudega ümargooti kirjast arenenud trükikiri; selles kirjas on trükitud 1535. a ka esimene eestikeelne raamat, Wanradti-Koelli katekismus

teemant <t`eem|`ant -andi -`anti 22e s> (alamsks demant, sks Demant hrv < pr diamant < kr adamas, gen adamantos)
1. miner süsiniku allotroopne teisend, kõige kõvem mineraal, hrl värvusetu, suure valguse murdmise ja hajutamise võimega, säravaim ja hinnalisim kalliskivi; lihvitud teemanti nimet briljandiks
2. trük 4-punktine trükikiri
teemantpulmbriljantpulm, abiellumise 60. aastapäev
teemanttöötluskõvade materjalide lõikamine v puurimine looduslikust teemandist tööriistadega

tekst <t`ekst teksti t`eksti 22e s> (< ld textus kude, struktuur < texere kuduma)
1. kirjutise sõnaline osa ilma selle juurde kuuluvate illustratsioonideta; teose (laulu, ooperi, näidendi vm) sõnad
2. ka lgv teatavas märgisüsteemis kodeeritud ning kindla alguse ja lõpuga sõnum (informatsioon), keelelise suhtluse suurim üksus, koosneb kindlate reeglite järgi ühendatud ja sidusat tervikut moodustavatest lõikudest, lausetest ja fraasidest
3. trük 20-punktine trükikiri

teletaip <telet|`aip -aibi -`aipi 22e s> (ingl teletype < tele- + type trükikiri) • van endisajal teleksis kasutatud tähetrüki-telegraafiaparaat, millel oli kirjutusmasina sõrmistikuga sarnanev sõrmistik (telegrammi lähetamiseks) ja seade, mis trükkis vastuvõetava telegrammi lindile v paberilehele


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur