[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

aduktor <ad`uktor -i 2e s> (uusld adductor < ld adducere juurde tooma) • anat lähendajalihas, liikuvat kehaosa keha keskjoonele lähendav lihas. Vt ka abduktor

aduktsioon <aduktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (uusld adductio < ld adducere juurde tooma) • anat jäseme lähendamine keha keskjoonele. Vt ka abduktsioon (1)

allatiiv <allat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (uusld allativus < ld afferre, perf partits allatus tooma) • lgv alaleütlev kääne; eesti keeles lõpuga -le, nt töö/le

fassaaditsema <fassaaditsema 27 v> • välist külge, fassaadi esile tooma, üksnes välist esinduslikkust rõhutama

fraseerima <fras|`eerima -eerib 28 v> (pr phraser < fraas) • ilmendama, liigendama, üksikuid fraase selgelt ja puhtalt esile tooma; muus heliteost ettekandel muusikaliselt mõtestatult liigendama

konverents <konver|`ents -entsi -`entsi 22e s> (keskld conferentia < ld conferre kokku tooma) • nõupidamine; riikide v organisatsioonide esindajate kokkutulek kindlaksmääratud küsimuste arutamiseks ning lahendamiseks

lansseerima <lanss|`eerima -eerib 28 v> (pr lancer) • liikvele laskma, avalikkuse ette tooma, käiku laskma

moderniseerima <modernis|`eerima -eerib 28 v> (pr moderniser < modernne) • ajakohastama, moodsaks v uuemoeliseks tegema, uuendama, uuendusi sisse tooma

nüansseerima <nüanss|`eerima -eerib 28 v> (pr nuancer) • varjundama, varjundeid, väikesi erinevusi esile tooma

oblaat <obl|`aat -aadi -`aati 22e s> (keskld oblata < ld offerre, perf partits oblatus näitama, pakkuma, ohvrianniks tooma)
1. relig armulaualeivake, hostia
2. relig liikmestaatus mõnes vaimulikus katoliku ordus; oblaatide ordu liige
3. farm seeduv kettakujuline ravimvorm halvamaitselise v -lõhnalise ravimi manustamiseks

portree <portr`ee 26i s> (pr portrait < ld protrahere esile tooma) • kunst, fot inimest kujutav kunstiteos v foto; kirj kirjandusteose tegelasest loodud tervikkujutlus

produktiivne <produkt`iiv|ne -se 2 adj> (keskld productivus < ld producere ette v esile tooma) • tootlik, viljakas, loov, tulemuslik

produtseerima <produts|`eerima -eerib 28 v> (< ld producere ette v esile tooma) • tootma, valmistama, looma

puänteerima <puänt|`eerima -eerib 28 v> • puändiga lõpetama, üllatuslik-ootamatult lõpetama, rõhutatult, teravdatult esile tooma

raporteerima <raport|`eerima -eerib 28 v> (pr rapporter < tagasi tooma), raportima <rap|`ortima -ordib 28 v> • raportit esitama, ette kandma

reaferents <reafer|`ents -entsi -`entsi 22e s> (< re- + ld afferre tooma, teadet tooma, põhjustama) • psühh ärrituse vastuvõttu reguleeriv tagasisidesüsteem

reduktiivjõud <+ j`õud j`õu j`õudu 22e s> (< keskld reductivus tagasi viiv < ld reducere tagasi viima v tooma, taastama) • biol keemiline energia, mida organism kasutab biosünteesiprotsessides süsiniku jms elemendi redutseerimiseks

redutseerima <reduts|`eerima -eerib 28 v> (< ld reducere tagasi viima v tooma, taastama)
1. kahandama, vähendama; tagasi võtma; taandama
2. keem elektrone ära andma (teisele elemendile)
3. aj riigimõisaid tagasi võtma

reevakueerima <+ evaku|`eerima -eerib 28 v> • reevakuatsiooni tegema, endisesse asukohta tagasi tooma

renteerima <rent|`eerima -eerib 28 v> (< pr renter hrv sissetulekut andma) • maj kasu v tulu tooma

repatrieerima <repatri|`eerima -eerib 28 v> (< ld repatriare kodumaale tagasi pöörduma) • pol, jur põgenikke, sõjavange jt kodumaale tagasi tooma

reportaaž <report|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr reportage < ld reportare tagasi tooma, teatama) • ajakirjandusžanr, sündmuste vahetu isikupärane kirjeldamine ja kommenteerimine kirjutavas pressis, raadios v televisioonis

reporter <rep`orter -i 2e s> (ingl < ld reportare tagasi tooma, teatama) • reportaaži tegija; uudiseid hankiv ajakirjanik

retriiver <retr`iiver -i 2e s> (ingl retriever < retrieve kätte tooma) • zool jahi- ja seltsikoeratõug. Vt ka labrador (2)

smugeldama <smugeldama 27 v> (sks schmuggeln) • kõnek salakaubana sisse tooma, salakaubitsema; piltl (althõlma) sokutama

talisman <talisman -i 19 s> (pr talisman < ar ṭilasm loits < kr telesma pühitsus) • müt maagilise väega ese, mille kaasaskandmine pidavat tooma õnne ja kaitsma õnnetuste eest. Vt ka amulett


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur