[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 23 artiklit

adaptatsioon <adaptatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld adaptatio kohandamine, kohanemine < ld adaptare sobitama)
1. biol organismide kohanemine v kohastumine olelustingimustega
2. teksti muutmine mõistetavamaks lihtsustamise (ka kärpimise) teel (nt võõrkeelte õppimisel, laste tarvis)
3. sotsiol isiku, kooskonna v terve ühiskonna kohanemine ümbritsevate oludega elulaadi muutmise varal
4. info juhtimiste seaduspärasuste automaatne ümberkorraldumine objekti optimaalse töörežiimi tagamiseks
silma adaptatsioonfüsiol silma kohanemine valgustugevusega

assenisatsioon <assenisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (vn ассенизация < pr assainissement < assainir puhastama < sain terve) • tehn reovee ja fekaalide eemaldamine ning kahjutustamine

common [komən] (ingl < ld communis) • ühine, avalik, rahvalik
common law [komən loo] (ingl) • jur Suurbritannias ja USA-s tavaõigus, millel on seaduse jõud
common sense [komən sens] (ingl) • ühistaju; ühismeel; terve mõistus. Vt ka sensus communis

dublbemoll <+ bem|`oll -olli -`olli 22e s> (pr double bémol) • muus kaksikbemoll, alteratsioonimärk (♭♭), mis madaldab heli terve tooni võrra

dubldiees <+ di`ees dieesi di`eesi 22e s> (pr double dièse) • muus kaksikdiees, alteratsioonimärk (Χ), mis kõrgendab heli terve tooni võrra

gameet <gam|`eet -eedi -`eeti 22e s> (< kr gametēs abikaasa) • biol sugurakk, rakk, mis liitudes (kopulatsioonil) teise gameediga paneb sügoodi näol aluse uuele isendile; ainuraksetel organismidel on gameediks terve isend

germisaan <germis|`aan -aani -`aani 22e s> (< pn Germisan, kaubamärk < ld germen võsu, idu + sanus terve) • põll puhtimisvahend

granosaan <granos|`aan -aani -`aani 22e s> (< pn Granosan, kaubamärk < ld granum tera + sanus terve) • keem põllumajanduses kasutatud puhtimisvahend, milles on toimeainena 2–2,5% etüülelavhõbe(I)kloriidi; väga mürgise toimeaine tõttu paljudes riikides keelatud

holism <hol|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl < kr holos terve, kogu) • fil terviklikkuse filosoofia, õpetus, mis absolutiseerib terviku taandamatust osade mehaaniliseks summaks; tekkis 1920ndatel, levinud bioloogias, psühholoogias jt inimest uurivates teadustes

holo- (< kr holos terve, kogu) • täis-

integraal <integr|`aal -aali -`aali 22e s> (< keskld integralis täielik, terve, jagamata < ld integer) • mat mõiste, mida kasut nende suuruste avaldamiseks, mis esinevad lõpmatult paljude lõpmatult väikeste osakeste summana (märk ∫)
integraalarvutusmat matemaatilise analüüsi osa, mis tegeleb integraalide omaduste ja arvutamisviiside uurimise ning rakendamisega
integraallülitus, lüh ILel ühtses protsessis valmistatud elementidest koosnev elektroonikalülitus
integraalvõrrandmat võrrand, mis seob tundmatu funktsiooni tuntutega integraali abil

integraalne <integr`aal|ne -se 2 adj> (keskld integralis täielik, terve, jagamata < ld integer) • tervikut moodustav, terviklik, omaette olev

integratsioon <integratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld integratio taastamine < integrare taastama, uuendama, terveks tegema < integer terve)
1. osade ühendamine v ühinemine tervikuks; ühtlustamine, ühtlustumine; lõimimine
2. maj majanduslike sidemete loomine ja kaubandusbarjääride kaotamine eesmärgiga suurendada rahvusvahelist kaubavahetust, vt ka horisontaalintegratsioon, vertikaalintegratsioon
3. sotsiol sotsiaalne protsess, milles ühiskonna elementidest kujuneb seoste ja suhete tihenemise ning korrastumise kaudu terviklik sotsiaalne süsteem
4. psühh indiviidi psüühilise terviku kujunemine; üksikisiku vastuoludeta lülitumine keskkonda

integreerima <integr|`eerima -eerib 28 v> (< ld integrare taastama, uuendama, terveks tegema < integer terve)
1. tervikuks ühendama
2. sotsiol (nt muulasi) ühiskonda sulatama, lõimima
3. mat antud funktsioonist lähtudes selle integraali leidma

integriteet <integrit|`eet -eedi -`eeti 22e s> (ld integritas < integer terve, puutumatu) • terviklikkus; puutumatus; jur riikide terviklikkuse ja puutumatuse tunnustamine

kromaatiline <kromaatili|ne -se -st 12 adj> (kr chrōmatikos)
1. värvuselisel erinevusel põhinev, värvuseline, värviline, värvus-
2. muus helistiku põhihelist poole v terve tooni võrra kõrgendatud v madaldatud (heli kohta)
kromaatiline heliastmikmuus pooltoonide kaupa tõusev v langev heliastmik, vt ka diatooniline heliastmik

mens sana in corpore sano [mens saana in korpore saano] (ld) • (tuleb paluda, et) terves kehas (oleks) terve vaim (Juvenalis)

sanitas [saanitas] (ld) • tervis, terve mõistus

sekst <s`ekst seksti s`eksti 22e s> (< ld sextus kuues)
1. muus diatoonilise heliastmiku 6. aste; ka intervall, milles kahe helikõrguse vahe on 6 diatoonilise heliastmiku astet e 4 terve- v 9 pooltooni
2. relig katoliku tunnipalve keskpäevane osa

sens commun [sa(n)s kom·ä(n)] (pr) • terve mõistus. Vt ka common sense

sensus communis [sensus kommuunis] (ld) • ühistaju, ühismeel; terve mõistus. Vt ka common sense

turlok <turlok -i 2e s> (ingl turlough < iiri turloch < tur kogu, terve + loch järv) • geogr pms põhjaveetoiteline muutuva veetasemega ajutine veekogu Iirimaal

validool <valid|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< ld validus tugev, terve) • farm mentooli ja palderjani sisaldav rahustav ja veresooni laiendav ravim


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur