[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 33 artiklit

andesiin <andes|`iin -iini -`iini 22e s> • miner mineraal, plagioklassi teisend, esineb andesiitides

anglees <angl|`ees -eesi -`eesi 22e s> (pr anglaise inglise) • tants inglise rahvatantsust kujunenud endisaegse seltskonnatantsu prantsuse teisend pms paaristaktimõõdus

doleriit <doler|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< kr doleros kaval, petlik) • geol purskekivim, basaldi täiskristalliline teisend; koosneb aluselisest plagioklassist (pms labradorist) ja pürokseenidest, harvem ka oliviinist

dublett <dubl|`ett -eti -`etti 22e s> (pr doublet)
1. teisikeksemplar, mingi eseme teine eksemplar (kollektsioonis, muuseumis, raamatukogus), üks kahest samasugusest esemest
2. ilukivi, mille alumine pool on odavast kivimist, pealmine vääriskivist
3. lgv etümoloogiliselt sama sõna häälikuline teisend, hrl ka eri tähendusega, nt süütama – sütitama, mudel – modell
4. füüs spektri kaksikjoon (nt naatriumil)

empiriomonism <empiriomon|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< empiiria + monism) • fil empiriokrititsismi teisend, samastab ühiskondliku mõtlemise ja olemise kui ühtse kogemuse eri tahud

empiriosümbolism <+ sümbol|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< empiiria + sümbolism) • fil empiriokrititsismi teisend, peab mõisteid ja kujutlusi kogemuse sümboliteks, mitte selle peegeldusteks

guiro <guiro 16 s> (hisp güiro < aravaki k-d) • muus, folkl Ladina-Ameerika rahvapill, põiksälgustatud pudelkõrvits v bambus, millel pulgatõmme tekitab kraapiva heli; teisend: õõnestatud pudelkõrvits, mida ümbritseva nöörvõrgu küljes olevad klaaspärlid raputamisel tärisevad

heliodoor <heliod|`oor -oori -`oori 22e s> (< helio- + kr dōron kingitus) • miner kollane läbipaistev berülli teisend

ido <ido 17~16 s> (esperanto järglane) • lgv 1900. aastate alguses loodud rahvusvaheline tehiskeel, esperanto teisend

instrumentalism <instrumental|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl < instrument) • fil pragmatismi teisend USA-s; on seisukohal, et inimese teadvus ja teaduslikud teooriad on vaid vahendid (instrumendid), mida me kasutame keskkonnaga kohanemiseks. Vt ka fiktsionalism

kabatšokk <kabatš|`okk -oki -`okki 22e s> (vn кабачок < tat кабак) • bot suvikõrvits, melonkõrvits, puhmikkõrvits, hariliku kõrvitsa piklike viljadega teisend

kolli <kolli 16 s> (ingl collie) • zool Šoti karjakoerte 8 tõu üldnimetus; tänapäeval ka seltsikoer; kollid on enamasti pika punakaspruuni karvaga, lühikarvaline kolli on pikakarvalise haruldane teisend

konkretism <konkret|`ism -ismi -`ismi 22e s> , konkreetne kunst (pr art concret) • kunst abstraktsionismi teisend, mis on arenenud neoplastitsismist ja purismist; tekkis Prantsusmaal 1930ndatel

krüsopraas <krüsopr|`aas -aasi -`aasi 22e s> (< krüso- + kr prason lauk) • miner roheline poolvääriskivi, kaltsedoni teisend

modifikatsioon <modifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld modificatio mõõtmine; piiramine < modificare piirama, juhtima)
1. teisendus; teisend, erikuju
2. füüs, keem mitut liiki kristalle moodustava aine olekuvorm
3. biol mittepärilik muutlikkus, fenotüübi muutus vastava muutuseta genotüübis

moorion <m`oorion -i 19~2e s> (pr morion < ld mormorion) • miner kvartsi tumepruun kuni must, peaaegu läbipaistmatu teisend, hinnatud poolvääriskivi

normativistlik <normativ`istl|`ik -iku -`ikku 25 adj> • jur normidega kehtestatud, õigusnormiline
normativistlik koolkondXX s õigusteaduse koolkond, mis tugineb klassikalisele õigusteaduslikule normatiivsele käsitlusele, analüütilise õiguspositivismi uuskantiaanlik teisend

osoon <os`oon osooni os`ooni 22e s> (< kr prees partits ozōn lõhnav) • keem omapärase lõhnaga gaas, hapniku teisend, mille molekulis on kolm aatomit; tekib elektrilaengute lahenemisel õhus (nt äikese ajal), ultraviolettkiirte toimel jne

plumbikon <plumbikon -i 19 s> (< ld plumbum plii + ikonoskoop) • tehn pliikihist märklauaga televisiooni-saatetoru, vidikoni teisend

polianiit <polian|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< kr polios hall) • miner terashall mineraal, hall mangaanimaak, pürolusiidi teisend

ragbi <ragbi 16 s> (< pn Rugby, Inglismaa linn) • sport jalgpalliga sarnanev sportmäng kahe 15-liikmelise meeskonna vahel; mängitakse pikliku palliga 100 × 65 m suurusel väljakul 2 × 40 min; ragbi tuntuim teisend on Ameerika jalgpall (mängitakse kahe 11-liikmelise meeskonnaga 100 × 50 m suurusel väljakul 4 × 15 min)

redaktsioon <redaktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr rédaction < keskld redactio tagasiviimine)
1. redigeerimine, teose v kirjutise trükivalmis viimistlemine, sõnastus, redigeering; kirjatöö töötlemise vms tagajärjel tekkiv oluliste erinevustega teksti- vm teisend
2. info tarkvara tooteuuendus sama versiooni piires
redaktsioonikomisjonkomisjon avaldatavate tööde, üldkujul vastuvõetud otsuste vms viimistlemiseks

rüoliit <+ l`iit liidi l`iiti 22e s> (< kr rhyax laava vool + -liit), lipariit <+ r`iit riidi r`iiti 22e s> (< pn Lipari, saared Türreeni meres) • geol happelise koostisega vulkaaniline kainotüüpiline kivim, graniidi teisend

sonolaator <sonol`aator -i 2e s> (< sono- + ld lator kandja, tooja) • med sonograafi teisend

šimmi <šimmi 16 s> (ingl shimmy < pr chemise särk) • tants Põhja-Ameerikast pärinev seltskonnatants, fokstroti teisend; oli moes XX s alguses

teemant <t`eem|`ant -andi -`anti 22e s> (alamsks demant, sks Demant hrv < pr diamant < kr adamas, gen adamantos)
1. miner süsiniku allotroopne teisend, kõige kõvem mineraal, hrl värvusetu, suure valguse murdmise ja hajutamise võimega, säravaim ja hinnalisim kalliskivi; lihvitud teemanti nimet briljandiks
2. trük 4-punktine trükikiri
teemantpulmbriljantpulm, abiellumise 60. aastapäev
teemanttöötluskõvade materjalide lõikamine v puurimine looduslikust teemandist tööriistadega

tsitriin <tsitr|`iin -iini -`iini 22e s> (< ld citrus sidrunipuu) • miner tee- v sidrunkollane kvartsi teisend, poolvääriskivi; suurimad leiukohad on Brasiilias ja Madagaskaril

tsukiini <tsukiini 16 s> (it zucchino) • bot kabatšokk, hariliku kõrvitsa teisend (Cucurbita pepo)

variant <vari|`ant -andi -`anti 22e s> (< ld prees partits varians muutuv, mitmekesine)
1. kirj teisend, kirjandusliku pala, rahvalaulu jm (ka mingi eseme) teine, algupärandist pisut erinev eksemplar; rahvaluuleteose konkreetne tekst (esituse fikseering)
2. lgv keeleüksuse (foneemi, morfeemi, sõna) esinemiskuju (vt ka allofoon, allomorf); keele variant, nt inglise keele variandid
3. zool, bot liigi keskmisest hälbiv isend v tunnus

variatsioon <variatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld variatio erinevus, muutus < variare muutma, mitmekesine olema)
1. teisend, teisendus; rahvaluule variandi erijoon sama tüübi teise variandi suhtes
2. biol väike kõrvalekaldumine põhitüübist (loomadel ja taimedel)
3. muus teema kordus pisut muudetud kujul
4. tants väike, tehniliselt keerukas soolotants suuremas balletistseenis
5. mat osahulk, mis erineb teistest kas elementide järjestuse v vähemalt ühe elemendi poolest

varieteet <variet|`eet -eedi -`eeti 22e s> (sks Varietät < ld varietas erinevus, mitmesugusus) • biol teisend, üks liigi alljaotusi, millesse arvatakse mõnede ühesuguste (pms morfoloogiliste) tunnuste poolest erinevad isendid

versioon <versi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr version < ld vertere pöörama)
1. tõlgendus, esitusviis; teisend
2. jur kriminaalmenetluses tõendamist vajavate seikade kohta olemasolevaid fakte analüüsides tehtud loogiliselt põhjendatud oletus
3. med pööramine; pöördumine, käändumine; käändumus

virginaal <virgin|`aal -aali -`aali 22e s> (ingl virginal < ld virginalis neiusse v neitsisse puutuv < virgo neitsi) • muus klavessiini väike teisend


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur