[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

anonss <an`onss anonsi an`onssi 22e s> (pr annonce < annoncer teatama < ld annuntiare) • teadaanne, kuulutus (hrl ajalehes)

bülletään <büllet|`ään -ääni -`ääni 22e s> (pr bulletin < vanapr bullette pitser < keskld bulla < ld mull) • teadaanne, päevateade, lühike teadaanne üldist huvi pakkuva tähtsa sündmuse kohta; lühem perioodiline väljaanne; hääletussedel

deklaratsioon <deklaratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld declaratio < declarare avaldama, teatama)
1. ametlik teadaanne; pidulik v ametlik avaldus
2. maj avaldus kaupade loeteluga tollimaksude tasumiseks, vt ka tollideklaratsioon
3. dokument välismaale saadetavate postipakkide sisu kohta
4. maj maksumaksja aruanne finantsorganitele oma tulude ja varanduse kohta (tuludeklaratsioon)

edikt <ed`ikt edikti ed`ikti 22e s> (ld edictum) • aj Vana-Roomas ametiisiku teade, eeskiri, käsk, eriti preetori teadaanne selle kohta, missugused õigusnormid ta võtab kohtumõistmise aluseks; hiljem mitmes riigis keisri v kuninga eriti tähtis käskkiri v määrus

eksposee <ekspos`ee 26i s> (pr exposé)
1. esitis, aruanne, teadaanne
2. teose, dokumendi jm sisu lühikokkuvõte

intimatsioon <intimatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld intimatio teadaanne) • ametlik teadaanne

kartell <kart|`ell -elli -`elli 22e s> (sks Kartell < it cartello teadaanne < carta paber)
1. maj tootjate liit, mille eesmärk on piirata v kaotada konkurentsi ning dikteerida hindu oma majandusharus
2. pol mingit ühist eesmärki taotlev parteide liit v ühendus
3. aj rüütlivõistluste korraldus keskaegsetel turniiridel; kirjalik väljakutse kahevõitlusele

kommünikee <kommünik`ee 26i s> (pr communiqué < communiquer teatama < ld communicare jagama, nõu pidama) • pol ühisavaldus, ametlik teadaanne rahvusvaheliste läbirääkimiste jm kohta

manifest <manif|`est -esti -`esti 22e s> (< ld manifestus käegakatsutav, ilmne, avalik) • riigipea v valitsuse pidulik kirjalik pöördumine rahva poole; partei v mõne muu organisatsiooni v rühmitise programmilise sisuga avalik teadaanne

notifikatsioon <notifikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld notificatio)
1. notifitseerimine, avalik teadustamine; ametlik kirjalik teadaanne
2. info teatis, programmi olekuteade kasutajale v teisele programmile
3. maj veksli väljaandjale veksli protestimisest kirjalikult teatamine

notiits <not|`iits -iitsi -`iitsi 22e s> (< ld notitia tutvus, teadmine)
1. märge, ülestähendus
2. teadaanne, kirjalik teade

oraakel <or`aak|el -li 2e s> (ld oraculum ennustus; ennustuskoht)
1. aj Vana-Kreeka ja Vana-Rooma preestri tõlgenduse kaudu antav teadaanne inimesele tema saatuse kohta
2. ennustaja, ettekuulutaja
3. ennustus, ettekuulutus

plakat <plakat -i 2e s> (sks Plakat < holl plakkaat < pr placard < holl plakken peale kleepima) • seinakuulutus, nähtavale kohale paigutatud eeskiri v ametlik teadaanne; teadet, reklaami v propagandat vahendav kunstipärane müürileht

programm <progr|`amm -ammi -`ammi 22e s> (< kr programma avalik teadaanne) • kava: eeskava, saatekava; tegevus-, toimimis- v juhtkava; õppekava, eeskiri; tehn käskude korrastatud järjend arvuti vm seadme automaatseks juhtimiseks
programmjuhtimineinfo tehnoloogilise protsessi v seadme juhtimine varem koostatud eeskirja programmi järgi
programmõpeped õppeviis, mille puhul õppematerjal omandatakse iseseisvalt, programmiga määratud järjestuses ja ulatuses

proklamatsioon <proklamatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld proclamatio väljahüüdmine)
1. üleskutse, lendleht
2. avalik teadaanne v väljakuulutus

raport <raport -i 2e s> (pr rapport) • ametlik ettekanne, teadaanne v aruanne; suuline v kirjalik ettekanne kõrgemale isikule v instantsile; sõjaväelase määrustikukohane ettekanne ülemusele


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur