[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 64 artiklit

agaa <ag`aa 26 s> (trg aǧa härra, isand) • aj Türgi väepealiku, hiljem ohvitseri tiitel; austav kõnetlussõna

avaarid pl <av`aar avaari av`aari 22e s> (ld Avari)
1. aj Sise‑Aasiast pärinevad, pms turgi keeli kõnelevad rändkarjakasvatajate hõimud
2. rahvas Põhja‑Kaukaasias

bahšii <bahš`ii 26 s> (turgi k-d baχši) • Kesk-Aasia rahvaste rahvalaulik, jutustaja, muusikant, poeet

basmatš <basm|`atš -atši -`atši 22e s> (vn басмач < turgi k-d) • aj Kesk-Aasia vabadusvõitleja a-tel 1917–26

batõrr <bat|`õrr -õrri -`õrri 22e s> (trg batır julge, tšempion) • turgi rahvastel: kangelane, vapper mees. Vt ka bogatõr

bogaraa <bogar`aa 26 s> (vn богара < turgi k-d bahar kevad < prs behar) • põll teatav maaviljelusliik, ilma niisutuseta maaharimine, põuakindlate kultuuride kasvatamine niisutusmaaviljeluse piirkondades pms Kesk-Aasias jm

bogatõr <bogat´õr -i 19 s> (vn богатырь < mongoli, turgi k-d, vrd trg bahadır kangelane) • folkl vägilane vene bõliinades ja muinasjuttudes. Vt ka batõrr

buntšukk <buntš|`ukk -uki -`ukki 22e s> (vn бунчук < trg boncuk helmed)
1. aj kepi otsa kinnitatud hobusesabajõhvist tutt, minevikus Poola ja Ukraina hetmani ja kasakaatamani ning Türgi paša võimutunnus
2. muus sõjaväeorkestris kasutatav löökpill, suure lüüra kujuline, otstest kaunistusena allarippuvate hobusesabajõhvidest tuttidega

dei <d`ei 26 s> (trg day onu) • aj janitšarist ohvitseri tiitel Türgis; Türgi sultani asehalduri tiitel Tunises, Tripolis ja Alžiiris XVI–XIX s

denga <denga 16 s> (vn деньга < turgi k-d < prs dānag münt) • aj Vene hõbe- (XIV–XVIII s) ja vaskmünt (XVII– XIX s)

domra <domra 16 s> (turgi k-d, vrd dombra) • muus 3–4 keelega, lipitsaga mängitav vene rahvapill, kujult mandoliinitaoline

džeiraan <džeir|`aan -aani -`aani 22e s> (vn джейран gasell < turgi k-d) • zool veislane (Gasella subgutturosa) gaselllaste alamsugukonnast, levinud Süürias, Iraanis, Afganistanis, Taga-Kaukaasias jm

haidukk <haid|`ukk -uki -`ukki 22e s> (poola hajduk < ung hajdú)
1. Ungaris algul karjus, hiljem jalaväelane
2. lõunaslaavi rahvaste (moldaavlaste, valahhide, ka ungarlaste) vabadusvõitleja Türgi ikke vastu
3. haiduki riietust (nt kuresulgedega mütsi) kandev teener

hord <h`ord hordi h`ordi 22e s> (poola horda < vn орда < turgi k-d ordā, ordū sõjalaager) • aj türgi-mongoli rändrahvail sõjalis-administratiivne ühendus, siis laager; hiljem khaani asukoht; mitme hõimu liit ühise khaani võimu all (nt Kuldhord); piltl korratu arvukas jõuk

janitšar <janitšar -i 19 s> (sks Janitschar < trg yeniçeri < yeni uus + çeri sõdur, sõjavägi) • aj, sõj jalaväelasest palgasõdur Türgis 1329–1826, koos ratsanikega olid janitšarid Türgi sõjaväe peamine löögijõud; piltl metsik karistaja, timukas, ohjeldamatu tapja

jarlõkk <jarl|`õkk -õki -`õkki 22e s> (vn ярлык < turgi k-d) • aj mongoli khaani ürik; mongoli ülemvõimu ajal Venemaal Kuldhordi khaani poolt Vene vürstidele antud valitsemisõigust kinnitav ürik

jessauul <jessa|`uul -uuli -`uuli 22e s> (vn есаул < turgi k-d jasaul valvur) • aj algselt auaste kasakaväes, hiljem vastas rittmeistrile ratsaväes

jurta <jurta 16 s> (vn юрта < turgi k-d yurt kodumaa, kodukoht) • etn Sise- ja Kesk-Aasia ning Siberi rahvaste ringikujulise põhiplaaniga, vildist v nahast telkelamu

kaftan <k`aftan -i 2e s> (trg kaftan < prs ḫäftān) • tekst vanaaegne pikk meeste pealiskuub, levis XIII–XIV s turgi rahvastelt Venemaale, Poolasse jm

kagaan <kag|`aan -aani -`aani 22e s> (vn каган < turgi k-d khāqān valitseja) • aj kaganaadi valitseja

kaganaat <kagan|`aat -aadi -`aati 22e s> (< kagaan) • aj turgi rändrahvaste riik varakeskajal

kaiik <ka`iik kaiigi ka`iiki 22e s> (vn каик < trg kayık paat) • mer kerge ning pikk Türgi sõude-, harvem purjelaev

kaliif <kal|`iif -iifi -`iifi 22e s> (ar khalīfah järglane) • aj islami vaimuliku juhi kui Muhamedi järglase tiitel; kaliifidele kuulus nii vaimulik kui ka ilmalik võim esimestes pärast Muhamedi surma rajatud riikides; hiljem kandsid kaliifi tiitlit Egiptuse ja siis Türgi sultanid

kalõmm <kal|`õmm -õmmi -`õmmi 22e s> (turgi k-d kalın) • etn lunaraha mõrsja eest (islamiusulistel rahvastel)

kasaarid pl <kas|`aar -aari -`aari 22e s> (kr Chazaroi) • aj turgi keeli kõnelevad rändhõimud V–X s Lõuna‑Venemaa stepialadel ja Dagestanis

kebab <kebab -i 2e s> (trg kebap < ar kabāb küpsetatud liha) • kok Türgi päritolu liharoog, mida grillitakse vardasse aetult, vardaliha

kediiv <ked|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (pr khédive < trg hidiv valitseja < prs ḫidīv) • aj Egiptuse asevalitseja pärilik tiitel Türgi ülemvalitsuse kestel (1867–1914)

khaan <kh`aan khaani kh`aani 22e s> (turgi k-d khān valitseja < khāqān, vrd kagaan) • aj türgi ja mongoli rahvaste feodaalvalitseja tiitel, seda tiitlit omav isik

kilee <kil`ee 26i s> (trg kile) • Türgi õõnesmõõt, 1 kilee = 35,25 l

kleftid pl <kl`eft klefti kl`efti 22e s> (uuskr kleftes vargad) • aj Põhja-Kreeka ja Makedoonia vabad mäestikuelanikud Türgi ülemvõimu ajal Kreekas; pidasid võitlust vallutajate vastu

koksagõss <koksag|`õss -õssi -`õssi 22e s> (turgi k-d) • bot Kesk-Aasiast pärit võililleliik (Taraxacum koksaghyz), mille juured sisaldavad kautšukit

košš <k`ošš koši k`ošši 22e s> (vn кош < turgi k-d) • aj Zaporožje kasakalaager ja kasakate juhtorgan; sõjaväelaager Venemaal XI–XVI s

kulaan <kul|`aan -aani -`aani 22e s> (vn кулан < turgi k-d), džigetai <džiget`ai 26 s> (< turgi k-d) • zool Turkmeenia lõunaosa kõrbete kabjaline, Turkmeenia eeslik (Equus hemionus kulan)

kuragaa <kurag`aa 26 s> (vn курага < turgi k-d) • kok pooleks lõigatud ning kividest puhastatud kuivatatud aprikoosid; tarvit kompotiks

kurenn <kur|`enn -enni -`enni 22e s> (vn курень < turgi k-d) • aj teatav väeüksus v selle väeüksuse laager Zaporožje kasakail

kurgaan <kurg|`aan -aani -`aani 22e s> (vn курган < turgi k-d kindlus) • kääbas, kalme, küngas

kurultai <kurult`ai 26 s> (vn курултай < trg kurultay) • rahvaesindajate kogu mongoli ja türgi rahvastel

lapšaa <lapš`aa 26 s> (vn лапша < turgi k-d lakča) • kok peened lintnuudlid

liir <l`iir liiri l`iiri 22e s> (it lira < ld libra Rooma nael) • Türgi rahaühik, lüh TRL; aj Itaalia endine rahaühik, lüh ITL; aj Malta endine rahaühik, lüh MTL

maidaan <maid|`aan -aani -`aani 22e s> (vn, ukr майдан < turgi k-d < ar maydān) • väljak, eriti turuväljak Lõuna-Venemaal ja Ukrainas

mamelukk <mamel|`ukk -uki -`ukki 22e s> (< ar mamlūk omand, valge ori) • aj Türgi ja Kaukaasia päritolu orjast ihukaitseväelane Egiptuse sultanite teenistuses alates XII s lõpust; mamelukid saavutasid hiljem riigis poliitilise võimu; hävitati 1811

mangaalgrill <+ gr`ill grilli gr`illi 22e s> (trg mangal < ar mankal + grill) • ringleva vardaga Türgi päritolu söegrill

maral <maral -i 2e s> (turgi k-d) • zool Siberi hirv (Cervus elaphus sibiricus)

mirza <mirza 16 s> (prs mīrzā < amīrzāda emiiri poeg, prints)
1. Iraanis valitseva dünastia liikmete tiitel
2. aj turgi rändhõimudel hõimupealikute tiitel
3. Iraanis, Pakistanis, Indias nime ees õpetlase v tsiviilametniku austav nimetus

muksun <m`uksun -i 2e s> (vn муксун < turgi k-d) • zool Põhja-Jäämere magestunud rannavetes elav paljude lõpusepiidega kala (Coregonus muksun) lõhelaste sugukonna siigade perekonnast; on tähtis töönduskala

nagaika <nag´aika 16 s> (vn нагайка < nogaid, turgi rahvas) • kasakate lühike nahkpiits

osmanid pl <`osman -i 2e s> (trg Osmanlı Hanedanı, Osmanlılar, Osmanoğulları) • aj Türgi sultanidünastia (1299–1922) järgi tuletatud türklaste endisaegne nimetus

osmanism <osman|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< osmanid), ottomanism <ottoman|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< it ottomano osmani < ar pn ʿUṯmān Osman, Türgi valitsejad) • aj, pol noortürklaste doktriin XIX s lõpus ja XX s alguses; nõudis kõigi osmanite juriidilist võrdsust, olenemata rahvusest ja usundist; hiljem taotles kogu elanikkonna türgistamist ühtse osmani rahvuse loomiseks

otoman <otoman -i 19 s> (pr ottomane, fem osmani < it ottomano < ar pn ʿUṯmān Osman, Türgi valitsejad) • hrl seljatoeta Türgi diivan

padišahh <padiš|`ahh -ahhi -`ahhi 22e s> (trg padişah < prs pādšāh suurkuningas) • aj Iraani monarh; endisaegne Türgi sultanite, Pärsia ja Afganistani kuningate tiitel. Vt ka šahh

pantürkism <+ türk|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pan- + pn Türgi) • pol liikumine, mis rõhutab türgi-tatari rahvaste etnilist ühtsust ning taotleb nende kultuurilist lähendamist ja Türgi juhtimisel teostatavat poliitilist ühendamist

petšeneegid pl <petšen|`eeg -eegi -`eegi 22e s> (vn печенеги < turgi k-d Peçenek, Beçenek) • aj turgi päritoluga rändhõimud Kagu-Euroopas (pms Musta mere steppides)

polovetsid pl <polov|`ets -etsi -`etsi 22e s> (vn половцы) • aj turgi päritolu rändrahvas

raki <raki 16 s> (trg rakı < ar ‘araq mahl, alkohoolne jook) • Türgi aniisiliköör

samaan <sam|`aan -aani -`aani 22e s> (vn саман < turgi k-d saman õled, põhk)
1. eh õlgsaviplonn, õhus kuivatatud tellis, mis on valmistatud savi, liiva ja õlgede segust (kasut ehitusmaterjalina eriti Kesk-Aasia stepialadel)
2. peenestatud põhk

seldžukid pl <seldž|`ukk -uki -`ukki 22e s> (< pn Selçuk, seldžuki dünastiate esiisa, X–XI s) • aj turgi rändhõimud, kes rajasid XI s võimsa riigi Väike- ja Kesk-Aasias

seraskiir <serask|`iir -iiri -`iiri 22e s> (trg serasker < prs ser‘asker väejuht < ser pea + ar ‘askar sõjavägi) • aj, sõj Türgi sõjavägede ülemjuhataja; sõjaminister sultaniaegses Türgis

sinoopia <sin`oopia 1 s> (< pn Sinop, Türgi linn) kunst
1. fresko ettevalmistav joonis, mis on kantud jämedale aluskrohvile punase ookriga
2. punane ooker, mille pigment pärineb Sinopist

sultan <s`ultan -i 2e s> (ar sulṭān jõud, võim) • ilmaliku valitseja tiitel islamimaades, eriti Türgi valitsejate tiitel kuni 1922. a-ni. Vt ka emiir, padišahh, šahh

šemaaja <šemaaja 16 s> (vn шемая < turgi k-d < prs šāhmāhi šahhi kala) • zool Aasovi, Musta, Kaspia ja Araali mere vesikonda asustav karpkalalane (Chalcalburnus chalcoides), tähtis töönduskala

tšetnikud pl <tš`etn|`ik -iku -`ikku 25 s> (serbia-horvaadi sg четник < чета salk, üksus) aj
1. serblastest vabatahtlikud, kes pidasid Makedoonias XIX s partisanisõda Türgi ülemvõimu vastu
2. külamiilits endises Jugoslaavias
3. sandarmeeria Tšehhoslovakkias enne II maailmasõda

tulup <tulup -i 2e s> (vn тулуп < turgi k-d tulup pargitud nahk) • tekst endisaegne avar reisikasukas, mida kanti tavalise kasuka v palitu peal

turkoloogia <+ l`oogia 1 s> (< keskld Turcus türklane + -loogia), türkoloogia <+ l`oogia 1 s> (< pn Türkiye Türgi + -loogia) • lgv türgi-tatari e turgi rahvaste keeli, ajalugu ja kultuuri uuriv teadus

türkiis <türk|`iis -iisi -`iisi 22e s> (sks Türkis < pr turquoise < türgi) • miner fosfaatide rühma kuuluv taevassinine v rohekas läbipaistmatu mineraal, poolvääriskivi


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur