[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 46 artiklit

amblüoop <amblü|`oop -oobi -`oopi 22e s> (kr amblyōpos < amblys nüri, hämar + ōps silm, nägu) • med nõrknägija

amblüoopia <amblü`oopia 1 s> (kr amblyōpia < amblys nüri, hämar + ōps silm) • med nõrknägevus, töntsnägevus

astenoopia <asten`oopia 1 s> (< kr asthenēs nõrk + ōps silm) • med nägemisnõrkus v -väsimus

binokkel <bin`ok|kel -li 2e s> (pr binocle < ld bini kahekordne + oculus silm) • kiiker, kaksikpikksilm, võimaldab vaatamist korraga mõlema silmaga

binokulaarne <binokul`aar|ne -se 2 adj> (< ld bini kahekaupa + oculus silm) • kahele silmale määratud; kahe silma abil toimuv, kahesilma-
binokulaarne nägeminemed normaalne nägemine, toimub kahe silma abil nii, et ajus tekib ainult üks nägemiskujutis

binookul <bin`ookul -i 2e s> (< ld bini kaks + oculus silm) • med mõlemat silma kattev side

buftalmia <buft`almia 1 s> (< kr bous härg + ophthalmos silm) • med härjasilmsus, kaasasündinud glaukoomist tingitud silmamunade suurenemine

diploopia <dipl`oopia 1 s> (< kr diploos kahekordne + ōps silm) • med kahelinägemine, kahekordselt nägemine (nägemishäire)

eksoftalmia <eksoft`almia 1 s> (< kr exophthalmos punnsilmne < eks- + ophthalmos silm), eksoftalm <eksoft|`alm -almi -`almi 22e s> • med punn(is)silmsus, silmamunade tunduv väljaulatumine silmakoopast

emmetroopia <emmetr`oopia 1 s> (< kr emmetros paras, mõõdupärane + ōps silm) • med normaalnägevus, st inimene näeb hästi nii kaugeid kui ka lähedasi esemeid. Vastand ametroopia

hemeraloopia <hemeral`oopia 1 s> (< kr hēmera päev + alaos pime + ōps silm) • med päevapimesus, võimetus näha heledas valguses sama hästi kui pimedas. Vt ka nüktaloopia

hemoftalm <hemoft|`alm -almi -`almi 22e s> (< hemo- + kr ophthalmos silm) • med silmaverevalum, verisilm

heteromorfoos <+ morf|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< hetero- + kr morphōsis kujundamine) • biol võõrkujunemine, elundite v kehaosade kujunemine ebatavalisele kohale (nt tekib vähil tundla asemele silm); esineb modifikatsioonina, pärilikult v regeneratsiooni korral

hüperoopia <hüper`oopia 1 s> , hüpermetroopia <hüpermetr`oopia 1 s> (< hüper- + kr metron mõõt, pikkus + ōps silm) • med kaugelenägevus

isometroopia <isometr`oopia 1 s> (< iso- + kr metron mõõt + ōps silm) • anat mõlema silmaga võrdselt nägemine

keratomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr keras, gen keratos sarv + -meeter), oftalmomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (< kr ophthalmos silm + -meeter) • med riist silma läbipaistvate osade kumerpindade mõõtmiseks

keratomeetria <+ m`eetria 1 s> (< kr keras, gen keratos sarv + -meetria), oftalmomeetria <+ m`eetria 1 s> (< kr ophthalmos silm + -meetria) • med silma sarvkesta mõõtmine

konfrontatsioon <konfrontatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld confrontatio) • vastasseis; jur vastastamine, silm silma vastu seadmine; riikide vastastikune vaenutsemine

konfronteerima <konfront|`eerima -eerib 28 v> (pr confronter < kon- + ld frons laup, nägu) • jur vastastama, pooli v tunnistajaid silm silma vastu seadma

koreopsis <kore´opsis -e 9 s> (< kr korē neiu + ōps silm) • bot eredavärviline lill korvõieliste sugukonnast (Coreopsis), neiusilm

lagoftalm <lagoft|`alm -almi -`almi 22e s> (< kr lagōs jänes + ophthalmos silm) • anat nn jänesesilm, alati avali silmalaud

longan <l`ongan -i 2e s> (hiina lóngyǎn draakoni silm) • bot longanipuu kobaratena kasvav vili, mis on väärtuslik toiduainetööstuse tooraine
longanipuubot troopikas kasvav viljapuu (Dimocarpus longan)

monokkel <mon`ok|kel -li 2e s> (pr monocle < mono- + ld oculus silm) • silmakoopas kantav prilliklaas (ühe silma jaoks)

monokulaarne <+ okul`aar|ne -se 2 adj> (< ld monoculus ühe silmaga < mono- + oculus silm) • füsiol ühe silma abil toimuv
monokulaarne nägeminemed ühesilmanägemine

müoopia <mü`oopia 1 s> (< kr myōps lühinägelik < myō sulgen + ōps silm) • med lühinägevus

nüktaloopia <nüktal`oopia 1 s> (< kr nyx, gen nyktos öö + alaos pime, mittenägev + ōps silm) • med hämaruspimesus, võimetus näha hämaras, kuigi valges on nägemine normaalne, kanapimedus (kõnek). Vt ka hemeraloopia

oculus [okulus] (ld) • anat silm

oftalmia <oft`almia 1 s> (< kr ophthalmos silm) • med silmapõletik

oftalmodüünia <oftalmod`üünia 1 s> (< kr ophthalmos silm + odynē valu), oftalmalgia <oftalm`algia 1 s> (< kr ophthalmos silm + -algia) • med silmavalu

oftalmoloogia <+ l`oogia 1 s> (< kr ophthalmos silm + -loogia), okulistika <okul´istika 1 s> (< ld oculus silm) • med silmahaigusteõpetus, silmaarstiteadus

oftalmoparalüüs <+ paral|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< kr ophthalmos silm + paralüüs) • med silmahalvatus

oftalmopleegia <+ pl`eegia 1 s> (< kr ophthalmos silm + -pleegia) • med silmalihaste halvatus

oftalmoskoop <+ sk`oop skoobi sk`oopi 22e s> (< kr ophthalmos silm + -skoop) • med silmapeegel, silmavaatlusriist silma sisemuse uurimiseks

okulaat <okul|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld oculatus silmadega, nägev < oculus silm) • aiand silmastatud taim

okuleerima <okul|`eerima -eerib 28 v> (< ld oculare silmi andma, nägijaks tegema < oculus silm) • aiand silmastama, noore lehekaenlas asetseva punga abil vääristama

okulist <okul|`ist -isti -`isti 22e s> (< ld oculus silm) • med silmaarst, oftalmoloog

ommatiidid pl <ommat|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< kr omma, gen ommatos silm) • zool lülijalgsete osasilmakesed, liitsilma osised

presbüoopia <presbü`oopia 1 s> (< kr presbys vana + ōps silm) • med vanaeanägevus, vanemas eas ilmnev kaugelenägevus, raskus lähedale näha

protanoopia <protan`oopia 1 s> (< proto- + an- + kr ōps silm) • med puna(se)pimedus, võimetus eristada punast ja rohelist värvi (nn esimene värvipimedus)

protees <prot|`ees -eesi -`eesi 22e s> (pr prothèse < kr prothesis välja-, ette- v juurdepanemine)
1. med tehiskehaosa (nt tehishambad, -silm, -rind, -jäse, -liiges)
2. lgv sõna algusse mingi hääliku v häälikuühendi liitmine ilma sõnatähenduse muutuseta, nt espetsialist

skotoopia <skot`oopia 1 s> (< kr skotos pimedus + ōps silm) • med hämarasnägemine

talioon <tali|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld talio, gen talionis kättetasumine) • aj iidne õigusemõistmise põhimõte: süüdlasele tekitati karistusena samasugune kahju nagu see, mille tekitamises ta oli süüdi (n-ö silm silma, hammas hamba vastu)

teleskoopsilm <+ s`ilm silma s`ilma 22i s> (< teleskoop) • zool suur silinderjas silm süvamerekaladel

tritanoopia <tritan`oopia 1 s> (< kr tritos kolmas + an- + ōps silm) • med sinipimedus, võimetus eristada sinist (violetset) värvust

tsükloop <tsükl|`oop -oobi -`oopi 22e s> (< kr pn Kyklōps, müütiline ühesilmne koletis kükloop) • med väärarend, kellel on vaid üks silm näo keskjoonel

tsükloopia <tsükl`oopia 1 s> , kükloopia <kükl`oopia 1 s> (< kr Kyklōps kükloop) • med ainusilm(ali)sus, soerdlikkus, mille puhul inimesel silmamunade kokkukasvamise tõttu on arenenud vaid üks silm näo keskjoonel


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur