[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 33 artiklit

akompaneerima <akompan|`eerima -eerib 28 v> (it accompagnare, pr accompagner) • muus saatma, soolohäälele, -instrumendile v koorile kaasa mängima

aviseerima <avis|`eerima -eerib 28 v> (pr aviser) • maj aviisi saatma, kliendile tema arvel raamatupidamise poolt tehtud operatsioonidest (kauba väljasaatmisest, rahasumma ülekandmisest) teatama

delegaat <deleg|`aat -aadi -`aati 22e s> (keskld delegatus < ld delegare saatma, lähetama) • valitud v nimetatud esindaja, riigi, organisatsiooni v kollektiivi volinik

delegeerima <deleg|`eerima -eerib 28 v> (ld delegare saatma, lähetama) • delegaadina läkitama; jur õigust siirma, volitama

deporteerima <deport|`eerima -eerib 28 v> (ld deportare) • sundasumisele saatma, küüditama

deputeerima <deput|`eerima -eerib 28 v> (< ld deputare määrama) • saadikuina v esindajaina saatma

detašeerima <detaš|`eerima -eerib 28 v> (pr détacher) • eraldama, lahutama; (eriülesandega) saatma, lähetama

dimiteerima <dimit|`eerima -eerib 28 v> (ld dimittere) • ära saatma; erru laskma

dispetš <disp|`etš -etši -`etši 22e s> (< ingl dispatch (kiiresti) ära saatma) • operatiivjuhtimine, töö, tootmise, transpordi vms kiire ja kooskõlastatud korraldamine

eksileerima <eksil|`eerima -eerib 28 v> • pol eksiili e maapakku saatma, pagendama

ekspedeerima <eksped|`eerima -eerib 28 v> (< ld expedire valmis seadma, täide viima) • maj ärasaatmiseks v laialiveoks valmis seadma; ära saatma, laiali vedama, kätte toimetama (kaupa, posti jm)

eksponeerima <ekspon|`eerima -eerib 28 v> (sks exponieren < ld exponere välja panema)
1. vaatamiseks välja panema (nt esemeid muuseumis v näitusel)
2. hädaohtu saatma
3. fot säritama

emaneerima <eman|`eerima -eerib 28 v> (< ld emanare välja voolama) • füüs radioaktiivseid kiiri välja saatma

emiteerima <emit|`eerima -eerib 28 v> (< ld emittere välja laskma) • maj väärtpabereid v paberraha käibele laskma; füüs (osakesi) väljutama, välja saatma, kiirgama

eskortima <esk|`ortima -ordib 28 v> , eskorteerima <eskort|`eerima -eerib 28 v> (pr escorter < eskort) • kaitseks saatma, (au)saatjaks olema

faksima <f`aksima faksib 28 v> • faksiimileaparaadi ehk faksi abil saatma

komandeerima <komand|`eerima -eerib 28 v> (pr commander < kom- + ld mandare ülesandeks tegema, käskima)
1. (vn командировать) lähetama, ametireisile saatma
2. van komandörina juhtima

komisjon <komisjon -i 19 s> (< keskld commissio ülesandeks tegemine, saatkond < ld committere kokku viima v saatma, usaldama)
1. alatine v ajutine mitmeisikuline organ mingite ülesannete täitmiseks v otsustamisele tulevate küsimuste ettevalmistamiseks
2. haldus- v ühiskondlik organ (nt revisjonikomisjon)
3. komisjonikaubandus, kaubandus, kus üks isik ostab ja müüb enda nimel, kuid teise isiku ülesandel ja arvel, saades selle eest komisjonitasu

komissar <komissar -i 19 s> (pr commissaire < keskld commissarius volinik < ld committere kokku viima v saatma, usaldama)
1. eriülesannetega ametnik, enamasti valitsuselt erivolitused saanud isik
2. politsei, sõjaväeosa vm juht

kompromiteerima <kompromit|`eerima -eerib 28 v> (pr compromettre < ld compromittere vastastikku tõotama) • kellegi mainet kahjustama, häbisse saatma, kellelegi halba varju heitma

konsigneerima <konsign|`eerima -eerib 28 v> (ld consignare) • allkirja v pitseriga varustama, vormilise dokumendiga tõendama; maj konsignatsiooni teostama, kaupa edasimüügiks saatma

konvoeerima <konvo|`eerima -eerib 28 v> (pr convoyer) • konvoi valve või kaitse all kuhugi saatma

meilima <m`eilima meilib 28 v> (ingl mail postitama) • info elektronpostiga kirja saatma

messima <m`essima messib 28 v> (< mess3) • SMS-i, lühisõnumit saatma

missa <missa 16 s> (ld missa < mittere saatma)
1. relig katoliku jumalateenistuse põhivorm, armulauateenistus
2. muus mitme- (hrl viie-)osaline heliteos katoliku armulauateenistuse tekstidele
missa solemnis [missa sol·emnis] (ld) • pidulik missa
missa pro defunctis [missa proo def·unktis] (ld) • surnutemissa, hingemissa
missaraamat vt missaal

missiiv <miss|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld mittere, perf partits missus saatma) • läkitus, (kiriklik) ringkiri

premissid pl <prem|`iss -issi -`issi 22e s> (keskld praemissa < ld praemittere ette saatma) • loog (järelduse) eellaused, (lähte)eeldused

realiseerima <realis|`eerima -eerib 28 v> (pr réaliser < keskld realis tegelik, tõeline)
1. täide saatma, tegelikuks muutma, teoks tegema, teostama
2. maj kaupu rahaks tegema, ära müüma

remiteerima <remit|`eerima -eerib 28 v> (ld remittere) • maj tagasi saatma; veksli abil raha üle kandma; med ajutiselt nõrgenema (nt palaviku kohta)

remitent <remit|`ent -endi -`enti 22e s> (sks Remittent < ld remittere tagasi saatma) • maj käskveksli (trati) valdaja, isik, kellele v kelle käsul tuleb veksel välja maksta

returneerima <return|`eerima -eerib 28 v> (pr retourner) • hrv tagasi saatma

telegrafeerima <+ graf|`eerima -eerib 28 v> • telegraafi (2) teel teatama, teadet saatma

transponder <transp`onder -i 2e s> (ingl < transmit edasi saatma + respond vastama) • el vastuvõtja-saatja (nt sidesatelliidil), mis võtab signaali vastu, töötleb, võimendab ja saadab edasi teisel sagedusel


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur