[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 90 artiklit

adikt <ad`ikt adikti ad`ikti 22e s> (ld addictus sõltuv < addicere välja mõistma (kohtuotsusega)) • med, psühh sõltlane, narkootikumist v ravimist sõltuv isik

aeroioon <+ i`oon iooni i`ooni 22e s> (< aero- + ioon) • füüs õhus sisalduv ioon v laetud aerosooliosake
aeroioonravimed aeroioonidega ravimine, füsioteraapia liike

aerosool <aeros|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< aero- + uusld solutio lahus) • füüs gaas, milles hõljuvad peenimad vedelikuosakesed (udu) v tahke aine osakesed (suits, tolm)
aerosoolravimed ravimine aerosooli sissehingamise v nahale v limaskestale manustamise teel, füsioteraapia liike

agranulotsütoos <+ tsüt|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< a- + granulotsüüt), granulotsütopeenia <+ p`eenia 1 s> (< graanul + tsüto- + kr penia vaesus) • füsiol, med sõmer(valge)liblede arvu haiguslik vähenemine veres pahaloomuliste verehaiguste v mõnede ravimite tarvitamise korral

allopaatia <+ p`aatia 1 s> (< allo- + -paatia) • med ravimine haigusvastaste vahenditega, harilik ravimisviis. Vt ka homöopaatia

ampull <amp|`ull -ulli -`ulli 22e s> (ld ampulla)
1. aj Vana-Roomas kitsa kaelaga savi- v klaasnõu vedelike (õli, salvi) säilitamiseks
2. farm kergesti äramurtava kinnijoodetud kaelaga ravimi anum ravimi ühekordseks manustamiseks, kasut manustatavate ravimite steriilsuse säilitamiseks
3. anat kupal, õõneselundi (nt ninapisarajuha, pärasoole) laienenud koht

aniliin <anil|`iin -iini -`iini 22e s> (< port, pr anil indigo < ar an-nīl < sanskr nīlī), fenüülamiin <+ am`iin amiini am`iini 22e s> (< fenüül + amiinid), aminobenseen <+ bens|`een -eeni -`eeni 22e s> (< amino- + benseen) • keem omapärase lõhna ja terava maitsega mürgine värvuseta vedelik, valmistatakse nitrobenseenist; kasut aniliinvärvide, ravimite (antifebriin, fenatsetiin jt), lõhkeainete jm valmistamiseks

antipüreetikum <+ püreetikum -i 19 s> (< anti- + kr pyretos palavik) • farm palavikku alandavate ravimite üldnimetus

aplitseerima <aplits|`eerima -eerib 28 v> (ld applicare)
1. sobitama, kohaldama, rakendama
2. tekst aplikatsiooniga kaunistama
3. med ravimit manustama

apteek <`apt|`eek -eegi -`eeki 22e s> (keskld apotheca < kr apothēkē ladu)
1. algselt asutus ravimite valmistamiseks ja säilitamiseks; VIII s-st ka ravimite müügi koht
2. kogum ravimeid esmaabiks v eriotstarbeks

atseetaniliid <+ anil|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< ld acetum äädikas + aniliidid) • keem värvuseta kristalne aine, saadakse aniliinist ja etaanhappest; kasut värvainete ja ravimite sünteesimiseks

autoseroteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< auto- + seroteraapia) • med nakkushaiguse ravimine haige enda organismist saadud vereseerumi süstimise teel. Vt ka autohemoteraapia

benseen <bens|`een -eeni -`eeni 22e s> (< bensoe) • keem kivisöetõrvast, naftast jm saadav värvuseta vedelik, lihtsaim aromaatne süsivesinik; kasut rasvade, vaikude ja kummi lahustajana, värv- ja lõhkeainete, ravimite jm valmistamiseks, benseeni, toluooli ja ksülooli seguna mootorikütuseks; benseenist tuletatud ühendeid nimet aromaatseiks ühendeiks

dikarboksüülhape <+ hape h`appe 6 s> (< di- + karboksüül) • keem kaht karboksüülrühma –COOH sisaldav orgaaniline ühend; kasut ravimite, polüestervaikude, sünteetiliste kiudainete jms tootmiseks

distraktsioon <distraktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld distractio jagamine, lahutamine) • psühh hajameelsus, keskendumishäire; med lahkutõmbamine, venitus (luumurdude ravimisel)

dražee <draž`ee 26i s> (pr dragée) • kok suhkurdatud v šokolaadimassiga kaetud ümar kompvek; farm mõningate ravimite sissevõtmise lihtsustamiseks kasutatav ümar ravimvorm, kus ravi- ja abiainetega kaetud suhkrugraanul on omakorda kaetud kihiga, mis varjab ebameeldiva maitse või kaitseb raviaineid maomahla eest

endolaser <+ laser -i 2e s> (< endo- + laser) • med seade, millega laserkiire ots viiakse silmamuna sisse silma sisemiste osade (nt võrkkesta) ravimisel

epilatsioon <epilatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< e-1 + ld pilus juus, karv) • juukse- v karvaeemaldus koos juurega (nahahaiguste ravimise v iluravi otstarbel). Vt ka depilatsioon

fagoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< kr phagos õgiv + teraapia) • med mitmesuguste haiguste ravimine bakteriofaagide abil

farmaatsia <farm`aatsia 1 s> (keskld pharmacia < kr pharmakeia < pharmakon ravim) • rohuteadus, teadus ravimitest, nende valmistamisest, katsetamisest, säilitamisest ja standardiseerimisest, moodustab koos farmakoloogiaga ravimiteaduse
farmaatsiatööstusravimitööstus

farmakogeneetika <+ geneetika 1 s> (< farmako- + geneetika) • biol geneetika haru, mis uurib ravimite toimet loomade ja inimese pärilikkusele

farmakokeemia <+ k`eemia 1 s> (< farmako- + keemia) • farm, keem õpetus ravimite keemilistest omadustest ja koostisest

farmakoloogia <+ l`oogia 1 s> (< farmako- + -loogia) • farm, med arstiteaduse ja bioloogia piiriteadus, mis uurib ravimite (mürkide) toimet elusorganismi normaalsesse v haiguslikult muutunud talitlusse; käsitleb inimese või looma organismis ravimite toimet, toimemehhanisme, kasutamist ja kõrvaltoimeid

farmakopöa <farmakop`öa 26 s> (< farmako- + kr poieō teen) • farm ametlik eeskirjade kogumik ravimite valmistamise, kontrolli ja säilitamise ning tugevatoimeliste ravimite annuste kohta

farmakoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< farmako- + teraapia) • farm õpetus ravimitega ravimisest

farmatseut <farmats|`eut -eudi -`euti 22e s> (kr pharmakeutēs) • farm apteeker, ravimite müüja ja valmistaja apteegis, kellel on kutse v rakenduslik kõrgharidus. Vt ka proviisor

fenantreen <fenantr|`een -eeni -`eeni 22e s> (< kr phainō ilmun + anthrax süsi) • keem värvuseta, vees lahustumatu kristalne aine, lahustub orgaanilistes lahustites; saadakse kivisöetõrvast, kasut ravimite, värvainete jm valmistamiseks

formaldehüüd <+ aldeh|`üüd -üüdi -`üüdi 22e s> (uusld (acidum) formicicum sipelghape < ld formica sipelgas + aldehüüd), metanaal <metan|`aal -aali -`aali 22e s> (< metaan) • keem sipelghappealdehüüd, teravalõhnaline värvuseta gaas; kasut desinfitseerimiseks, konserveerimiseks, sünteesvaikude ja ravimite valmistamisel jm

gallushape <+ hape h`appe 6 s> (< ld galla tindipähkel) • keem keevas vees lahustuv kristalne aine, mida leidub tindipähkleis, tees ja parkhappeis; kasut ravimite, värvainete, musta tindi jm valmistamiseks

galvanoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< galvano- + teraapia) • med ravimine galvaanivooluga, galvaaniravi

graan <gr`aan graani gr`aani 22e s> (pr, ingl grain tera, seeme < ld granum)
1. aj vana ravimite ja väärismetallide massiühik, mille väärtus oli 51–73 mg
2. Inglise mõõdustiku massiühik: 1 graan = 64,7989 mg

hemoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< hemo- + teraapia) • med veriravi, ravimine vere v verepreparaatidega

homöopaat <homöop|`aat -aadi -`aati 22e s> • med ravimisel homöopaatiat rakendav arst

hüpnoos <hüpn|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr hypnos uni) • med tehisuni, sugestiooni abil tekitatud unetaoline seisund, millega kaasnevad tähelepanu- ja mälufunktsiooni ning meeleolu muutused; psühhoteraapia menetlus, kasut mõnede haiguste ravimisel

-iaatria <+ i`aatria 1 s> (< kr iatreia ravimine) • arstiteaduse haru v ravimisviis

induktotermia <+ t`ermia 1 s> (< ld perf partits inductus sisse juhitud + kr thermē kuumus) • med elekterravi liik, kõrgepingelise kõrgsagedusvahelduvvoolu rakendamine ravimisel. Vt ka elektroteraapia

inhalatsioon <inhalatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld inhalare sisse hingama) • med sissehingamine, inspiratsioon, vastand ekshalatsioon; ravimite sissehingamine auruna, gaasina v aerosoolina

inhaleerima <inhal|`eerima -eerib 28 v> (ld inhalare) • med, füsiol (ravimit) sisse hingama. Vastand ekshaleerima

kinoliin <kinol|`iin -iini -`iini 22e s> (ingl quinoline < kiinakoor + ld oleum õli) • keem bensopüridiin, iseloomuliku lõhnaga värvuseta mürgine vedelik, saadakse kivisöetõrvast, kasut lahustina, ravimite ja värvainete lähteainena

kinoon <kin|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ingl quinone < kiinakoor) • keem kollase kuni punase värvusega väga reageerimisvõimeline kristalne aine, kasut ravimite ja värvainete sünteesimisel

klistiir <klist|`iir -iiri -`iiri 22e s> (sks Klistier < kr klystēr < klyzō loputan), klüsm <kl`üsm klüsmi kl`üsmi 22e s> (kr klysma loputus) • med vedeliku juhtimine pärasoolde v kaugemale jämesoolde soole tühjendamiseks, mõnikord ka ravimite v toitainete manustamiseks; ka pärasoolde manustatav lahtisti

konservatiivne <konservat`iiv|ne -se 2 adj> (ingl conservative < keskld conservativus säilitav < ld conservare alles hoidma, säilitama) • alalhoidlik, vanameelne, uuendustevaenulik; visalt muutumatuna püsiv, vana säilitav; med kudesid säilitav, mittekirurgiline, ravimitega tervistav
konservatiivne ravimed säilitusravi, ravimine arstimitega. Vt ka kirurgiline

konstituent <konstitu|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld constituere rajama) • farm koostis, ravimile kuju andev aine; mat element; lgv lause moodustaja

koola <koola 16 s> (Aafrika k-d) • bot troopilises Aafrikas kasvavate ühe- v kahekojaliste igihaljaste lehtpuude perekond (Cola); mõnede liikide viljade seemned (nn koolapähklid) sisaldavad ergutavaid alkaloide, nagu kofeiini, teobromiini jt, mistõttu neid kasut toniseerivate ravimite ja jookide valmistamiseks

korrigendid pl <korrig|`ent -endi -`enti 22e s> (< korrigeerima) • ravimite v toiduainete maitset parandavad ained

kreosoot <kreos|`oot -oodi -`ooti 22e s> (< kr kreas liha + sōtēr päästja) • keem, farm õlitaoline kollakas teravalõhnaline vedelik; kasut desinfektsiooniks, puidu immutamiseks ja haavade ravimisel; saadakse pöökpuu- v kasetõrvast

krüoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< krüo- + teraapia) • med külmaga ravimine; mingi kehapiirkonna mõõdukas jahutamine pealeasetatud jääkotiga v jäävees; kudede kohalik külmutamine pihustatud kloroetaaniga lühiajalise tuimastuse tekitamiseks, mis võimaldab teha väikesi kirurgilisi operatsioone

krüsoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< krüso- + teraapia) • med kullapreparaatidega ravimine

logopeedia <logop`eedia 1 s> (< kr logos sõna, kõne + paideia kasvatus, õpetus) • med eripedagoogika haru; õpetus kõnepuuetest, nende vältimisest ja ravimisest, kõnehälvikute õpetamise ja kasvatamise teooria ja praktika, kõneravi

logoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< kr logos sõna, kõne + teraapia) • med kõneharjutusravi, harjutuste teel kõnehäirete ja -puuete ravimine

magistraat <magistr|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld magistratus kõrge riigiamet < magister ülem, õpetaja)
1. aj Vana-Rooma riigiamet v kõrgem riigiametnik (konsul, preetor, tsensor, rahvatribuun jt)
2. aj keskajast pärinev kollegiaalne linnavalitsus
3. aj Venemaal alates Peeter I ajast kuni 1864 seisuslik linnaorgan
4. Inglismaal ja Prantsusmaal rahukohtunik, ka politsei- v haldusametnik

medikatsioon <medikatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld medicatio ravimine) • med ravimi kasutamine, manustamine v määramine

naatriumsulfiid <+ sulf|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< naatrium + sulfiid) • keem vees hästi lahustuv väga hügroskoopne kristalne aine; kasut värvainetööstuses, tselluloosi tootmisel, ravimite valmistamisel jm

naatriumsulfit <+ sulfit -i 2e s> (< naatrium + sulfit) • keem vees hästi lahustuv värvuseta kristalne aine, tugev redutseerija; kasut fotograafias, ravimite valmistamisel, kloorijälgede eemaldamiseks jm

nitriil <nitr|`iil -iili -`iili 22e s> (< nitro-) • keem tsüanorühma sisaldav orgaaniline ühend; nitriilid on vees lahustuvad mürgised ained, kasut ravimite, taimekaitsevahendite ja polümeerkiudaine tootmiseks

oksügenoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< oxygenium + teraapia) • med hapnikravi, hapnikuga ravimine

ordineerima <ordin|`eerima -eerib 28 v> (< ld ordinare korrastama, korraldama)
1. relig vaimulikku ametisse nimetama v pühitsema
2. med ravi v ravimit määrama
3. biol kooslusi v nende koostisosi ökoloogilisse ritta järjestama

organoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< organo- + teraapia) • med elundiaineline ravi, ravimine inimese v looma organitest (eriti sisenõrenäärmetest) valmistatud ekstraktiga, elundiekstraktravi

organotroopne toime (< organo- + kr tropos suund) • med ravimite valikuline toime elundisse v elundisüsteemi

palsam <p`alsam -i 2e s> (kr balsamon)
1. teatav kosmeetikavahend, nt juuksepalsam
2. farm valuvaigisti, ravimtaimedest valmistatud lõhnav salv, tinktuur vm
3. biol mitmesuguste puude koorest v noorest puidust saadav eeterlikest õlidest ja vaikudest koosnev lõhnav, seistes tihkenev mahl, kasut lõhnaõlide ja ravimite valmistamisel
4. piltl kosutus, lohutus
palsamiäädikaskok maitseäädikas, saadakse viinamarjamahla kääritamisel tammevaatides, tavalisest veiniäädikast magusama ja pehmema maitsega

papaiin <papa|`iin -iini -`iini 22e s> (< papaia) • keem hüdrolaaside klassi kuuluv taimne proteaasensüüm; saadakse melonipuust, kasut liha ja naha pehmitamiseks, õlle selgitamiseks ja ravimite valmistamiseks

patent <pat|`ent -endi -`enti 22e s> (< keskld litterae patentes „avatud kiri“, st avalik dokument) jur
1. aj Liivimaa ja Kuramaa kubermangus XVIII ja XIX s kindralkuberneri, kuberneri v kubermanguvalitsuse trükis avaldatud seadus, määrus vm juriidiline akt
2. jur, maj tööstusomandi objektide autorsuse ja prioriteedi tõend, autori(te)le v ettevõttele antav dokument, mille valdaja saab ainuõiguse kasutada tööstusomandi objekti riigis, kus patent on välja antud
3. ametlik tunnistus, mis annab õiguse nt ettevõtet avada, mingit tööd teha v tõendab mingit õigust, nt ravimipatent, konsulipatent
patendilitsentsjur patendivaldaja luba leiutist, tööstusnäidist, väikepatenti v kaubamärki kasutada
patendiõigusjur tsiviil- ja haldusõigusnormide kogum, millega kehtestatakse tehniliste lahenduste jm tööstusomandi objektide leiutiseks, tööstusnäidiseks v kasulikuks mudeliks tunnistamise kord, patendivaldaja õigused patenditud objekte kasutada ning nende õiguste kaitse
patentravimfarm ravim, mille valmistamise ainuõigus kuulub mõnele riigile v firmale

pennyweight [peniweit] (ingl), lüh dwtSuurbritannia väärismetallide, pärlite ja ravimite massiühik, 1/20 ounce’i (untsi), = 1,5552 g

plaaster <pl`aast|er -ri 2e s> (keskld plastrum < kr emplastron) • med haava kleepkate v nahale kinnituv pastataoline aine, kuhu võib olla segatud ravimit; tehn mahuti, torustiku, laevakere vms lekkekoha ajutise sulgemise vahend

psühhoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< psühho- + teraapia) • med haiguste ravimine psüühiliste mõjustustega, psüühika kaudu (nt hüpnoosiga, sugestiooniga)

punktsioon <punktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld punctio torge) • med õõnesnõela pistmine kehaõõnde v kudedesse ravi (vedeliku eemaldamine, ravimite manustamine) v diagnostilisel eesmärgil (koeproovi võtmine)
punktsiooninõelmed kanüül, õõnesnõel

püridiin <pürid|`iin -iini -`iini 22e s> (< pür-) • keem kivisöetõrvast saadav orgaaniline ühend, teravalõhnaline mürgine värvuseta vedelik; kasut piirituse denatureerimiseks, ravimite ja pestitsiidide tootmisel

pürrool <pürr|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< kr pyrrhos tulipunane + ld oleum õli) • keem punaõli, värvuseta, terava lõhnaga, õhuhapniku toimel pruunistuv vedelik, kivisöetõrvas sisalduv orgaaniline aine; kasut mitmesuguste ravimite valmistamiseks

refleksoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< refleks + teraapia) • med refleksravi, ravimine reflekside abil kehapinnal asuvate bioaktiivsete punktide v kindlate tsoonide, kanalite v kehapiirkondade kaudu (nt nõelravi, punktimassaaž jne)

reiki <reiki 16 s> (jpn < rei vaim, hing + ki energia) • med XIX s Jaapanis tekkinud tervendamiskunst, mis tugineb iidsetele kätega ravimise tehnikatele, reikiga parandatakse inimese kehalist ja vaimset seisundit

resorptsioon <resorptsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< resorbeerima) • füsiol imendumine, eriti maost v sooltest vedelike, toitainete, ka süstitud ravimite v põletike puhul tekkivate ainete imendumine verre. Vt ka reabsorptsioon

resortsinool <resortsin|`ool -ooli -`ooli 22e s> , resortsiin <resorts|`iin -iini -`iini 22e s> (pr résorcine, ingl resorcin < ld resina vaik) • keem orgaaniline aine, kahealuseline fenool, benseen-1,3-diool; kasut lähteainena sünteetiliste värvainete ja ravimite valmistamisel

retseptuur <retsept|`uur -uuri -`uuri 22e s> (sks Rezeptur) farm
1. retseptide järgi ravimite valmistamise ja väljastamise õpetus
2. apteegi osakond, kus ravimeid vajaduse järgi valmistatakse ja väljastatakse

salitsüülhape <+ hape h`appe 6 s> (< ld salix, gen salicis paju + -üül) • keem paljudes taimedes leiduv orgaaniline hape, valge kristalne aine; kasut konservimisvahendina, mitmesuguste ravimite (nt aspiriini) ja värvainete sünteesil

sanatsioon <sanatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld sanatio ravimine)
1. saneerimine, tervendamine; tervistumine
2. maj ettevõtte majandusliku seisundi parandamine
3. med väljaravimine, terveks ravimine (nt hammaste puhul)

saponiin <sapon|`iin -iini -`iini 22e s> (< ld sapo seep) • keem taimne glükosiid, mille vesilahus vahutab (tarvit vedelseepide, šampoonide valmistamisel, samuti ravimites)

seroteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< seerum + teraapia) • med seerumravi, nakkushaiguste ravimine organismi viidavate immuunseerumitega

sugestiivravi <+ ravi 17 s> • med ravimine sugestiooni abil, sisendusravi

suposiit <supos|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< keskld suppositorium < ld supponere alla panema) • farm ravimküünal, kuhiku- v silindrikujuline raviainet sisaldav pulgake (tarvit ravimite viimiseks kehaõõntesse)

talassoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< kr thalassa meri + teraapia) • med meriravi, ravi meresoola, -mudaga vm, ravimine merekuurordis

templimeditsiin <+ medits|`iin -iini -`iini 22e s> (< tempel1 + meditsiin) • med, relig haiguste uurimine ja ravimine templi juures

teraapia <ter`aapia 1 s> (kr therapeia hoolitsus, ravi) • med ravi, ravimine; raviõpetus

termoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< termo- + teraapia) • med soojutusravi, kogu keha v kehaosade ravimine kuumade kümbluste, kuumade mähiste vm abil

tinktuur <tinkt|`uur -uuri -`uuri 22e s> (ld tinctura < tingere kastma, immutama), lüh Tct.farm ravimtaime piiritus- v eetertõmmis; tarvit tilkadena seespidiselt

tiool <ti`ool tiooli ti`ooli 22e s> (< kr theion väävel) • keem ebameeldiva lõhnaga, vees lahustumatu nõrgalt happeline orgaaniline ühend, nt merkaptaan, tioalkohol; kasut tarbegaasile lõhna andmiseks, värvainete, ravimite ja sünteeskautšuki tootmisel

tuub <t`uub tuubi t`uubi 22e s> (< ld tubus toru) • kruvitava korgiga torukujuline plast- v plekk-kest ravimite, värvide, kreemide, pastade jm jaoks

tärpentin <tärpentin -i 19 s> (< terebinth(in)os tärpentinipuu) • okaspuude vaikmahla destilleerimisel saadav terpeenidest koosnev õli; kasut lahustina, ravimites jne

unts <`unts untsi `untsi 22e s> (ingl ounce < ld uncia kaheteistkümnendik)
1. vana kaalu- ja massiühik, u 28–30 g
2. Inglise massiühik, 1 unts = 28,35 g, väärismetallide ja ravimite puhul 31,1035 g, tähis oz

vaktsiin <vakts|`iin -iini -`iini 22e s> (pr vaccin < ld vaccinus lehma- < vacca lehm) • med, vet viirustest ja mikroobidest, nende osistest v elutegevuse saadustest (toksiinidest) erimenetlusega valmistatud aine, mille manustamine organismi tekitab immuunsuse
vaktsiinteraapiavaktsiini tarvitamine nakkushaiguste ravimisel

vasogeen <vasog|`een -eeni -`eeni 22e s> (uusld vasogenum < vaseliin + oxygenium hapnik) • farm vaseliinist ja vaseliinõlist saadav salvi- v õlitaoline aine (tarvit ravimite valmistamisel)


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur