[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 344 artiklit, väljastan 200

à (pr) • igaüks (kaalu, hinna, hulga puhul), nt 3 raamatut à 5 eurot

abstsess <absts|`ess -essi -`essi 22e s> (uusld abscessus < ld lahkumine) • med mädanik, põletiku puhul tekkiv mädakolle

ad hanc vocem [ad hank vootsem] (ld), lüh a. h. v.sel puhul

adhesioon <adhesi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld adhaesio külgetõmbumine < adhaerere, perf partits adhaesus kinni jääma, kleepuma) • füüs külgekleepumine, molekulaarjõud kehade kokkupuutepindade vahel (põhjustab nt vee kleepumist klaasile); med elundite pindade kokkukleepumine põletiku puhul. Vt ka kohesioon

adiabaatiline protsess (< kr adiabatos ületamatu < a- + diabainō ületan) • füüs termodünaamiline protsess, mille puhul ei toimu soojusvahetust ümbritseva keskkonnaga

à discrétion [adiskresj·o(n)] (pr) • (hulga, koguse puhul) oma äranägemise e suva kohaselt

ad vocem [ad vootsem] (ld sõna juurde) • sel puhul (olgu öeldud)

agamogoonia <+ g`oonia 1 s> (< a- + kr gamos abielu + -goonia) • biol sugurakkudeta sigimine, suguta sigimine kitsamas mõttes (vegetatiivne ja eoseline sigimine), mille puhul lisandumine toimub üheainsa mittesugulise raku, nn agameedi vahendusel

agnoosia <agn`oosia 1 s> (kr agnōsia teadmatus)
1. med tajumisvõimetus, tajumishäire, mille puhul inimene ei tunne ära tuttavaid esemeid ja olukordi, kuigi ta meeleelundid toimivad normaalselt
2. fil sokraatilise filosoofia lähtepunkt; antiikaja skeptitsismis igasuguse filosoofilise mõtiskluse lõpptulemus

akromaat <akrom|`aat -aadi -`aati 22e s> (< kr achrōmatos värvusetu) • tehn liitlääts, mille kromaatiline aberratsioon on väike ning kahe värvuse (nt punase ja rohelise) puhul puudub täiesti; kasut teleskoopide, binoklite jm objektiividena

aksonomeetria <+ m`eetria 1 s> (< kr axōn telg + -meetria) • mat kujutise ilmekust taotlev kujutamismeetod, mille puhul kujutis konstrueeritakse eseme punktide koordinaatide järgi

aktiiv <akt|`iiv -iivi -`iivi 22e s; `akt|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (ld activus tegev, toimekas < agere, perf partits actus tegutsema)
1. mingi organisatsiooni agaraimate tegevliikmete kogu
2. lgv tegumood, mille puhul lause alus tähistab verbiga väljendatud tegevuse tegijat, nt John ate the apple inglise keeles 'John sõi õuna', vastand passiiv

akvarell <akvar|`ell -elli -`elli 22e s> (it acquerello, acquarello < acqua vesi) kunst
1. vesivärv, läbipaistev värv, mis ei kata maalitud pinda (pms paberit) täiesti, vaid annab sellele ainult värvitooni
2. vesivärvimaal
3. maalitehnika, mille puhul vesivärv kantakse alusele läbipaistvate kihtidena

allergoos <allerg|`oos -oosi -`oosi 22e s> • med allergiahaigus, mille puhul allergiline reaktsioon põhjustab erinevaid tervisehäireid

allopatria <+ p`atria 1 s> (< allo- + kr patris isamaa) • biol nähtus, mille puhul lähedased liigid v ühe liigi populatsioonid asustavad eraldi paiknevaid piirkondi. Vastand sümpatria

amüloid <amül|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< amülo- + -oid)
1. med, vet teatud ainevahetuse häire (amüloidoosi) puhul kudedes tekkiv valkaine
2. bot süsivesik, esineb taimede idulehtedes ja kasvavate rakkude kestades

amüloidoos <amüloid|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< amüloid) • med, vet valguainevahetuse häire, mille puhul kudedes tekib amüloid (täheldatav nt pikaldase mädapõletiku korral)

analoogia <+ l`oogia 1 s> (kr analogia)
1. sarnasus, taolisus, üldiselt erinevate esemete, nähtuste v mõistete teatavate tunnuste sarnasus v samalaadsus
2. biol erineva päritolu, kuid sarnase talitlusega elundite esinemine, vt ka homoloogilised elundid
3. loog kaudne järeldus üksikult üksikule, milles kahe eseme teatavate tunnuste sarnasusest järeldatakse teiste tunnuste sarnasust
õiguse analoogiajur mingi seaduses mitte ettenähtud juhtumi puhul sellise õigusnormi rakendamine, mis hõlmab üldisi õiguspõhimõtteid

anamorfoos <+ morf|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr anamorphōsis ümbervormimine)
1. tehn optilise kujutise (joonise v pildi) erinev suurendus ristsihtides silinderläätsede abil; kasut laifilmitehnikas
2. zool lülijalgsete moone, mille puhul munast koorunud vastsel on keresegmente ja jalgu vähem kui täiskasvanul. Vastand epimorfoos

a nescire ad non esse [a nestsiire ad noon esse] (ld teadmatusest olematuseni) • loogikaviga, mille puhul millegi mitteteadmisest järeldatakse, et seda ei ole olemas

anhüdriid <+ hüdr|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< an- + hüdriid) • keem aine, mis tekib vee eraldumisel orgaanilisest happest; anorgaaniliste hapete puhul käsitatakse anhüdriide oksiididena

antibioos <+ bi`oos bioosi bi`oosi 22e s> (< anti- + -bioos) • biol organismidevaheline suhe, mille puhul üks liik mõjub teisele pärssivalt. Vt ka sümbioos

antree <antr`ee 26i s> (pr entrée < entrer sisenema)
1. arhit maja v korteri eesruum
2. kok roog, mida serveeritakse piduliku menüü puhul päris alguses v eelroa v supi järel supi ja põhiroa vahel

apogee <apog`ee 26i s> (kr apogeion) • astr Maa tehiskaaslase v Kuu orbiidi punkt, mis on Maast kõige kaugemal (vastand perigee); piltl hariaste (nt veini küpsuse puhul), õitseng, õitseaeg

aposiopees <aposiop|`ees -eesi -`eesi 22e s> (kr aposiōpēsis vaitjäämine) • kirj lausekatkestus, mille puhul mõte jäetakse lõpuni välja ütlemata, nt „Küll ma teid..."

apotsenter <+ ts`ent|er -ri 2e s> (< apo- + tsenter) • astr taevakeha orbiidi punkt, mille kaugus tsentraalkehast on maksimaalne; Maa tehiskaaslaste ja Kuu puhul nimet seda apogeeks

astigmatism <+ stigmat|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< a- + stigmatism)
1. füüs läätse v peegli ebatäiuslikkusest põhjustatud hälve, mille puhul punkti kujutiseks on ellips (3)
2. med nägemishäire, mille puhul ühest punktist lähtuvad valguskiired ei fokuseeru silmas punktina, vaid tekib ebaselge kujutis, vastand stigmatism. Vt ka aberratsioon

ažuur <až`uur ažuuri až`uuri 22e s> (< pr à jour jooksvalt) • maj arvepidamise seisund, mille puhul sissekanded on tehtud tehingute sooritamise päeval

atsetoneemia <atseton`eemia 1 s> (< atsetoon + kr haima veri), ketoneemia <keton`eemia 1 s> (< sks Keton ketoon < Azeton atsetoon) • med atsetoonkehade e ketokehade esinemine veres (nt suhkurtõve puhul)

aura <aura 16 s> (ld aura tuuleõhk; sära)
1. parapsühholoogias: inimkeha ümbritsev oletatav eriline kiirgusvöönd v mõjuväli
2. med langetõvehoo eelnäht, mille puhul langetõbine tajub nagu tuulepuhangut
3. kunst kunstiteose v artefakti unikaalsust väljendav kvaliteet kunstikriitilises analüüsis

autofoonia <+ f`oonia 1 s> (< auto- + kr phōnē hääl, heli) • med sisekõrvakahjustusest tekkinud kuulmishäire, mille puhul oma hääl kuuldub liiga tugevana

autolito <+ lito 16 s> , autolitograafia <+ gr`aafia 1 s> (< auto- + litograafia) • kunst litograafia, mille puhul kujutise kannab kivile kunstnik ise

automaatrelv <+ r`elv relva r`elva 22i s> (< automaatne) • tehn, sõj tulirelv, milles lasu puhul tekkivate püssirohugaaside survet kasut relva uueks laadimiseks ning järjekordse lasu sooritamiseks

automatism <automat|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< automaatne) • liigutuste iseeneslikkus; med psüühikahäire, mille puhul haige teadvuses on tahtest sõltumatuid v vastu tahtmist tekkivaid mõtteid, tundmusi, liigutusimpulsse vm, mis pole reaalsed; harjutuste varal saavutatav inimorganismi võime täpselt sooritada teatud korduvaid liigutusi ilma nende teadliku juhtimiseta; kunst vt spontanism

autopsühhoos <+ psühh|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< auto- + psühhoos) • med vaimuhaigus, mille puhul teadmine iseendast on häiritud

autoregulatsioon <+ regulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< auto- + regulatsioon) • iseregulatsioon, mille puhul juhtiv mõju pärineb süsteemist enesest

autotoomia <+ t`oomia 1 s> (< auto- + -toomia) • zool eneseköndistus, mõne looma (nt sisaliku, jõevähi) võime kinnihaaramise v mõne muu ohu puhul heita ära üksikuid kehaosi või karvu, mille asemele hiljem kasvavad uued

autotroofia <+ tr`oofia 1 s> (< auto- + -troofia) • biol organismide, enamasti roheliste taimede assimilatsiooni vorm, mille puhul nad sünteesivad eluks vajalikku orgaanilist ainet lihtsamatest anorgaanilistest ühenditest pms päikesekiirguse varal; tulemuseks on nt tselluloos, tärklis, suhkrud

backwardation [bäkwə(r)d·eišn] (ingl) • maj negatiivne kursilisand (eelkõige futuurlepingute puhul), mille võrra kauba hind on tulevikus madalam; alusvara hetkelisest kõrgemast hinnast, võimalikust pakkumisšokist (ajutine pakkumise järsk vähenemine). Vastand kontango

bakterieemia <bakteri`eemia 1 s> (< bakter + kr haima veri) • med bakterveresus, bakterite leidumine veres (rõugete, tähnilise tüüfuse, üldise veremürgistuse jt haiguste puhul). Vt ka parasiteemia, vireemia

baroteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< baro- + teraapia) • med füsioteraapia liik, mille puhul inimene pannakse raviseanssideks üle- v alarõhuga barokambrisse

barrikaad <barrik|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr barricade) • kuhjatud kaitsetõke v teesulg igasugusest käepärast olevast materjalist (palkidest, mullakottidest, kividest, veokeist jne), eriti tänavavõitluste puhul

berüllimine <ber`üllimi|ne -se -st 12 s> • tehn termokeemiline töötlemine, mille puhul metalldetailide pinnakihti rikastatakse difusiooniliselt berülliumiga

bilateraalne <+ later`aal|ne -se 2 adj> (< bi- + lateraalne) • kahe poolega, kahekülgne, kahepoolne (nt leping)
bilateraalne sümmeetriasümmeetria liik, mille puhul on ainult üks sümmeetriatasand, mis jagab keha, kujundi vms kaheks ühesuguseks pooleks – paremaks ja vasakuks; anat, med, zool kahepoolne, mõlemapoolne

blisard <blisard -i 2e s> (ingl blizzard) • meteor tuisk tsükloni tagalas tugeva loodetuule ja pakasega Põhja-Ameerikas ja Inglismaal; ka tuisk käreda külma puhul üldse

body-art [bodiaa(r)t] (ingl) • kunst kehakunst, 1960–70ndatel tekkinud performance’i erikuju, mille puhul kunstiteos luuakse inimkehale v loob kunstnik teose lõuendile oma värvitud keha v mõnda selle osa kasutades

boonus <b`oonus -e 11~9 s> (< ld bonus hea) maj
1. lisatasu v hüvitis (mida makstakse nt aktsionäridele lisaks dividendile)
2. hinnaaland suurekoguselise v hinnalise ostu puhul
3. aseraha (kohalike võimude v asutuste poolt väljaantud lühiajaline võlakohustis). Vt ka maalus

botrüomükoos <+ mük|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr botrys viinamarjakobar + mükoos) • vet pms hobustel esinev nakkushaigus, mille puhul täheldatakse nahas hernetera- kuni rusikasuurusi sõlmekesi

bronhopneumoonia <+ pneum`oonia 1 s> (< kr bronchos kopsutoru + pneumoonia) • med koldeline kopsupõletik, mille puhul on põletikust haaratud väikesed kopsutorud ja neile vastavad alveoolid

bubooniline <buboonili|ne -se -st 12 adj> (< buboon) • med lümfisõlmemuhklik, nt katku puhul

buffet [büf·e] (pr) • kok Rootsi laud, serveerimisviis, mille puhul toidud ja joogid pannakse lauale, kust iga sööja valib endale soovitu ise

CAF, C&F {lüh ingl sõnadest cost and freight hind ja prahiraha} • maj ostu-müügitehingu puhul lisatakse kauba hinnale prahiraha

casus foederis [kaasus feederis] (ld casus juhtum + foederis lepingu) • liidulepingus ettenähtud juhtum, mille puhul lepingulised kohustused jõustuvad

deg {lüh ingl sõnast degree kraad} • füüs temperatuuri mõõtühiku kraadi tähis (nt tuletatud ühikute puhul)

deliirium <del`iirium -i 19~2e s> (ld delirium) • med hullus, teadvushäire hallutsinatsioonide, märatsemise ja sonimisega; esineb vaimuhaiguste, kõrge palavikuga nakkushaiguste jm puhul
alkoholideliirium vt delirium tremens

desolvaatima <+ solv|`aatima -aadib 28 v> , desolvateerima <+ solvat|`eerima -eerib 28 v> (< de- + solvaat) • keem aine molekule vabastama nendega liitunud lahustimolekulidest; vesilahuste puhul sama mis dehüdraatima

detsentralism <+ tsentral|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< de- + tsentralism) • pol valitsemissüsteem, mille puhul riigivõimu kohalikel organitel on laialdased õigused küsimuste lõplikul otsustamisel. Vastand tsentralism

detsiidua <dets`iidua 1 s> (uusld decidua < ld deciduus (maha) langev < decidere maha langema) • anat irdkest, raseduse puhul muutunud emaka limaskest, mis koos lootega väljub

diafoor <diaf|`oor -oori -`oori 22e s> (< kr diaphora erinevus) • kirj kõnekujund, mille puhul sõna on samas lauses eri tähenduses

diapaus <+ p`aus pausi p`ausi 22e s> (kr diapausis peatus) • zool puhkeseisund, füsioloogiline seisund v arengujärk loomadel, pms putukail, mille puhul ainevahetus on aeglustunud ja arenemine soikunud; esineb selgroogsetel loomadel talve- ja suveunena

digitaalside <+ side 16 s> (< digitaalne) • info elektronside, mille puhul kõik sõnumid edastatakse signaalidena, mis esitavad numbrijadasid

dimedrool <dimedr|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< pn Dimedrol, kaubamärk), ka difenhüdramiin <difenhüdram|`iin -iini -`iini 22e s> (< di- + fenüül + hüdr- + amiinid) • farm histamiini toimet pidurdav ja selle kaudu allergilisi ja põletikulisi protsesse pärssiv ravim, mis võib ka unisust põhjustada; kasut allergia ja laste uinumisraskuste ning ka kiiritustõve puhul

diofantiline võrrand [diof·antiline] (< pn Diophantos, Vana-Kreeka III s matemaatik) • mat mitme tundmatuga, täisarvuliste kordajatega algebraline võrrand, mille puhul otsitakse ratsionaalarvulisi lahendeid

dismutatsioon <+ mutatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< dis- + mutatsioon) • keem Cannizzaro reaktsioon, aldehüüdi kahe molekuli vaheline reaktsioon, mille puhul üks neist redutseerub alkoholiks, teine aga oksüdeerub happeks

dispašš <disp|`ašš -aši -`ašši 22e s> (pr dispache < it dispaccio kiirsõnum < hisp despacho) • maj, jur mereavarii puhul koostatav kahjude arvestus ning jaotus laeva- ja lastiomaniku vahel

distorsioon <distorsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld distortio)
1. väänamine, kujumuude, moonutus
2. med nikastus, liigese kihnu ja sidemete venitus ning rebestus
3. füüs aberratsioon, läätsede optiline puudus, mille puhul sirgjooned projitseeruvad ekraanile kõveratena

distsiplinaarvastutus <+ vastutus -e 11 s> • jur distsipliinirikkumisest tulenev vastutus, mille puhul kohaldatakse teenistusalluvuse korras distsiplinaarkaristusi

dominantsus <domin`antsus -e 11~9 s> (< dominantne) • biol geeniinteraktsiooni vorme: G. Mendeli 1865. a avastatud nähtus, et teatud päritud tunnusepaaride puhul ilmneb hübriidil reeglipäraselt üks (dominantne), mitte aga teine tunnus

düsfaasia <düsf`aasia 1 s> (< düs- + kr phasis väide) • med ajukahjustusest tingitud kõnehäire, mille puhul on raskendatud mõtete väljendamine sõnadega

ehholaalia <ehhol`aalia 1 s> (< kr ēchō kaja + lalia lobisemine, kõne) • med kajakõne, teise isiku sõnade mõttetu kordamine (mõnede vaimuhaiguste puhul)

eksanteem <eksant|`eem -eemi -`eemi 22e s> (kr exanthēma < eks- + kr anthēma õitsemine) • med pms nakkushaiguste v allergia puhul nahale tekkiv (laialdane) lööve

eksprompt <ekspr|`ompt -ompti -`ompti 22e s; ekspr`ompt adv> (< ld expromptus valmis, käepärast)
1. adv ettevalmistamatult, äkki, improviseerides
2. s lühike ettevalmistamata kõne v muu ettekanne; kirj mingil puhul ilma eelneva ettevalmistuseta loodud nalja- v pilkeluuletus; muus improviseeritud muusikapala; kontrastsete teemadega lüüriline karakterpala pms klaverile

eksudaat <eksud|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld perf partits exsudatum väljahigistatu) • med põletiku puhul veresoontest kudedesse v kudede pinnale väljaimbuv vedelik

elekter <el`ekt|er -ri 2e s> (< kr ēlektron merevaik) • füüs mateeria põhiomadusi, mis seisneb elektrilaengute olemasolus aine elementaarosakestel; elektrilaengute liikumise ja vastastiktoimega seotud nähtuste üldnimetus
elekterkeevituskeevitamine elektrivooluga kuumutamise abil
elekterkütekütmine elektrienergia muundamisel saadud soojusega
elektersideteabe elektrilise edastamisega tegelev sidetehnika haru, vastav sidepidamisviis
elektervalgustusvalgustamine elektrivoolu abil
elekterveduveoviis, mille puhul veoki elektriajam saab energiat välisest elektriallikast v akupatareist
elektriauto tehnelektri jõul liikuv auto
elektrilaengmateeria elektromagnetiliste omaduste iseloomustaja; elektrilaengut kannavad aine aatomite koostisse kuuluvad prootonid ja elektronid; elektrilaengu mõõtühik on kulon

elektrokirurgia <+ kir`urgia 1 s> (< elektro- + kirurgia) • med kõrgsagedusvoolu rakendav kirurgia; võimaldab vältida verejooksu haavast (nt mädakollete v pahaloomuliste vohandite puhul). Vt ka elektrokauterisatsioon, elektrokoagulatsioon

elektromeetriline tiitrimine (< elektro- + -meetriline + tiitrima) • keem lahusekomponendi kontsentratsiooni mahtanalüütiline määramine, mille puhul reaktsiooni lõpp tehakse kindlaks elektrimõõtmistega

enkliitik <enkliitik -u 2 s> • lgv enkliisi puhul eelmise sõnaga liituv sõna. Vt ka prokliitik

epiduraalanesteesia <+ anest`eesia 1 s> (< epi- + uusld duralis kõvakesta- + anesteesia) • med, vet paikse tuimastuse meetod, mille puhul tuimastilahus süstitakse selgrookanalisse (epiduraalruumi); kasut alakeha- ja tagakehapiirkonna operatsioonidel

epitermne <+ t`erm|ne -se 2 adj> (< epi- + kr thermē kuumus) • miner suhteliselt madalate temperatuuride puhul tekkiv (mineraalimoodustise kohta)

estomp <est|`omp -ombi -`ompi 22e s> (pr estompe) • kunst hõõrel, pühis, nahast v paberist valmistatud rull, mida kasut söejoonistuste, pastelli vm puhul ühtlase pinna ja pehmete üleminekute saamiseks

faktooring <faktooring -u 2 s> (ingl factoring) • maj ettevõtetevaheliste arvelduste korraldamise viis, maksesüsteem, mille puhul müüjat teenindav pank maksab müüjale faktuuri (2) välja ja võtab ostjalt raha sissenõudmise enda peale; arveäri, arvemüük, arvete ülesostmine; laenuost, laenude ülesostmine, millega nende sissenõudmise õigus läheb faktooringufirmale

falsett <fals|`ett -eti -`etti 22e s> (it falsetto < ld falsus vale, võlts) • muus eriline laulmisviis, mille puhul häälekurrud võnguvad osaliselt ja kasut ainult pearesonantsi; lauluhääle eriline kõrgem register, mida kasutavad eriti meeslauljad

fango <fango 16 s> (it) • looduslik radioaktiivne mineraalmuda (kasut mähisteks mitme haiguse puhul)

feodalism <feodal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< feodaalne) • aj suurmaaomandusel põhinenud ühiskonnakord, mille puhul talupojad olid otseses sõltuvuses maaomanikust, kelle heaks nad pidid töötama

fibrinoosne <fibrin`oos|ne -se 2 adj> • füsiol fibriini sisaldav
fibrinoosne põletikmed põletik, mille puhul tekib rohkesti fibriini

fluktuatsioon <fluktuatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld fluctuatio võnkumine) • mingi suuruse ajutine korrapäratu kõrvalekaldumine keskväärtusest; med kehavedeliku kaudu edasikanduv võdin, nt kõhuseina koputlemisel on vesitõve puhul fluktuatsiooni tunda

fotoefekt <+ ef`ekt efekti ef`ekti 22e s> (< foto- + efekt) • füüs aine elektriliste omaduste muutumine valgusenergia vm elektromagnetkiirguse toimel; välisfotoefekti puhul väljuvad ainest fotoelektronid, sisefotoefekti puhul suureneb aine elektrijuhtivus

fotoelekter <+ el`ekt|er -ri 2e s> (< foto- + elekter) • füüs elekter, mis tekib fotoefekti puhul, valguselekter

fotolitograafia <+ gr`aafia 1 s> (< foto- + litograafia) • kunst litograafia, mille puhul kujutis kantakse trükiplaadile fotograafilisel teel

framböösia <framb`öösia 1 s> (< pr framboise vaarikas) • med vaariktõbi, troopikamaades esinev, väliselt süüfilisega sarnanev nakkushaigus, mille puhul tekivad vaarikataolised nahakahjustused

frankohind <+ h`ind hinna h`inda 22u s> (< franko) • maj hulgihind, mille puhul on spetsiaalselt määratud koht, kus toimub kauba müüjalt ostjale üleandmine ja milleni kauba toimetamise kulud arvatakse nende müügihinda

furunkul <fur`unkul -i 2e s> (ld furunculus) • med koeranael, karvanääpsust v naha rasunäärmest lähtuv mädapõletik, mille puhul kärbunud koest tekib ja eraldub mädakork

füsioloogiline <+ loogili|ne -se -st 12 adj> • füsioloogiasse puutuv, selle abil käsitletav, keha normaalse talitluse puhul esinev näit, suurus, tase vms
füsioloogiline lahusfarm koostise ja osmootse rõhu poolest vereplasmale lähedane vesilahus, kasut suure vere- v vedelikukaotuse puhul

gaasidünaamika <+ dünaamika 1 s> • füüs aerodünaamika haru, uurib probleeme, mille puhul on oluline arvestada gaasi 1 kokkusurutavust

gigantism <gigant|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< gigant) • med hiidsus, tunduvalt üle harilike mõõtmete ulatuv kehakasv, mille puhul keha pikkus ületab meestel 2 m, naistel 1,9 m

gradientkiud <+ k`iud k`iu k`iudu 22e s> (< gradient) • info valguskaabli kiu tüüp, mille puhul murdumisnäitaja muutub sujuvalt radiaalsihis

grafospasm <+ sp`asm spasmi sp`asmi 22e s> (< grafo- + spasm) • med kirjutuskramp, kramp, mille puhul tõmbuvad kokku kirjutamisel tegevuses olevad lihased

gravimeetriline <+ meetrili|ne -se -st 12 adj> • gravimeetrial põhinev, sellega seotud
gravimeetriline analüüskeem kaalanalüüs, mille puhul määratav komponent sadestatakse lahusest ja kaalutakse

gumma <gumma 16 s> (uusld < ld gummi kummivaik < kr kommi kummi), süfiloom <süfil|`oom -oomi -`oomi 22e s> (uusld syphiloma < süüfilis) • med süüfilise puhul esinev vohand, granuloom

hallutsinatsioon <hallutsinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld alucinatio, hallucinatio sonimine) • med, psühh viirastus; ebataju, ilma vastava välisärrituseta tekkiv, pms nägemis- ja kuulmis- (ka haistmis-, maitsmis- ja kompimis-) pettekujutlus, mis haige jaoks on reaalse nähtuse iseloomuga; esineb eriti vaimuhaiguste puhul

hallutsinoos <hallutsin|`oos -oosi -`oosi 22e s> • psühh psühhopatoloogiline sündroom, elavate (pms kuulmis-) hallutsinatsioonide esinemine selge teadvuse ja säilinud orientatsiooni puhul

helotism <helot|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr heilōtes heloodid) • biol sümbioos, mille puhul peremeesorganism saab kooslusest rohkem kasu kui teine organism (nt mükoriisa ja samblikud)

hemianopsia <+ an`opsia 1 s> (< hemi- + anopsia) • med poolnägevus, nägemishäire, mille puhul kaob pool nägemisvälja. Vt ka kvadrantanopsia

hemolüüs <+ l`üüs lüüsi l`üüsi 22e s> (< hemo- + lüüs2) • med vere punaliblede lagunemine koos verevärvniku väljumisega neist vereplasmasse; tekib mõningate haigestumiste ja mürgistuste puhul

herpes <herpes -e 9 s> (kr herpēs) • med ohatis, viiruslik nahahaigus (eriti huulel), mille puhul tekivad rühmitised villikesed

heterofaasia <heterof`aasia 1 s> (< hetero- + kr phasis väide < phēmi ütlen), heterofraasis <heterofraasis -e 9 s> (< hetero- + kr phrasis kõne, väljend) • med kõnehäire, mille puhul ühtesid sõnu v häälikuid kasut teiste asemel

heureka <heureka interj> (kr heurēka leidsin) • Kreeka matemaatikule Archimedesele (287–212 eKr) omistatud hüüatus hüdrostaatika põhiseaduse avastamisel; rõõmuhüüatus mingi avastuse v äkki tärganud uue mõtte puhul

histopatoloogia <+ l`oogia 1 s> (< histo- + patoloogia) • anat patoloogilise anatoomia osa, uurib haiguste puhul kudedes toimuvaid mikroskoopilisi muutusi

homogeenne <+ g`een|ne -se 2 adj> (kr homogenēs < homo- + -geenne) • ühtlane, samasugune, ühesuguste omadustega; ühtlase tekkega, vastand heterogeenne
homogeenne reaktsioonkeem keemiline muundumine, mille puhul lähteained ja saadused on samas faasis, milles toimub reaktsioon

homolüütiline reaktsioon (< homo- + kr lytikos vabastav, leevendav < lyō vabastan) • keem reaktsioon, mille puhul toimub keemilise sideme sümmeetriline lõhestumine ja tekivad vabaradikaalid või aatomid

homöopaatia <+ p`aatia 1 s> (< homöo- + -paatia) • med ravimisviis põhimõttel „sarnast sarnasega“: haigusi ravitakse sellise ravimi üliväikeste annustega, mis suurtes annustes kutsuvad esile ravitavale haigusele omaseid haigusnähte (nt kõhulahtisuse puhul antakse üliväikestes annustes lahtisteid). Vt ka allopaatia

honorar <honorar -i 19 s> (< ld honorarium autasu) • autoritasu, teadus-, kirjandus- ja kunstiteoste väljaandmise ja kasutamise puhul autorile makstav (lepinguline) tasu; vabakutselise arsti, advokaadi jt töötasu

hüaliin <hüal|`iin -iini -`iini 22e s> (< kr hyalinos klaasist, kristallist < hyalos klaas, kristall) • med klaasjas valkaine, esineb organismi kudedes mõnede haigusnähtude puhul

hüdrokaevandamine <+ kaevandami|ne -se -st 12 s> (< hüdro-) • mäend maavarade kaevandamise viis, mille puhul kaevise ammutamiseks kasut pinnasepumpa v toimub kivimi purustamine ja transportimine veejoa abil

hüperglükeemia <+ glük`eemia 1 s> (< hüper- + glükeemia) • med liigsuhkurveresus, liigne suhkrusisaldus veres (nt suhkurtõve puhul)

hüperinflatsioon <+ inflatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< hüper- + inflatsioon) • maj ülikiire inflatsioon, mille puhul inimesed püüavad vabaneda oma rahast enne hindade edasist tõusu ja raha täiesti väärtusetuks muutumist

hüperkaltseemia <+ kalts`eemia 1 s> (< hüper- + kaltsium + kr haima veri) • med seisund, mille puhul vereplasma kaltsiumi kontsentratsioon on normaalsest suurem

hüpersorptsioon <+ sorptsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< hüper- + sorptsioon) • keem adsorberis toimuv valikuline gaasisegude adsorptsioon, mille puhul adsorbent ja gaas liiguvad teineteisele vastu

hüpokaltseemia <+ kalts`eemia 1 s> (< hüpo- + kaltsium + kr haima veri) • med seisund, mille puhul vereplasma kaltsiumi kontsentratsioon on normaalsest väiksem

hüpoksia <hüp`oksia 1 s> (< hüpo- + oxygenium) • med hapnikuvaegus kudedes, tekib õhuhapniku vähesuse, vereringehäirete, kehvveresuse jm puhul

hüpotoonia <+ t`oonia 1 s> (< hüpo- + kr tonos pinge) med
1. lihaste vaegpingus
2. normaalsest madalam arteriaalne vererõhk südamenõrkuse v kehvveresuse puhul

illuminatsioon <illuminatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld illuminatio valgustamine < illuminare valgustama)
1. ilutulestik, hoonete ja tänavate valgusega kaunistamine (värviliste tulede ja mitmesuguste valgusefektide rakendamisega) mõne piduliku sündmuse puhul
2. (keskld < ld) aj kaartide, plaanide, käsikirjade jm kaunistamine värvidega
3. relig valgustatus, müstilise elamusena kogetav sisemine selginemine

immobilisatsioon <immobilisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> , immobiliseerimine <immobilis`eerimi|ne -se -st 12 s> (< ld immobilis liikumatu)
1. keem biokeemias bioaktiivse aine muutmine lahustumatuks, säilitades selle bioloogilise aktiivsuse
2. kunst meediakunstis teose võime vaataja v kasutaja enese visuaalsesse keskkonda tõmmata, võimalikult rohkem tema meeli haarata
3. med (kehaosa, liigese) liikumatusse asendisse kinnitamine (vigastuste puhul)
4. jur vallasasja muutmine kinnisasjaks
kapitali immobilisatsioonmaj aktsiaühingu kapitali muutmine üksikettevõtjate kapitaliks; käibevahendite mahutamine väheliikuvaisse väärtustesse (börsil mittenoteeritavaisse väärtpabereisse jne)

impetiigo <impetiigo 16 s> (ld impetigo) • med äge pindmine põletikuline nahahaigus, mille puhul tekivad mädavillid, kihelemine jm

impotentsus <impot`entsus -e 11~9 s> (< impotentne) • med meeste suguühte- ja sigimisvõimetus; suguühtevõimetuse (impotentia coeundi) puhul on haige võimetu sooritama suguakti v seda lõpuni viima, sigimisvõimetuse (impotentia generandi) e steriilsuse korral pole seemnevedelikus seemnerakke v on need viljastamisvõimetud; piltl loomisvõimetus

impulss <`imp|`ulss -ulsi -`ulssi 22e s> (ld impulsus tõuge < impellere tõukama)
1. (äkiline) aje, tõuge; mõjur, mõjuv põhjus
2. füüs liikumishulk, mis punktmassi puhul võrdub liikuva keha massi ja kiiruse korrutisega
3. el voolu v pinge lühiajaline kõrvalekalle püsiväärtusest
impulsslamplühiajalisi tugevaid valgusimpulsse tekitav lahenduslamp, välkvalgusti
impulsslaservälkelaser
impulssraadionavigatsioonisüsteemmer hüperboolne kauguste vahe mõõtmise süsteem, mida kasut raadionavigatsioonis laeva asukoha määramiseks merel

infiltraat <+ filtr|`aat -aadi -`aati 22e s> (< in- + filtraat) • med infiltratsiooni puhul koesse kogunenud vedelikud ja rakud

infraktsioon <infraktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld infractio purunemine, nõrgenemine) • med mõramurd, luumurd, mille puhul luus on tekkinud vaid mõra

inkrustatsioon <inkrustatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld incrustatio katmine (hrl marmoriga) < in- + crusta koor, koorik)
1. kunst panustehnika, mille puhul pehmesse kõvastuvasse materjali (kips, kitt) surutakse kõvast materjalist (luu, puu, klaas, kivi) killud mitmevärvilise mustri saamiseks (vt ka intarsia, marketrii); selles tehnikas kaunistus
2. tekst valgetikandi kaunistamine sisseõmmeldavate pitsmotiivide ja vahepitsidega
3. geol õhuke mineraalne koorik v selle tekkimine kivimeil, fossiilidel vm
4. med lubjastumine, kivistumine

inokulatsioon <inokulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld inoculatio silmastamine, pookimine)
1. med, vet kaitsepookimine, antigeeni sisestamine inim- v loomorganismi
2. vet elusate mikroorganismide sisseviimine toitvasse keskkonda (mulda, söötmesse)
3. vet kasvajarakkude v transplantaatide viimine katselooma organismi
4. med, vet parasiitide sattumine inimese v looma verre putukate ja puukide hammustuse tagajärjel
5. aiand silmastamine (pookimine)
6. tehn modifitseerimismeetod, mille puhul sulametallisse lisatakse sulami struktuuri ja omaduste parandamiseks inokulante

intensiivravi <+ ravi 17 s> (< intensiivne) • med eluohtlike haiguste, vigastuste ja mürgistuste puhul esmaabiks, raviks ja tüsistuste vältimiseks rakendatav tõhus ravivõtete süsteem

invariant <invari|`ant -andi -`anti 22e s> (ingl invariant mittemuutuv)
1. muutumatu suurus, seos, element vm
2. mat teatava teisenduste rühma puhul muutumatuks jääv suurus v seos
3. psühh püsiv psüühiline omadus, mis säilib sise- v välisasjaolude muutumisest olenemata

invariantsus <invari`antsus -e 11~9 s> (< invariantne) • mat suuruste, seoste, elementide vm muutumatus teatud teisenduste v muutuvate tingimuste puhul

inversioon <inversi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld inversio) ümberpööramine v -tõstmine
1. biol mutatsioon, kromosoomisisene struktuurimuutus, mille puhul kromosoomisegment pöördub 180° võrra
2. geol vastandreljeefi teke, varasema vajumise asendumine kerkeliikumisega
3. füüs füüsikalise nähtuse märgi v tüübi muutumine kindlatel tingimustel
4. lgv pöördjärg, sõnade pöördjärjestus lauses
5. keem ühe struktuuritüübi või aine üleminek teiseks, sahharoosi hüdrolüüs
6. mat kombinatoorikas kahe elemendi järjestuse muutmine, matemaatilises loogikas eitustehe
7. anat ümberpöördumine, sissekäändumine, sissepöördumine, nt jalapöia inversioon
8. meteor nähtus, mille korral kõrgemates õhukihtides on temperatuur kõrgem kui madalamates
9. muus peegelkuju, motiivi v teema kordumine vastupidises liikumises, vt ka imitatsioon

ioonjuhtivus <+ j`uhtivus -e 11 s> (< ioon) • füüs elektrijuhtivus, mille puhul laengukandjaiks on vabad ioonid, s.o ioonid, mis võivad välise elektrivälja toimel aines korrapäraselt ümber paigutuda

irradiatsioon <irradiatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld irradiatio kiirgamine < ld irradiare kiirgama)
1. füsiol erutuse v pidurduse levimine kesknärvisüsteemis tekkekohast (koldest) kaugemale
2. med valu kiirgumine haiguskoldest keha teistesse osadesse (nt rinnavoolmete puhul valu vasakus käes)
3. füüs nähtus, et heledad esemed tumedal taustal näivad suuremaina kui sama suured tumedad esemed heledal taustal

isogaamia <+ g`aamia 1 s> (< iso- + -gaamia) • biol ainurakseil ja alamatel taimedel sigimisvorm, mille puhul liituvad gameedid on väliselt ühesugused

isoprotsess <+ pr`ots|`ess -essi -`essi 22e s> (< iso- + protsess) • füüs termodünaamiline protsess, mille puhul üks olekuparameeter jääb konstantseks; rõhu jäävuse puhul nimet protsessi isobaariliseks, temperatuuri v ruumala jäävuse puhul vastavalt isotermiliseks v isohooriliseks

kabinet <kabin|`et -eti -`etti 22e s> (pr cabinet)
1. töö- v vastuvõtutuba (arstil, teadlasel, ametiisikul); eriotstarbeline vastava sisseseadega ruum õppe- v raviasutuses; väikese kunstikogu hoiuruum; väikese seltskonna ruum restoranis
2. pol ministrite kogu nimetus mitmes riigis
3. kunstipärane paljude sahtlitega kapp
kabinetiteadlanepiltl eluvõõras, elukaugete v väga kitsaste teemadega tegelev teadlane
kabinetsüsteemped õppekorraldus, mille puhul enamikku aineid õpetatakse ainekabinettides, kuhu on koondatud erialane õppekirjandus, näitematerjal, tehnilised, labori- ja praktiliste tööde vahendid jms
kabinetkaustfot van varem laialt levinud päevapildiformaat (10 × 14 cm)
kabinetklavermuus väiksem klaver

kapriool <kapri|`ool -ooli -`ooli 22e s> (it capriola kitseke, kitsehüpe) • tants teatav tantsuhüpe; sport ratsahobuse õhuhüpe, mille puhul hobune lööb õhus tagajalad sirgu ja maandub täpselt endisesse kohta, vt ka kurbett, levaad, krupaad

katalepsia <katal`epsia 1 s> (< kr katalēpsis haare, haaramine) • med kangustõbi, tardumusseisund, lihaste kangestus; esineb hüsteeria, hüpnoosi ja mõnede vaimuhaiguste puhul; zool hirmukangestus, tardpoos. Vt ka katapleksia

katastroof <katastr|`oof -oofi -`oofi 22e s> (< kr katastrophē purustamine, hävitamine) • äkiline õnnetus, hukatus, hävinguline sündmus (looduses, inimtegevuses)
katastroofimeditsiinarstiteaduse ja tervishoiukorralduse haru, mille eesmärk on osutada arstiabi katastroofide puhul

katioon <kati|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< kata- + iōn minev) • füüs, keem positiivse laenguga ioon, liigub elektrolüüsi puhul katoodi suunas

kavalergard <kavalerg|`ard -ardi -`ardi 22e s> (vn кавалергард < kavaler + pr garde valve) • aj Vene ratsakaardiväelane 1724–1918 (vaheaegadega), kelle ülesanne oli kaitsta tsaariperekonda ning olla auvalves kroonimise vm piduliku sündmuse puhul

kladistika <klad´istika 1 s> (< kr klados oks, võrse) • biol süstemaatikakäsitlus, mille puhul taksonite eristamisel lähtutakse tunnuste lahknemistest (harunemistest) fülogeneesis

kokill <kok|`ill -illi -`illi 22e s> (pr coquille < ld conchylium merikarp) • merikarp v sellekujuline väike metallnõu; kasut (üheportsjoninõuna) toidu serveerimiseks; tehn paksuseinaline metallist valuvorm
kokillvalutehn valandite tootmise viis, mille puhul sulametall valatakse korduvalt kasutatavasse metallvormi

kompensatsioon <kompensatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld compensatio)
1. tasakaalustus, tasandus; hüvitus, hüvitis; korvamine
2. med nõrga v ülekoormatud elundi talitluse reguleerimine organismisiseste kohastumuslike muutuste varal (vt ka dekompensatsioon)
3. psühh kahjustunud, alaarenenud v ülekoormatud psüühilise protsessi talitluse tagamine organismi varuvõimaluste abil; ka puuduliku v puuduva isiksuseomaduse korvamine kas mõne olemasoleva omaduse erilise arendamise ja esiletõstmisega v puuduva omaduse väärtuse kahandamisega
kompensatsioonimeetodmõõtemeetod, mille puhul mõõdetav suurus tasakaalustatakse samaliigilise tuntud suurusega
kompensatsioonitehingmaj rahvusvahelistes majandussuhetes kahepoolse kaubavahetuse vorm, mille puhul kindla väärtusega kaubakogused vahetatakse teiste sama väärtusega kaupade v teenuste vastu, osa kauba eest võidakse maksta rahas

kompleksomeetria <+ m`eetria 1 s> (< kompleksne + -meetria) • keem titrimeetriline analüüs, mille puhul uuritava lahuse tiitrimisel tekib lahustuv kompleksühend; selle alusel, mis tüüpi ainet tiitrimiseks kasutatakse, jaguneb kompleksonomeetriaks ja merkurimeetriaks

kompuuter <komp`uut|er -ri 2e s> (ingl computer < ld computare arvutama) • info elektronarvuti, raal
kompuutertomograafiamed röntgenograafia meetod, mille puhul arvuti konstrueerib uuritava objekti kujutise kihtide kaupa

konkordants <konkord|`ants -antsi -`antsi 22e s> (keskld concordantia < ld concordare kokku sobima v sobitama)
1. bibl tähestikuline sõnaregister (koos esinemisviidetega) mõne teose v mõne autori koguteoste kohta; varem raamatu lehekülje äärele tehtav viitemärkus samade sõnade v mõtete kordumise puhul samas raamatus teisal
2. muus konsonants

konkurents <konkur|`ents -entsi -`entsi 22e s> (keskld concurrentia < ld concurrere koos v kokku jooksma)
1. võistlus, protsess, mille puhul mitu subjekti taotlevad samaaegselt sama eesmärki ning püüavad teisi taotlejaid edestada
2. biol (organismide) olelusvõitlus
3. maj turusuhetes osalejate omavaheline võistlus samal turupoolel (nt pakkujate vahel)

kontaktkeevitus <+ keevitus -e 11 s> (< kontakt) • tehn metallide elekterkeevitus, mille puhul keevisliide saadakse vahelduvvooluga (harvem alalisvooluga) kuumutatud liitekohti kokku surudes

kontango <kont´ango 16 s> (ingl contango < continue jätkama, pikendama) • maj kursilisand (eelkõige futuurlepingute puhul), mille võrra kauba hind on tulevikus kõrgem; preemia maksmise edasilükkamise eest, mis tuleneb alusvara pikaajalisema säilitamise ning määramatusega seotud võimalikest täiendavatest kuludest. Vastand backwardation

konventsionalism <konventsional|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl conventionalism) • konventsionaalsus, konventsioonidest kinnipidamine, tavapärasus; fil käsitus, mille järgi ühegi teadusliku teooria puhul ei saa tõestada ei selle tõesust ega ekslikkust; peab teaduslikke mõisteid ja teooriaid vaid tinglikeks kokkulepeteks, konventsioonideks

kopreemia <kopr`eemia 1 s> (< kr kopros roe + haima veri) • med roeveresus, mürgistus roojaosiste verre imendumisest (pikaajalise kõhukinnisuse puhul)

koprofaagia <+ f`aagia 1 s> (< kopro- + -faagia), skatofaagia <+ f`aagia 1 s> (< kr skōr, gen skatos sõnnik) • med roojasöömine (mõnede vaimuhaiguste puhul esinev nähtus)

korea <kor`ea 26 s> (kr choreia tants) • med tantstõbi, närvihaigus, mille puhul tekivad mh keha eri piirkondades tahtele allumatud lihastõmblused

korsett <kors|`ett -eti -`etti 22e s> (pr corset < ld corpus keha) • tekst nöörpihik, keha vormiv ja toetav naiste pesuese; med selgroovigastuste puhul kantav ülakeha kaitsev paindumatu ortopeediline abivahend

kovariantsus <+ vari`antsus -e 11~9 s> (< ko- + variant) • füüs füüsikaliste suuruste omadus, mis seisneb nendevaheliste seoste muutumatuses, kui suurused ise koordinaaditeisenduste puhul muutuvad

kriis <kr`iis kriisi kr`iisi 22e s> (< kr krisis eristamine; otsustus; pöördepunkt) • (äkki tekkinud) raske olukord; pöördeline hetk; maj (millegi) puudus v halb seis, nt energiakriis, majanduskriis; med murrang haiguse kulus; äge haigushoog, atakk; ohtlik seisund, mille puhul haige paranemine on muutunud küsitavaks, vastand lüüs2; psühh lahendamatu olukord inimese psüühikas; pol olukord, kus valitsus peab parlamendi umbusaldusavalduse tõttu ametist tagasi astuma

ksantopsia <ksant`opsia 1 s> (< ksanto- + kr opsis nägemine) • med kollanägemine, kollatõve ja mõnede mürgistuste puhul esinev nägemishäire, kus heledad asjad paistavad kollasena

kseenia <ks`eenia 1 s> (< kr xenia külalislahkus < xenos võõras, külaline)
1. aj antiikajal külalistele antud kingitus
2. kirj epigrammi- v aforismitaoline lühiluuletus, eriti ootamatu satiirilise lõpuga
3. bot nähtus, mille puhul võõrtolmlemise tagajärjel ilmneb emastaime seemnete endospermis isastaime seemnete tunnuseid; isastaime seemnete tunnustega hübriidseeme

kuvaad <kuv|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr couvade < couver hauduma)
1. etn meeste lapsevoodi, paljudel Lõuna-Aasia, Okeaania ja Lõuna-Ameerika põlisrahvastel säilinud komme, mille järgi isa matkib lapse sünni puhul sünnitajat: täidab rituaale, lamab voodis, võtab vastu külalisi
2. psühh kasut seoses naise rasedusega meestel esinevate psühhosomaatiliste tervisehäirete tähistamiseks

kvadratuur <kvadrat|`uur -uuri -`uuri 22e s> (< ld quadratura nelinurk; nelinurkseks tegemine)
1. kujundi pindala ruutühikuis (ruutmeetreis)
2. kujundiga pindvõrdse ruudu konstrueerimine
3. kujundi pindala arvutamine (ka määratud integraali arvutamine), vt ka kubatuur
4. astr aspekt, mille puhul Päikese ja planeedi vaheline nurk on Maalt vaadatuna 90°

lainer2 <l`ainer -i 2e s> (ingl liner vooderdis, sisekate), leiner <l`einer -i 2e s> (vn лейнер < ingl) • sõj vintlõikelise õõnega õhuke terastoru, teatavatel suurtükkidel ärakulumise puhul väljavahetatav sisetoru

lakunaarne <lakun`aar|ne -se 2 adj> (< lakuun) • lünklik, tühikuline; anat lakuunidesse puutuv
kurgumandlite lakunaarne põletikmed põletik, mille puhul kurgumandlite lakuunidesse koguneb mäda

letaalsus <let`aalsus -e 11~9 s> (< letaalne) • stat surmavus (teatud haiguse puhul), surnute suhtarv haigestunute suhtes, hrl protsentides

levaad <lev|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr levade < ld levare tõstma, kergitama) • sport teatav kooliharjutus ratsutamises, mille puhul hobune seisab kõverdatud tagajalgadel, esiots õhus ja esijalad vastu rinda. Vt ka kurbett, kapriool, krupaad

leviraat <levir|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld levir mehevend) • etn paljudele rahvastele omane tava, mille järgi abielumehe surma puhul peab tema vend v mõni teine meessoost lähisugulane abielluma lesega, kui sel ei ole lapsi; leviraatabielust sündinud esimene poeg loetakse surnu pojaks ning pärijaks

liesoon <lies|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr liaison seostus, side) • lgv kahe sõna vahepausita hääldamise puhul eelsõna hääldumatu lõppkonsonandi liitmine järgsõna algusvokaaliga, nt prantsuse keeles mes amis [mezamii] ’mu sõbrad’; eesti keeles ei ole hääldub [eijole]

liising <liising -u 2 s> (ingl leasing rentimine, üürimine) • maj üürimisvahendus v üürimismüük, varade üürile v rendile andmine mitmesuguste lisatingimustega; kasutusliisingu puhul ei näe liisinguleping ette liisitava vara väljaostu; kapitaliliisingu e üürimismüügi puhul läheb liisingutähtaja lõpus vara omandiõigus liisinguvõtjale
liisingulaenmaj laen, mille korral pank ostab mingi vara (nt auto) ja liisib selle kliendile renditasu eest välja

lipofustsiin <+ fusts|`iin -iini -`iini 22e s> (< lipo- + ld fuscus tõmmu) • füsiol paljudes elundites leiduv pruun pigment, eriti sage vanaduse ja kurnavate haiguste puhul

lobotoomia <+ t`oomia 1 s> (< kr lobos nibu; sagar + -toomia) • med ajusagaralõikus, mille puhul katkestatakse vaheaju ja otsmikusagara vahelised ühendused; kasutati XX s I poolel psühhiaatrilises ravis

logaööd <loga|`ööd -öödi -`öödi 22e s> (< kr logaoidikos logaöödiline < logos kõne, proosa + aoidē laul, luule) • kirj liitmõõt, värsimõõt, mille puhul ühessamas värsis lühikeste (rõhutute) silpide arv pikkade (rõhuliste) vahel muutub kindla seaduspära alusel

logogriif <logogr|`iif -iifi -`iifi 22e s> (< kr logos sõna + griphos kalavõrk, mõistatus)
1. lgv sõna- v tähtmõistatus, kus sõna omandab uue tähenduse tähe v tähtede lisamise, kõrvaldamise v ümberpaigutuse teel
2. kirj stiilivõte, mille puhul lauses v värsis reastatud sõnad jätavad mulje, nagu oleks ühestsamast sõnast järjest tähti ära jäetud, nt amore, more, ore, re...

lokaaltoon <+ t`oon tooni t`ooni 22e s> , lokaalvärvus <+ v`ärvus -e 11~9 s> (< lokaalne) • kunst maalikunstis mingi kujundi ühtlane puhas värvus, mille puhul pole arvestatud valguse ja varju peegeldusi ega tonaalseid üleminekuid

lüssa <lüssa 16 s> (kr lyssa), ka raabies <r`aabies -e 11 s> (ld rabies raevutsemine, hullus < rabere raevutsema) • med marutõbi, nakkushaigus, mille puhul ilmneb hirm vee neelamise ees. Vt ka hüdrofoobia (2)

mailbox [meilboks] (ingl postkast, kirjakast) • info elektronpostkast, elektronposti süsteemide puhul koht meiliserveri mälus või kõvakettal, kuhu e-posti sõnumid salvestatakse

majoritaarne <majorit`aar|ne -se 2 adj> (pr majoritaire < majoriteet) • pol enamuslik, enamuse otsusel põhinev
majoritaarne valimissüsteemvalimisviis, mille rakendamise puhul valitakse häälteenamusega kindel arv rahvasaadikuid, vähemusse jäänud kandidaatidele antud hääled lähevad kaotsi; klassikalise demokraatia põhimõtteid eirav valimissüsteem

marjas <marjas -e 9 s> (pr mariage abielu) • kahekesi v neljakesi mängitav kaardimäng, kusjuures nelja mängija puhul vastasistujad mängivad kokku

meioos <mei|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr meiōsis vähendus)
1. biol suguliselt sigivate organismide rakkude jagunemise viise, küpsevate sugurakkude kahekordne jagunemine, kusjuures tuumade kromosoomide arv väheneb poole võrra
2. kirj poeetiline, liialdav vähendamine, vastand hüperbool; stiilivõte, mille puhul iroonia saavutamiseks väidetakse vastupidist, nt näiliselt tähtsustades madaldatakse, kiites laidetakse

mentaalreservatsioon <+ reservatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< mentaalne + reservatsioon) • sisemine eneseõigustus, tõotuse puhul enda teada jäetav varutingimus; mõeldakse muud, kui sõnadega väljendatakse

meristeem <merist|`eem -eemi -`eemi 22e s> (< kr meristos jagatud, jagatav) • bot algkude, jagunemisvõimelistest rakkudest koosnev kude, millest moodustuvad muud taimekoed
meristeemmeetod, meristeempaljundusaiand, põll taime kasvatamise viis, mille puhul uue taime saamiseks kasut varre kasvukuhiku algkoe mikroskoopilist tükikest; kasut uute sortide ja tervendatud istutusmaterjali kiireks saamiseks

merogaamia <+ g`aamia 1 s> (< mero- + -gaamia) • biol algloomade lisandumine, mille puhul vaid osa rakust on paljunemisüksus. Vt ka hologaamia

mesokefaalne <+ kef`aal|ne -se 2 adj> (< meso- + kefaalne) • anat keskpealine (inimese peavorm, mille puhul kolju laius on 76–80,9% selle pikkusest)

mesomikroanalüüs <+ anal|`üüs -üüsi -`üüsi 22e s> (< meso- + mikroanalüüs) • keem analüüs, mille puhul analüüsitava aine maht on 0,01–0,1 g v analüüsitava lahuse maht 0,1–5 ml

metakronism <+ kron|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< meta- + kr chronos aeg) • ajaarvamisviga, mille puhul kunagi toimunud sündmus paigutatakse liiga kaugele minevikku

metastabiilne <+ stab`iil|ne -se 2 adj> (< meta- + stabiilne) • füüs, keem ebapüsivas tasakaalus olev, vähima välise mõjutuse puhul üleminev uude, stabiilsemasse olekusse (nt allajahutatud vee, ülekuumendatud vedeliku, üleküllastatud lahuse jms kohta)

methemoglobiin <+ hemoglob|`iin -iini -`iini 22e s> (< meta- + hemoglobiin) • biol pruunikas verevärvnik, hemoglobiini ja hapniku väga püsiv ühend; normaalsetes tingimustes methemoglobiini veres ei leidu, kuid seda võib tekkida mürgistuste puhul

metsotinto <metsot´into 16 s> (it mezzotinto) • kunst sügavtrükitehnika, mille puhul vaskplaat esmalt karestatakse, seejärel kaabitakse kujutist plaadile kandes heledamaks jäävad kohad madalamaks; selles tehnikas graafikateos

miilits <miilits -a 2 s> (< ld militia sõjaväeteenistus)
1. sõj Prantsusmaal jm kaadriväe asemel kasutatav sõjaväesüsteem, kus kodanikud saavad lühiajalist sõjaväelist õpetust oma kodukohas ja sõja puhul koonduvad väeüksusteks
2. aj Venemaal ja endises Nõukogude Liidus korrakaitseorgan; selle esindaja

mikrograafia <+ gr`aafia 1 s> (< mikro- + -graafia)
1. palja silmaga loetamatute dokumendikoopiate valmistamine ja kasutamine
2. med teatud haigustega (nt Parkinsoni tõvega) kaasnev motoorikahäire, mille puhul käekiri muutub väikseks ja raskesti loetavaks

mikrotonaalsus <+ ton`aalsus -e 11~9 s> (< mikro- + tonaalsus) • muus tonaalsuse liik, mille puhul esineb poolest astmest väiksemaid tooniastmeid

millefiori [millefioori] (it tuhat lille) • kunst ehisklaasi liik; klaasitehnika, mille puhul kuuma klaaseseme pinda surutakse varem ettevalmistatud mosaiikklaasist kujunditest kaunistus (nt lilleõied)

monetaarsüsteem <+ süst|`eem -eemi -`eemi 22e s> (< monetaarne + süsteem) maj
1. teatud riigi rahasüsteem, riigis kehtestatud raha emiteerimise ja ringluse korraldus
2. rahasüsteem, mille puhul on eesmärgiks luua võimalikult suured kuld- ja hõberaha varud

mononukleoos <+ nukle|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< mono- + nukleo-) • med ainutuumaliste rakkude normaalsest suurem hulk vere valgeliblede seas
nakkuslik mononukleoosmed viirusnakkushaigus, mille puhul ilmnevad palavik, angiin, lümfisõlmede suurenemine ja valulikkus ning iseloomulik verepilt; levib pms noorte seas sülje kaudu

monopson <mon`opson -i 2e s> (ingl monopsony < mono- + kr opsōnia toidu ostmine) • maj ostjamonopol; kauplemisviis, mille puhul ostja v ostjate rühm määrab kaupade hinna. Vt ka duopson, oligopson

mükoplasmoos <+ plasm|`oos -oosi -`oosi 22e s> • med mükoplasmade põhjustatud nakkushaigus, mille puhul kahjustuvad hingamis-, eritus- ja suguelundid, süda ja veresoonkond

müokloonia <müokl`oonia 1 s> • med seisund, mille puhul esinevad müokloonused ehk ootamatud lihastõmblused

narkoos <nark|`oos -oosi -`oosi 22e s> (kr narkōsis < narkē kangestus) • med üldine (t)uimastus, kunstlikult esilekutsutav unetaoline seisund valutundikke ajukeskusi halvava ainega; narkoosi rakendatakse pms operatsioonide puhul valu vältimiseks


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur