[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 253 artiklit, väljastan 200

abolitsionist <abolitsion|`ist -isti -`isti 22e s> (< abolitsionism) • pol orjuse kaotamise pooldaja; mingi seaduse tühistamise pooldaja

absolutist <absolut|`ist -isti -`isti 22e s> • pol absolutismi pooldaja

adept <ad`ept adepti ad`epti 22e s> (uusld adeptus saavutanu < ld adipisci saavutama) • aj alkeemik, kes uskus olevat leidnud „tarkade kivi“; relig, fil mingi usulahu vm saladustesse pühendatu; mingi õpetuse v idee kindel pooldaja

agnostik <agn´ostik -u 2 s> • fil agnostitsismi pooldaja

anarhist <anarh|`ist -isti -`isti 22e s> • pol anarhismi pooldaja

anneksionist <anneksion|`ist -isti -`isti 22e s> • pol anneksiooni pooldaja v teostaja, anastaja

anonüümsus <anon`üümsus -e 11~9 s> (< anonüümne) • nimetus, tundmatus (nime poolest)

antisemiit <+ sem|`iit -iidi -`iiti 22e s> • antisemitismi pooldaja v teostaja, juudivaenulik isik

apologeet <apolog|`eet -eedi -`eeti 22e s> (sks Apologet < apologeetiline) • aj, relig varakristliku õpetuse kaitsja; nüüdisajal: mingi õpetuse, süsteemi vms kaitsja, õigustaja; tuline pooldaja

aškenazid pl <aškenazi 16 s> (hbr pn Aškenaz) • Kesk-Euroopa juudid, kes elasid või elavad Saksamaal, Poolas, Valgevenes, Ukrainas ja Leedus, ja nende järeltulijad; moodustavad praegu kuni 90% maailma juutidest; traditsiooniline keel oli jidiš. Vt ka sefardid

autonomist <autonom|`ist -isti -`isti 22e s> • pol autonoomia pooldaja v taotleja

blankism <blank|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn L. A. Blanqui, Prantsuse ühiskonnategelane, 1805–81) • aj, pol vasakpoolne suund sotsialistlikus liikumises, pooldas vandenõutaktikat ühiskonna muutmisel

bonapartist <bonapart|`ist -isti -`isti 22e s> • aj bonapartismi pooldaja

brahhiopoodid pl <+ p`ood poodi p`oodi 22e s> (< kr brachiōn käsivars, õlg + kr pous, gen podos jalg) • zool käsijalgsed, selgrootute loomade klass, mereloomad, kelle karp koosneb kõhtmisest ja selgmisest poolmest; paljud kinnituvad varre abil merepõhja

darvinist <darvin|`ist -isti -`isti 22e s> • biol darvinismi pooldaja

deist <de`ist deisti de`isti 22e s> • fil deismi pooldaja v esindaja

demokraat <+ kr`aat kraadi kr`aati 22e s> • pol demokraatia pooldaja; demokraatliku partei liige

determinist <determin|`ist -isti -`isti 22e s> • fil determinismi esindaja v pooldaja

detsiilid pl <dets|`iil -iili -`iili 22e s> (ingl decile < ld decem kümme) • stat statistikas asendikeskmised, mis jaotavad järjestatud statistilise rea kümneks elementide arvu poolest võrdseks osaks

dialektik <dial´ektik -u 2 s> (< dialektika) • fil dialektilise filosoofia pooldaja; dialektilise meetodi valdaja

dihübriid <+ hübr|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< di- + hübriid) • biol segavorm, mille vanemad erinevad teineteisest kahe päritava omaduse poolest

diloogia <+ l`oogia 1 s> (< kr dilogia kordamine)
1. aj, teater Vana-Kreeka teatris kahevaatuseline draama
2. kirj kaksikteos, kaks kirjandusteost (draamat, romaani), mis moodustavad (ühiste tegelaste, ühise teema jne poolest) ühe terviku

dualist <dual|`ist -isti -`isti 22e s> • fil dualismi pooldaja

egalitarist <egalitar|`ist -isti -`isti 22e s> • pol egalitarismi pooldaja

eksistentsialist <eksistentsial|`ist -isti -`isti 22e s> • fil eksistentsialismi esindaja v pooldaja

elitarist <elitar|`ist -isti -`isti 22e s> • elitarismi pooldaja

empiirik <empiirik -u 2 s> • fil empirismi pooldaja; kogemuste järgi otsustaja

empirist <empir|`ist -isti -`isti 22e s> • fil empirismi esindaja v pooldaja

epikuurlane <epik`uurla|ne -se -st 12~10? s> • fil epikureismi pooldaja; piltl elunautija, inimene, kes hindab üle kõige isiklikku mõnu ja meelelisi naudinguid

eudaimonist <eudaimon|`ist -isti -`isti 22e s> • fil eudaimonismi esindaja v pooldaja

evolutsionist <evolutsion|`ist -isti -`isti 22e s> • fil evolutsionismi pooldaja

ex officio [eks off·itsio] (ld), lüh e. o.ameti poolest, ametikohustuste tõttu (omal algatusel); ametikohast tulenevalt

fabiaan <fabi|`aan -aani -`aani 22e s> • pol fabiaanluse pooldaja

fanaatik <fanaatik -u 2 s> (< ld fanaticus innustunud, vaimustatud, hullunud < fanum pühamu, tempel) • millegi kirglik (v arutu) pooldaja, kaitsja v harrastaja

farthing [faaðing] (ingl < vanaingl féorða veerand) • maj, aj Inglise pronks- ja vaskraha, 1 farthing = ¼ penni; käibis XIII s 2. poolest a-ni 1968

fašist <faš|`ist -isti -`isti 22e s> (it fascista) • pol fašismi pooldaja, fašistliku partei liige

fatalist <fatal|`ist -isti -`isti 22e s> • fatalismi pooldaja, saatusesse uskuja

feen2 <f`een feeni f`eeni 22e s> (< kr phainō ilmun) • tunnus, iseloomulik omadus, mille poolest esemed v nähtused üksteisega sarnanevad v üksteisest erinevad

feminist <femin|`ist -isti -`isti 22e s> (pr féministe) • feminismi (1) pooldaja, naisliikumisest osavõtja

fideist <fide|`ist -isti -`isti 22e s> • fil fideismi pooldaja

filantropist <filantrop|`ist -isti -`isti 22e s> • ped filantropismi pooldaja

filosemiit <+ sem|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< filo- + uusld Semita semiit < pn Seem, piibli tegelane, Noa poeg) • juutide pooldaja

finalist <final|`ist -isti -`isti 22e s> (it finalista < finaal) • eelvõistluste tulemuste põhjal lõppvõistlusele pääsenu; fil finalismi pooldaja

flikflak <fl`ikfl|`ak -aki -`akki 22e s> (pr flic flac veepladin) • sport teatav hüpe, poolsalto

folvark <f`olv|`ark -argi -`arki 22e s> (poola folwark < sks Vorwerk abi- v karjamõis) • aj mõis Poolas või Poola valdusalal (nt Liivimaal XVI–XVII s)

formalist <formal|`ist -isti -`isti 22e s> (pr formaliste) • fil formalismi pooldaja; vorminõuetest rangelt kinnipidaja

friik <fr`iik friigi fr`iiki 22e s> (ingl freak veidrik) • kõnek fanaatik, millegi fanaatiline v liialdatud pooldaja v harrastaja

fusionist <fusion|`ist -isti -`isti 22e s> • maj fusiooni osaline v pooldaja

futurist <futur|`ist -isti -`isti 22e s> • kunst futurismi pooldaja v jäljendaja

föderalist <föderal|`ist -isti -`isti 22e s> • pol föderalismi pooldaja; aj USA-s kodusõja ajal lõuna- ja põhjaosariikide tiheda liidu ning neegriorjuse kaotamise pooldaja

füsiokraat <+ kr`aat kraadi kr`aati 22e s> • aj, maj füsiokratismi pooldaja

füsioloogiline <+ loogili|ne -se -st 12 adj> • füsioloogiasse puutuv, selle abil käsitletav, keha normaalse talitluse puhul esinev näit, suurus, tase vms
füsioloogiline lahusfarm koostise ja osmootse rõhu poolest vereplasmale lähedane vesilahus, kasut suure vere- v vedelikukaotuse puhul

garantii <garant`ii 26 s> (pr garantie) • tagatis, tootja, tarnija, töövõtja vastutus üleantud asja, toote, kauba v töö kvaliteedi eest teatud aja (garantiiaja e tagatisaja) jooksul; rahasumma (garantiisumma) v materiaalsed väärtused (garantiivaru), mis panditakse tingimusel, et kui üks pooltest (garantiiandja) ei täida oma kohustusi, siis jääb tagatiseks olev summa, materjal v kaup täielikult v osaliselt teisele lepinguosalisele (garantiivõtjale)

gedist <ged|`ist -isti -`isti 22e s> (< pn J. Guesde) • aj Prantsuse töölisliikumise tegelase J. Guesde’i (1845–1922) vaadete pooldaja, gedistid asutasid 1901 koos blankismi pooldajatega Prantsusmaa Sotsialistliku Partei

geneeriline <geneerili|ne -se -st 12 adj> (keskld genericus < ld genus päritolu, liik) • üldine, üld-
geneeriline aeglgv üldaeg, situatsiooni alatist kestvust näitav tegevusaeg
geneeriline isiklgv üldisik, tegevuse mis tahes potentsiaalne korraldaja
geneeriline ravimfarm koopiaravim, originaalravimiga sama toimeainet sisaldav, samasugust toimet omav ja ravimi kasutajale sama ohutu ravim, mis jõuab turule originaalravimi patendikaitse lõppemisel
geneeriline tüüpinfo parameetriväärtuste poolest erinevate andmetüüpide klass

gibelliin <gibell|`iin -iini -`iini 22e s> (it pl ghibellini < pn Waiblingen, linn Saksamaal, keskajal Hohenstaufenite valduses) • aj Saksa keisrite pooldaja (pms feodaalsest ülemkihist) Itaalias XIII–XV s, gibelliinid pidasid visa võitlust paavsti pooldajatega (gvelfidega)

gvelf <gv`elf gvelfi gv`elfi 22e s> (it guelfo, pl guelfi < pn Welfid, Saksa päritolu aadlisuguvõsa) • aj paavsti pooldaja (pms kaupmeeste ja käsitööliste kiht) Itaalias XIII–XV s, gvelfid võitlesid Saksa keisrite ja nende pooldajate (gibelliinide) vastu

haloplankton <+ pl`ankton -i 2e s> (< kr hals, gen halos sool + plankton) • biol soolaste veekogude elushõljum, koosneb mikrovetikatest, bakteritest, ainuraksetest, aerjalalistest, väikestest vähkidest ja mitmesuguste loomade vastsetest. Vt ka ultraplankton

hanballiit <hanball|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Ahmed-ibn Hanbal, araabia õpetlane, 780-855) • relig 855. a asut islami usundilise ja õigusliku koolkonna esindaja v pooldaja

hassidism <hassid|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< hbr hasid vaga) • relig müstiline vool juudi usundis, tekkis XVIII s Poolas ja Ukrainas

hedonist <hedon|`ist -isti -`isti 22e s> • fil hedonismi pooldaja; elunautija, naudiskleja

hegeliaan <hegeli|`aan -aani -`aani 22e s> • fil Hegeli filosoofia e hegelianismi pooldaja

heterogameetia <heterogam`eetia 1 s> (< hetero- + gameet) • biol võime luua erisoolisi sugurakke, mis erinevad sugukromosoomide poolest

heteroos <heter|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< kr heteros teine) • biol taime- ja loomahübriidide esimese põlvkonna üleolek vanematest kasvukiiruse, sigivusomaduste, viljakuse jms poolest

heterostüülia <+ st`üülia 1 s> (< hetero- + kr stylos sammas, tugi) • bot erikaelsus, ühe ning sama taimeliigi kahesooliste õite erinevus emakasuudme ja tolmukate paigutuse poolest (ilmneb eriti emakakaela pikkuses); kohastumus võõrtolmlemiseks

hitlerlane <h`itlerla|ne -se -st 12 s> • hitlerismi v Hitleri pooldaja v aktiivne toetaja

hlõst <hl`õst hlõsti hl`õsti 22e s> (vn хлыст) • relig Vene usulahu liige alates XVII s 1. poolest, hlõstid uskusid Kristuse igavest taassündi ja ümberkehastumist

holist <hol|`ist -isti -`isti 22e s> • fil holismi esindaja v pooldaja, terviklikkuse ülistaja

humanist <human|`ist -isti -`isti 22e s> • fil humanismi pooldaja v esindaja, selle eest võitleja; humaanne inimene

husaar <hus|`aar -aari -`aari 22e s> (ung huszar) • aj kergerelvastusega ratsaväelane endisaegses Ungaris, Poolas, Austrias jm

hussiit <huss|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Jan Hus, Tšehhi usureformaator, u 1369-1415, põletati Konstanzis tuleriidal) • aj Jan Husi pooldaja

idealist <ideal|`ist -isti -`isti 22e s> • fil idealismi (1) pooldaja; piltl õilishing, omakasupüüdmatu ning ebapraktiline inimene, tegelikkuse idealiseerija, unistaja

ikaarlane <ik`aarla|ne -se -st 12~10? s> (< pn Ikaaria, väljamõeldud maa < pn Ikaros, Kreeka müütilise taiduri Daidalose poeg) • Prantsuse utopisti É. Cabet’ (1788–1856) teoses „Teekond Ikaariasse“ esitatud utopistliku ühiskonnateooria pooldaja

immelmann <immelm|`ann -anni -`anni 22e s> (< pn M. Immelmann, I maailmasõja aegne Saksa lendur, 1890–1916) • lenn vigurlennuelement poolsõlm, koosneb sõlme esimesest poolest ja sellele järgnevast ületiivapöördest; tulemusena jätkub lend samas ruumipunktis vastupidises suunas

indeterminist <+ determin|`ist -isti -`isti 22e s> • fil indeterminismi pooldaja v esindaja

individualist <individual|`ist -isti -`isti 22e s> (pr individualiste) • individualismi pooldaja; sihilikult eralduv, kollektiivi vajadusi mittearvestav, ebaühiskondlik isik. Vt ka egoist

inflatsionist <inflatsion|`ist -isti -`isti 22e s> (ingl inflationist) • maj inflatsiooni pooldaja

instrumentalist <instrumental|`ist -isti -`isti 22e s>
1. muus muusikariistal mängija
2. fil instrumentalismi esindaja v pooldaja

intellektualist <intellektual|`ist -isti -`isti 22e s> • fil intellektualismi pooldaja v esindaja

internatsionalist <+ natsional|`ist -isti -`isti 22e s> • pol internatsionalismi (1) pooldaja, selle eest võitleja

intuitivist <intuitiv|`ist -isti -`isti 22e s> • fil intuitivismi esindaja v pooldaja

irratsionalist <irratsional|`ist -isti -`isti 22e s> • fil irratsionalismi esindaja v pooldaja

isoensüümid pl <+ ens|`üüm -üümi -`üümi 22e s> (< iso- + ensüüm) • keem üht ja sama keemilist reaktsiooni katalüüsivad ühenimelised, kuid üksteisest mõningate omaduste poolest erinevad ensüümid

isolatsionist <isolatsion|`ist -isti -`isti 22e s> • pol isolatsionismi esindaja v pooldaja

jünger <j`üng|er -ri 2e s> (sks Jünger < jung noor)
1. relig üks Jeesuse 12 õpilasest, kes tema õpetust levitasid
2. teadlase, kunstniku vm õpilane v järelkäija; õpetuse, idee, koolkonna vm vaimustatud pooldaja v eestvõitleja

kaftan <k`aftan -i 2e s> (trg kaftan < prs ḫäftān) • tekst vanaaegne pikk meeste pealiskuub, levis XIII–XIV s turgi rahvastelt Venemaale, Poolasse jm

kagulaar <kagul|`aar -aari -`aari 22e s> (pr cagoulard < cagoule kapuutsiga mungarüü) • aj Prantsusmaal 1930ndate 2. poolel tegutsenud salaorganisatsiooni liige; kagulaarid kandsid kokkutulekutel kapuutse, pooldasid fašistliku diktatuuri kehtestamist

kantiaan <kanti|`aan -aani -`aani 22e s> , kantlane <k`antla|ne -se -st 12~10? s> • fil kantianismi pooldaja

karnits <karnits -a 2 s> (poola garniec) • vana puisteainete ja vedelike mõõtühik, oli kasut Venemaal, Poolas ja Austrias; 1 karnits = 3,28 liitrit

kartesiaan <kartesi|`aan -aani -`aani 22e s> • fil kartesianismi pooldaja

klerikaal <klerik|`aal -aali -`aali 22e s> • pol, relig kirikuvõimu v kirikluse v klerikalismi pooldaja, kiriklane

kollektiiv <kollekt|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld collectivus kogutud, koguv < colligere koguma) • tegevuse ja eesmärkide, ka huvide poolest ühtekuuluv inimeste rühm; asutuse, organisatsiooni vms liikmed, töötajaskond
kollektiivalateadvuspsühh C. G. Jungi analüütilises psühholoogias inimkonna v selle osa (rassi, rahvuse) bioloogilise evolutsiooni ja ajaloo vältel talletunud kogemus, mida edastatakse pärilikult arhetüüpide kujul
kollektiivsubstantiivlgv kogunimisõna, hulka samalaadseid kokkukuuluvaid üksusi tähistav nimisõna, nt lepik, meeskond

kombinatsioon <kombinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld combinare ühendama)
1. koosesinemine; kooskõlastatud osadest koosnev plaan; mingite elementide teataval viisil korrastatud rühm; males v mõnes teises mängus plaanipärane käikude järjestus seatud eesmärgi saavutamiseks; piltl kaval plaan, riukaline toimimisvõtete kogu
2. mat osahulk, mis erineb teistest vähemalt ühe elemendi poolest

kommunist <kommun|`ist -isti -`isti 22e s> • pol kommunistliku partei liige, kommunismi kui ühiskonnaõpetuse pooldaja

konföderatsioon <konföderatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld confoederatio liitlus, liiduleping < ld confoederare liituma) • lepingu alusel kestvalt liitunud, kuid suveräänsuse säilitanud riikide liit; organisatsioonide liit; aj aadlirühmade liit feodaalses Poolas teatavate poliitiliste eesmärkide saavutamiseks

kongruentne <kongru`ent|ne -se 2 adj> (< ld congruens kohane, kooskõlas olev) • mat kujult ja suuruselt ühesugune, paiknemise poolest erinev; lgv ühilduv

kongruentsus <kongru`entsus -e 11~9 s> (< kongruentne) • mat geomeetriliste kujundite erinemine ainult paiknemise poolest

konservatiiv <konservat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< konservatiivne) • alalhoidlike v vanameelsete vaadetega isik, uuendustevastane; pol konservatiivse partei liige v pooldaja

konstitutsionalist <konstitutsional|`ist -isti -`isti 22e s> • pol konstitutsionalismi pooldaja

konstruktivist <konstruktiv|`ist -isti -`isti 22e s> • konstruktivismi esindaja v pooldaja

kontrrevolutsionäär <+ revolutsion|`äär -ääri -`ääri 22e s> (pr contre-révolutionnaire) • pol kontrrevolutsioonist osavõtja, selle pooldaja

konventuaal <konventu|`aal -aali -`aali 22e s> (< keskld conventualis konvendi-, kloostri-) • relig kloostriorganisatsiooni hääleõiguslik liige; aj katoliku ordupärimuse muutmatul kujul säilitamise pooldaja, vt ka observant

koreograafia <+ gr`aafia 1 s> (< kr choreia tants + -graafia) • tants balletiseade, tantsuseade; alates XIX s 2. poolest tantsukunst, eriti tantsude ja balletietenduste loomise kunst; tantsusammude ja -asendite ülesmärkimine tingmärkide abil

kosmopoliit <kosmopol|`iit -iidi -`iiti 22e s> (kr kosmopolitēs maailmakodanik < kosmos maailm + politēs kodanik) • maailmakodanik, kosmopolitismi pooldaja; biol üldlevinud, kogu maakeral v selle suuremal osal levinud loom v taim

kroitser <kr`oitser -i 2e s> (sks Kreuzer < Kreuz rist, mündil kujutatud risti järgi) • aj Saksamaal, Austrias ja Poolas käibel olnud hõbedast v vasest väikemünt

kröösus <kr`öösus -e 11~9 s> (< pn Kroisos, legendaarse rikkuse poolest kuulus Lüüdia kuningas) • väga rikas inimene

ksjonds <ksj|`onds -ondsi -`ondsi 22e s> (poola ksiądz) • relig katoliku preester Poolas

lamarkist <lamark|`ist -isti -`isti 22e s> • biol lamarkismi pooldaja

legitimist <legitim|`ist -isti -`isti 22e s> (< legitimism)
1. aj Bourbonide vanema haru pooldaja Prantsusmaal pärast 1830. a juulirevolutsiooni
2. pol mis tahes kukutatud monarhi pooldaja

liberaal <liber|`aal -aali -`aali 22e s> (< ld liberalis vabale v vabadusele omane) • pol liberalismi pooldaja v liberaalse partei liige; piltl vabameelne inimene

lollard <loll|`ard -ardi -`ardi 22e s> (ingl lollard < holl lollaerd (palvete) pomiseja) aj
1. relig katoliku kirikut arvustav rändjutlustaja Lääne-Euroopas XIV–XV s, „vaene vend“
2. relig keskaegse usuvoolu järgija; taotles ühiskondlikku võrdsust
3. J. Wyclifi õpetuse pooldaja ja W. Tyleri ülestõusust osavõtja Inglismaal 1381. a

lukulluslik <luk`ullusl|`ik -iku -`ikku 25 adj> (< pn L. Licinius Lucullus, toretseva eluviisi poolest tuntud Vana-Rooma väepealik, u 117–56 eKr) • külluslik, rohke ja hea valikuga (söömingu kohta)

magnaat <magn|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld magnas, magnatus < magnus suur) • suurnik, suurfeodaal, eriti kõrgaadli liige endisaegses Ungaris ja Poolas; mõjukas rahandus- v tööstustegelane

maltusiaan <maltusi|`aan -aani -`aani 22e s> , maltuslane <m`altusla|ne -se -st 12 s> • maltusianismi pooldaja

marksist <marks|`ist -isti -`isti 22e s> • marksismi pooldaja

materialist <material|`ist -isti -`isti 22e s> • materialismi pooldaja

matsa <matsa 16 s> (hbr) • kok paasapühadeks juutide küpsetatav õhuke kuiv hapendamata ja soolata nisuleib (meenutamaks lahkumist Egiptuse orjapõlvest)

mehhanist <mehhan|`ist -isti -`isti 22e s> • fil mehhanitsismi pooldaja

menševik <menšev|`ik -iku -`ikku 25 s> (vn меньшевик < меньшинство vähemus) • pol menševismi pooldaja

mesallianss <mesalli|`anss -ansi -`anssi 22e s> (pr mésalliance) • väärliit, seisuse poolest ebavõrdne abielu

metafüüsik <+ füüsik -u 2 s> • metafüüsikaga tegeleja, metafüüsika pooldaja

mikrotonaalsus <+ ton`aalsus -e 11~9 s> (< mikro- + tonaalsus) • muus tonaalsuse liik, mille puhul esineb poolest astmest väiksemaid tooniastmeid

militarist <militar|`ist -isti -`isti 22e s> • sõjard, militarismi pooldaja v teostaja

mitšuurinlane <mitšuurinla|ne -se -st 12 s> (< pn I. Mitšurin) • Vene bioloogi I. Mitšurini (1855–1935) uurimismeetodite pooldaja ja rakendaja taimearetuses

modernist <modern|`ist -isti -`isti 22e s> • modernismi (1) esindaja v pooldaja, ajakohasuse taotleja

monarhist <monarh|`ist -isti -`isti 22e s> • pol monarhia pooldaja

monetarist <monetar|`ist -isti -`isti 22e s> • monetarismi esindaja v pooldaja

monist <mon|`ist -isti -`isti 22e s> • fil monismi pooldaja

moralist <moral|`ist -isti -`isti 22e s> • moralismi pooldaja; moraali jutlustaja, (range) kõlbluseõpetaja. Vastand immoralist

morganist <morgan|`ist -isti -`isti 22e s> • biol morganismi esindaja v pooldaja

multipool <multip|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< multi- + kr polos poolus) • füüs laengute (pooluste) süsteem, millel on kindel ruumiline sümmeetria

narodnik <nar´odnik -u 2 s> (vn народник < народ rahvas) • aj narodnikluse pooldaja v esindaja

natsionalist <natsional|`ist -isti -`isti 22e s> • pol natsionalismi pooldaja, rahvuslane

naturalist <natural|`ist -isti -`isti 22e s> (pr naturaliste < ld naturalis looduslik, loomulik)
1. kirj, kunst naturalismi viljeleja v pooldaja kirjanduses v kunstis
2. looduseuurija, loodusteadlane; loodusteadusega asjaarmastajana tegeleja, loodusesõber

neodarvinist <+ darvin|`ist -isti -`isti 22e s> • biol neodarvinismi esindaja, evolutsiooniteoorias loodusliku valiku pooldaja

neofašist <+ faš|`ist -isti -`isti 22e s> • pol neofašismi pooldaja

neojakobiin <+ jakob|`iin -iini -`iini 22e s> (< neo- + jakobiin) • pol uusjakobiin, demokraatiat ja vabariiki pooldava poliitilise rühmituse liige Prantsusmaal XIX s, neojakobiinid pidasid end jakobiinide võitluse jätkajaiks

neonats <+ n`ats natsi n`atsi 22e s> • pol uusnats, neonatsismi pooldaja

neoplatoonik <+ platoonik -u 2 s> • fil neoplatonismi esindaja v pooldaja

neovitalism <+ vital|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< neo- + vitalism) • fil, biol bioloogia filosoofiline suund, mis rõhutab elusa põhimõttelist erinevust elutust nii ehituslikult, talitluslikult kui ka tunnetatavuse määra poolest; kujunes XIX s lõpus vastukaaluks mehhanitsistlikule suunale

neriitvöönd <+ v`öönd -i 2e s> (< neriitiline) • geogr rannalähedane madalmerevöönd, maailmamere loom- ja taimorganismide poolest rikas kuni 200 m sügavune rannalähedane ala

nihilist <nihil|`ist -isti -`isti 22e s> • nihilismi pooldaja

nominaalne <nomin`aal|ne -se 2 adj> (pr nominal < ld nominalis nime-) • nimeline, nimi-; ainult nime poolest olemasolev, ebatõeline; lgv nimisõnaline

nominalist <nominal|`ist -isti -`isti 22e s> • fil nominalismi pooldaja

normannist <normann|`ist -isti -`isti 22e s> • aj ajalooteaduses nn normanniteooria pooldaja, kes peab skandinaavlastest normanne (varjaage) Kiievi-Vene riigi asutajateks

novatsiaan <novatsi|`aan -aani -`aani 22e s> (< pn Novatianus) • aj vastupaavst Novatianuse (u 200–258) pooldaja, kes keeldus usust taganenuid kiriku osadusse tagasi võtmast

objektivist <objektiv|`ist -isti -`isti 22e s> • fil objektivismi pooldaja v esindaja

oligarh <olig|`arh -arhi -`arhi 22e s> • oligarhia liige v pooldaja

oportunist <oportun|`ist -isti -`isti 22e s> • pol oportunismi pooldaja; olupoliitik, kaasajooksja, kokkuleplane

orleanist <orlean|`ist -isti -`isti 22e s> (< pn) • aj Orléans’i suguvõssa kuulunud Prantsuse kuninga Louis Philippe’i pooldaja

ornament <ornam|`ent -endi -`enti 22e s> (ld ornamentum kaunistus) • kunst pms sümmeetrial ja motiivide rütmilisel kordusel põhinev pinnakaunistus (eriti arhitektuuris, tarbe- ja raamatukunstis); motiivide poolest eristatakse geomeetrilist, taim-, loom- ja kalligraafilist ornamenti

osmanist <osman|`ist -isti -`isti 22e s> • osmanismi ideede levitaja v pooldaja

pale ale [peil eil] (ingl) • hele, maitse poolest kuiv õlu

pan <pan -i 19 s> (poola, tšehhi) • Poolas ja Tšehhis algselt aadlitiitel, hiljem kõnetlussõna: härra, isand

pani <pani 17~16 s> (poola, tšehhi paní) • proua, emand; (ka mitteabielus) daami kõnetlussõna Poolas ja Tšehhis

panna <panna 16 s> (poola, tšehhi) • preili; kõnetlussõna Poolas ja Tšehhis

panslavist <+ slav|`ist -isti -`isti 22e s> • pol panslavismi teostaja, esindaja v pooldaja

panteist <pante|`ist -isti -`isti 22e s> • fil panteismi pooldaja

patsifist <patsif|`ist -isti -`isti 22e s> • patsifismi pooldaja

perfusioon <perfusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< per- + ld fundere valama, voolata laskma) • läbivoolutamine; med, vet kehaomase vedeliku laskmine läbi elundite (veresoonte kaudu läbivoolutamine); rakendatakse ravi otstarbel ja elundite talitluse tundmaõppimiseks

peripateetik <peripateetik -u 2 s> (kr peripatētikos jalutav) • fil peripateetilise koolkonna liige v pooldaja

permutiit <permut|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ld permutare muutma, vahetama) • tehn koostise ja omaduste poolest looduslike ja tehistseoliitidega sarnanev tehisalumosilikaat

personalist <personal|`ist -isti -`isti 22e s> • personalismi esindaja v pooldaja

piri-piri <+ piri 17 s> (< suahiili pipar-pipar) • kok pipar, vürtsisegu; vürtsikaste tšillist, oliiviõlist, soolast ja veiniäädikast

plastuunid pl <plast|`uun -uuni -`uuni 22e s> (vn пластуны) • aj Vene kasakajalaväelased; värvati Musta mere ja Kubani kasakavägedesse vabatahtlikena alates XVIII s 2. poolest

platoonik <platoonik -u 2 s> • fil platonismi esindaja v pooldaja; piltl eluvõõras unistaja

polka <polka 16 s> (sks < tšehhi poolatar) • tants hoogne Tšehhi algupära kiirerütmiline tants 2/4-taktimõõdus

polühübriid <+ hübr|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< polü- + hübriid) • biol ristand, mille vanemad erinevad teineteisest rohkem kui kolme päriliku tunnuse poolest

porfüriinid pl <porfür|`iin -iini -`iini 22e s> (< porfüür) • keem tsüklilised orgaanilised ühendid, tähtsate biomolekulide (klorofülli, hemoglobiini jt) struktuurifragmendid, mis erinevad porfiinidest teatud asendusrühmade esinemise poolest; metalli aatomeid sisaldavad porfüriinid (nt heem hemoglobiinis) on elulise tähtsusega elusorganismide talitluses

porutšik <por´utšik -u 2 s> (vn поручик < поручить ülesandeks tegema) • sõj, aj (vanem)leitnandile vastav ohvitseri auaste mitmes Ida-Euroopa riigis (nt Tsaari-Venemaal, Poolas jm)

possessiivsufiks <+ sufiks -i 2e s> (< possessiivne + sufiks) • lgv liide, mis käändelõppude järel nimisõna külge liitununa tähistab kuuluvust, omamist (nt soome keeles auto-si = sinu auto); eesti keeles leidub pms regivärssides (näol-da-sa = oma näo poolest)

possibilist <possibil|`ist -isti -`isti 22e s> (pr possibiliste < ld possibilis võimalik) • aj, pol XIX–XX s vahetusel Prantsuse töölisliikumise reformistliku voolu pooldaja

pragmaatik <pragmaatik -u 2 s> • pragmatismi esindaja v pooldaja, pragmaatilise mõtteviisiga isik

probabilist <probabil|`ist -isti -`isti 22e s> • fil probabilismi esindaja v pooldaja

proletkultlane <proletk`ultla|ne -se -st 12~10? s> (< pn Proletkult) • aj proletaarse vasakäärmusliku kultuuriorganisatsiooni Proletkult liige v selle vaadete pooldaja; proletkultlased eitasid klassikalist kultuuripärandit ja püüdsid luua proletaarset kultuuri

proselüüt <prosel|`üüt -üüdi -`üüti 22e s> (kr prosēlytos) • juurdetulnu, äsja pöördunu v uude usku ületulnu; uus innukas (mõne usundi, õpetuse vms) pooldaja

protestant <protest|`ant -andi -`anti 22e s> • relig protestantismi pooldaja, luteri vm reformitud kiriku liige

purist <pur|`ist -isti -`isti 22e s> • purismi pooldaja, eriti keelepuhtuse taotleja

pütaagorlane <pütaagorla|ne -se -st 12 s> , pütagoorlane <pütag`oorla|ne -se -st 12~10? s> • fil pütagoreismi pooldaja

raada <raada 16 s> (ukr рада < sks Rat nõu(anne)) pol
1. rahvaesindajate kogu Poolas, Ukrainas ja Valgevenes erinevatel ajalooperioodidel
2. kasakate nõupidamine, rahvakoosolek Ukrainas XVI–XVIII s; taastati 1980ndate lõpus

radikaal <radik|`aal -aali -`aali 22e s> (< radikaalne)
1. pol radikalist, radikalismi pooldaja, ägedalt põhjalike abinõude rakendamist taotlev isik poliitikas
2. mat juurimistehte tulemus; juuremärk (√)
3. keem aatomite rühm, mis läheb ühest keemilisest ühendist muutumatult üle teise; orgaanilise ühendi molekuli osa, millest on eraldunud üks v mitu vesinikuaatomit

rassist <rass|`ist -isti -`isti 22e s> • rassismi pooldaja

ratsionalist <ratsional|`ist -isti -`isti 22e s> • fil ratsionalismi pooldaja; mõistuseinimene, isik, kes vastandina tundeinimesele laseb end mõjustada ja juhtida eelkõige mõistusest

realist <real|`ist -isti -`isti 22e s> (< keskld realis tegelik, tõeline)
1. kirj, kunst realismi pooldaja v esindaja
2. kainelt tegelikkusse suhtuv, tegelikke tingimusi ja võimalusi arvestav inimene
3. aj reaalkooli õpilane

reduktsioon <reduktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld reductio tagasiviimine)
1. redutseerimine, redutseerumine
2. keem taandamine v taandumine, oksüdeerimisele vastupidine protsess, mille puhul väheneb keemilise elemendi oksüdatsiooniaste
3. biol elundi vähenemine, tema ehituse lihtsustumine seoses funktsiooni vähenemisega; kromosoomide hulga kahekordne vähenemine meioosis (1)
4. med murru, nihestuse vms paigaldamine
5. lgv hääliku artikulatsiooni (2) nõrgenemine
6. aj aadlile läänistatud riigimõisate tagasivõtmine (eriti XVI–XVII s Rootsis ja Poolas)

reformist <reform|`ist -isti -`isti 22e s> • reformide pooldaja, uuendusmeelne inimene, reformaator; pol reformismi pooldaja; poliitilistelt vaadetelt liberaal

regionalist <regional|`ist -isti -`isti 22e s> • regionalismi esindaja v pooldaja

relativist <relativ|`ist -isti -`isti 22e s> • fil relativismi pooldaja

reunionist <reunion|`ist -isti -`isti 22e s> • reuniooni pooldaja v propageerija

revanšist <revanš|`ist -isti -`isti 22e s> • pol revanšismi pooldaja

revisionist <revision|`ist -isti -`isti 22e s> (sks Revisionist) • pol revisionismi pooldaja ja levitaja

revolutsionäär <revolutsion|`äär -ääri -`ääri 22e s> (pr révolutionnaire < révolution revolutsioon)
1. revolutsioonitegelane, revolutsioonist osavõtja v selle pooldaja
2. põhjalik uuendaja, ümberkorraldaja

rigorist <rigor|`ist -isti -`isti 22e s> (pr rigoriste < ld rigor karmus) • range moraalikohtunik, range karistuse pooldaja

ringo <ringo 16 s> (ingl ring rõngas) • sport Poola päritolu ja pms Poolas mängitav võrkpallisarnane sportmäng, palli asemel visatakse kummist rõngast üle võrgu

ritualist <ritual|`ist -isti -`isti 22e s> • relig ritualismi esindaja v pooldaja

rojalist <rojal|`ist -isti -`isti 22e s> (pr royaliste < royal kuninglik) • pol kuningriiklane, kuningavõimu pooldaja

russofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< russo- + -fiil) • venelaste, venepärase pooldaja; pol Venemaale lähenemise poliitika pooldaja

saleeslane <sal`eesla|ne -se -st 12~10? s> , salesiaan <salesi|`aan -aani -`aani 22e s> (< pn Fr. de Sales, ordu asutaja, 1567–1622) • relig XIX s keskel asut katoliku ordu liige; salesiaanid on tänapäeval jesuiitide järel suuruselt teine vennaskond liikmete arvu poolest

seeria <s`eeria 1 s> (ld series rida) • sari, samalaadsete esemete v nähtuste rida v rühm; ühise temaatika vm tunnuse poolest kokkukuuluvate ühesuguse kujundusega teoste kogu; geol regionaalse stratigraafilise liigestuse üksus
seeriamuusikamuus nüüdismuusika liik, mis põhineb seeriatehnikal: peale helide kõrguse võib helilooja allutada põhireale e seeriale helide pikkuse, tugevuse, tekitamise viisi, tämbri ja lähtekoha ruumis
seeriatootminemaj saritootmine, toodete valmistamine ühetüübiliste korduvate partiide kaupa

seim <s`eim seimi s`eimi 22e s> (poola sejm, leedu seimas, läti saeima) • pol parlament Poolas, Leedus, Lätis


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur