[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 23 artiklit

deadline [dedlain] (ingl) • piirjoon; piltl viimane piir, lõpptähtaeg

est modus in rebus [est modus in reebus] (ld) • „asjades on mõõt“, s.o kõigel on piir (Horatius)

high end [hai end] (ingl ülemine piir) • helitaasesitusseade, mille kavandamisel ja ehitamisel on taotletud maksimaalset loomutruudust (kulutustest hoolimata), nn raske Hi-Fi

junktuur <junkt|`uur -uuri -`uuri 22e s> (ld iunctura ühendamine, side)
1. anat luude ühendus e seond
2. lgv piirisignaal; lausete, fraaside, sõnade v morfeemide piir; junktuuri osutavad paus, silbipiir, rõhk, intonatsioon v häälikute kvantiteedi- v kestusseosed

limes [liimes] (ld piir)
1. aj Rooma riigi kindlustatud piir; koosnes muldvallist, kivimüürist v tarast, kraavist, kindlustest ja vahitornidest
2. mat piirväärtus, tähis lim

limiit <lim|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ld limes, gen limitis piir) • määratud piirnorm, piirmäär

mark2 <m`ark margi m`arki 22e s> (sks Mark < vanaülemsks marka piir) aj
1. talupoegade kogukond keskaegsel Saksamaal
2. varafeodaalses Frangi riigis ja hiljem Saksamaal piiriäärne riigiosa, mille eesotsas oli markkrahv

mors ultima linea rerum [mors ultima liinea reerum] (ld) • surm on asjade (kõige) viimne piir (Horatius)

non plus ultra [noon pluus ultra] (ld) • mitte enam kaugemale, st taotluse, omaduse jne äärmine piir

orbis (ld) • piir, ring
orbis terrarum [orbis terraarum] (ld) • kogu maailm

ovipaaria <ovip`aaria 1 s> (< ld ovum muna + parere sünnitama) • zool sugulise sigimise viis, munemine; selge piir ovipaaria ja vivipaaria vahel puudub

regioon <regi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld regio suund, piir, piirkond)
1. ala, piirkond; valdkond
2. haldusüksus mitmes riigis
3. biogeograafilise rajoonimise põhiüksusi
4. info kuvaruumi pidev osa

reviir <rev|`iir -iiri -`iiri 22e s> (sks Revier piirkond < keskld riparia jõekallas, põllu piire) • zool looma pesaümbrus, looma elu-, jahi- vm kaitstav ala; piltl piir, millest ületulekut saab käsitada sissetungina

termin <t`ermin -i 2e s> (keskld terminus < ld piir, raja)
1. lgv oskussõna, täpselt piiritletud tähendusega sõna v sõnaühend erialakeeles
2. loog term, otsustuse ja süllogismi osa

terminaalne <termin`aal|ne -se 2 adj> (ld terminalis < terminus piir) • lõpu-, lõpul olev; piir-, piiri-
terminaalne seisundmed lõppseisund, elu ja surma vaheline piirseisund

terminal <terminal -i 19 s> (ingl terminal < ld terminalis piiri- < terminus piir)
1. otspunkt, lõpp-punkt; lõppseade
2. sadama v lennujaama kindlaotstarbeline osa (nt reisijate terminal, viljaterminal)
3. info arvutisüsteemiga ühendatud eraldi sisend-väljundseade, mille abil kasutaja on ühenduses keskarvuti v arvutivõrguga, mis võimaldab kasutada andmepanka, teha arvutusi ja pangatehinguid
terminalikontrollerinfo seade terminalide ühendamiseks internetiga, hrl valimisega modemühenduste kaudu

terminatiiv <terminat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld terminare piirama, piiritlema < terminus piir) • lgv rajav kääne, mille lõpp eesti keeles on -ni, nt metsa/ni

terminism <termin|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld terminus piir) • fil skolastika õpetus, mille järgi üldmõisted on kehtivad ainult mõisteliste märkidena, sarnaste esemete klasside esindajatena

terminus (keskld < ld piir) • mõiste, termin; loog term, otsustuse element; jur tähtpäev, tärmin
terminus ad quem [terminus ad kvem] • aeg, milleni (midagi arvutatakse)
terminus ante quem [terminus ante kvem] • aeg, enne mida dateeritav sündmus toimus
terminus ante quem non [terminus ante kvem noon] • aeg, enne mida dateeritav sündmus ei saanud toimuda
terminus post quem [terminus post kvem] • aeg, pärast mida dateeritav sündmus toimus
terminus post quem non [terminus post kvem noon] • aeg, pärast mida dateeritav sündmus ei saanud toimuda
terminus technicus [terminus tehnikus] • oskussõna

termoonid pl <term|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< kr termōn piir) • biol sugu määravad v sugupoole spetsiifilised ained (ainuraksetel)

tärmin <t`ärmin -i 2e s> (sks Termin < ld terminus piir, lõpp) • määratud kuupäev, tähtpäev

vivipaaria <vivip`aaria 1 s> (< vivipaar)
1. zool sünnitamine, poegimine, sugulise sigimise viis, mille korral kogu looteline areng toimub ema organismis; selge piir vivipaaria ja ovipaaria vahel puudub
2. bot seemnete idanemine veel irdumata viljades ja levi idandina

ökodeem <+ d`eem deemi d`eemi 22e s> (< öko- + deem) • ökol ühe taime- v loomaliigi isendite kogum, mida teistest kogumitest eraldab elukoosluse ja selle elupaiga eluta keskkonna piir


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur