[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 22 artiklit

casus belli [kaasus belli] (ld) • sõja ajend, ettekääne sõja alustamiseks (ei tarvitse olla sõja tõeline põhjus)

causa [kausa] (ld) • põhjus, alus. Vt ka kausaalne
causa belli [kausa belli] (ld) • sõja põhjus
causa efficiens [kausa eff·itsiens] (ld) • mõjuv põhjus
causa iusta [kausa justa] (ld) • vabandav põhjus
causa morta [kausa morta] (ld), lüh c. m.surma põhjus

elektromotoorjõud <+ j`õud j`õu j`õudu 22e s> (< elektro- + motoorne), lüh emjfüüs põhjus, mis tekitab ja säilitab elektrivoolu suletud vooluringis; tekib mehaanilise, keemilise vm energia muundumisel elektrienergiaks ja võrdub potentsiaalide vahega avatud vooluringi otstel; mõõtühik on volt

etioloogia <+ l`oogia 1 s> (kr aitiologia põhjuse esitamine < aitia põhjus + -loogia) med
1. arstiteaduse haru, mis uurib haiguste põhjusi
2. ülevaade asjaoludest, mis võivad olla konkreetse haiguse põhjuseks

etiotroopne <+ tr`oop|ne -se 2 adj> (< kr aitia põhjus + tropē pööre, muutus) • med haiguse põhjusest lähtuv (ravi)

galaktoseemia <galaktos`eemia 1 s> (< galaktoos + kr haima veri), galaktoosveresus <+ veresus -e 11 s> • med juba lapseeas arenev sahhariidide ainevahetuse häire, mille põhjus on pärilik ensüümidefekt

hinc illae lacrimae [hink ille lakrime] (ld) • sealt need pisarad, st see ongi kurva tõsiasja õige põhjus (Terentius)

impulss <`imp|`ulss -ulsi -`ulssi 22e s> (ld impulsus tõuge < impellere tõukama)
1. (äkiline) aje, tõuge; mõjur, mõjuv põhjus
2. füüs liikumishulk, mis punktmassi puhul võrdub liikuva keha massi ja kiiruse korrutisega
3. el voolu v pinge lühiajaline kõrvalekalle püsiväärtusest
impulsslamplühiajalisi tugevaid valgusimpulsse tekitav lahenduslamp, välkvalgusti
impulsslaservälkelaser
impulssraadionavigatsioonisüsteemmer hüperboolne kauguste vahe mõõtmise süsteem, mida kasut raadionavigatsioonis laeva asukoha määramiseks merel

inde irae [inde iire] (ld sealt viha) • säärane on vaenu põhjus (Juvenalis)

kausaalne <kaus`aal|ne -se 2 adj> (ld causalis < causa põhjus), kausaal-põhjuslik, põhjus(e)-; lgv põhjust väljendav; med põhjust kõrvaldav
kausaallauselgv põhjuslause (algab eesti keeles sõnadega sest et, sellepärast et, et)

kausatiiv <kausat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld causativus põhjustav < causa põhjus) • lgv tuletatud tegusõna, millele tuletusliide on andnud tegevuse põhjustamise v tegevusse panemise tähenduse, nt kuku-ta-ma kukkumist põhjustama

kausatiivne <kausat`iiv|ne -se 2 adj> (ld causativus põhjustav < causa põhjus) • põhjustav

magneetimisergutus <+ ergutus -e 11 s> (< magneetima) • füüs magnetomotoorjõud, põhjus, mis tekitab ja säilitab magnetahelas magnetvoogu

mora saepe malorum causa fuit [mora seepe maloorum kausa fu˛it] (ld) • viivitamine on olnud sageli hädade põhjus (Manilius)

motiiv <mot|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (pr motif < keskld motivus liikumapanev)
1. psühh käitumise ajend, põhjus
2. kirj kirjandusteose struktuuriüksus v süžee element
3. muus muusikapala viisiüksus

noxa [noksa] (ld kahju) • kahju põhjustaja; med haiguse põhjus

raison [res·o(n)] (pr) • aru, mõistus; põhjus
raison d’état [res·o(n) det·a] (pr) • riigi huvi, mis on kõige muu suhtes ülimuslik
raison d’être [res·o(n) deetr] (pr) • olemasolu õigustus

ratio [ratsio] (ld) • mõistus; mõte, põhjus, eesmärk
ratio decidendi [ratsio detsid·endi] • otsuse põhjus
ratio legis [ratsio leegis] • seaduse mõte, eesmärk v põhjus

somatisatsioonihäire <+ häire h`äire 6 s> (< kr sōma keha) • med neurootiline häire, mida iseloomustavad mitmesugused kehalised vaevused, kuigi põhjus puudub

stiimul <st`iimul -i 2e s> (< ld stimulus astel; teravaotsaline kepp (loomade v orjade ergutamiseks)) • ajendav põhjus, tegevusele virgutav mõjur, tõukejõud

suitsiid <suits|`iid -iidi -`iidi 22e s> (keskld suicidium < ld sui enese-, oma- + caedere tapma) • enesetapp, vabasurm, tahtlik teadvustatud enesehävitamise akt, mille põhjus on inimese soov lõpetada enda eksistents või soovimatus edasi elada
suitsiiditerroristinimene, kes sooritab terroriakti iseennast teadlikult ohvriks tuues

vera causa [veera kausa] (ld) • tõeline põhjus


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur