[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

abstraktnoomen <+ n`oomen -i 2e s> (< abstraktne + noomen) • lgv abstraktset mõistet tähistav nimisõna

apellatiiv <apellat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (ld appellativus < apellare pöörduma, nimetama) • lgv üldnimi, nimisõna, mis nimetab eset, nähtust vms vastavalt selle kuulumisele mingisse liiki, klassi, nt loom, puu, inimene. Vastand prooprium

denominaal <denomin|`aal -aali -`aali 22e s> (< de- + ld nomen nimisõna) • lgv noomenituletis, käändsõnast tuletatud sõna, nt must › mustikas, tera › terav, vedel › vedelema

epitheton ornans [ep·iteton ornans] (ld < kr epitheton lisand, epiteet + ld ornans kaunistav) • kirj nimisõna kaunistav, sellele kujukust andev täiend, nt lasuurne meri

grammatiline <gramm´atili|ne -se -st 12 adj> (< grammatika) • lgv grammatikasse kuuluv v puutuv; grammatikal põhinev, keeleõpetuslik
grammatiline kategoorialgv kindlafunktsiooniline fraasi-, sõna- v muuteelementide klass keele morfoloogia v süntaksi kirjelduses
grammatiline kääne, abstraktne käänelgv üldist grammatilist tähendust kandev kääne, näitab pms nimisõna(fraasi) süntaktilist funktsiooni (eesti keeles nimetav, omastav ja osastav). Vt ka semantiline kääne
grammatiline tõlgendaminejur õigusakti teksti mõtte selgitamine grammatilise analüüsi abil

hendiadüoin <hendiadü|`oin -oini -`oini 22e s> (kr hen dia dyoin üks kahe kaudu), hendiadüs <hend´iadüs -e 11 s> (keskld hendiadys < kr) • kirj ühe mõiste v kujutluse väljendamine sidesõnaga „ja“ ühendatud kahe nimisõna kaudu

kollektiiv <kollekt|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld collectivus kogutud, koguv < colligere koguma) • tegevuse ja eesmärkide, ka huvide poolest ühtekuuluv inimeste rühm; asutuse, organisatsiooni vms liikmed, töötajaskond
kollektiivalateadvuspsühh C. G. Jungi analüütilises psühholoogias inimkonna v selle osa (rassi, rahvuse) bioloogilise evolutsiooni ja ajaloo vältel talletunud kogemus, mida edastatakse pärilikult arhetüüpide kujul
kollektiivsubstantiivlgv kogunimisõna, hulka samalaadseid kokkukuuluvaid üksusi tähistav nimisõna, nt lepik, meeskond

konversioon <konversi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld conversio)
1. ümberpööramine, muutmine, muundus, vahetus
2. loog otsustuse subjekti ja predikaadi vahetamine
3. lgv sõna(tüve) esinemine eri sõnaliikides ilma nähtavate teise sõnaliigi tunnusteta, nt inglise keeles water (nimisõna) ja water (tegusõna); tähestikuvahetus
4. maj väljakuulutatud riigilaenu tingimuste oluline muutmine
5. keem ainete muundamine keemilises reaktsioonis
6. relig ühest uskkonnast v kirikust teise siirdumine. Vt ka konverteerima

nominalisatsioon <nominalisatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld nominalis nimeline < nomen nimi, nimisõna) • lgv verbi, fraasi v lause muutumine nimisõnaliseks, nt lapsed mängivad › laste mängimine

plurale tantum [pluraale tantum] (ld ainult mitmus), lüh pltlgv mitmussõna; ainult v pms mitmuslikus vormis esinev nimisõna, nt tangid, käärid. Vastand singulare tantum

possessiivsufiks <+ sufiks -i 2e s> (< possessiivne + sufiks) • lgv liide, mis käändelõppude järel nimisõna külge liitununa tähistab kuuluvust, omamist (nt soome keeles auto-si = sinu auto); eesti keeles leidub pms regivärssides (näol-da-sa = oma näo poolest)

singulare tantum [singulaare tantum] (ld ainult ainsuslik), lüh sgtlgv ainsussõna; nimisõna, mis esineb üksnes v pms ainsuses, nt hapnik, lumi. Vastand plurale tantum

substantiiv <substant|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< ld substantivus iseseisev < substare olemas olema) • lgv nimisõna, liik noomeneid, mis tähistavad olendeid, esemeid, nähtusi, üldmõisteid

vokaabel <vok`aab|el -li 2e s> (< ld vocabulum nimi, nimetus, nimisõna < vocare kutsuma) • lgv üksiksõna (eriti võõrkeelne)

vokabulaar <vokabul|`aar -aari -`aari 22e s> (keskld vocabularium < ld vocabulum nimi, nimetus, nimisõna < vocare kutsuma) • van sõnastik; sõnavara


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur