[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 29 artiklit

aminohape <+ hape h`appe 6 s> (< amino-) • keem orgaaniline hape, milles radikaali üks v mitu vesinikuaatomit on asendatud aminorühmaga –NH2; aminohapped etendavad tähtsat osa taimede ja loomade ainevahetuses

angoora <angoora 16 s> (< pn Angora, Ankara linna end nimi) • zool mitu pms Anatoolia kiltmaalt pärit loomatõugu: angoora kass, angoora kits, angoora küülik; tekst nende loomade pehme pikakiuline karv (angoora vill) ja sellest kedratud lõng

föderalism <föderal|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr fédéralisme < föderaalne) • pol riikide ühinemise v ühendamise põhimõte, mille kohaselt mitu riiki moodustavad liitriigi (föderatsiooni); föderatiivse riigikorra kehtestamist taotlev poliitiline suund

günetseum <günets|`eum -eumi -`eumi 22e s> (< ld gynaeceum naistetoad < kr gynaikeion v uusld gynoecium < kr gynē naine + oikion maja) • bot emakkond, viljaleht v viljalehtede kogu, mis moodustavad ühe v mitu emakat

halogenoalkaanid pl <+ alk|`aan -aani -`aani 22e s> • keem alkaanide derivaadid, mille molekulides sisaldub üks v mitu halogeeniaatomit; tarvit lahustitena jm

hevi <hevi 17 s> (ingl heavy metal) • muus hard rock’ist välja kasvanud ja edasises arengus mitu allvoolu tekitanud rokkmuusikastiil, millele on iseloomulik kõigi hard rock’i väljendusvahendite edasiarendamine ja sageli äärmusteni viimine

hinduism <hindu|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl Hinduism < prs hindu indialane < pn Hind India) • relig India traditsiooniline usund, brahmanismi nüüdisaegne kuju, läbinud mitu arenguetappi

ioon <i`oon iooni i`ooni 22e s> (< kr prees partits ion minev, liikuv) • füüs elektriliselt laetud aatom v aatomite rühm; positiivne ioon (katioon) tekib neutraalsest osakesest, kui see kaotab ühe v mitu elektroni, negatiivne ioon (anioon) tekib elektroni(de) liitumisel neutraalse osakesega

konkurents <konkur|`ents -entsi -`entsi 22e s> (keskld concurrentia < ld concurrere koos v kokku jooksma)
1. võistlus, protsess, mille puhul mitu subjekti taotlevad samaaegselt sama eesmärki ning püüavad teisi taotlejaid edestada
2. biol (organismide) olelusvõitlus
3. maj turusuhetes osalejate omavaheline võistlus samal turupoolel (nt pakkujate vahel)

kontsenter <konts`ent|er -ri 2e s> (< kon- + tsenter) • mat ring, millel on teis(t)e ringi(de)ga ühine kese, kuid erinev raadius
kontsenterõpeped õppekorraldus, kus sama õppeaine võetakse läbi mitu korda, kuid iga kord laiendatud ning täiendatud kujul

kultuurkiht <+ k`iht kihi k`ihti 22e s> (< kultuur) • arheol kinnismuistise kiht, mis on tekkinud inimese tegevuse tagajärjel v kaasmõjul; ühel muistisel võib olla mitu eri vanust kultuurkihti

kurbett <kurb|`ett -eti -`etti 22e s> (pr courbette) • sport ratsahobuse kaarhüpe, mille korral hobune sooritab kõverdatud tagajalgadel mitu hüpet edasi, esijalad õhus. Vt ka kapriool, levaad

kvantifitseerima <kvantifits|`eerima -eerib 28 v> (keskld quantificare)
1. kvantitatiivsete näitajate kaudu kvalitatiivseid tunnuseid väljendama (nt teadmisi v spordivõimeid pallides)
2. loog otsustuse subjekti ja predikaadi mahtu määratlema hulka väljendavate asesõnadega (nt kõik, iga, mitu, mõni)

menaaž <men|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr ménage majapidamine)
1. mitu ülestikku asetsevat ühise sangaga nõu toitude kandmiseks
2. kõrge jala ümber ülestikku paiknevatest alustest koosnev serveerimisnõu
3. ühel alusel olev lauavürtsinõude komplekt

mesoaatom <+ `aatom -i 2e s> (< meso- + aatom) • füüs aatom, milles üks v mitu elektroni on asendunud negatiivselt laetud mesoni v müüoniga

mikroliit <+ l`iit liidi l`iiti 22e s> (< mikro- + -liit)
1. geol mõningate purskekivimite peeneteralises v klaasjas põhimassis leiduv nõeljas, prismaline v plaatjas mikroskoopiline kristall
2. pl arheol väikesed kolmnurga-, ristküliku-, trapetsi- v segmendikujulised õhukestest tulekivilaastudest esemed, mille üks äär v mitu äärt on töödeldud retušštehnikas; tulid kasutusele hilispaleoliitikumis, kasutati nooleotstena ning luu- ja puitesemete servasoontesse kititud teradena

multi- (< ld multus palju, mitu) • mitme-, palju-

parallelism <parallel|`ism -ismi -`ismi 22e s> (kr parallēlismos)
1. paralleelsus, rööbikus, rööpsus; kõrvuti kulgemine
2. vastavus, võrdkujuks olemine
3. kirj stiilivõttena ühe ning sama mõtte väljendamine teisendatud kujul mitu korda, mõtteriim, vt ka parallelismus membrorum

pluraalne <plur`aal|ne -se 2 adj> (ld pluralis) • mitmuslik
pluraalne vootumpol mõnes riigis kehtiv ühe isiku õigus valida kas mitmes valimisringkonnas v omada valimistel mitu häält sõltuvalt varanduslikust, hariduslikust, usulisest vm tsensusest

radikaal <radik|`aal -aali -`aali 22e s> (< radikaalne)
1. pol radikalist, radikalismi pooldaja, ägedalt põhjalike abinõude rakendamist taotlev isik poliitikas
2. mat juurimistehte tulemus; juuremärk (√)
3. keem aatomite rühm, mis läheb ühest keemilisest ühendist muutumatult üle teise; orgaanilise ühendi molekuli osa, millest on eraldunud üks v mitu vesinikuaatomit

reformatsioon <reformatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld reformatio uuendus, muudatus) • aj, relig usupuhastus, kiriku uuenemist taotlenud liikumine Euroopas XVI s; põhjustas protestantismi tekke, sellest arenes omakorda mitu usuvoolu (luterlus, kalvinism); sisuliselt algas reformatsioon 1517. a, kui M. Luther vastustas indulgentside müüki

ritornell <ritorn|`ell -elli -`elli 22e s> (it ritornello < ritorno tagasitulek) • folkl itaalia rahvaluulest pärit kolmerealine stroof, mille 1. (lühike) ja 3. (pikk) rida riimuvad; muus muusikateose osa, mida mitu korda korratakse; salmilaulu lühike instrumentaalne vahemäng; aaria v instrumentaalteose eel-, vahe- v järelmäng

sokraatik <sokraatik -u 2 s> (< pn Sokrates) • fil Vana-Kreeka filosoofi Sokratese (469–399 eKr) õpetuse, eriti kõlblusõpetuse edasiarendaja; sokraatikud moodustasid mitu koolkonda, vt ka küünik (1), kürenaik

stoa <st`oa 26 s> (kr)
1. arhit, aj antiikaja linnades ühe- v kahekorruseline avatud sammassaal, mille katust kandis üks v mitu sambarida
2. fil stoitsism

sümpatria <sümp`atria 1 s> (< süm- + kr patris isamaa) biol
1. nähtus, mille korral ühel ja samal maa-alal asub mitu populatsiooni (2), alamliiki v liiki
2. mitut liiki parasiitide üheaegne elamine samal peremeesorganismil. Vastand allopatria

tampoon <tamp|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr tampon) • med topp, mitu korda kokkukeeratud marlist vm imavast materjalist riba, rull v tupsuti; kasut verejooksu sulgemiseks, vere, haavaeritise v mäda imamiseks; kunst väike padjake, mida kasut graafikas värvi plaadile kandmiseks v liigse värvi mahapühkimiseks

tiohape <+ hape h`appe 6 s> (< kr theion väävel) • keem hape, mille molekulis üks v mitu hapnikuaatomit on asendunud väävliaatomitega

traktoriagregaat <+ agreg|`aat -aadi -`aati 22e s> (< traktor + agregaat) • põll, tehn mitu traktori jõul üheskoos töötavat haakeriista v -masinat

tsink <ts`ink tsingi ts`inki 22e s> (sks Zink), tähis Znkeem keemiline element, järjenr 30, aatomm 65,39; sinakasvalge läikega rabe metall, millel on mitu allotroopset teisendit


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur