[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 45 artiklit

andrötseum <andröts|`eum -eumi -`eumi 22e s> (< andro- + kr oikion maja) • bot tolmukkond, tolmukate kogum õies

antree <antr`ee 26i s> (pr entrée < entrer sisenema)
1. arhit maja v korteri eesruum
2. kok roog, mida serveeritakse piduliku menüü puhul päris alguses v eelroa v supi järel supi ja põhiroa vahel

beit <b`eit beidi b`eiti 22e s> (< ar maja) • kirj kaksikvärss araabia, pärsia jt Lähis- ja Kesk-Ida rahvaste luules

bordell <bord|`ell -elli -`elli 22e s> (pr bordel < keskld bordel(l)um väike hütt) • lõbumaja, avalik maja, pordumaja (kõnek)

carioca [kari·oka] (port Rio de Janeiro elanik < tupii kari oka valge mehe maja) • tants hoogne Brasiiliast pärit seltskonnatants

casa [kaasa] (it, hisp < ld) • maja, kodu

concierge [ko(n)sj·erž] (pr) • maja- v uksehoidja

cubiculum [kub·ikulum] (ld)
1. aj Vana-Rooma maja magamisruum
2. relig kristlasest märtri haud

domaatsium <dom`aatsium -i 19~2e s> (uusld domatium < ld domus maja, kodu) • bot mõnedel taimedel moodustis, mis pakub asupaika putukatele

domovoi <domov`oi 26 s> (vn домовой kodune, maja-) • müt majavaim, üleloomulik olend slaavi rahvausundis

entöökia <ent`öökia 1 s> , entoikia <ent`oikia 1 s> (< ento- + kr oikos maja, kodu) • biol ühe looma varjumine teise looma kehas seda kahjustamata

fansa <fansa 16 s> (hiina fáng zǐ)
1. väike (talu)maja Hiinas
2. tekst õhuline Hiina siidriie

fenomenalism <fenomenal|`ism -ismi -`ismi 22e s> • fil tunnetusteoreetiline õpetus, mille järgi tunnetada saab ainult fenomene; kõik objektid, nt maja, päts leiba, on tajumuste (aistingute) kogumid, mõttelised konstruktsioonid ning ei eksisteeri objektiivselt; pooldajad G. Berkeley, D. Hume jt

günetseum <günets|`eum -eumi -`eumi 22e s> (< ld gynaeceum naistetoad < kr gynaikeion v uusld gynoecium < kr gynē naine + oikion maja) • bot emakkond, viljaleht v viljalehtede kogu, mis moodustavad ühe v mitu emakat

hall <h`all halli h`alli 22e s> (ingl hall) arhit
1. mitmest küljest avatud saalehitis v suure avaliku hoone sammassaal, vt ka portikus
2. keskaegne valitsejate saalhoone
3. nüüdisajal suurem ruum mingiks otstarbeks, nt spordihall
4. kodasaal, maja suurem ees- v eluruum trepistiku ja rõdudega (pms Inglise elamus)

heteröötsia <heter`öötsia 1 s> (< hetero- + kr oikos maja, elamu) • biol eri aastaaegadest tingitud peremeestaimede vahetus parasiittaimedel

hošš <h`ošš hoši h`ošši 22e s> (ar hosh) • araabia maja juurde kuuluv õu

iglu <iglu 16 s> (eskimo k-d maja) • etn Kanada ja Gröönimaa eskimote talveelamu, pika sissekäigutunneliga kuppeljas lumetahukaist onn

interjöör <interj|`öör -ööri -`ööri 22e s> (pr intérieur < ld interior sisemine)
1. sisemus, siseruum; siseruumi kujundus (mööbliga v ilma)
2. kunst (toa, maja, kiriku jne) sisevaadet kujutav maal, joonistus vm
3. anat loomade sisemine (anatoomiline ja histoloogiline) ehitus. Vastand eksterjöör

karavanserai <+ ser`ai 26 s> (< karavan + prs sarāy loss, maja) • idamaine avar sissesõiduhoov ning ööbimiskoht karavanide liikumisteel, sageli võõrastemaja ning kaubaladudega

kobold <kobold -i 2e s> (sks Kobold) • müt kääbusvaim, maja- v mäevaim saksa rahvausundis

laraarium <lar`aarium -i 19~2e s> (ld lararium) • aj nišikujuline aedicula’na kujundatud pühamu, mille juures austati maja- ning perekonnajumalaid, vt ka laarid, penaadid

lodža <lodža 16 s> (it loggia < keskld lobia, lobium eeskoda, sammaskäik) arhit
1. ühest v mitmest küljest lahtine sammas- v kaarkoda, hrl mingi lossi osana
2. taandrõdu, vähemalt osaliselt maja välisseina pinnast seespool asuv lahtine rõdu

lupaanar <lup`aanar -i 2e s> (ld lupanar < lupa emahunt; prostituut) • aj lõbumaja, avalik maja Vana-Roomas

matroon <matr|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld matrona) • aj Vana-Roomas auväärne abielunaine; maja- v pereemand

megaron <megaron -i 19 s> (kr suurkoda, saal) • arhit vanimat tüüpi Muinas-Kreeka maja suur (hrl nelinurkne) siseruum ümmarguse koldega keskel

oikos (kr) • maja, elamu, kodu

ooöötsium <oo`öötsium -i 19~2e s> (< oo- + kr oikos maja, koda) • zool putukate ja keriloomade munakoda

palagan <palagan -i 19 s> (vn балаган < prs bala ülemine, kõrge + hane maja) • laadateater, rahvalik teater; piltl jant, komet

paröökia <par`öökia 1 s> , paroikia <par`oikia 1 s> (< para- + kr oikos maja, kodu) • ökol manulus, kahe loomaliigi kooselu vorm: üks loomaliik sallib oma pesas v elukohas teist liiki loomi

passiivmaja <+ maja m`ajja 17u s> (< passiivne) • ökol, arhit maja, mille energiavajadus on viidud miinimumi looduslike kütte-, valgustus- ning jahutusvõimaluste abil, energiasäästlik maja

penaadid pl <pen|`aat -aadi -`aati 22e s> (ld Penates) • müt Vana-Rooma kodukoldejumalad, maja jõukuse kaitsjad

peristüül <+ st`üül stüüli st`üüli 22e s> (kr peristylon < peri- + stylos sammas) • aj, arhit Vana-Kreeka ja -Rooma maja sammastega ümbritsetud täisnurkne siseõu, mille keskel oli bassein v purskkaev

polüdoomia <+ d`oomia 1 s> (< polü- + ld domus maja, kodu), polükaalia <+ k`aalia 1 s> • zool ühe loomapere elutsemine mitmes pesas (nt sipelgail)

pro domo sua [proo domo sua] (ld) • oma maja eest, st isiklikus asjas, iseenda kaitseks

pubi <pubi 17 s> (ingl pub) {lüh sõnadest public house „avalik maja} • inglispärane joogikoht, kõrts, trahter

serpentaarium <serpent`aarium -i 19~2e s> (< ld serpens uss, madu) • zool terraariumi liik, madude maja, madudele eraldatud koht loomaaias; maofarm

solaarium <sol`aarium -i 19~2e s> (ld solarium < sol päike) • tehisvalgusega ruum nahale päevitunud jume andmiseks v raviks; aj vanadel roomlastel terrass v madal katus maja lõunaküljel, päikesevannide võtmise koht

sünoikism <sünoik|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr synoikismos kooselu < sün- + oikos maja, kodu) • aj Vana-Kreeka iseseisvate kogukondade ühinemine üheks poliitiliseks tervikuks, linnriigiks e poliseks

sünöökia <sün`öökia 1 s> (< sün- + kr oikos maja, kodu) • zool sallusmanulus, kahe loomaliigi kooselu, millest saab peremeest kahjustamata kasu vaid manulane

teater <t`eat|er -ri 2e s> (kr theatron vaatemängukoht, teater)
1. näitekunst, kunstiliik, mille esteetiline tulemus on näitleja(te) lavategevusena publiku juuresolekul tekkinud vaatemäng
2. kultuuriinstitutsioon, kunstiasutus, millel on kindel organisatsiooniline vorm
3. teatrihoone, maja, kus korraldatakse etendusi
4. piltl teesklus, tembutus, vaatamisväärne sündmus

toom <t`oom toomi t`oomi 22e s> (sks Dom(kirche) < ld domus (ecclesiae) (toomkapiitli) maja), toomkirik <+ kirik -u 2 s> • relig, aj piiskopi v peapiiskopi peakirik, mille juures asus toomkapiitel

vaarao <v`aar`ao 26 s> (kr pharaō < egiptuse per-aa suur maja, esialgu tähendas kuninga paleed) • Vana-Egiptuse kuningas, alates 22. dünastiast üks kuninga tiitleid

ökistika <ök´istika 1 s> (ingl ekistics < kr oikos maja, kodu) • linnaökoloogia; ökoloogia, linnaarhitektuuri ja sotsioloogia piiriteadus

öko- (< kr oikos maja, kodu) • ökoloogiline; keskkonna-; keskkonnahoidlik


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur