[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 36 artiklit

abiturient <abituri|`ent -endi -`enti 22e s> (sks Abiturient < Abitur küpsuseksam < ld abire lahkuma) • keskkooli lõpetama valmistuv isik; keskkoolilõpetaja

abituurium <abit`uurium -i 19~2e s> (< sks Abiturium küpsuseksam < Abitur < ld abire lahkuma)
1. keskkooli (gümnaasiumi) lõppaste; lõpueksamite aeg
2. abituriendid

assoneerima <asson|`eerima -eerib 28 v> (< ld assonare kajama) • kirj assonantse moodustama, kokku kõlada laskma

cunnilingus [kunnil·ingus] (ld häbemelakkuja < cunnus vulva + lingere lakkuma) • naise kliitori, häbememokkade ja tupeesiku stimuleerimine huulte, keele ja/või hammastega. Vt ka minett2

demissioneeruma <demission`eeruma 27 v> (pr démissionner) • tagasi astuma, ametist lahkuma

deserteerima <desert|`eerima -eerib 28 v> (pr déserter) • sõj väeosast omavoliliselt lahkuma, väeteenistusest kõrvale hoiduma

dimiteerima <dimit|`eerima -eerib 28 v> (ld dimittere) • ära saatma; erru laskma

eetristama <eetristama 27 v>
1. keem eetriks (2) muutma; eetriks muutuma
2. eetrisse (1) laskma

ekspatrieeruma <ekspatri`eeruma 27 v> (< eks- + ld patria isamaa) • kodumaalt lahkuma, välja rändama; jur kodakondsusest loobuma

emeriteerima <emerit|`eerima -eerib 28 v> (< ld emeritus väljateeninud) • (vaimulikku, professorit) vanaduspuhkusele laskma, ametist vabastama

emiteerima <emit|`eerima -eerib 28 v> (< ld emittere välja laskma) • maj väärtpabereid v paberraha käibele laskma; füüs (osakesi) väljutama, välja saatma, kiirgama

emitter <em`it|ter -teri ~ -ri 2e s> (< ld emittere välja laskma) • el laetud osakesi kiirgav elektrood nt elektronlambis; bipolaartransistori elektrood, mis sisestab laengukandjaid baasikihti
emitterjärgurtransistoriga võimendusaste, millel on suur sisend- ja väike väljundtakistus

eskamoteerima <eskamot|`eerima -eerib 28 v> (pr escamoter) • hrv mustkunsti abil osavalt asju kaduda laskma, salaja kõrvale toimetama

evakueeruma <evaku`eeruma 27 v> • evakuatsiooni korras ohupiirkonnast lahkuma

evaporeerima <evapor|`eerima -eerib 28 v> • evaporatsiooni teostama, aurustama, ära aurata laskma

fileerima <fil|`eerima -eerib 28 v> (< filee)
1. tekst võrkpitsi valmistama
2. kok fileed (2) eraldama
3. (pr filer) muus heli pikalt sujuvalt kuni hääbumiseni kõlada laskma

filtreerima <filtr|`eerima -eerib 28 v> (pr filtrer < keskld filtrare viltima, vildiga vooderdama), filtrima <f`iltrima filtrib 28 v> • kurnama, läbi filtri laskma; filtri abil eraldama

füsileerima <füsil|`eerima -eerib 28 v> (pr fusiller maha laskma < fusil (ränilukk)püss) • surmaotsust mahalaskmise teel täide viima

gesenk <ges|`enk -engi -`enki 22e s> (sks Gesenk < senken alla laskma, läbindama) • mäend püstloodis käik v kaeveõõs ilma vahetu väljapääsuta maapinnale

hüdroplaan <+ pl`aan plaani pl`aani 22e s> (< hüdro- + -plaan) • lenn vesilennuk, mis võib laskuda veepinnale ja sellelt õhku tõusta

hüdrožiiro <hüdrožiiro 16 s> (< hüdro- + autožiiro) • lenn pontoonidega varustatud autožiiro, võib veepinnale laskuda ja sellelt õhku tõusta

inaktiveerima <+ aktiv|`eerima -eerib 28 v> (< in- + aktiveerima) • inaktiivseks, toimetuks muutma; erru laskma

inkubeerima <inkub|`eerima -eerib 28 v> (< ld incubare hauduma) • hautama, loote arenemiseks vajalikes tingimustes haududa laskma

laissez faire [les·e feer] (pr laske teha) • maj algselt füsiokraatide majanduspoliitika põhimõtteid, et riigivõim peab majanduselul laskma kujuneda segamatult, nii nagu ta iseenesest areneb; tänapäeval: vabaturumajandus

lakeerima <lak|`eerima -eerib 28 v> (sks lackieren < Lack lakk < it lacca < ar lakk < prs lāk < sanskr lākshā) • van lakiga katma, lakkima; piltl ilusamana v õilsamana paista laskma, ilustama

lansseerima <lanss|`eerima -eerib 28 v> (pr lancer) • liikvele laskma, avalikkuse ette tooma, käiku laskma

lüüsima <l`üüsima lüüsib 28 v> • mer (laeva) läbi lüüsi1 laskma; mäend (maaki) läbi lüüsi uhtma

marineerima <marin|`eerima -eerib 28 v> (pr mariner < it marinare < ld aqua marina merevesi) • kok marinaadiga kulinaarselt töötlema v hoidistama; piltl midagi (sihilikult) seista laskma, kinni pidama

passeerima <pass|`eerima -eerib 28 v> (sks passieren < pr passer mööduma, läbi laskma) • kõnek läbi sõela suruma; kiiresti väheses rasvaines pruunistama

perfusioon <perfusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< per- + ld fundere valama, voolata laskma) • läbivoolutamine; med, vet kehaomase vedeliku laskmine läbi elundite (veresoonte kaudu läbivoolutamine); rakendatakse ravi otstarbel ja elundite talitluse tundmaõppimiseks

purgima <p`urgima 27 v> (ingl purge puhastama) • tühjendama, tekkekohast ära veetud reovett ja fekaale kanalisatsiooni laskma; info mittevajalikke andmeid arhiivimisprotsessi käigus kustutama

strelets <strel|`ets -etsi -`etsi 22e s> (vn стрелец laskur < стрелять laskma) • aj, sõj jalaväelasest palgasõdur Venemaal XVI–XVII s

šambreerima <šambr|`eerima -eerib 28 v> (pr chambrer < chambre tuba) • jaheda veini temperatuuri eluruumi soojuse mõjul 17–18 °C-ni tõusta laskma

tiražeerima <tiraž|`eerima -eerib 28 v> • tiraaži määrama; teatud tiraažis välja laskma, levitama, paljundama

torpedeerima <torped|`eerima -eerib 28 v> • sõj torpeedot laeva pihta laskma; piltl kahjustama, nurjama

viirama <v`iirama viirata 29 v> (keskalamsks viren) • mer trossi v ketti aeglaselt järele andes rasket eset v laadungit alla laskma


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur