[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 29 artiklit

aadlikonvent <+ konv|`ent -endi -`enti 22e s> (< aadel + konvent) • aj Liivi- ja Saaremaa rüütelkonna organ XVIII–XX s; valmistas ette maapäevi ja lahendas mõningaid küsimusi

akvamaniil <+ man|`iil -iili -`iili 22e s> (keskld aqua(e)manile < ld aquaemanalis < akva- + manus käsi) • aj keskaegne, hrl lõvi-, hirve- v koerakujuline metallist kann kätele vee valamiseks

Baltica [baltika] (< keskld Balticus Balti, Läänemere) • kirj endistes Balti kubermangudes Eesti-, Liivi- ja Kuramaal ilmunud, ka neid käsitlev mujal ilmunud võõrkeelne kirjandus

disseminatsioon <disseminatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld disseminatio laialikülvamine) • med haiguse levimine organismis v taudina; biol levi, taimede, seente, loomorganismide v nende uuenemist võimaldavate osade irdumine ja laialikandumine

ex ungue leonem [eks ungve leoonem] (ld) • küüniste järgi (tuntakse) lõvi (s.o osa järgi tuntakse ära tervik v meistrit tuntakse ta võtete järgi)

gluteen <glut|`een -eeni -`eeni 22e s> (< ld gluten liim) • keem kleepevalk, lüvi, vees lahustumatu, küpsetamisel kalgenduv valk (sisaldub rukki- ja nisujahus)
gluteenjahumaisi-, riisi- v nisuterade tärkliseks töötlemise jäätmena saadav pihkainejahu, valgurikas loomasööt

greif <gr`eif greifi gr`eifi 22e s> (sks Greif < ld gryphus < kr), grüps <gr`üps grüpsi gr`üpsi 22e s> (kr gryps) • müt antiikmüt-s kotka pea ja tiivulise lõvi kehaga loom

-hooria <+ h`ooria 1 s> (kr chōreō liigun, levin) • taimede levi, levimisviis

keerub <keerub -i 2e s> (hbr pl kerubim)
1. müt assüüria-babüloonia müt-s inimese pea ning härja v lõvi kehaga tiivuline olend, valvaja, kaitsja
2. relig vanas testamendis liik kõrgemaid olendeid (Jahve trooni kandjad, paradiisivalvur jne) (vt ka seerav)
3. kunst sagedasti esinev motiiv (lapsenäoline tiivuline olend) kujutavas kunstis

kimäär <kim|`äär -ääri -`ääri 22e s> (kr Chimaira)
1. müt Vana-Kreeka müt-s tuld sülgav koletis – lõvi, kelle seljast ulatub esile kitse pea ja kelle sabaks on madu
2. piltl metsik fantaasiakuju, ebatõeline pettekuju, teostamatu unistus
3. biol erineva genotüübiga organismidest pärit rakkudest koosnev organism

kreisikohus <+ kohus k`ohtu kohut 5 s> (< kreis) • aj maakonnakohus; aadlike esimese astme kohus Venemaal 1775–1866; talurahvakohus Eestimaal 1817–89, Liivi- ja Kuramaal 1821–89

lamassu <lam´assu 16 s> (akadi) • kunst, müt Assüüria ja Pärsia skulptuuris inimpäine, lõvi v härja kehaga tiivuline olend templi v palee ukse ees, nn väravavalvur

leev <l`eev leevi l`eevi 22e s> (bulgaaria лев lõvi) • maj Bulgaaria rahaühik, lüh BGN; 1 leev = 100 stotinkat

leoniidid plt <leon|iidid -`iidide 22e s> (< ld pn Leo Lõvi, tähtkuju) • astr iga aasta novembri keskel Lõvi tähtkujus asetsevast radiandist ilmnev meteoorivool

leoone <leoone 16 s> (ingl leone < hisp león lõvi) • maj Sierra Leone rahaühik, lüh SLL

leu <l`eu 26 s> (rumeenia lõvi) • maj Rumeenia rahaühik, lüh RON; Moldova rahaühik, lüh MDL; 1 leu = 100 banit

leviit <lev|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< hbr pn Levi, isikunimi) • relig templiteenija, -valvur v koorilaulja judaismi algperioodil

panter <p`ant|er -ri 2e s> (kr panthēr) • zool suurte kaslaste perekond (Panthera), kuhu kuuluvad lõvi, tiiger, leopard ja jaaguar; kõnek (must) leopard

preliminaarid plt <prelimin|aarid -`aaride 22e s> (< pre- + ld limen lävi) • eelläbirääkimised; esialgsed otsused v kokkulepped

preliminaarne <+ limin`aar|ne -se 2 adj> (< pre- + ld limen lävi) • esialgne, eel-; sissejuhatav, ettevalmistav

quia nominor leo [kvia noominor le˛o] (ld) • sellepärast, et mu nimi on lõvi (Phaedrus); st tugevamal on õigus

sfinks <sf`inks sfinksi sf`inksi 22e s> (kr pn Sphinx)
1. müt Vana-Egiptuse skulptuuris vaaraod v päikesejumalat sümboliseeriv inimese peaga lõvi kuju, kuningavõimu sümbol; Kreeka müt-s naise pea ja rindadega ning lõvi kehaga tiivuline olend
2. zool karvutu kassi tõug
3. piltl mõistatuslik olend, arusaamatu inimene

stotinka <stot´inka 16 s> (bulgaaria стотинка < стотен sajandik) • maj Bulgaaria rahaühik, 1 stotinka = 1/100 leevi

subliminaalne <sublimin`aal|ne -se 2 adj> (< sub- + ld limen künnis, lävi) • künnisealune, alalävine (nt allpool mõõtmistäpsust v ärritus- v eraldusläve)

substraat <substr|`aat -aadi -`aati 22e s> (< ld substratus alla laotatud < substernere alla laotama)
1. mitmesuguste nähtuste ühine alus; aluseks olev aine; aluskiht
2. lgv keeleline aluskiht, keelelised mõjud, mis on ühe keele assimileerumisel domineerivasse keelde püsima jäänud, vt ka adstraat, superstraat
3. biol bakteri- v rakukultuuri sööde; alus, millele loomad toetuvad v taimed kinnituvad; ühend, mille muundumist ensüüm katalüüsib
substraatkeellgv keelekontakti käigus assimileerunud keel, millest on hiljem domineerivasse keelde püsima jäänud mõjusid (substraate) nii häälduses, grammatikas kui ka sõnavaras (nt on läti keeles peaaegu hävinud liivi keele täheldatav mõju). Vt ka adstraatkeel, superstraatkeel

ši-tsu <+ ts`u 26 s> (hiina shīzigǒu < shī lõvi + poeg + gǒu koer) • zool Tiibetist pärit väike lühikese koonu ja tiheda pika sirge karvaga koeratõug

tetramorf <+ m`orf morfi m`orfi 22e s> (< tetra- + kr morphē kuju) kunst, aj
1. arvatavasti Süüriast pärit varakeskaja ja Bütsantsi kunstis esinev tiibadega olend, kellel on neli nägu (ingli, härja, lõvi ja kotka)
2. varakristlikus kunstis nelja evangelisti sümboolne kujutis – neljapealine v neljatiivaline ingel

triftong <trift|`ong -ongi -`ongi 22e s> (< tri- + kr phthongos hääl) • lgv kolmiktäishäälik, ühte silpi kuuluva kolme täishääliku ühend, nt kuoigīd 'laevad' liivi keeles. Vt ka monoftong, diftong

vivipaaria <vivip`aaria 1 s> (< vivipaar)
1. zool sünnitamine, poegimine, sugulise sigimise viis, mille korral kogu looteline areng toimub ema organismis; selge piir vivipaaria ja ovipaaria vahel puudub
2. bot seemnete idanemine veel irdumata viljades ja levi idandina


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur