[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 35 artiklit

astragaal <astrag|`aal -aali -`aali 22e s> (kr astragalos, vrd astraagalus) • arhit hrl pärlvöödina kujundatud kitsas ehisliist, vööt, mis eraldab samba, piilari v pilastri kapiteelist; antiikne luutäring

bankett2 <bank|`ett -eti -`etti 22e s> (pr banquette iste, pink)
1. eh seinast ettepoole ulatuv vundamendiserv
2. kitsas maariba (peenar) mõlemal pool maantee sõiduteed
3. nõlvakuastang; väike muldvall raudtee muldkeha serval
4. sõj laskeaste, kõrgendatud rada kindlusvallide siseküljel

bordüür <bord|`üür -üüri -`üüri 22e s> (pr bordure)
1. poort (4), mustriga ilustatud servmine riba v vööt rõival, käsitöödel, tapeeditud seinal jne
2. trük kaunistus teksti raamistusena trükitehnikas
3. aiand madal kitsas riba istutatud taimedest mingi ala raamimiseks aedades ja parkides
4. kok toidu raamkaunistus

europiid <europ|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< pn Euroopa) • antr europiidsesse põhirassi kuuluv inimene, kelle tunnuseks on hele v tõmmu nahk, pehmed (sirged v lokkis) juuksed, kitsas etteulatuv nina ja vähe etteulatuvad põsenukid. Vt ka mongoliid, negriid

faas2 <f`aas faasi f`aasi 22e s> (sks Fase < pr face nägu, tahk) • tehn terava serva kõrvaldamisel tekkinud kitsas kaldpinnariba töödeldud esemel

fjord <fj`ord fjordi fj`ordi 22e s> (norra) • geogr lõhang, pikk kitsas järsukaldaline, hrl sügav merelaht pms Norra, Tšiili ja Uus-Meremaa rannikul

galerii <galer`ii 26 s> (pr galerie < keskld galeria < galilaea kloostrikiriku portikus < pn Galilea, piirkond Lähis-Idas)
1. arhit pikk kitsas, hrl ühepoolse valgustusega ruum hoones; sammaskäik v rõdu hoone sise- v välisküljel
2. kunst ruum v ehitis kunsti-, eriti maalikogu jaoks (maaligalerii)
3. piltl pikk rida, rodu (nt tüüpide galerii)
galeriimetsbot igihaljas v heitlehine ribamets troopiliste rohtlate ja poolkõrbete jõeorgudes

inkartseratsioon <inkartseratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld incarceratio vangistamine < in- + ld carcer vangla) • med pitsumine, kitsas kohas kinnijäämine (nt songa sisu kinnijäämine songakaelas)

kamin <kamin -a 2 s> (sks Kamin < kr kaminos kolle, ahi)
1. ühest v mitmest küljest lahtine suitsulõõriga tulekolle ruumi soojendamiseks, ka toidu valmistamiseks
2. kõnek (alpinistide argoos) kitsas püstlõhe kaljus

kanjon <k`anjon -i 2e s> (hisp cañón < caño toru < caña pilliroog < ld canna) • geogr kitsas sügav kuristikulaadne jõeorg

kanuu <kan`uu 26 s> (ingl canoe < indiaani k-d) • etn loodusrahvaste (eriti indiaanlaste) puust sõrestikuga ja kasetohust kattega pikk kitsas sõudepaat; sport kerge ühelabalise aeruga paat sõudespordis

kohverdam <kohverdam -i 19 s> (ingl coffer-dam < coffer kirst + dam tamm (tammi)) • mer veetihedate seintega kitsas ruum, paikneb eriotstarbega ruumide (nt vee- ja õlitankide, masina- ja lastiruumi) vahel; vanadel sõjalaevadel veetihedate seintega kitsas ruum piki soomustamata parrast; suur veetihe lahtise küljega kast laeva veealuse osa parandamiseks

koridor <koridor -i 19 s> (it corridore < ld currere jooksma)
1. ruum kahe tubaderea vahel, ka mitme korteri ühine vahekoda
2. kitsas maariba, väin, õhuruum vms millegi vahel

lantsettaken <+ aken `akna 8 s> (pr (fenêtre à) lancette < ld lancea oda) • arhit kõrge kitsas ehisraamistikuta teravkaaraken, iseloomulik Inglise varagootikale

lineaalne <line`aal|ne -se 2 adj> (ld linealis < linea joon) • joonjas, joonetaoline; otsejooneline, otsene (põlvnemise kohta); bot lintjana pikk ja kitsas (lehe kohta)

liseen <lis|`een -eeni -`eeni 22e s> (sks Lisene < pr lisière äär) • arhit pilastritaoline kitsas püstine müüri ehisriba

monokromaator <+ krom`aator -i 2e s> (< monokromaatiline) • füüs spektraalaparaat, mis laseb valgust läbi kitsas spektrivahemikus, seega eraldab polükromaatilisest valgusest soovitava monokromaatilise komponendi

mutulus (ld) • arhit dooria sammastiku element, kitsas liist triglüüfide kohal

oos <`oos oosi `oosi 22e s> (taani, norra, rts ås) • geol vallseljak, jääajal mandrijää servaalal tekkinud pikk kitsas seljak

paspuaal <paspu|`aal -aali -`aali 22e s> (pr passepoil) • tekst kitsas diagonaalriide riba v tiheda keeruga (ääris)nöör rõivaste kaunistamiseks; nööriga täidetud reljeefõmblus

pochette [poš·et] (pr taskuke) • muus taskuviiul, pms XVII–XVIII s tantsuõpetajate kasutatud väike kitsas viiul

praktitsism <praktits|`ism -ismi -`ismi 22e s> (sks Praktizismus)
1. praktilisus, teadmiste v oskuste tegelik rakendamine, asjalikkus
2. kitsas ning ühekülgne piirdumine praktikaga, jättes kõrvale teooria arendamise v isegi eitades selle vajalikkust

rabatt2 <rab|`att -ati -`atti 22e s> (sks Rabatte < holl rabat < pr)
1. van käänis rõival, reväär
2. aiand pikk kitsas lillepeenar

raviin <rav|`iin -iini -`iini 22e s> (pr ravine) • geogr vee uuristatud kitsas sügav org; kanjon, kuristik

rüüs <r`üüs rüüsi r`üüsi 22e s> (pr ruche) • tekst kaunistuseks rõiva (kardina, pesu jms) serva v peale õmmeldav kroogitud, plisseeritud v spiraalina lõigatud kitsas riideriba v pits

sekt1 <s`ekt sekti s`ekti 22e s> (ld secta koolkond) • relig usulahk, lahkusk, väike, peamisest usuliikumisest eraldunud rühmitus, mille eripära on hrl mõne õpetusliku aspekti rõhutamine; piltl kitsas eraldunud kildkond, sulgunud rühm

skiff <sk`iff skifi sk`iffi 22e s> (ingl) • sport pikk kitsas liikuvate istmetega võistluspaat akadeemilises sõudmises

steno- (< kr stenos kitsas, tihe) • kitsust, kokkusurutust ja kindlapiirilisust väljendav sõnaliide

stenoos <sten|`oos -oosi -`oosi 22e s> (kr stenōsis < stenos kitsas, tihe) • med kitsenemus, mõne õõneselundi veresoone v suistiku kitsenemus, mida põhjustab nt sidekoe vohamine v ateroskleroos

sutašš <sut|`ašš -aši -`ašši 22e s> (pr soutache < ung sujtás) • tekst kitsas punutud, pealtpoolt metall- v siidlõngadega pael

žüstokoor <žüstok|`oor -oori -`oori 22e s> (pr justaucorps „kehale paras“) • tekst kitsas, alt laienevate hõlmadega ning põlvini ulatuv taljes meestekuub, mida kanti XVII–XVIII s

trifoorium <trif`oorium -i 19~2e s> (keskld triforium < tri- + foris uks, sissepääs) • arhit romaani ja gooti kirikuis kitsas galeriitaoline käik kesklöövi, ristlöövi ja koori akende all (kaared on hrl kolme kaupa rühmitatud)

utilitarism <utilitar|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr utilitarisme, ingl utilitarianism < pr utilitaire, ingl utilitarian < ld utilis kasulik) • fil XIX s Inglismaal populaarne moraaliõpetus, mis samastas kõlbelisuse inimese ja ühiskonna hüveolu tagava kasulikkusega; piltl kitsas praktitsism, püüe saada kõigest materiaalset kasu

vimpel <v`imp|el -li 2e s> (sks Wimpel) • kitsas kolmnurkne v otsast kahestuv lipp eraldus- v tähistusmärgina (eriti laevadel)

visiir <vis|`iir -iiri -`iiri 22e s> (pr visière kiivri näokatteosa < vanapr vis nägu < ld visus nägemine)
1. (rüütli)kiivri liikuv, vaatepiluga näokatteosa
2. sihtimisseadis, sihik
3. mets kitsas metsasiht
4. mer parvlaeva vööri avatav ja suletav osa


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur