[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 22 artiklit

aere perennius [eere per·ennius] (ld) • vasest (mälestussambast) kauem kestev (Horatiuse sõnad)

akooria <ak`ooria 1 s> (kr akoria < a- + koros küllastus), aplestia <apl`estia 1 s> (kr aplēstia täitmatus) • med söögiisu täitmatus, kestev näljatunne

aspekt <asp|`ekt -ekti -`ekti 22e s> (< ld aspectus vaade)
1. vaatekoht, seisukoht, millelt käsitletakse esemeid, nähtusi, mõisteid; nähtuse üks külg
2. lgv grammatiline kategooria, mis näitab, kas sündmus, tegevus v protsess on lõpetatud v lõpetamata, hetkeline v kestev, vt ka perfektiivne aspekt, imperfektiivne aspekt
3. astr Päikese ja planeetide vastastikune asend Maalt vaadatuna
4. bot taimekoosluste erinev välisilme eri aastaaegadel

düstüümia <+ t`üümia 1 s> (düs- + kr thymos vaim, hing) • med, psühh meeleoluhäire, pikem, sageli kogu elu kestev kurvameelsuse seisund. Vt ka tsüklotüümia

efemeer <efem|`eer -eeri -`eeri 22e s> (< kr ephēmeros ühe päeva kestev, üürike), terofüüt <+ f`üüt füüdi f`üüti 22e s> (< kr theros suvi + -füüt) • bot lühieataim, mis läbib elutsükli kiiresti kõige sobivamal aastaajal

efemeerne <efem`eer|ne -se 2 adj> (kr ephēmeros ühe päeva kestev, üürike) • lühiealine, üürike, mööduv

efemeroid <efemer|`oid -oidi -`oidi 22e s> (< kr ephēmeros ühe päeva kestev, üürike + -oid) • bot mitmeaastane rohttaim, mille maapealsed organid elavad lühikest aega, maa-alused osad aga säilivad kestvalt (nt krookus, lõokannus)

entomol <entomol -i 19 s> (< kr entomon putukas) • ökol sööm, putuka ühekordne, kestev v korduv toiduvõtt, millest jääb liigipärane kahjustuspilt

hektiline <hektili|ne -se -st 12 adj> (kr hektikos) • kestev, krooniline
hektiline palavikmed visa, kurnav palavik, eriti tuberkuloosihaigeil
hektiline punamed iseloomulik põsepuna nt mürgistuste korral

homeeriline naer (< pn Homeros, Vana-Kreeka luuletaja, kes kirjeldab sellisena jumalate naeru) • südame põhjast tulev, kestev, kajav naer

hüsterees <hüster|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< kr hystereō hilinen) • tagajärje mahajäämine selle tekitanud põhjusest; varem eksisteerinud tingimuste kestev järeltoime; füüs välismõjule alluva keha seisundi sõltuvus eelmistest seisunditest

kanonaad <kanon|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr canonnade < it cannone suurtükk) • kestev ning sage tulistamine paljudest suurtükkidest, ka eemalt kostev tulistamise ja plahvatuste mürin

krooniline <kroonili|ne -se -st 12 adj> (ld chronicus < kr chronikos ajaline) • pikaajaline, pikaldane, kauemat aega kestev (hrl haiguse kohta)

lasting <lasting -u 2 s> (ingl kestev, püsiv), prunell <prun|`ell -elli -`elli 22e s> (pr prunelle) • tekst atlass-sidusega tihe riie

obskuratsioon <obskuratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld obscuratio pimendamine, nähtamatuks tegemine)
1. med nägemisväljapimendus, koljusisese rõhu tõusuga kaasnev, 10–30 sekundit kestev nägemisvälja pimendumine
2. füüs neeldunud kiirgusosa

panihhiida <panihhiida 16 s> (vn панихида < kr), pannühhiid <pannühh|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< kr pannychis kogu öö kestev pidustus) • relig kogu öö kestev palveteenistus õigeusu kirikus; hingepalvus; surnumälestusteenistus

permanentne <perman`ent|ne -se 2 adj> (ld permanens) • jääv, püsiv, kestev, katkematu

puerpeerium <puerp`eerium -i 19~2e s> (ld puerperium lapsevoodi, nurgavoodi < ld puerpera sünnitaja, nurganaine) • füsiol lapsevoodis olemise aeg, sünnitusele järgnev 6–8 nädalat kestev aeg, mille jooksul suguelundites taastub raseduseelne seisund

sekundine <sekundi|ne -se -st 12 adj> , sekundiline <sekundili|ne -se -st 12 adj> • sekundi kestev, sekundi vältav

spasm <sp`asm spasmi sp`asmi 22e s> (kr spasmos, spasma < spaō kisun, rebin) • med kramp, järsk, tugev ja kestev lihaste mittetahtlik, sageli valulik kokkutõmme, eriti aga püsiv kramplikult kangestunud olek

sümbioos <sümbi|`oos -oosi -`oosi 22e s> (kr symbiōsis kooselu), mutualism <mutual|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< ld mutuus mõlemapoolne) • biol tulukooslus, kahe teineteisega kohanenud eri liiki organismi kestev mõlemale poolele tulus kooselu; sageli on ühe elu ilma teiseta võimatu (vt ka antibioos); psühh kahe isiku mõlemat rahuldav sõltuvuselu

tsirkadiaanne <tsirkadi`aan|ne -se 2 adj> (< ld circa umbes + dies päev) • ööpäevane (bioloogilise rütmi kohta); ligikaudu ööpäeva kestev; üks kord ööpäevas ilmnev


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur