[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 31 artiklit

areen <ar`een areeni ar`eeni 22e s> (ld (h)arena liiv)
1. liivaga kaetud väljak Vana-Rooma amfiteatris, kus toimusid gladiaatorite võitlused jm; nüüdisajal: esinemis- v võistlusväljak tsirkuse, staadioni vms keskel; piltl tegevus- v võitlusväli
2. keem aromaatne süsivesinik

atoll <at`oll atolli at`olli 22e s> (maldiivi atoḷu) • geol rõngassaar, rõngakujuline korallrahu, mille keskel on laguun

bergfriid <bergfr|`iid -iidi -`iidi 22e s> (sks Bergfried) • arhit ruudu-, sõõri- v hulknurgakujulise põhiplaaniga peatorn keskaegse linnuse keskel

cash [käšš] (ingl < it cassa kast, kassa < ld capsa karp) • maj sularaha; van väike Hiina vaskmünt auguga keskel

esplanaad <esplan|`aad -aadi -`aadi 22e s> (pr esplanade < it spianata)
1. avar väljak suure hoone ees; lai tänav, mille keskel on puiesteed
2. aj kindluse- ja linnamüüride vaheline hoonestamata ala

hemiepes <hemi´epes -e 9 s> (kr pool eepilist värsirida) • kirj daktülilise heksameetri esimene pool kolmanda värsijala keskel esineva tsesuurini

immediaatne <immedi`aat|ne -se 2 adj> (keskld immediatus < im- + ld mediare keskel v vahel olema) • vahetu, otseses seoses olev; aj otse alluv, vahetult kõrgeimale instantsile alluv (eriti Saksamaal keskajal vürstide kui otseselt riigile alluvate vasallide kohta). Vastand mediaatne

impluuvium <impl`uuvium -i 19~2e s> (ld impluvium < impluere (vihma) sisse sadama) • arhit Rooma elamus aatriumi keskel asetsev bassein, millesse kogunes vihmavesi

indiaca [indi·aka] (< pn Indiaca, kaubamärk < ingl Indian indiaani + tupii peteca, samalaadne mäng) • sport võistkondlik pallimäng, kus palliks on u 60 g kaaluv kettakujuline padjake 18–20 cm pikkuste sulgedega keskel; palli lüüakse käelabaga

in mediis rebus [in medi˛is reebus] (ld) • asjade keskel; asja juures

inter arma silent leges [inter arma silent leeges] (ld), silent leges inter arma [silent leeges inter arma] (ld) • relvade keskel (s.o sõja ajal) seadused vaikivad (Cicero)

inter arma silent musae [inter arma silent muuse] (ld) • relvade keskel muusad vaikivad

kraal <kr`aal kraali kr`aali 22e s> (holl kraal < port curral karjaaed) • hotentottide ja Lõuna-Aafrika rändkarjakasvatajate bantude sõõrikujuliselt paiknevate onnidega kindlustatud küla, keskel asetseb karjatarandik

laguun <lag|`uun -uuni -`uuni 22e s> (it laguna < ld lacuna lomp, tiik < lacus järv) geogr
1. pms vajuvail rannikuil asuv madal veekogu, mida eraldab merest maasäär ning kus vee soolsus ja temperatuur erinevad avamere omast
2. atolli keskel v merest ümbritsetud vulkaani kraatris olev veekogu

leoniidid plt <leon|iidid -`iidide 22e s> (< ld pn Leo Lõvi, tähtkuju) • astr iga aasta novembri keskel Lõvi tähtkujus asetsevast radiandist ilmnev meteoorivool

maestà [maestaa] (it majesteetlikkus) • kunst kunstis Kristuse v Neitsi Maarja kujutamine troonil inglite v pühakute keskel

mediaalne <medi`aal|ne -se 2 adj> (keskld medialis keskmine < ld medius) • keskmine, keskel esinev, kesk-; anat keha kesktasandi poolne

mediaan <medi|`aan -aani -`aani 22e s> (< ld medianus keskel asetsev)
1. mat küljepoolitaja, kolmnurga tippu selle tipu vastaskülje keskkohaga ühendav sirge
2. stat keskmine väärtus v suurus
mediaantasandkesktasand; anat keha mõtteliselt kaheks sümmeetriliseks (vasakuks ja paremaks) pooleks jaotav tasand

mediaanne <medi`aan|ne -se 2 adj> • mediaanisse puutuv; keskmine, keskmise suurusega; anat keskel v kesktasapinnal asetsev

megaron <megaron -i 19 s> (kr suurkoda, saal) • arhit vanimat tüüpi Muinas-Kreeka maja suur (hrl nelinurkne) siseruum ümmarguse koldega keskel

peristüül <+ st`üül stüüli st`üüli 22e s> (kr peristylon < peri- + stylos sammas) • aj, arhit Vana-Kreeka ja -Rooma maja sammastega ümbritsetud täisnurkne siseõu, mille keskel oli bassein v purskkaev

pontšo <pontšo 16 s> (hisp poncho) • tekst Kesk- ja Lõuna-Ameerika indiaanlaste traditsiooniline ülerõivas, nelinurkne riidetükk peaauguga keskel

pronksiaeg <+ `aeg aja `aega 22u s> • aj esiaja keskmine põhiajajärk, mil tähtsaim tööriistamaterjal oli pronks; algas Lähis-Idas, Indias ja Vahemere maadel III at 2. poolel, suures osas Euroopas ja Kesk-Aasias II at keskel; lõppes raua kasutusele tulekuga I at eKr

pupill <pup|`ill -illi -`illi 22e s> (ld pupilla tüdrukuke) • anat silmaava, silma vikerkesta keskel asetsev ahenev ning laienev ava, silmatera

rassism <rass|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr racisme), rassiteooria <+ te`ooria 1 s> • antr tõekspidamine, mille kohaselt inimkond jaguneb kindlalt piiritletud ebavõrdseteks rassideks; sellest lähtuvalt on kõrgemal rassil õigus valitseda alamate rasside üle; rassiteooria kujunes XIX s keskel, kõrgema rassina tunnustati aarja, madalamana semiidi rassi; rassismi ilminguid on esinenud paljudes riikides, ametliku riigiideoloogia osaks sai see Saksamaal pärast A. Hitleri võimuletulekut

rokk <r`okk roki r`okki 22e s> (< ingl rock kõikuma, õõtsuma) • muus rokkmuusika, levimuusika liik; tekkis 1960ndate keskel rock’n’roll’i ja briti biidi jätkuna; muutus noorsoo allkultuuri väljundiks; kasut tugevasti võimendatud elektri- ja elektronpille, esitus on pingutatult ekspressiivne; palju alaliike. Vt ka rock’n’roll

saleeslane <sal`eesla|ne -se -st 12~10? s> , salesiaan <salesi|`aan -aani -`aani 22e s> (< pn Fr. de Sales, ordu asutaja, 1567–1622) • relig XIX s keskel asut katoliku ordu liige; salesiaanid on tänapäeval jesuiitide järel suuruselt teine vennaskond liikmete arvu poolest

santa conversazione [santa konversatsioone] (it püha jutuajamine) • kunst kunstiteoste tüüpsüžeid: Maarja ja Jeesuslaps pühakute keskel

tsentraalne <tsentr`aal|ne -se 2 adj> (ld centralis < tsentrum) • keskel asetsev, tsentraal-, kesk-; peamine, põhiline, pea-, vastand perifeerne

tsesuur <tses|`uur -uuri -`uuri 22e s> (ld caesura lõikamine)
1. kirj värsijala lõpuga mitteühtiv paus värsi keskel, värsisisene paus, värsilahk (vt ka dierees)
2. muus kõlakatkestus muusikaliste mõtete v vormiosade vahel

veersekk <+ s`ekk seki s`ekki 22e s> (sks Quersack < quer risti, põiki + Sack kott) • etn õlal kantav pikk kaksikkott, mille ava on keskel ja otsad ripuvad teine teisel pool õlga; veersekki kandsid pms kerjused ja teekäijad XIX s-ni


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur