[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

avantage [ava(n)t·až] (pr < avant ees) • kasu; eelis, soodus olukord

benefiss <benef|`iss -issi -`issi 22e s> (< pr bénéfice kasu, tulu < ld beneficium heategu) • tuluõhtu, teatrietendus v kontsert, mille sissetulek tervikuna v osaliselt läheb ühe näitleja, solisti toetuseks vm heategevaks otstarbeks. Vt ka benefitsiant

donkihhote <donkihh´ote 16 s> (< pn Don Quijote, Hispaania kirjaniku M. de Cervantese romaani nimikangelane) • omakasupüüdmatu, kuid eluvõõras unistaja, kes mitteeluliste, teostamatute ideaalide nimel tagajärjetult püüab võitluses kujutletavate takistustega inimestele kasu tuua

helotism <helot|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr heilōtes heloodid) • biol sümbioos, mille puhul peremeesorganism saab kooslusest rohkem kasu kui teine organism (nt mükoriisa ja samblikud)

kondiktsioon <kondiktsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld condictio tagastamisnõue) • jur tagastamine, põhjuseta saadud omandi v kasu tagastamine, maksu tagastamine

lucrum [lukrum] (ld) • võit, kasu
lucrum cessans [lukrum tsessans] (ld) • jur saamata jäänud tulu

lukratiivne <lukrat`iiv|ne -se 2 adj> (ld lucrativus < lucrum kasu) • tulus, kasutoov, hästi tasuv

nonprofit [nonpr·ofit] (ingl < non- + profit kasu) • kasumitaotluseta, mitteäriline

pari <pari 17 s> (< it võrdne, sama) • maj nimiväärtus; sama kursi- ja nimiväärtusega; van kasu, vahekasu kauplemisel
pariemissioonmaj niisuguste väärtpaberite emissioon, mille kurss võrdub nende hinnaga

profiit <prof|`iit -iidi -`iiti 22e s> (pr profit < ld profectus edusamm, kasv, kasu) • maj kasum, ettevõtlusest v tehingust saadav puhastulu

renteerima <rent|`eerima -eerib 28 v> (< pr renter hrv sissetulekut andma) • maj kasu v tulu tooma

spekuleerima <spekul|`eerima -eerib 28 v> (pr spéculer, ingl speculate < ld speculari vaatlema, järele uurima)
1. hangeldama, äritsema, hinnavahelt kasu lõikama
2. abstraktselt, üksnes oletustele tuginedes arutlema v targutama

sünöökia <sün`öökia 1 s> (< sün- + kr oikos maja, kodu) • zool sallusmanulus, kahe loomaliigi kooselu, millest saab peremeest kahjustamata kasu vaid manulane

tertius [tertsius] (ld) • kolmas
tertius gaudens [tertsius gaudens] (ld) • kolmas, kes rõõmustab, kolmas, kellel on kasu kahe tülist
tertius interveniens [tertsius interv·eniens] (ld) • jur Rooma õiguses isik, kes liitub kahe isiku vahelises kohtumenetluses ühe poole positsiooniga

utilitarism <utilitar|`ism -ismi -`ismi 22e s> (pr utilitarisme, ingl utilitarianism < pr utilitaire, ingl utilitarian < ld utilis kasulik) • fil XIX s Inglismaal populaarne moraaliõpetus, mis samastas kõlbelisuse inimese ja ühiskonna hüveolu tagava kasulikkusega; piltl kitsas praktitsism, püüe saada kõigest materiaalset kasu

valuutaspekulatsioon <+ spekulatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< valuuta) • maj kursispekulatsioon, välisvaluuta ost ja müük, et saada valuutakursi muutumisest kasu


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur