[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 27 artiklit

abyssus abyssum invocat [ab·üssus ab·üssum invokat] (ld sügavik kutsub sügavikku) • üks eksimus (v õnnetus) toob kaasa teise

akompaneerima <akompan|`eerima -eerib 28 v> (it accompagnare, pr accompagner) • muus saatma, soolohäälele, -instrumendile v koorile kaasa mängima

allergia <all`ergia 1 s> (< allo- + kr ergon tegu, töö) • med organismi harilikust erinev tundlikkus v ülitundlikkus mõnede ainete suhtes; on kaasa sündinud (idiosünkraasia) v elu jooksul mõnede ainete mõjul tekkinud. Vt ka allergeen

arheofüüt <+ f`üüt füüdi f`üüti 22e s> (< arheo- + -füüt) • bot tulnuktaimeliik, mis on tahtmatult võõrsilt kaasa toodud

assisteerima <assist|`eerima -eerib 28 v> (ld assistere juures olema, abistama) • abiliseks v abiks olema, kaasa töötama; assistendi ülesandeid täitma

burdoon <burd|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr bourdon), borduun <bord|`uun -uuni -`uuni 22e s> (it bordone) • muus tumeda häälega oreliregister; sõrmlaua kõrval asetsevad bassikeeled vanadel keelpillidel; lakkamatult kaasa helisev bassihääl (nt torupillil)

ekstravertsus <ekstrav`ertsus -e 11~9 s> (< ekstravertne) • psühh inimtüübi iseloomulik suundus huvituda rohkem välismaailmast kui endast; on valdavalt kaasa sündinud ja põhineb ajukoore suhteliselt kõrgel aktivatsioonitasemel. Vastand introvertsus

exclusive [eksklusiive] (keskld < ld excludere eraldama), lüh excl.(viimane) välja arvatud, mitte kaasa arvatud. Vastand inclusive

gaasiauto <+ auto 16 s> (< gaas1) • tehn auto, mille mootori kütuseks on balloonides kaasa veetav suru- v vedelgaas

harmattan <harm`attan -i 2e s> (< ar harmata) • meteor Lääne-Aafrikas novembrist märtsini puhuv kuiv kirdetuul; toob Saharast kaasa tolmu ja liiva

inclusive [inklusiive] (ld), lüh incl.(viimane) kaasa arvatud. Vastand exclusive

inklusiivne <inklus`iiv|ne -se 2 adj> (< keskld inclusivus kaasa arvav < ld includere kaasa arvama) • kaasa- v ühesarvatav, kõikehaarav, vastand eksklusiivne
inklusiivne pronoomen vt pronoomen

karma <karma 16 s> (sanskr tegu) • relig India õpetuste põhimõisteid, mille järgi iga tegu toob kaasa selle eetilisele olemusele vastava tagajärje, mis omakorda määrab tulevased olemisseisundid ümberkehastumiste ahelas

kollaborant <kollabor|`ant -andi -`anti 22e s> , kollaboratsionist <kollaboratsion|`ist -isti -`isti 22e s> (< ld collaborare kaasa töötama) • pol reetur, vaenlastega (hrl okupantidega) v vastaspoolega koostöö tegija

kollaboratsioon <kollaboratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr collaboration < ld collaborare kaasa töötama) • pol vaenlaste v vastaspoolega kaasaminek

kondoleerima <kondol|`eerima -eerib 28 v> (< ld condolere kaasa tundma) • van kaastunnet avaldama

koopereerima <kooper|`eerima -eerib 28 v> (< ld cooperari koos töötama, kaasa aitama) • ühistegevuseks liitma, kooperatiivsetel alustel ühendama

natural selection [nätš(ə)r(ə)l sel·ekš(ə)n] (ingl) • biol looduslik valik (ka loomulik valik), Ch. Darwini teooria olulisi mõisteid; mõiste sisu on selles, et keskkonnatingimused määravad, kui hästi organismide tunnused aitavad kaasa organismi ellujäämisele ja paljunemisele; organismid, kellel need tunnused puuduvad, võivad surra enne paljunemist või olla vähem viljakad

raskoll <rask|`oll -olli -`olli 22e s> (vn раскол) • relig usuline liikumine Venemaal XVII s keskpaiku, mis tõi kaasa vene õigeusu kiriku lõhenemise ja nn vanausuliste tekke

resoneerima2 <reson|`eerima -eerib 28 v> (ld resonare) • kaasa v vastu helisema; kõmama

rokkima <r`okkima rokib 28 v>
1. rokki laulma, mängima v tantsima, rokile kaasa elama, pidutsema, möllama
2. kõnek lahe, mõnus, moes olema

sekundeerima <sekund|`eerima -eerib 28 v> (ld secundare soosima, toetama)
1. toetavalt kaasa rääkima, abiks olema
2. sekundandiks olema

suspensor <susp`ensor -i 2e s> (< ld suspendere üles riputama; tagasi hoidma)
1. bot kandur, õistaimedel munarakust mõnerakulise rakkudereana iduga ühel ajal tekkiv kandeosa; aitab kaasa idu toitumisele ja tungimisele endospermi
2. med kandeside v -kott munandikoti v rindade kõrgemal hoidmiseks

šarjaaž <šarj|`aaž -aaži -`aaži 22e s> (pr charriage < charrier vedama, kaasa viima) • geol tektooniline kate, maakoore laamade põrkepiiril survepingete mõjul moodustunud laiaulatuslik lauge pealenihe

triaad <tri|`aad -aadi -`aadi 22e s> (kr trias kolm(e)sus)
1. kolmik, kolme isiku, eseme v mõiste kogum v ühtsus
2. arheol kolmikleid, kolmest väärisesemest v esemete rühmast koosnev arheoloogiline leid, mis aitab kaasa leiupiirkonna ja selle rahva kultuuri uurimisel
3. fil kolmeastmelisus, mis iseloomustab Hegeli filosoofias dialektilist arenemist: tees, antitees, süntees (2)

ušebti <uš´ebti 16 s> (egiptuse wšbty) • arheol väike muumiat (1) v kõplaga inimest kujutav metallist, puust, kivist v savist skulptuur, mis asetati surnule panusena hauda kaasa; ušebtit käsitati surnu teisikuna, kes hakkab tööle hauatagustel põldudel

verba docent, exempla trahunt [verba dotsent eks·empla trahunt] (ld) • sõnad õpetavad, eeskujud tõmbavad kaasa


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur