[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 29 artiklit

abdest <abd|`est -esti -`esti 22e s> (prs ābdast < āb vesi + dast käsi) • relig muslimitel pesemistalitus enne palvetamist

akvamaniil <+ man|`iil -iili -`iili 22e s> (keskld aqua(e)manile < ld aquaemanalis < akva- + manus käsi) • aj keskaegne, hrl lõvi-, hirve- v koerakujuline metallist kann kätele vee valamiseks

aplodeerima <aplod|`eerima -eerib 28 v> (pr applaudir < ld applaudere) • poolehoiu- v kiiduavaldusena käsi plaksutama. Vt ka aplaus

hand [händ] (ingl käsi) • Inglise pikkusühik, 1 hand = 0,1016 m

hantel <h`ant|el -li 2e s> (sks Hantel < Hand käsi) • sport käsik, spordivahend käte ja õlavöötme lihasjõu suurendamiseks

hekatonheirid pl <hekatonh|`eir -eiri -`eiri 22e s> (kr hekatoncheires sajakäelised < hekaton sada + cheir käsi) • müt Kreeka müt-s Uranose ja Gaia 3 poega, 100 käe ja 50 peaga hiiglased

hiromant <hirom|`ant -andi -`anti 22e s> (kr cheiromantis < cheir käsi + mantis ennustaja) • käetark, hiromantiaga tegeleja

hiromantia <hirom`antia 1 s> (kr cheiromanteia < cheir käsi + manteia ennustus) • käejoonte järgi ennustamine

hiropteroloogia <+ l`oogia 1 s> (< uusld Chiroptera käsitiivalised < kr cheir käsi + pteron tiib + -loogia) • zool nahkhiireteadus

homoloogiline <+ loogili|ne -se -st 12 adj> (< homoloogia), homoloogne <+ l`oog|ne -se 2 adj> • samalaadne, vastav
homoloogiline ridakeem rühm orgaanilisi ühendeid, mis keemilistelt omadustelt on sarnased ja erinevad üksteisest ainult ühe v mitme CH2-rühma võrra
homoloogilised elundid plbiol põhiliselt sama ehituse ja algupäraga, kuid eri talitlusega elundid eri loomadel (nt inimese käsi ja linnu tiib, kala ujupõis ja imetaja kops)

idioom <idi|`oom -oomi -`oomi 22e s> (kr idiōmā iseärasus, omapära) • lgv liik fraseologisme, tähenduslikult kokkusulanud liikmetega, sõna-sõnalt teise keelde mittetõlgitav püsiühend, mille kogutähendus ei tulene ühendit moodustavate sõnade tähenduste summast, nt silmas pidama, kuidas käsi käib?

karate <karate 1 s> (jpn „tühi käsi) • sport Ida-Aasiast pärinev traditsiooniline võitluskunst, relvadeta lähivõitlus; karate õpetamisel taotletakse peale kehaliste võimete arengu vaimset tasakaalu ja kõlbelist kindlust; tõhus enesekaitsemoodus; sportlikus karates eristatakse mitut võistlusala

kiraalsus <kir`aalsus -e 11~9 s> (< kr cheir käsi) • biol, keem oma peegelpildiga mitteühilduvus, orgaaniliste ühendite molekulide ruumilist struktuuri iseloomustav mõiste

kiro- (< kr cheir käsi) • käe-, käsi-

kirurgia <kir`urgia 1 s> (kr cheirourgia < cheir käsi + ergon töö) • med haavaarstiteadus, arstiteaduse ala, mis ravib haigusi ja vigastusi pms operatsioonide abil

kulak <kulak -u 2 s> (vn кулак rusikas < tat кул käsi) • aj bolševistliku ideoloogia järgi Venemaal, hiljem Nõukogude Liidus jõukas talunik, kes kuulus likvideerimisele v väljasaatmisele

maneer <man|`eer -eeri -`eeri 22e s> (pr manière < ld manuarius käepärane, käsi-, käe- < manus käsi)
1. käitumisviis, komme, harjunud toimimisviis
2. ainestiku käsitluslaad (kirjanduses, muusikas, kunstis jne)

maniküür <manik|`üür -üüri -`üüri 22e s> (pr manicure van, manucure < ld manus käsi + cura hooldus) • käte, eriti küünte eest hoolitsemine, käte iluravi

manipuleerima <manipul|`eerima -eerib 28 v> (pr manipuler < keskld manipulare kätt pidi juhtima < ld manus käsi) • käsitsema, menetlema; manipulatsioone teostama; sotsiol, pol inimeste mõtlemist ja käitumist soovitud suunas mõjutama, kasutades kõikvõimalikke võtteid, sh sihilikult väära info esitamist; rakendatakse poliitilise propaganda tegemiseks ning ideoloogiliseks mõjutamiseks

mano [maano] (it) • käsi
mano destra [maano destra] (it), lüh m. d.muus parem käsi
mano sinistra [maano sin·istra] (it), lüh m. s.muus vasak käsi

manuaal <manu|`aal -aali -`aali 22e s> (keskld manuale < ld manualis käe-, käsi- < manus käsi)
1. käsiraamat
2. muus oreli käsiklahvistik, kätega v sõrmedega mängitav klahvistik, vastandina pedaalile
3. arvuti v kirjutusmasina sõrmistik e klaviatuur

manuaalne <manu`aal|ne -se 2 adj> (ld manualis < manus käsi) • käeline, käe-, käsi-

manufaktuur <manufakt|`uur -uuri -`uuri 22e s> (pr manufacture < ld manus käsi + facere tegema)
1. käsitööl ja tehnilisel tööjaotusel rajanev kooperatsioon, suurtööstuse varasem vorm; lõi eeldused üleminekuks masinalisele suurtootmisele
2. van tekstiilivabrik (tänapäeval mõne tekstiilikäitise nime osa)

manus (ld) • käsi

manus manum lavat (ld) • käsi peseb kätt

mänedžer <mänedžer -i 19 s> (ingl manager < manage korraldama < it maneggiare (oskuslikult) kasutama < ld manus käsi) • ettevõtte v töölõigu juht, ohjaja, korraldaja; kindlaid ülesandeid täitva rühma v üksikisiku (nt sportlase, muusiku) majanduslike huvide esindaja; müügi- v turundusjuht

onanism <onan|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Oonan, piiblitegelane), masturbatsioon <masturbatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld masturbari masturbeerima < manus käsi + stuprare rüvetama) • suguline eneserahuldus, käsikiimlus, seksuaaltungi rahuldamine oma suguelundeid mehaaniliselt ärritades

pantokraator <pantokr`aator -i 2e s> (kr pantokratōr kõigeväeline) • kunst, relig II–VI s Bütsantsi kunstis, IX–XI s Vene kirikukunstis jm esinev motiiv, mis kujutab troonil istuvat Kristust, eluraamat vasakus käes ja parem käsi õnnistavalt üles tõstetud

triblama <triblama 27 v> (ingl dribble) • sport triblingut kasutama sportlikes pallimängudes (jalg-, korv-, käsi-, jää-, veepallis ja jäähokis)


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur