[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 21 artiklit

agoonia <ag`oonia 1 s> (< kr agōnia võitlus) • surmaheitlus, organismi talitluste vaibumise järk surma eel

asoikum <as`oikum -i 2e s> (< a- + kr zōē elu) • geol Maa geoloogilise ajaloo varaseim, eluta ajajärk, ürgaegkonna vanem järk

atakk <at`akk ataki at`akki 22e s> (pr attaque) • sõj rünnak, vaenlasele kallaletungi otsustav järk; med äkiline haigus- v valuhoog

eogeen <+ g`een geeni g`eeni 22e s> (< kr ēōs koit + genos teke, päritolu) • geol tertsiaarajastu varasem järk

ešelon <ešelon -i 19 s> (vn эшелон < pr échelon aste < échelle redel < ld scalae) sõj
1. veoüksus (erirong v autokolonn) väeosade ümberpaigutamisel vm sõjaväevedudel
2. lahingukorra koostisosa, järk; strateegilise ülesandega väeosa

etapp <et`app etapi et`appi 22e s> (pr étape)
1. ajavahemik mingi liikumise v protsessi arenemises, arenemisjärk
2. aj peatuskoht sõjateedel väeosadele puhkamiseks, toitlustamiseks ja ravimiseks; Venemaal enne 1917. a peatuspunkt sunnitööle v asumisele saadetavate vangide teel, tapp; ka vangide edasitoimetamise viis ja vangide salk
3. sport teatevõistluse v mitmepäevase võistluse järk; osa distantsist

fenofaas <+ f`aas faasi f`aasi 22e s> (< kr phainō ilmun + faas1) • bot taimede aastaajalise arenemise järk

inkubatsioon <inkubatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld incubatio lebamine; haudumine)
1. aj Vana-Kreekas ja Roomas tava magada templis, et saada jumalailt ilmutust v tervistust
2. biol haudeaeg
3. põll linnumunade v kalamarja hautamine inkubaatoris
inkubatsiooniperioodmed lõimetusaeg, peiteaeg, nakkushaiguse esimene järk, aeg tõvestavate mikroobide toime algusest esimeste haigustunnuste ilmnemiseni

kategooria <kateg`ooria 1 s> (kr katēgoria süüdistus, predikaat, kategooria)
1. järk, liik, rühm
2. mingi teadusala (nt filosoofia, esteetika) v valdkonna (moraali, stiili) põhimõiste

kraad <kr`aad kraadi kr`aadi 22e s> (< ld gradus samm, aste) • aste, järk, pügal; füüs temperatuuri mõõtühik, nt Kelvini kraad, tähis K; Celsiuse kraad, tähis °C; mat nurga ja kaare mõõtühik, tähis °; alkohoolse joogi kanguse, vee kareduse vms mõõtühik
kirjakraadtrük trükikirja suurus punktides (tüpograafiline mõõdustik)
teaduslik kraadteadustöö eest saadav kvalifikatsiooninimetus

krüptosoikum <krüptos`oikum -i 2e s> (< krüpto- + kr zōē elu) • geol Maa geoloogilise ajaloo järk, mil elasid pms skeletita organismid; krüptosoikumile järgnes fanerosoikum

kursus <k`ursus -e 11~9 s> (pr cours < ld cursus jooks)
1. õppeaine terviklik järk
2. kõrgema v eriõppeasutuse õppeaste
3. rida loenguid mingilt alalt
4. mingi loengusarja kuulajaskond

latentne <lat`ent|ne -se 2 adj> (ld latens) • varjatud, peidus olev, peit-
latentne kujutisinfo latentkujutis, nähtamatu kujutis (nt laserprinteri trumlile tekitatav elektrilaengutest koosnev kujutis)
latentne soojusfüüs varjatud soojus
latentne staadiummed haiguse peitejärk, ilmsete haigusnähtudeta järk haiguse arenemises
latentne viirusmed organismi rakkudes varjatuna, haigusnähte mittetekitavana esinev viirus

neoliitikum <neoliitikum -i 19 s> (< neo- + kr lithos kivi) • arheol noorem kiviaeg, kiviaja hilisem järk, u 5000–2000 eKr

nulltsükkel <+ ts`ük|kel -li 2e s> (< null + tsükkel) • eh ehitise allmaaosade rajamine, ehitustööde esimene järk

paleoliitikum <paleoliitikum -i 19 s> (< paleo- + kr lithos kivi) • arheol vanem kiviaeg, esiajaloo vanim järk, mil ürginimene valmistas oma tööriistu ainult raiumise teel, sest lihvimine oli veel tundmata

prekliiniline <+ kliinili|ne -se -st 12 adj> (< pre- + kliiniline) med
1. haiguse puhkemisele eelnev (järk)
2. enne kliinilist õpetust toimuv (s.o enne kui üliõpilane patsientidega kokku puutub)

prometafaas <+ f`aas faasi f`aasi 22e s> (< pro- + meta- + faas1) • biol mitoosi järk, mille jooksul tuumaümbris laguneb ja kromosoomid liiguvad raku ekvatoriaaltasandi poole

sporofüüt <+ f`üüt füüdi f`üüti 22e s> (< kr spora seeme + -füüt), sporofaas <+ f`aas faasi f`aasi 22e s> (< faas1) • bot taimede elutsükli diploidne, eoseid moodustav järk

staadium <st`aadium -i 19~2e s> (< ld stadium staadion < kr stadion) • arenemisaste, järk millegi arenemises

transs <tr`anss transi tr`anssi 22e s> (pr transe < ld transire üle minema) • psühh hämarolek, teadvushäire; hüpnoosi järk, kus hüpnotiseeritav allub ainult hüpnotiseerija kõnele; spiritismimeediumi seisund


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur