[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 22 artiklit

al corso [al korso] (it) • maj kursi järgi sobiv hind

annoona1 <annoona 16 s> (ld annona < annus aasta) • aj Vana-Roomas aasta viljasaak, voos; viljavaru Rooma linna varustamiseks; ka vilja hind; hiljem: naturaalmaks toiduainete näol

backwardation [bäkwə(r)d·eišn] (ingl) • maj negatiivne kursilisand (eelkõige futuurlepingute puhul), mille võrra kauba hind on tulevikus madalam; alusvara hetkelisest kõrgemast hinnast, võimalikust pakkumisšokist (ajutine pakkumise järsk vähenemine). Vastand kontango

börs <b`örs börsi b`örsi 22e s> (sks Börse < keskld bursa rahakott, kukkur) • maj regulaarselt tegutsev turuasutus kaupade ja väärtpaberite ostuks-müügiks v tööjõu hankimiseks (kaubabörs, fondibörs, tööbörs), nt kaubabörs, fondibörs, tööbörs
börsihindbörsil müüdavate väärtpaberite ja kaupade hind
börsimaaklerbörsil tegutsev, klientide ülesandel börsitehinguid sooritav maakler
börsispekulatsioonbörsihangeldus, börsil avalduvate kursimuutuste ja -erinevuste ärakasutamine tulu saamise eesmärgil

CAF, C&F {lüh ingl sõnadest cost and freight hind ja prahiraha} • maj ostu-müügitehingu puhul lisatakse kauba hinnale prahiraha

cif [sif] {lüh ingl sõnadest cost, insurance, freight hind, kindlustus, vedu} • jur, maj rahvusvaheline ostu-müügilepingu klausel: müüja on kohustatud toimetama kauba oma kulul (arvestatult kauba maksumusse) ja riisikol sihtsadamasse. Vt ka fob

emissioon <emissi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld emissio väljalaskmine)
1. maj väärtpaberite (aktsiate, obligatsioonide), pangatähtede, paberraha käibele laskmine riigi, pankade v ettevõtete poolt
2. ökol heide, saasteainete heitmine atmosfääri; heitkogus, saasteallikast atmosfääri paisatava aine hulk, mõõdetuna massiühikuis ajaühiku kohta
3. füüs osakeste siirdumine tahkest kehast v vedelikust vaakumi v gaasilisse keskkonda (nt elektroniemissioon)
emissioonikurssmaj väljalaskekurss, väärtpaberi müügi hind esmasel turul
emissioonipankmaj pank (1), millel peale harilike pangaoperatsioonide on õigus käibele lasta paberraha v väärtpabereid
emissioonispekterfüüs hõõguvaist kehadest kiirguva valguse spekter
emissiooniteooriafüüs I. Newtoni (1643–1721) teooria, mille järgi valgus moodustub väikestest osakestest, mida heidab välja iga kiirgav keha ja mis levivad maailmaruumis

forvard <forvard -i 2e s> (ingl forward eesolev, eelolev)
1. sport edurivimängija (jalgpallis, hokis)
2. maj tähtpäevaleping; leping, milles on fikseeritud alusvara hind ja muud tingimused, millega tulevikus arveldatakse

futuurleping <+ leping -u 2 s> (< ld futurum tulevik) • maj ennakleping, leping, milles on fikseeritud alusvara hind ja muud tingimused, millega tulevikus arveldatakse; erinevalt optsioonist paneb omanikule kohustuse alusvara kokkulepitud tingimustel osta või müüa. Vt ka optsioon

hinduism <hindu|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl Hinduism < prs hindu indialane < pn Hind India) • relig India traditsiooniline usund, brahmanismi nüüdisaegne kuju, läbinud mitu arenguetappi

iustum pretium [justum pretsium] (ld) • õige hind, õigustatud hind

kontango <kont´ango 16 s> (ingl contango < continue jätkama, pikendama) • maj kursilisand (eelkõige futuurlepingute puhul), mille võrra kauba hind on tulevikus kõrgem; preemia maksmise edasilükkamise eest, mis tuleneb alusvara pikaajalisema säilitamise ning määramatusega seotud võimalikest täiendavatest kuludest. Vastand backwardation

lokohind <+ h`ind hinna h`inda 22u s> (< ld locus koht) • maj hind kohe makstava raha korral; kauba hind selle asukohas

marginaalhind <+ h`ind hinna h`inda 22u s> (< marginaalne) • maj äritegevuse jätkamist võimaldav piirhind, mida rakendatakse halva läbimüügi aegadel; kauba madalaim v kõrgeim võimalik hind

nominaalhind <+ h`ind hinna h`inda 22u s> , nominaalkurss <+ k`urss kursi k`urssi 22e s> (< nominaalne) • maj nimihind, nimikurss, kaubale (sh väärtpaberile) v selle pakendile mis tahes viisil märgitud hind

normaal-normaalne, normikohane, normiks olev
normaalelementpüsiva elektromotoorjõuga galvaanielement
normaalhind maj
1. harilik hind, mida mingi kauba eest kõikjal nõutakse
2. normihind, mis on tuletatud teatavatest normidest
normaalkoolped pms algkooliõpetajaid ettevalmistav õppeasutus Prantsusmaal jm
normaallahuskeem lahus, mille kontsentratsioon on väljendatud grammekvivalentides ühe liitri kohta
normaalpuistumets mudelpuistu, optimaalse arengu ja tihedusega puistu
normaalrõhktehn, füüs üheatmosfääriline rõhk
normaaltasandmat joone punkti läbiv tasand, mis on risti joone puutujaga selles punktis
normaaltingimused plfüüs kokkuleppelised tingimused temperatuurist ja rõhust sõltuvate suuruste üheseks fikseerimiseks
normaalvõnkumised plfüüs normaalmoodid2, jäävate parameetritega lineaarse dünaamilise süsteemi lihtsaimad harmoonilised omavõnkumised

noteering <noteering -u 2 s> (< noteerima) • maj noteerimise üksikjuhtum, koteering, vaatlusandmetel põhinev hinnang kursi täppisväärtuse kohta, väärtpaberite ametliku kursi v kauba hinna määrang; börsil väärtpaberite nõudmise ja pakkumise alusel tekkiv hind

ofert <of`ert oferdi of`erti 22e s> (pr offerte van < ld offerre pakkuma) • maj (kaubanduslik) pakkumine, hinnapakkumine; pakutud hind, eriti börsil; jur leppepakkumus, ettepanek lepingu sõlmimiseks
ofertkõvermaj pöördnõudluskõver, kaubandusliku pakkumise kõver

prix [pri] (pr) • hind, väärtus; palk, tasu; auhind. Vt ka grand prix
prix fixe [pri fiks] (pr) • maj kindel hind

takso <takso 16 s> (pr taxi < taxe hind, tariif) • auto, millega osutatakse sõidu- v veoteenuseid

taksomeeter <+ m`eet|er -ri 2e s> (vn таксометр < pr taximètre < taxe hind, tariif + -meeter) • tehn sõidutasu arvesti, mis näitab takso kasutamise eest võetavat tasu

valuutakurss <+ k`urss kursi k`urssi 22e s> (< valuuta + kurss) • maj vahetuskurss, riigi rahaühiku hind väljendatuna mõne teise riigi rahas, riikide rühma rahaühikute kogum e valuutakorv keskmise kursi suhtes v rahvusvahelistes arveldusühikutes


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur