[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 28 artiklit

ambulatoorne <ambulat`oor|ne -se 2 adj> • med ambulatooriumis vm raviasutuses toimuv, seal ravitav jne, nii et haige käib raviasutuses v arst tema juures kodus. Vastand statsionaarne (2)

anamnees <anamn|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< kr anamnēsis meenutamine) • med haiguse eellugu; haige v ta lähikondlaste küsitlemisel saadud andmed, mis hõlbustavad diagnoosi panemist; fil Platoni järgi: tunnetamine on tegelikult selle meeldetuletamine, mida hing nägi ideede maailmas

autohemoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< auto- + hemoteraapia) • med haige enda vere kasutamine lihasesiseseks süstimiseks. Vt ka autoseroteraapia

automatism <automat|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< automaatne) • liigutuste iseeneslikkus; med psüühikahäire, mille puhul haige teadvuses on tahtest sõltumatuid v vastu tahtmist tekkivaid mõtteid, tundmusi, liigutusimpulsse vm, mis pole reaalsed; harjutuste varal saavutatav inimorganismi võime täpselt sooritada teatud korduvaid liigutusi ilma nende teadliku juhtimiseta; kunst vt spontanism

autoseroteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< auto- + seroteraapia) • med nakkushaiguse ravimine haige enda organismist saadud vereseerumi süstimise teel. Vt ka autohemoteraapia

autoteraapia <+ ter`aapia 1 s> (< auto- + teraapia) • psühh haige paranemine oma elujõu ja tahte abil; med iseravimine, haige enda eritiste kasutamine ravimiseks

autotransfusioon <+ transfusi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< auto- + transfusioon) • med omavereülekanne, vere viimine haige ühest kehaosast teise

autovaktsiin <+ vakts|`iin -iini -`iini 22e s> (< auto- + vaktsiin) • med haige enda organismist isoleeritud haigustekitaja tüvest valmistatud vaktsiin

circulus vitiosus [tsirkulus vitsioosus] (ld vigane ring, nõiaring)
1. loog loogikas ringtõestus (st tõestamiseks kasut seda, mida alles on vaja tõestada), vt ka tautoloogia
2. med vastastikku üksteist põhjustavate v raskendavate haiguste koosesinemine, mis halvendab haige seisundit

diabeetik <diabeetik -u 2 s> • med diabeeti põdev haige, hrl suhkurtõbine

diagnoos <diagn|`oos -oosi -`oosi 22e s> (kr diagnōsis eristamine, äratundmine)
1. med, vet haiguse määrang haige igakülgse uurimise põhjal
2. biol taksoni kirjeldus, taimede ja loomade süstemaatiliste rühmituste (liikide, perekondade jne) põhitunnuste teaduslik kirjeldus nende eristamise ja määramise otstarbel

ekstirpatsioon <ekstirpatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld exstirpatio) • väljajuurimine; med, vet haige elundi v kasvaja täielik kirurgiline eemaldamine, eemalduslõikus

eutanaasia <eutan`aasia 1 s> (< kr euthanasia kerge surm < eu- + thanatos surm) • med halastussurm, kerge, valuta suremine; paranemislootuseta piinleva haige surma seadustatud kiirendamine ja kergendamine
aktiivne eutanaasiamed aktiivne surma esilekutsumine, patsiendi surmamine
passiivne eutanaasiamed vajalikust ravist loobumine

gastrostoomia <+ st`oomia 1 s> (< gastro- + kr stoma suu, ava) • med maouurisemoodustus, operatiivne avause tegemine mao seinasse haige kunstlikuks toitmiseks (kui toit ei pääse söögitoru kaudu makku)

hallutsinatsioon <hallutsinatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld alucinatio, hallucinatio sonimine) • med, psühh viirastus; ebataju, ilma vastava välisärrituseta tekkiv, pms nägemis- ja kuulmis- (ka haistmis-, maitsmis- ja kompimis-) pettekujutlus, mis haige jaoks on reaalse nähtuse iseloomuga; esineb eriti vaimuhaiguste puhul

impotentsus <impot`entsus -e 11~9 s> (< impotentne) • med meeste suguühte- ja sigimisvõimetus; suguühtevõimetuse (impotentia coeundi) puhul on haige võimetu sooritama suguakti v seda lõpuni viima, sigimisvõimetuse (impotentia generandi) e steriilsuse korral pole seemnevedelikus seemnerakke v on need viljastamisvõimetud; piltl loomisvõimetus

intubatsioon <intubatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< in- + ld tubus toru) • med sondi v toru viimine haige trahheasse hingamise kergendamiseks v haiguse diagnoosimiseks

intubeerima <intub|`eerima -eerib 28 v> (< in- + ld tubus toru) • med sondi v toru haige trahheasse viima

kriis <kr`iis kriisi kr`iisi 22e s> (< kr krisis eristamine; otsustus; pöördepunkt) • (äkki tekkinud) raske olukord; pöördeline hetk; maj (millegi) puudus v halb seis, nt energiakriis, majanduskriis; med murrang haiguse kulus; äge haigushoog, atakk; ohtlik seisund, mille puhul haige paranemine on muutunud küsitavaks, vastand lüüs2; psühh lahendamatu olukord inimese psüühikas; pol olukord, kus valitsus peab parlamendi umbusaldusavalduse tõttu ametist tagasi astuma

kroonik2 <kroonik -u 2 s> • med krooniline haige

kuraator <kur`aator -i 2e s> (ld curator eestkostja, hooldaja, ülevaataja)
1. kõrgem järelevalveametnik mõne maa autonoomse kõrgkooli juures, vt ka kuratoorium
2. med arstiteaduse üliõpilane, kelle ülesandeks on kliinikus lamava haige haiguskäiku jälgida
3. kunst kunstinäituse koostaja mingi kontseptsiooni alusel

kuvöös <kuv|`öös -öösi -`öösi 22e s> (pr couveuse hauduja) • med tehiskliimaga aparaat enneaegse v haige vastsündinu hoidmiseks

malaaria <mal`aaria 1 s> (it malaria < fem mala halb + aria õhk) • med pms inimese, ahvide, lindude ja roomajate vere punalibledes nugivate plasmoodiumide põhjustatud haigus, mida levitab hallasääsk e malaariasääsk (nakatub haige verd imedes); haigust iseloomustab kõrge hooti puhkev palavik; levinud eriti troopilistel aladel; rahvalik nimetus halltõbi

patofüsioloogia <+ l`oogia 1 s> (< pato- + füsioloogia) • med patoloogia haru, mis uurib haiguste teket ning haige organismi ja selle rakkude talitlust ning iseärasusi

puerilism <pueril|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pueriilne) • psühh psüühikahäire, mille korral täiskasvanud haige teadvus ja käitumine muutuvad lapselikuks

superparasitism <+ parasit|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< super- + parasiit) • med üht liiki parasiitide rohkus peremeesisendis (nt haige mitmekordsel nakatumisel malaariatekitajaga)

trahheotoomia <+ t`oomia 1 s> (< trahhea + -toomia) • med ava lõikamine lämbumisohus haige hingetorusse

tsirroos <tsirr|`oos -oosi -`oosi 22e s> (uusld cirrhosis < kr kirrhos oranž (haige maksa värv)) • med mingi siseelundi (nt neerude, maksa) kõvastumine ja kortsumine temas vohanud sidekoe kootumise tagajärjel; tsirroosi põhjustavad kroonilised põletikud, mürgistused, alkohol jne


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur