[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 130 artiklit

alligaator <allig`aator -i 2e s> (< hisp el lagarto sisalik) • zool Ameerikas ja Hiinas elav roomaja (Alligator) krokodilliliste seltsist

anaeroobne <+ aer`oob|ne -se 2 adj> (< an- + aeroobne) • biol vaba hapnikuta elav v toimuv, vastand aeroobne; med anaeroobidest põhjustatud

arenikool <arenik|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< ld arena liiv + colere harima, elama) • zool liivas elav loom, vt ka psammofiil

argillofiilne <+ f`iil|ne -se 2 adj> (< kr argillos potisavi + -fiil) • biol savilembene, enamasti veekogu savisel pinnal elav (organism)

atmobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr atmos aur + biont) • biol maapinnal elav organism. Vastand geobiont

baibak <baib|`ak -aki -`akki 22e s> (vn байбак < tat) • zool stepiümiseja (Marmota bobak), Euraasia stepialadel elav kahkjas roostekollane oravlane

barasinga <baras´inga 16 s> (ingl < hindi bārah singā „kaksteistsarvik“) • zool Indias elav hirvlane (Cervus duvaucelii)

barrakuuda <barrakuuda 16 s> (hisp barracuda) • zool ookeanide troopilistes vetes elav 2–3 m pikkune hiid-noolhaug (Sphyraena barracuda)

bigaamiline <+ gaamili|ne -se -st 12 adj> , bigaamne <+ g`aam|ne -se 2 adj> • bigaamias elav, kaksikabieluline

bigamist <bigam|`ist -isti -`isti 22e s> • bigaamias elav isik, kahe naise v kahe mehe pidaja

biont <bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr bioō elan) • biol üksikorganism, teatud tingimustes elav organism

bonobo <bonobo 1 s> (Aafrika k-d) • zool Aafrikas elav kääbusšimpans (Pan paniscus), keda peetakse inimesele kõige lähedasemaks liigiks; on kantud maailma punasesse raamatusse

damaan <dam|`aan -aani -`aani 22e s> (pr < ar damān 'isrā'il Iisraeli tall) • zool Aafrikas elav küüniskabjaliste (Hyracoidea) seltsi kuuluv jänesesuurune imetaja

delfiin <delf|`iin -iini -`iini 22e s> (kr delphis) • zool meres elav imetaja (Delphinus) hammasvaalaliste alamseltsist

dendrobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< dendro- + biont), arbolikool <arbolik|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< ld arbor puu + colere harima, elama) • zool puudel elav loom

drill <dr`ill drilli dr`illi 22e s> (sks Drill)
1. mitmesuguste tegevuste v võtete (nt riviõppuses, relvade käsitsemises) mehaaniline kätteõpetamine, nii et neid suudetaks täita automaatselt
2. zool Lääne-Aafrikas elav pärdiklane (Mandrillus leucophaeus), sarnaneb eluviisilt ja välimuselt mandrilliga

drüaad <drü|`aad -aadi -`aadi 22e s> (kr dryas < drys puu, tamm) • müt Kreeka ja Rooma müt-s puunümf, puus elav ja seda kaitsev haldjas

ektoparasiit <+ paras|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< ekto- + parasiit) • biol välisnugiline, peremeesorganismil elav ja toituv nugiline. Vastand endoparasiit

endobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< endo- + biont) • biol teises organismis elav organism

endoparasiit <+ paras|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< endo- + parasiit) • biol sisenugiline, elusorganismi sisemuses (sooltes, kudedes) elav nugiline. Vastand ektoparasiit

fennek <fennek -i 2e s> (ingl, pr fennec < ar fanak rebane, karusloom) • zool kõrberebane (Fennecus zerda), Põhja-Aafrikas ja Araabias elav pikkade kõrvadega koerlane

frankoliin <frankol|`iin -iini -`iini 22e s> (pr francolin, it francolino) • zool Aafrikas ja Väike-Aasias elav kanaline (Francolinus) faasanlaste sugukonnast

geobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< geo- + biont), edafobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr edaphos maapind, muld + biont) • biol kogu elu vältel mullas elav organism, kuulub edafoni. Vastand atmobiont

gepard <gepard -i 2e s> (pr guépard < it gattopardo serval < gatto kass + ld pardus panter < kr pardos) • zool Aafrikas ja Aasias elav kõrgejalgne kiire jooksuga kaslane (Acinonyx jubatus); kodustatud gepardeid kasut jahiloomade jälitamisel

gorilla <gor´illa 16 s> (uusld < kr pl Gorillai, karvaste naiste hõim) • zool troopilise Aafrika ürgmetsades elav nüüdisaja suurim inimahv (Gorilla gorilla) (isane üle 2 m pikk)

habitantbakter <+ b`akter -i 2e s> (< ld prees partits habitans elav, elutsev + bakter) • biol teatavais keskkonnatingimustes (nt vees) elav tasakaalustunud looduslikku populatsiooni kuuluv bakter

halobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr hals, gen halos sool + biont) • biol soolarikkas keskkonnas elav organism

hüdrobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< hüdro- + biont) • biol veeorganism, veekogude vees, põhjas v põhjasetteis elav organism (loom, taim, bakter)

hülosoism <hüloso|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr hylē aine + zōē elu) • fil filosoofiline õpetus, mille kohaselt kogu mateeria on elav ning kõigil tema vormidel on aistimis- ja tajumisvõime

hüperborealased pl <hüperbor`eala|ne -se -st 12~10? s> (kr Hyperboreioi) • müt põhjamaalased, Kreeka müt-s kaugpõhjas igaveses õndsuses elav rahvas

impala <impala 1 s> (ingl < suulu) • zool Aafrika steppides elav väike antiloop (Aepyceros melampus)

impulsiivsus <impuls`iivsus -e 11~9 s> (< impulsiivne) • hoogsus; erk, elav reageering

inia <inia 1 s> (indiaani k-d) • zool Lõuna-Ameerika jõestikes elav jõedelfiin (Inia geoffrensis)

intensiivne <intens`iiv|ne -se 2 adj> (keskld intensivus < ld intensio pingutus) • pingeline, tõhus; tugev; elav, erk (värvitooni kohta); intensiiv-

kaiman <k`aiman -i 2e s> (hisp caimán < kariibi v Aafrika k-d) • zool Kesk- ja Lõuna-Ameerika jõgedes ja järvedes elav alligaatorlaste sugukonda kuuluv kaimanite (Caiman) perekond

kanoonik <kanoonik -u 2 s> (keskld canonicus < ld reeglikohane < kr kanōn reegel, eeskiri) • relig alates IV s-st piiskopikiriku juures ordusarnases vennaskonnas elav vaimulik; hiljem toomkapiitli liige (ka tiitlina), toomhärra

karakal <karakal -i 19 s> (tat каракал < кара must + колак kõrv) • zool kõrbeilves (Felis caracal), Aafrika ja Aasia steppides ja poolkõrbetes elav kollakashall kiskja kaslaste sugukonnast

kea <k`ea 26 s> (maoori) • zool Uus-Meremaal elav papagoilane (Nestor notabilis)

kobra <kobra 16 s> (< port cobra madu) • zool Aafrikas, Kesk- ja Lõuna-Aasias elav väga mürgine madu (Naja) mürknastiklaste sugukonnast

koinobiit <koinob|`iit -iidi -`iiti 22e s> (keskld sg coenobita < kr koinobion ühiselu, klooster < koinos ühine + bios elu) • relig ühiselu elav askeetlik munk (varakristluse ajal). Vastand anahoreet

kongregatsioon <kongregatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld congregatio liit, ühendus) relig
1. kogu, liit, vennaskond
2. samasse ordusse kuuluvate katoliku kloostrite ühendus
3. ordutaoline kiriklikult kinnitatud põhikirja järgi elav katoliku vennas- v õeskond
4. kuuria (3) amet- v osakond (nt sakramentide kongregatsioon)

koprobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kopro- + biont) • zool sõnnikus elav organism

korallkala <+ kala 17u s> • zool korallrahudel elav kirev, lamedaküljeline, vilgas kala (Abudefduf saxatilis), korallkalad kuuluvad mitmesse sugukonda; koralle kasutavad varjepaigana

kormobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr kormos tüvi + biont) • biol taimevartel elav ja nugiv organism

košenillitäi <+ t`äi 26 s> (< košenill) • zool kaktustel elav kilptäilaste hulka kuuluv putukas (Dactylopius coccus), kelle kehavedelik sisaldab punast värvainet karmiini

krenobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr krēnē allikas + biont) • zool külmades allikates elav veeorganism

krüobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< krüo- + biont) • biol parasvöötme jahedas osas, sellest põhja pool v kõrgel mägedes elav krüofiilne organism

ksülofiilne <+ f`iil|ne -se 2 adj> (< ksülo- + -fiil) • bot, zool puidulembene, puidul kasvav, puidu sees v puidu pinnal elav

kuma <kuma 17 s> (tiibeti) • zool Himaalaja karu, kaeluskaru (Ursus thibetanus), Ida-Aasias elav karu

känguru <k`änguru 1 s> (ingl kangaroo < Austraalia k-d) • zool pms Austraalias elav taimtoiduline kukkurloom (Macropodinae)

laama1 <laama 16 s> (hisp llama < indiaani k-d) • zool Lõuna-Ameerikas elav loom (Lama) kaamellaste sugukonnast; kasut veoloomana, annab väärtuslikku villa. Vt ka alpaka1

laar <l`aar laari l`aari 22e s> (< laarid) • zool Indo-Hiinas, Tais, Sumatral jm elav inimahvlaste sugukonda kuuluv valgete kämmalde ja pöidadega gibonlane (Hylobates lar)

latimeeria <latim`eeria 1 s> (< pn M. Courtenay-Latimer, Lõuna-Aafrika kollektsionäär ja muuseumijuht, 1907–2004) • zool ainus nüüdisajal elav vihtuimne kala (Latimeria chalumnae)

leopard <l`eop|`ard -ardi -`ardi 22e s> (kr leopardos) • zool Aafrika ja Lõuna-Aasia metsades elav suur kaslane (Panthera pardus), enamasti tähnilise karvastikuga

lignikool <lignik|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< ld lignum puit + colere harima, elama) • zool puidus elav loom, pms on ta ka puidutoiduline

lihhia <l`ihhia 1 s> (uusld Lichia < pr liche) • zool Atlandi ookeani idaosas, Vahemeres ja Mustas meres elav hobumakrelllaste hulka kuuluv maitsva lihaga makrell (Lichia amia)

limnobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr limnē järv + biont) • biol järves elav veeorganism, nt kalad, selgrootud, soontaimed, seened, vetikad, bakterid, vt ka hüdrobiont

loori1 <loori 16 s> (ingl lory < malai luri) • zool Austraalias ja Malai saartel elav eredavärviline papagoilane (Loriinae)

loori2 <loori 16 s> (pr loris < holl loeris van narr) • zool Sri Lankal elav väike poolahviline (Lorisinae), suurte silmadega sabata v lühikese sabaga ööloom

mammut <mammut -i 2e s> (sks Mammut < vn мамонт, маммут van < jakuudi mamut maa sees elav v mansi mang ont maa sarv) • paleont kesk- ja hilispleistotseenis Euroopas, Aasias ja Põhja-Ameerikas elutsenud londiline

mandrill <mandr|`ill -illi -`illi 22e s> (ingl < man inimene + drill, paaviani liik) • zool Lääne-Aafrikas elav suure pea ja köntsabaga ahv (Mandrillus sphinx); nina on punane, põsed sinised, tuharamõhnad osalt punased, osalt sinised

marabu <marabu 1 s> (pr marabout < ar murābit marabutt) • zool troopilises Aafrikas elav hiiglasuure nokaga raipesööja lind toonekureliste seltsist (Leptoptilus)

marakat <m`arakat -i -ti 22e s> (rts markatta < keskalamsks merkatte „merikass“) • zool Aafrika vihmametsades ja savannides elav sale pikasabaline ahv, (rohe)pärdik (Cercopithecus aethiops)

migrant <migr|`ant -andi -`anti 22e s> • migratsioonis osaleja
migrantbakterbiol vaheldumisi vees ja maismaal elav veekogude bakter

mikrobiotsönoos <+ tsön|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< mikro- + biotsönoos) • ökol mikroobikooslus, ühetüübilisel söötmel, peremeesorganismil jne elav mikroobide rühmitis

mikrokokk <+ k`okk koki k`okki 22e s> (< mikro- + kokk) • biol pinnases ja vees elav, haigusi mittetekitav väike kerapisik

mintai <mint`ai 26 s> (vn минтай) • zool tursataoline pms Vaikses ookeanis elav kala (Theragra chalcogramma)

moiva <moiva 16 s> (vn мойва < soome maima, maiva maim, kalapoeg, väike kala) • zool pms arktilistes meredes elav kala (Mallotus villosus) meritintlaste sugukonnast

monotoopne <+ t`oop|ne -se 2 adj> (< mono- + kr topos koht) • biol ühes kohas toimunud (nt liigiteke); ainult üht tüüpi biotoobis elav. Vastand polütoopne

muflon <m`uflon -i 2e s> (pr mouflon < keskld mufron) • zool Aasias (paljude alamliikidena) ja Euroopas elav uluklammas (Ovis musimon), kodulamba arvatav tüvivorm

muksun <m`uksun -i 2e s> (vn муксун < turgi k-d) • zool Põhja-Jäämere magestunud rannavetes elav paljude lõpusepiidega kala (Coregonus muksun) lõhelaste sugukonna siigade perekonnast; on tähtis töönduskala

mungo1 <mungo 16 s> (ingl < tamili mangūs) • zool Ees-Indias ja Sri Lankal elav pms putuktoiduline ööloom kärpkaslaste (Viverridae) sugukonnast. Vt ka mangust

munk <m`unk munga m`unka 22i s> (rts munk, keskülemsks münch, keskalamsks monk < kr monachos < monos üksi) • relig usulis-askeetlikel eesmärkidel maailmast eraldunud kogukonnas (kloostris, mungaordus) elav mees; katoliku vaimuliku meesordu liige. Vt ka noviits (1), nunn, oblaat (2), profess, postulant

muskusveis <+ v`eis -e 9 s> • zool Põhja-Ameerika põhjapoolses osas ja Gröönimaal elav jässakas veislane (Ovibos moschatus); jooksuajal levitavad isased muskusveised teravat muskusehaisu

mükobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< müko- + biont) • biol seenel elav parasiit- v saprotroofne organism; sambliku seenkomponent

mürmekofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< kr myrmēx sipelgas + -fiil) • zool sipelgamanulane e sipelgakülaline, sipelgapesades elav putukaliik

narval <n`arval -i 2e s> (rts < vanapõhja náhvalr < hvalr vaal) • zool arktilistes meredes elav valge v kollakasvalge 4–6 m pikk hammasvaalaline, ükssarvvaal (Monodon monoceros)

okaapi <okaapi 16 s> (Aafrika k-d) • zool Sise-Aafrikas elav loom (Okapia johnstoni) kaelkirjaklaste sugukonnast

olümposlane <ol`ümposla|ne -se -st 12 s> (< pn Olympos) • müt olümplane, Vana-Kreeka müt-s Olümpose mäel elav jumalus; piltl majesteetlikult rahulik ning kõigest üle olev isik

omne vivum ex ovo [omne viivum eks oovo] (ld) • kõik elav (tuleb) munast (Harvey)

organism <organ|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< organ) • biol elusolend, tervikut moodustav elav keha, loom v taim

paloolo <paloolo 16 s> , paloolouss <+ `uss ussi `ussi 22e s> (samoa) • zool troopikamerede korallrahudel elav hulkharjasuss (Eunice viridis); paloolode sugurakke sisaldavad tagaosad eralduvad suguküpseks saades, kohalikud elanikud tarvitavad neid toiduks

pansionär <pansionär -i 19 s> (pr pensionnaire) • van pansionaadis elav isik, kostiline

parasiit <paras|`iit -iidi -`iiti 22e s> (kr parasitos muidusööja, priileivasööja) • biol nugiline, söödik, taim- v loomorganism, mis elab teise organismi peal v sees, toitudes selle kulul; piltl teise kulul elav isik
parasiitsõnalgv nugisõna, vääras tähenduses kasutatav, teise sõna tähendusalale tunginud sõna, nt sõna läbi sõnade kaudu, üle, pärast, tõttu asemel
parasiittaimbot taimparasiit, nugitaim, taim, mis toitub teistest taimedest, olles kinnitunud nende juurtele v võsudele; täisparasiidid võtavad peremeestaimelt vee ja kõik toitained, poolparasiidid saavad teistelt taimedelt vee ja osa toitaineid

parasiitlik <paras`iitl|`ik -iku -`ikku 25 adj> • parasiidile omane, teise kulul elav, nugilik

passepied [paspj·e] (pr) • folkl, tants Põhja-Bretagne’ist pärit elav ja rõõmsailmeline ⅜- v ¾-taktimõõdus rahvatants

pauper <p`auper -i 2e s> (ld) • igasuguste elatusvahenditeta vaene inimene, hoolekande toetusel elav isik, kehvik

pelobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr pēlos savi + biont) • biol ainult mudasel põhjal elav veeorganism

pelofiilne <+ f`iil|ne -se 2 adj> (< kr pēlos savi + -fiil) • biol mudalembene, veekogu mudasel põhjal elav (organism). Vt ka pelobiont

pelomeduus <+ med|`uus -uusi -`uusi 22e s> (< kr pēlos savi, muda + pn Medusa, mütoloogiline naiskoletis) • zool unikilpkonn; Saharast lõuna pool paiknevates siseveekogudes ja Madagaskari veekogudes elav kilpkonn (Pelomedusa subrufa)

pingviin <pingv|`iin -iini -`iini 22e s> (sks Pinguin < ingl penguin < hiidalk < kõmri pen pea + gwyn valge) • zool pms lõunapoolkera külmavööndis elav lennuvõimetu veelind pingviinlaste sugukonnast (Spheniscidae), kasutab tiibu ujumiseks, kõnnib püstasendis

potamobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< kr potamos jõgi + biont) • ökol jõgedes elav organism

prooteus <pr`ooteus -e 11 s> (< pn Proteus, Vana-Kreeka merejumal) • zool koopaolm (Proteus anguinus), koopavetes elav välislõpuste ning sabaga kahepaikne, sabakonnaline

puuma <puuma 16 s> (hisp puma < ketšua) • zool Ameerika rohtlais ja metsades elav kiskja (Puma concolor) kaslaste sugukonnast

raditsikool <raditsik|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< ld radix, gen radicis juur + colere harima, elama) • zool juureeluline loom, juurtest toituv ja mingis elujärgus ka juures elav loom, pms on tegemist naksurlastega

reofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< kr rheos vool + -fiil) • biol vooluveelemb, kiirevoolulises vees (nt mäestikujões) elav organism

resident <resid|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld residens, gen residentis istuv, viibiv)
1. dipl saadikust madalam diplomaatiline esindaja
2. pidevalt välisriigis elav teise riigi kodanik
3. riigis registreeritud ettevõte v alaliselt elav füüsiline isik
4. pol teise riigi esindaja sõltuvas riigis
5. teatavas piirkonnas pidevalt tegutsev salaluureagentuuri juht
6. med residentuuris erialaõpet jätkav noor arst

ripikool <ripik|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< ld ripa kallas + colere harima, elama) • biol veekogu kaldal elav organism

robinson <robinson -i 19 s> (< pn Robinson Crusoe, D. Defoe romaani nimitegelane) • üksikul saarel randunud merehädaline; loodusrahvaste kombel (üksi) vabas looduses elav inimene

sambar <s`ambar -i 2e s> (tamili) • zool Lõuna-Aasias elav sõraline (Cervus unicolor) hirve perekonnast

sanid pl <sani 17 s> (Aafrika k-d) • antr Kesk-Aafrika savannides elav väikesekasvuline loodusrahvas

sapažuu <sapaž`uu 26 s> (pr sapajou < tupii) • zool Lõuna-Ameerikas elav kaputsiinahv (Cebus capucinus)

saprobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< sapro- + biont) • biol surnud orgaanilises aines elav organism

saproob <sapr|`oob -oobi -`oobi 22e s> (< kr sapros mädanenud, lagunenud + bios elu) • biol roiskunud veekogus elav organism. Vastand kataroob

sasaan <sas|`aan -aani -`aani 22e s> (vn сазан < trg sazan) • zool Araali, Musta ja Kaspia mere vesikonnas elav ulukkarpkala (Cyprinus), mitme aretatud karpkalaliigi lähtevorm

sekretärlind <+ l`ind linnu l`indu 22e s> (< sekretär) • zool kurgkotkas; Aafrika rohtlates elav suur pikkade jalgadega hall röövlind (Sagittarius serpentarius)

sfagnikool <sfagnik|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< sfagnum + ld colere harima, elama) • zool turbasamblast koosnevas samblarindes elav loom

siamang <siam|`ang -angi -`angi 22e s> (malai si(y)amang < amang must) • zool Sumatral elav inimahv (Symphalangus) gibonlaste sugukonnast

sireen <sir|`een -eeni -`eeni 22e s> (kr pn Seirēn)
1. müt Vana-Kreeka müt-s meresaarel elav kuri lindnaine, kelle laul ahvatles möödasõitvaid laevnikke surma
2. tehn heligeneraator, milles heli tekib õhu- v aurujuga augustatud ketta v silindri abil perioodiliselt katkestades; kasut signalisatsiooniseadmena merenduses, kodanikukaitses jm

sklerikool <sklerik|`ool -ooli -`ooli 22e s> (< kr sklēros kange, kõva + ld colere harima, elama) • zool kõvas pinnases elav loom

stauriid <staur|`iid -iidi -`iidi 22e s> (vn ставрида < uuskr stavridi) • zool lähistroopika ja parasvöötme meredes elav kala ahvenaliste perekonnast, maitsva lihaga töönduskala

stenobiont <+ bi`ont biondi bi`onti 22e s> (< steno- + biont) • biol piiratud keskkonnatingimustes elav loom (nt mitut liiki parasiidid)

supraakvaatiline <+ akvaatili|ne -se -st 12 adj> (< supra- + ld aquaticus vees elav v olev < aqua vesi) • hüdrol vee ülaosas tekkinud

sändvitš <s`ändv|`itš -itši -`itši 22e s> (< pn J. Montagu, krahv Sandwich, Inglise poliitik, 1718–92)
1. kok võileib, mis koosneb kahest ülestikusest leivatükist ja nende vahel olevaist lisandeist
2. elav reklaam, mille puhul inimene kannab üht reklaamplakatit rinnal, teist seljal

sübariitlik <sübar`iitl|`ik -iku -`ikku 25 adj> • sübariidile omane, sübariidi kombel elav

sümbiont <sümbi|`ont -ondi -`onti 22e s> (< kr symbiōn koos elav) • biol sümbioosis osaleja, tulukooslane

sünantroop <sünantr|`oop -oobi -`oopi 22e s> (< sün- + kr anthrōpos inimene), hemerofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< kr hēmeros kodustatud, inimese kasvatatud + -fiil), antropofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< antropo- + -fiil) • biol inimkaasleja, inimlembene organism, inimesega koos v tema läheduses, tema loodud keskkonnas elav organism (nt kirp, täi, rändrott, umbrohud). Vastand hemerofoob

šabuti <šab´uti 16 s> (vn шабути < port jabuti < tupii yabu'ti) • zool Lõuna-Ameerikas elav metsakilpkonn (Geochelone denticulata) päriskilpkonnade perekonnast

šerpad pl <šerpa 16 s> (tiibeti sharpa < shar ida + pa rahvas) • Himaalaja lõunanõlvadel elav rahvas, tuntud alpinismiekspeditsioonide juhtidena ja kandjatena

zooklorell <+ klor|`ell -elli -`elli 22e s> (< zoo- + kr chlōros rohekas, kollakas) • bot alamate loomade kehas nendega sümbioosis elav üherakuline algrohevetikas

zooksantell <+ ksant|`ell -elli -`elli 22e s> (< zoo- + kr xanthos kollane) • bot alamate loomade kehas nendega sümbioosis elav kollakas üherakuline vaguviburvetikas

termitofiil <+ f`iil fiili f`iili 22e s> (< termiit1 + -fiil) • zool termiidimanulane, termiitidega koos elav putukas

trääl <tr`ääl trääli tr`ääli 22e s> (vanapõhja thraell) • aj orjuses elav sõjavang v selle järeltulija pms Skandinaavias ja Baltimaadel feodaalsuhete kujunemise ajal

tuukan <t`uukan -i 2e s> (pr toucan, hisp tucan < tupii tucana) • zool troopikametsades elav ülisuure värvika noka ja kirju sulestikuga lind rähniliste (Piciformes) seltsist

tuun <t`uun tuuni t`uuni 22e s> (sks Thunfisch < ld thunnus < kr thynnos) • zool soojades meredes elav suur maitsva lihaga parvekala (Thunnus)

umbriin <umbr|`iin -iini -`iini 22e s> (hisp, it umbrina < ld umbra „vari”) • zool troopika- ja lähistroopia meredes elav kala (Umbrina), õrna ja maitsva lihaga töönduskala

versatiilne <versat`iil|ne -se 2 adj> (ld versatilis < versare keerutama, ringi ajama) • elav, liikuv; piltl osav, võimekas, praktiline

vivipaar <vivip|`aar -aari -`aari 22e s> (< ld viviparus elavat (poega) sünnitav < vivus elus, elav + parere sünnitama) • zool poegija

vivisektsioon <+ sektsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld vivus elus, elav + sectio lõikamine) • med, zool elusalõikus, elusa looma (ka inimese) lõikus; tänapäeval hrl looma tuimastuseta lõikus, mida tehakse organismi elunähtuste uurimiseks ning haiguste põhjuste ja käigu selgitamiseks

ökotsiid <ökots|`iid -iidi -`iidi 22e s> (< öko- + -tsiid)
1. elukeskkonna tahtlik hävitamine (nt sõja ajal), mille tagajärjel kõik elav hukkub
2. ökol kõike elavat hävitav aine, vt ka biotsiid


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur