[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

autotropism <+ trop|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< auto- + tropism) • bot taimeorgani võime taastada oma tavaline asetus v kasvusuund pärast kasvu häirinud teguri kõrvaldamist v kadumist

bivakk <biv|`akk -aki -`akki 22e s> (sks Biwak < pr bivouac < keskalamsks bi kõrval + wake vahtkond)
1. sõj välilaager, sõjaväe asetus puhkuseks v ööbimiseks väljaspool asulaid telkides v lahtise taeva all
2. sport alpinistide jt matkajate puhkekoht

diatees <diat|`ees -eesi -`eesi 22e s> (< kr diathesis asetus) • med (pre)dispositsioon (1), haigussoodumus, organismi eelsoodumus mõnedele haigustele

dispositsioon <dispositsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld dispositio asetus) korraldus, kava, järjestus, asetus, kalduvus
1. med eelsoodumus, vastuvõtlikkus (teatavaile haigustele)
2. kirj kirjandusteose põhiline, teemat arendav osa
3. sõj üksuste v laevade täpne paigutus v asetus; vägede v laevade paigutus lahinguks valmistumisel; van täpne kirjalik lahingu- v rännakukäsk vägedele
4. muus oreliregistrite loetelu
5. jur kriminaalseaduses kuritegu piiritlev osa
6. psühh kogemusel põhinev valmidus olukorda tajuda ja hinnata ning sellest tulenevalt käituda

füllotaksis <+ taksis -e 9 s> (< kr phyllon leht + taxis asetus, kord) • bot taimede iseloomulik lehtede või lehealgmete asetus

holotoopia <+ t`oopia 1 s> (< holo- + kr topos koht) • kehasuhtelisus, mingi kehaosa asetus kogu keha suhtes

kollokatsioon <kollokatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld collocatio asetus, paigutus)
1. järjekord, järjestus, suhteline paigutus
2. lgv sõna tähendusest sõltuv tendents esineda koos teiste sõnadega, teatud piirang sõnade koosesinemisele, võrdle nt kollokatsioone pikk mees ja kõrge hoone
kollokatsioonimeetodmat meetod integraalvõrrandite ja rajaülesannete ligikaudseks lahendamiseks

konfiguratsioon <konfiguratsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld configurare millegi eeskujul kujundama)
1. väliskuju, piirjoonestik; osiste vastastikune paigutus
2. keem aatomite paigutus molekulis
3. astr taevakehade näiv asetus Päikese suhtes, konstellatsioon
4. info arvuti või võrgu riist- ning tarkvara korraldus ja ühendusviis

kristallistruktuur <+ strukt|`uur -uuri -`uuri 22e s> (< kristall + struktuur) • keem, füüs kristalli moodustavate aineosakeste asetus kristallis

lokatsioon <lokatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld locatio asetus) • sihtmärgi asukoha määramine sellelt lähtuvate v seadmest lähetatud signaalide järgi

malpresentatsioon <malpresentatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld malus halvasti + praesentatio asetus) • med loote väärseis (sünnitusel)

nervatsioon <nervatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld nervus soon, närv) • bot (lehe-, õie-, vilja-)roodude asetus; roodumus

positsioon <positsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld positio panek, seis, asetus, asend < ponere panema)
1. sõj väeosa poolt hõivatud maa- v veeala, mis on kohandatud kaitselahinguks v rünnakuks v relva paigaldamiseks
2. lgv keeleüksus(t)e koht sõnas v lauses
3. tants jalgade ja käte asend klassikalises tantsus
4. muus vasaku käe sõrmede asetus keelpilli sõrmlaual
5. sport põhiseis vehklemises; malendite v kabendite asetus mängus
6. sotsiol sotsiaalne seisund
7. info järjenumbriga määratav koht stringis
8. piltl seisukoht, vaatepunkt, arvamus

positsiooner <positsi`ooner -i 2e s> (ingl positioner < ld positio panek, seis, asetus, asend) • tehn võimsusvõimendiga pneumaatiline v hüdrauliline täiturmehhanism, kasut pidevatoimelistes automaatreguleerimissüsteemides

situs (ld) • anat asetus, elundite asetus kehas
situs inversus viscerum [situs inv·ersus vistserum] (ld) • anat siseelundite asetus peegelpildina, nt süda paremal

struktuur <strukt|`uur -uuri -`uuri 22e s> (< ld structura ehitamine, ehitus; korraldamine) • koetis, (sise)ehitus; süsteemi elementide korrastatud kogum, nende vastastikune asetus ja seos

sümmeetria <sümm`eetria 1 s> (kr symmetria)
1. terviku selline asetus, kus selle mingist teljest v keskpunktist võrdsel kaugusel olevad osad on ühetaolised
2. mat geomeetriliste kujundite omadus kattuda iseendaga pärast pööret teatava punkti (tsentraalsümmeetria) v joone (telgsümmeetria) ümber
3. biol elundite v kehaosade korrapärane asetus kehatelgede ja neid läbivate tasandite suhtes

taksis <taksis -e 9 s> (< kr taxis korrastamine, asetus) • biol suundliikumine, organismide, sh mikroobide ja ainuraksete liikumine välise ärriti suunas (positiivne taksis), sellest eemale (negatiivne taksis) v pöördumine mõne osaga selle suunas (polariseeriv taksis)

topograafia <+ gr`aafia 1 s> (< topo- + -graafia) • geod maapinna täpse mõõdistamise ja kaardistamisega tegelev geodeesia haru; maakoha üksikpunktide vastastikune asetus
anatoomiline topograafiamed inimkeha piirkondi ja elundite asukohta kirjeldav anatoomia haru


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur