[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 53 artiklit

ambulatoorne <ambulat`oor|ne -se 2 adj> • med ambulatooriumis vm raviasutuses toimuv, seal ravitav jne, nii et haige käib raviasutuses v arst tema juures kodus. Vastand statsionaarne (2)

dermatoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med nahahaiguste arst, dermatoloogia spetsialist

diagnostik <diagn´ostik -u 2 s> • diagnoosija; med diagnoosispetsialist, diagnoosis eriti vilunud arst

diervilla <dierv´illa 16 s> (< pn N. Dierville, XVII-XVIII s Prantsuse arst) • bot takispuu, Põhja-Ameerikas levinud heitlehiste põõsaste perekond (Diervilla) kuslapuuliste sugukonnast

doktor <d`oktor -i 2e s> (< ld doctor õpetaja), lüh drkõrgeim akadeemiline kraad, vt ka doctor; med arst (eriti tiitlina)

enteroloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med soolehaiguste arst; enteroloogia eriteadlane v spetsialist

epidemioloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med epideemiliste haiguste arst, eriteadlane epidemioloogia alal

eskulaap <eskul|`aap -aabi -`aapi 22e s> (< ld pn Aesculapius < kr pn Asklepios, Vana-Kreeka ravijumal) • piltl arst (naljatlevas v pilkavas tähenduses)
eskulaabikeppAsklepiose tunnus, kepp, mille ümber on keerdunud madu; hiljem arstiteaduse sümbol

freesia <fr`eesia 1 s> (< pn F. H. Th. Freese, Saksa arst, 1795–1876) • bot Lõuna-Aafrikast pärinev paljudes värvitoonides õitega mugultaim (Freesia), mille hübriidvorme kultiveeritakse kasvuhoonelillena

galeeniline <galeenili|ne -se -st 12 adj> (< pn Galenos, Vana-Kreeka arst, 129–199/216)
1. Galenose põhimõtteid järgiv
2. farm ürtidest valmistatud
galeeniline farmaatsiafarm drooge ja neist valmistatavaid preparaate käsitlev farmaatsia haru
galeeniline preparaatfarm taimseist ja loomseist tooraineist valmistatav ravivahend (siirupid, tinktuurid, ekstraktid, mikstuurid, salvid, plaastrid jne), sisaldab lähteaines leiduvaid toimeaineid ning raviks mittevajalikke täiteaineid

gastroenteroloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med gastroenteroloogia spetsialist, mao- ja soolehaiguste arst

gastroloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med gastroloogia spetsialist, maohaiguste arst

gerbera <g`erbera 1 s> (< pn T. Gerber, Saksa arst, 1710-43) • bot korvõieliste sugukonda kuuluv troopiline taimeperekond (Gerbera) Aafrikas ja Aasias; gerbera kultuurvorme kasvat lõikelilledeks

giardiaas <giardi|`aas -aasi -`aasi 22e s> (< pn A. Giard, Prantsuse bioloog, 1846–1908), lambliaas <lambli|`aas -aasi -`aasi 22e s> (< pn V. Lambl, Tšehhi arst, 1824–95), lamblioos <lambli|`oos -oosi -`oosi 22e s> • med parasitaarhaigus, viburlooma (Giardia lamblia) tekitatav sooleinfektsioon ja -põletik

giljotiin <giljot|`iin -iini -`iini 22e s> (pr guillotine < pn J.-I. Guillotin, kasutamise algataja, Prantsuse arst, 1738–1814) • langekirves, tapamasin, Prantsuse revolutsiooni ajal 1792. a kasutusele võetud hukkamisriist hukatava pea maharaiumiseks kõrgelt langetatava kirvetaolise tera abil
giljotiinkäärid plttehn tööpink lehtmetalli, paberipakkide vm sirglõikega tükeldamiseks

haimoriit <haimor|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn N. Highmore, Inglise arst, 1613–85) • med ülalõuaurkepõletik

hematoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med hematoloogia spetsialist, verehaiguste arst

homöopaat <homöop|`aat -aadi -`aati 22e s> • med ravimisel homöopaatiat rakendav arst

iatro- (< kr iatēr, gen iatros arst) • med arstlik; arsti-

intern <int|`ern -erni -`erni 22e s> (< ld internus sisemine, sise-) • med internatuuris olev noor arst

internist <intern|`ist -isti -`isti 22e s> (sks Internist, ingl internist < ld internus sisemine, sise-) • med sisehaiguste arst

kliinik <kliinik -u 2 s> (< kr klinikos haiget haigevoodil külastav arst) • med õppe- v uurimisasutuse juurde kuuluv haigla, statsionaarne raviasutus, kus ühtlasi uuritakse haigusi ja kus praktiseerivad üliõpilased

klinitsist <klinits|`ist -isti -`isti 22e s> • med kliinikus töötav ja seal teaduslikke vaatlusi ning uuringuid tegev arst

lamblia <l`amblia 1 s> (< pn V. D. Lambl, Tšehhi arst, 1824–95) • biol viburloomade hulka kuuluv ainurakne (Giardia lamblia), esineb nugilisena ja põletikutekitajana inimese sooles ja sapiteedes

larüngoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med larüngoloogia spetsialist, kõrihaiguste arst

leišmaania <leišm`aania 1 s> (< pn W. Leishman, Šoti arst, 1865-1926) • biol, med ainurakne parasiit, mis tekitab leišmaniaasi

leišmaniaas <leišmani|`aas -aasi -`aasi 22e s> (< pn W. Leishman, Šoti arst, 1865-1926) • med, vet lähistroopika ja troopikamaade looduskoldeline parasitaarhaigus, mis avaldub kas nahahaigusena (haavandina) v sisehaigusena. Vt ka kala-azar

medice, cura te ipsum [meditse kuura tee ipsum] (ld) • arst, aita iseennast! (piibel)

medicus amicus et servus insanorum [medikus amiikus et servus insanoorum] (ld) • arst on haigete sõber ja teener

medicus curat, natura sanat [medikus kuurat natuura saanat] (ld) • arst ravib, loodus teeb terveks

medicus medicum non sanat [medikus medikum noon saanat] (ld) • üks arst teist arsti terveks ei tee

meedik <meedik -u 2 s> (ld medicus) • med arst; arstiteadlane

mesmeriseerima <mesmeris|`eerima -eerib 28 v> (< pn Fr. A. Mesmer, Austria arst, 1734–1815) • aj oletatava animaalse magnetismi abil hüpnotiseerima

mesmerism <mesmer|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Fr. A. Mesmer, Austria arst, 1734–1815) • aj raviks rakendatud sugestioonimeetod, mis põhines inimese oletataval animaalsel magnetismil

modicus cibi medicus sibi [modikus tsibi medikus sibi] (ld) • mõõdukas sööja on iseenda arst

onkoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med onkoloogia eriteadlane, vähihaiguste arst

ordinaator <ordin`aator -i 2e s> (< ld ordinator korrastaja, korraldaja) • med raviarst, haigla osakonnajuhataja juhendamisel töötav arst (palatiarst), polikliiniku jaoskonnaarst jne

parkinsonism <parkinson|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn J. Parkinson, Inglise arst, 1755–1824) • med mõnede haiguste (eriti peaajupõletiku) järelhaigus, mille nähud sarnanevad värihalvatuse omadega

psühhiaater <psühhi`aat|er -ri 2e s> (< psühho- + kr iatros arst) • med psühhiaatria eriarst, psüühikahäireid raviv arst

psühhoanalüütik <+ analüütik -u 2 s> • med, psühh psühhoanalüüsi rakendav teadlane v arst

psühhoterapeut <+ terap|`eut -eudi -`euti 22e s> • med psühhoteraapiat rakendav arst v psühholoog

puaas <pu`aas puaasi pu`aasi 22e s> (pr poise < pn J. Poiseuille, Prantsuse arst ja füüsik 1799–1869), tähis Pfüüs vedelike dünaamilise viskoossuse mõõtühik CGS-süsteemis

pulmonoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med pulmonoloogia e pneumonoloogia eriteadlane v spetsialist, kopsuhaiguste arst

resident <resid|`ent -endi -`enti 22e s> (< ld residens, gen residentis istuv, viibiv)
1. dipl saadikust madalam diplomaatiline esindaja
2. pidevalt välisriigis elav teise riigi kodanik
3. riigis registreeritud ettevõte v alaliselt elav füüsiline isik
4. pol teise riigi esindaja sõltuvas riigis
5. teatavas piirkonnas pidevalt tegutsev salaluureagentuuri juht
6. med residentuuris erialaõpet jätkav noor arst

rinoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med rinoloogia eriteadlane, ninahaiguste arst

skistosomiaas <skistosomi|`aas -aasi -`aasi 22e s> (uusld schistosomiasis < kr schistos lõhestatud + sōma keha), bilhartsioos <bilhartsi|`oos -oosi -`oosi 22e s> (< pn T. Bilharz, Saksa arst, 1825–62) • med, vet inimeste ja koduloomade verehaigus, mille põhjustajateks on imiussid (Schistosoma)

stapeelia <stap`eelia 1 s> (< pn J. B. van Stapel, Hollandi arst, 1602-36) • bot Lõuna-Aafrikas kasvav taimeperekond (Stapelia) angervaksaliste sugukonnast; mõnda liiki, nt kirjut stapeeliat e raipelille, kasvat toalillena

sülviin <sülv|`iin -iini -`iini 22e s> (< pn F. Sylvius (de le Boë), Hollandi teadlane, 1614–72 v J. Sylvius (Dubois), Prantsuse arst, 1478–1555) • miner kuubilises süngoonias kristallunud värvitu kuni punane, vees kergesti lahustuv mineraal, kaaliumkloriid; kasut pms väetise tootmiseks

terapeut <terap|`eut -eudi -`euti 22e s> (< kr therapeutēs hoolitsev) med
1. raviarst, üldarst
2. sisehaiguste arst

toksikoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med toksikoloogia eriteadlane; mürgistusi raviv arst

traumatoloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med traumatoloogia spetsialist, vigastusi raviv arst

uroloog <+ l`oog loogi l`oogi 22e s> • med uroloogia spetsialist, -arst

visteeria <vist`eeria 1 s> (< pn C. Wistar, Ameerika arst, 1761–1818) • bot Hiinast pärinev siniste õitega vään- ja ronipõõsas v -puu (Wisteria) liblikõieliste sugukonnast; mõned liigid on ilupuud


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur