[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 102 artiklit

afroameeriklane <+ ameerikla|ne -se -st 12 s> (< afro-) • Ameerika neeger

ameriitsium <amer`iitsium -i 19~2e s> (< pn Ameerika), tähis Amkeem tehislikult saadud radioaktiivne keemiline element, aktinoid, järjenr 95; hõbevalge pehme metall

amiš <amiš -i 2e s> (ingl amish < sks amisch < pn Jakob Ammann, liikumise looja, surn u 1730) • relig pms Ameerika Ühendriikides elava traditsioonilist elustiili harrastava range protestantliku usulahu liige, amišid eraldusid XVII s anabaptistlikest mennoniitidest

ANZUS {lüh ingl nimedest Australia, New Zealand, United States Austraalia, Uus-Meremaa, Ameerika Ühendriigid} • pol nimetatud riikide vahel 1951. a sõlmitud sõjaline ja poliitiline liit

arapaima <arap´aima 16 s> (uusld < indiaani k-d), piraruku <pirar´uku 16 s> (tupii) • zool suurimaid magevee luukalu (Arapaima gigas) (pikkus kuni 4 m, mass 200 kg), elab Ameerika troopikajõgedes; hinnaline töönduskala

avoirdupois [ävədəp·oiz] (ingl < vanapr aveir de peis kaalukaup), lüh avdp.maj Inglise ja Ameerika kaubanduslik kaalusüsteem, mille mõõtühikuks on nael (453,6 g)

avokaado <avokaado 16 s> (hisp avocado < nahua ahuácatl munand) • bot Ameerika pirnloorberi (Persea americana) vili

babiit <bab|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn I. Babbitt, Ameerika leidur, 1799–1862) • tehn plii, antimoni v tina sulam; kasut laagrimetallina

balaata <balaata 16 s> (Ameerika hisp balata) • tehn teatud Lõuna-Ameerika puude piimmahla kuivatamisel saadav kummitaoline aine. Vt ka kautšuk, gutapertš

barber-shop-singing [baa(r)bəšopsinging] (ingl) • muus 4-häälne sentimentaalne meeskvarteti laulustiil, mis sündis XIX s Ameerika habemeajamissalongides

barranko <barr´anko 16 s> (Ameerika hisp barranco) • geogr voolava vihmavee tekitatud uure (sälkorg) vulkaanikuhikute nõlvadel

beiniit <bein|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn E. Bain, Ameerika metallurg, 1891–1971) • tehn ferriidi ja tsementiidi (raudkarbiidi) osakeste segu, mis tekib terase isotermilisel karastamisel 300–500 °C juures

biheiviorism <biheivior|`ism -ismi -`ismi 22e s> (ingl behaviourism < behaviour käitumine)
1. psühh käitumispsühholoogia, XX s 1. poole (eelkõige Ameerika) psühholoogia positivistlik suund, mis põhjendab inimeste ja loomade käitumist välismaailmast saadavate ärritustega
2. fil loogiline v analüütiline biheiviorism lähtub veendumusest, et kõik väited, milles sisalduvad viited inimese v looma psüühikale, saab ilma mõtet muutmata ümber sõnastada väideteks, mis kirjeldavad tema käitumist v organismi seisundit

bongo <bongo 16 s> (Ameerika hisp bongó)
1. muus Lõuna-Ameerika päritolu väike käsitrumm, mängitakse sõrmede v pulkadega, orkestreis kasut eri suurusega bongosid omavahel ühendatuna
2. zool üliharuldane võsapuklane (Tragelaphus eurycerus) hirvantiloobi perekonnast

bootleg [buutleg] (Ameerika ingl) • salakaup, salakaubana sissetoodud v valmistatud toode

brauning <brauning -u 2 s> (< pn J. Browning, Ameerika relvakonstruktor, 1855–1926) • sõj liik automaatrelvi (püstoleid, kuulipildujaid jne)

bromeelialised pl <brom`eeliali|ne -se -st 12 s> (< pn O. Bromel, Rootsi botaanik, 1639–1705) • bot troopilise Ameerika üheiduleheliste rohttaimede sugukond (Bromelia), millesse kuuluvad ka ananassilised

burboon <burb|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< pn Bourbon, maakond USA-s Kentuckys) • Ameerika maisiviski

cakewalk [keikwook] (ingl „koogimarss“) • tants XIX s tekkinud Ameerika neegrite võistluslik 2/4-taktimõõdus rühmatants; XX s alguses levis paaristantsuna ka Euroopas

claves [klaaves] (Ameerika hisp pl < ld clavis, pl claves võti, pulk) • muus Kuuba löökpill: kaks u 20 cm pikkust pulka, mida teineteise vastu lüüakse

conga (Ameerika hisp) konga

dago [deigou] (Ameerika ingl < hisp pn Diego, arvatavasti nimemoonutis) • hispaanlase ja lõunaeurooplase pilkenimi

deskriptiivne <deskript`iiv|ne -se 2 adj> (keskld descriptivus < ld descriptio kirjeldus) • kirjeldav, kujutav, deskriptiiv-
deskriptiivlingvistikalgv strukturaallingvistika Ameerika haru; asetab pearõhu keelte sünkroonilise kirjeldamise metoodika küsimustele
deskriptiivsed teadused plteadusharud, mis ainult kirjeldavad nähtusi ja tõsiasju, püüdmata selgitada nende olemust ja põhjusi

dollar <d`ollar -i 2e s> (ingl < taaler) • maj, tähis $; jaguneb 100 sendiks; paljude riikide rahaühik: nt Ameerika Ühendriikide dollar, lüh USD; Kanada dollar, lüh CAD; Austraalia dollar, lüh AUD; Jamaica dollar, lüh JMD

drip painting [dripp peinting] , dripping [driping] (ingl) • kunst maalimine värvi tilgutamise teel (Ameerika kunstniku J. Pollocki meetod)

ektomorf <+ m`orf morfi m`orfi 22e s> (< ekto- + kr morphē kuju, vorm) • anat üks kolmest Ameerika psühholoogi W. H. Sheldoni määratletud kehaehitustüübist; kõhna kehaehitusega, paindlik kehatüüp. Vt ka endomorf, mesomorf

encomienda [enkomi·enda] (hisp < encomendar kellegi hoolde usaldama) • aj indiaanlaste ekspluateerimise vorm Hispaania Ameerika kolooniates XVI–XVIII s

endomorf <+ m`orf morfi m`orfi 22e s> (< endo- + kr morphē kuju, vorm) • anat üks kolmest Ameerika psühholoogi W. H. Sheldoni määratletud kehaehitustüübist; pirnja kehakujuga, ülekaalulisusele kalduv. Vt ka ektomorf, mesomorf

enduuro <enduuro 16 s> (Ameerika ingl enduro < endurance vastupidavus) • tehn mootorrataste kestvussõit maastikul; maastikusõidumootorratas

flamingo <flam´ingo 16 s> (ingl, sks < port flamengo, hisp flamenco) • zool suur roosa sulestikuga kuresarnane veelind (Phoenicopteridae); elutseb Aasia, Ameerika, Aafrika ja Lõuna-Euroopa troopikas ja subtroopikas

fordism <ford|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn H. Ford, Ameerika autotööstur, 1863–1947) • maj masstootmise organiseerimise süsteem, mis põhineb standardiseerimisel, tüpiseerimisel ja konveieriseerimisel

funk [fank] (ingl slg lehk, hais) • muus algselt džässis esituslaad, kus on esiplaanil rütm ja mis väljendas Ameerika neegrite tundeelu, muusikastiilina gospeli rütmist lähtuv hard bop’i edasiarendus

gallup <gallup -i 2e s> (< pn G. Gallup, Ameerika statistikateadlane, 1901–84) • stat arvamusuuring, (ring)küsitlus

grahamjahu <+ jahu 17 s> (< pn S. Graham, Ameerika vaimulik, taimetoitluse propageerija, 1794–1851) • nisutäisterajahu kliidega

gringo <gringo 16 s> (Ameerika hisp) • valgenahaline, muulane; põhjaameeriklaste ja inglaste pilkenimi Ladina-Ameerikas

grunge <grunge 16 s> (Ameerika ingl < grungy must, räpane) • punkliikumise hipilik variant, 1960ndate hipimoe eklektiline tagasitulek USA-s 1990ndate alguses

guaano <guaano 16 s> (Ameerika hisp guano < ketšua wanu sõnnik)
1. merelindude sõnnik, mida leidub lademeina Lõuna-Ameerika, ka Aafrika kuivadel rannikutel; on lämmastiku- ja fosforirikas väetis
2. kalajäätmeist, krabidest jm valmistatav väetis

guajaav <guaj|`aav -aavi -`aavi 22e s> (hisp guayaba < aravaki k-d) • bot guajaavipuu vili
guajaavipuubot troopilise Ameerika põõsas v väike puu (Psidium guajava) mürdiliste sugukonnast; u 140 liiki, õied hrl suured ja valged; mitme liigi viljad on söödavad

heleenium <hel`eenium -i 19~2e s> (< kr helenion aedvaak) • bot säralill, Ameerika taimeperekond (Helenium) korvõieliste sugukonnast

henri <henri 16 s> (< pn J. Henry, Ameerika füüsik, 1797–1878), tähis Hel induktiivsuse ja vastastikuse induktiivsuse mõõtühik

hideniit <hiden|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn W. E. Hidden, Ameerika teadlane, 1853-1918) • miner smaragd- v kollakasroheline spodumeenide hulka kuuluv poolvääriskivi

horniito <horniito 16 s> (Ameerika hisp hornito < horno ahi) • geol laavakorsten, räbukorsten, laavavoolust aurude survel üleskerkiv kuhik

hot dog (Ameerika ingl „kuum koer“) • kok kuum viinerisai; algul tähendas Frankfurdi vorsti, mis XX s alguses toodi USA-sse, kus seda serveeriti sinepiga maitsestatult kahe saiapoolmiku vahel. Vt ka hamburger

hundredweight [handrədweit] (ingl saja kaal), centum weight [sentəm weit] (< ld centum sada + ingl weight kaal), lüh cwtInglise ja Ameerika massiühik, 1 cwt = 50,8 kg

indiaanlane <indi`aanla|ne -se -st 12~10? s> (ingl Indian < pn India, Kolumbuse eksiarvamuse põhjal, et ta oli jõudnud lääneteed pidi Indiasse) • Ameerika põlisasukas (v.a eskimo ja aleuut)

janski <j`anski 1e s> (< pn K. G. Jansky, Ameerika füüsik, 1905–1950), tähis Jyastr kosmosest teleskoobiga vastuvõetava signaali tugevuse mõõtühik

joint [džoint] (Ameerika ingl kokkusaamiskoht, põrandaalune kõrts) • kõnek marihuaana ja tubaka segust keeratud pläru

jukebox [džuukboks] (ingl < Ameerika ingl juke teeäärne söögi- ja meelelahutuskoht + box kast) • masingrammofon, mis mündi eest mängib valitud lugu

jänki <jänki 16 s> (ingl Yankee, algselt Ameerika New Englandi piirkonna elaniku hüüdnimi) • kõnek (põhja)ameeriklane

kargopüksid plt <+ püksid p`ükste ~ p`ükside 23e~22e? s> (Ameerika ingl cargo pants) • tekst suurte taskutega ja kolmveerandpikkusega puuvillased püksid

kattalon <kattalon -i 19 s> (Ameerika ingl cattalo < cattle veised + buffalo piison) • zool piisoni ja kodustatud lehma järglane

klarkia <kl`arkia 1 s> (< pn W. Clark, Ameerika maadeuurija, 1770–1838) • bot Põhja-Ameerikast pärinev aialill (Clarkia) pajulilleliste sugukonnast

klintoniit <klinton|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn D. Clinton, Ameerika loodusteadlane, 1769–1828) • geol harva esinev mineraal vilkude rühmast, koostiselt lähedane manganiidile

kokakoola <+ koola 16 s> (< pn Coca-Cola, kaubamärk) • kok Ameerika päritolu karastusjook, millesse on lisatud kofeiini sisaldavat koolapähkliekstrakti

kolumbiit <kolumb|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn Columbia, Ameerika poeetiline sünonüüm), niobiit <niob|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< nioobium) • miner rombilises süngoonias kristallunud pruunikasmust v pigimust oksiidmineraal, tähtis nioobiumi tooraine

kolumbium (< pn Columbia, Ameerika poeetiline sünonüüm) van nioobium

konga <konga 16 s> (Ameerika hisp conga) • muus teatav Lõuna-Ameerikast pärit trumm

lamantiin <lamant|`iin -iini -`iini 22e s> (pr lamantin < hisp), manaati <manaati 16 s> (hisp manatí < kariibi) • zool troopilise Ameerika ja Aafrika rannikuil elutsev kuni 5 m pikkune veeimetaja (Trichechus) meriveiseliste seltsist

lavrentsium <lavr`entsium -i 19~2e s> (uusld lawrencium < pn E. O. Lawrence, Ameerika füüsik, 1901–58), tähis Lrkeem tehislikult saadud ebapüsiv radioaktiivne keemiline element, järjenr 103

lindy-hop [lindihop] (< pn C. A. Lindbergh, Ameerika lendur, 1902–74) • tants 1920–30ndatel New Yorgis alguse saanud svingmuusika järgi tantsitav improvisatsiooniline tants

madison [mädisn] (< pn Madison, teadmata koha- v isikunimi) • tants 1960ndate Ameerika salongitants

marihuaana <marihuaana 16 s> (ingl marijuana < Ameerika hisp marihuana) • farm india kanepi (Cannabis sativa) emataimede latvade ja õisiku kuivatatud osad, toimeainet on 1–12%; marihuaanat hrl suitsetatakse; tekitab kuulmis- ja nägemishallutsinatsioone ning vaimset sõltuvust. Vt ka hašiš, kannabis

meskaliin <meskal|`iin -iini -`iini 22e s> (< meskal) • farm mõnede Ameerika (pms Mehhiko, USA ja Peruu) kaktuse- ja agaaviliikide mahlas sisalduv hallutsinogeen, mis kutsub inimesel esile nägemis-, haistmis- ja meelepetteid v psühhoosi

mesomorf <+ m`orf morfi m`orfi 22e s> (< meso- + kr morphē kuju, vorm) • anat üks kolmest Ameerika psühholoogi W. H. Sheldoni määratletud kehaehitustüübist; atleetlik, tugev lihaseline tüüp. Vt ka ektomorf, endomorf

mink1 <m`ink mingi m`inki 22e s> (ingl mink naarits) • zool ameerika naarits (Mustela vison), poolveelise eluviisiga väike kiskjaline, algselt elas looduses Põhja-Ameerika parasvöötmes, tänapäeval kasvandustest lahtipääsenuna üle kogu Eesti

monelmetall <+ met|`all -alli -`alli 22e s> (< pn A. Monell, Ameerika tööstur, 1873-1921 + metall) • tehn tugev korrosiooni- ja kuumuskindel niklisulam, mis sisaldab u 30% vaske, 2–3% rauda ja 1–2% mangaani

monstera <m`onstera 1 s> (uusld) • bot igihaljaste õhujuurtega puitliaanide perekond (Monstera) võhaliste sugukonnast; monsterate looduslikuks kasvukohaks on troopiline Ameerika; meil on toalillena tuntud meeldiv monstera (Monstera deliciosa)

morgan <m`organ -i 2e s> (< pn Th. H. Morgan, Ameerika bioloog, 1866–1945) • biol ühes kromosoomis paiknevate geenide vahelise kauguse teoreetiline ühik (100 sentimorganit); vananenud termin morganiid. Vt ka morganism

morganism <morgan|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn Th. H. Morgan, Ameerika bioloog, 1866–1945) • biol kromosoomiteooria, mille järgi pärilikkuse materiaalseks aluseks on kromosoomides sisalduvad erilised pärilikkusekandjad – geenid (nüüdseks üldtunnustatud teooria)

mustang <must|`ang -angi -`angi 22e s; mustang -i 2e s> (ingl < hisp mesteño, mostrenco peremeheta, omanikuta) • zool varem Ameerika rohtlais karjadena elanud metsistunud hobune; tänapäeval elab mustange kaitsealuste karjadena USA lõunaosas poolkõrbelistel aladel

opossum <op`ossum -i 2e s> (ingl < algonkini k-d „valge koer“) • zool Ameerika kukkurrott (Didelphis marsupialis) opossumlaste sugukonnast

panamerikanism <+ amerikan|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pan- + pn Ameerika) • pol Ameerika riikide solidaarsusideoloogia ja -liikumine eesmärgiga tihendada omavahelist majandus-, kultuuri- ja poliitilist suhtlust ning ühtlasi vastu seista eeskätt Euroopa riikide katseile saada läänepoolkeral ülevõim

paniberism <+ iber|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pan- + ld Iberia Hispaania) • pol taotlus tugevdada Hispaania kultuuripiirkonda kuuluvate Euroopa ja Ameerika riikide kokkukuuluvust

pirnloorber <+ l`oorber -i 2e s> (< loorber) • bot igihaljaste lehtpuude ja -põõsaste perekond (Persea) loorberiliste sugukonnast; mõne liigi, nt ameerika pirnloorberi (Persea americana) e avokaado pirnjad viljad on söödavad

pragmatism <pragmat|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< kr pragma tegevus)
1. fil Ameerika filosoofi Ch. S. Peirce’i (1839–1914) rajatud suund filosoofias, mille järgi mõistete, väidete ja teooriate tähendus on samane neil rajaneva tegevuse tulemusega; peab tõe kriteeriumiks tegevuse edukust
2. vastav elukäsitus

puuma <puuma 16 s> (hisp puma < ketšua) • zool Ameerika rohtlais ja metsades elav kiskja (Puma concolor) kaslaste sugukonnast

ragbi <ragbi 16 s> (< pn Rugby, Inglismaa linn) • sport jalgpalliga sarnanev sportmäng kahe 15-liikmelise meeskonna vahel; mängitakse pikliku palliga 100 × 65 m suurusel väljakul 2 × 40 min; ragbi tuntuim teisend on Ameerika jalgpall (mängitakse kahe 11-liikmelise meeskonnaga 100 × 50 m suurusel väljakul 4 × 15 min)

randaal <rand|`aal -aali -`aali 22e s> (vn рандаль < pn S. G. Randall, Ameerika leiutaja, XIX s) • tehn, põll ketas- e taldrikäke, põllutööriist mullaharimiseks enne v pärast kündi ja väetise mulda segamiseks

reggae [rege(i)] (Ameerika ingl kõnek) • muus 1960ndatel afrokariibi tantsumuusika (kalüpso, mambo) ja New Orleansi rütmibluusi segunemisel tekkinud muusikastiil

repo <repo 16 s> (< Ameerika ingl repurchase kõnek tagasiost) • maj tagasiostuleping

roadster [rõudstə(r)] (ingl)
1. zool liik Inglise ja Ameerika sõiduhobuseid
2. tehn rotster

rodeo <rodeo 1 s> (hisp < rodear ümbritsema, ringi tegema < rueda ratas) • Ameerika karjuste pidu, mille kavas on ratsutamine metsikute hobuste ja härgadega, lassoheitmine jms

rodgersia <rodg`ersia 1 s> (< pn J. Rodgers, Ameerika mereväeohvitser, 1812–82) • bot mitmeaastaste rohttaimede perekond (Rodgersia) kivirikuliste sugukonnast

rolfing <rolfing -u 2 s> (< pn I. P. Rolf, Ameerika füsioterapeut, 1896–1979) • med USA-st pärit manuaalteraapia meetod, sidekoemassaažiliik

salmonella <salmon´ella 16 s> (< pn D. E. Salmon, Ameerika patoloog, 1850–1914) • biol bakterite perekond (Salmonella); salmonellad elavad parasiitide ja haigustekitajatena selgroogsete (ka inimese) soolestikus; tekitavad salmonelloose

seaborgium <seab`orgium -i 19~2e s> (< pn G. T. Seaborg, Ameerika füüsik ja keemik, 1912–1999), tähis Sgkeem tehislikult saadud radioaktiivne keemiline element, järjenr 106

sedaan <sed|`aan -aani -`aani 22e s> (Ameerika ingl sedan) • tehn hrl nelja uksega ning kahe istmereaga kinnine ja enamasti omaette pakiruumiga sõiduauto

sillimaniit <silliman|`iit -iidi -`iiti 22e s> (< pn B. Silliman, Ameerika mineraloog, 1779–1864) • miner rombilises süngoonias kristallunud hele mineraal, alumosilikaat; kasut tule- ja happekindlate keraamikatoodete valmistamiseks

snowbird [snõuböö(r)d] (Ameerika ingl „lumelind“)
1. kõnek kokainist
2. kõnek talveks lõunasse siirduv põhjamaalane
3. hingamistoru (sukeldujatel)

speedway [spiidwei] (ingl)
1. sport ringrada mootorispordivõistlusteks
2. (Ameerika inglise keeles) kiirtee, tee, millel tohib sõita kiiremini kui teistel maanteedel

zydeco [saideko] (Ameerika ingl) • muus USA lõunaosas 1930ndate lõpus tekkinud, Prantsuse asunike kultuuriga kokkupuutunud värviliste kujundatud rütmiline tantsumuusika

žilett <žil|`ett -eti -`etti 22e s> (< pn K. C. Gillette, Ameerika tööstur, 1855–1932) • õhukese vahetatava teraga raseerimisriist; ka selle õhuke lõiketera

taapir <t`aapir -i 2e s> (hisp tapir < tupii tapira) • zool väikese londiga imetaja (Tapirus) kabjaliste seltsist; säilinud 4 liiki elavad Ameerika ja Kagu-Aasia troopilistes metsades

teach-in [tiitš·in] (ingl) • ped pms Ameerika ülikoolides arutlusseminar mingil ühiskondlik-poliitilisel teemal; vestluskoosolek

teilorism <teilor|`ism -ismi -`ismi 22e s> (< pn F. W. Taylor, Ameerika insener, 1856–1915) • maj tootmise juhtimise ja töökorralduse süsteem, mille eesmärk on suurendada tööviljakust tööaega maksimaalselt tihendades

tesla <tesla 16 s> (< pn N. Tesla, Ameerika füüsik, 1856–1943), tähis Tfüüs magnetilise induktsiooni mõõtühik rahvusvahelises ühikusüsteemis (SI)

tex-mex [teksmeks] (ingl < Texan Texase, USA osariigi + Mexican Mehhiko) • kok Mehhiko mõjutustega Ameerika regionaalne köök; Mehhiko-pärane stiil, pidu, rõivastus, muusika

troland <troland -i 2e s> (< pn L. T. Troland, Ameerika füsioloog, 1889–1932), tähis Tdfüsiol silma võrkkesta tingliku valgustustiheduse mõõtühik

unionist <union|`ist -isti -`isti 22e s> (< unionism) aj
1. 1886. a liberaalidest eraldunud erakonna liige Inglismaal, unionistid nõudsid Inglismaa ja Iirimaa Uniooni säilitamist, liitusid 1912. a konservatiividega
2. Ameerika Ühendriikide kodusõja (1861–65) ajal kasut olnud nimetus põhjaühendriiklase kohta, osariikide liidu pooldaja

USA {lüh ingl nimest United States of America} • Ameerika Ühendriigid

visteeria <vist`eeria 1 s> (< pn C. Wistar, Ameerika arst, 1761–1818) • bot Hiinast pärinev siniste õitega vään- ja ronipõõsas v -puu (Wisteria) liblikõieliste sugukonnast; mõned liigid on ilupuud

x-fail <+ f`ail faili f`aili 22e s> (< ingl „X-Files”, Ameerika teleseriaal) • tundmatu, mõistmatu, seletamatu nähtus


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur