[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 37 artiklit

angaaria <ang`aaria 1 s> (ld angaria < kr angaros käskjalg, kuller) • sõj sõdiva riigi võimu piires (sadamates, territoriaalvetes) olevate erapooletute riikide transpordivahendite ajutine hõivamine ja kasutamine sõja otstarbel

apnoe <apn`oe 26 s> (< a- + kr pnoē hingamine) • med (ajutine) hingamatus, hingamiskatkestus v -peetus

arütmia <ar`ütmia 1 s> (kr arrhythmia < a- + rütm) • rütmi puudumine, rütmitus; med ajutine korrapäratu südametegevus

backwardation [bäkwə(r)d·eišn] (ingl) • maj negatiivne kursilisand (eelkõige futuurlepingute puhul), mille võrra kauba hind on tulevikus madalam; alusvara hetkelisest kõrgemast hinnast, võimalikust pakkumisšokist (ajutine pakkumise järsk vähenemine). Vastand kontango

blackout [bläkaut] (ingl) • täielik infosulg; üldine elektrikatkestus (linnas); ajutine mälukaotus; teater äkiline lava pimenemine teatris

blokaad <blok|`aad -aadi -`aadi 22e s> (ingl blockade)
1. pol, sõj mõne riigi (v selle osa v riikide rühma) isoleerimine v piiramine poliitiliste, majanduslike jm abinõude varal v sõjalise jõuga teatavate nõuete täitmisele v tingimuste vastuvõtmisele sundimiseks; linna, kindluse, sadama jne täielik sissepiiramine, vt ka kontinentaalblokaad
2. med mõne elundi v süsteemi tuimastamine v talitluse ajutine katkestamine

doping <doping -u 2 s> (ingl) • sport sportlike võimete ajutine tõstmine mitmesuguste ergutitega (dopingained); on eetilistel ja tervislikel kaalutlustel keelatud

fiumara [fjumaara] (it) • geogr ajutine jõgi, milles vett on ainult pärast suuri sadusid v vihmaperioodi

fluktuatsioon <fluktuatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld fluctuatio võnkumine) • mingi suuruse ajutine korrapäratu kõrvalekaldumine keskväärtusest; med kehavedeliku kaudu edasikanduv võdin, nt kõhuseina koputlemisel on vesitõve puhul fluktuatsiooni tunda

foreesia <for`eesia 1 s> (< kr phorēsis kandmine) • biol väheliikuva liigi ajutine edasikandumine teise liigi isendi küljes, kusjuures kantav organism ei ole kandja parasiit. Vt ka sümforism

gradatsioon <gradatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld gradatio < gradus aste)
1. astendus, astmeline tõus v langus, järgustamine
2. biol loomaliikide isendite arvukuse ajutine suurenemine; elusolendite organisatsiooni astmeline keerustumine ajaloolise arengu vältel
3. kirj lausekujund, milles reastatakse tugevneva või nõrgeneva mõjuga sõnu v väljendeid, vt ka kliimaks (2), antikliimaks

hunta <hunta 16 s> (hisp junta ühendus, kogu) • pol ajutine täidesaatev riigiorgan Hispaanias, Portugalis ja Ladina-Ameerikas

interim (ld vahepeal, esialgu) • maj esialgne, ajutine kokkulepe

interimistlik <interim`istl|`ik -iku -`ikku 25 adj> (< ld interim vahepeal, esialgu) • esialgne, ajutine

karnet <karnet -i 2e s> (ingl carnet < pr märkmik) • maj näidiseluba, (kauba) ajutine tollilõivuta sisseveoluba

koalitsioon <koalitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld perf partits coalitus kokku kasvanud)
1. pol liitumine, vabatahtlik ühinemine ühiste eesmärkide saavutamiseks; mitme erakonna ajutine liitumine v kokkulepe ühiseks osavõtuks valitsusest; mitme riigi liit mingi teise riigi v riikide rühma vastu
2. mat mitme isiku mängus mängijate rühmitis, mille liikmed kooskõlastavad oma strateegiad rühmitise koguvõidu suurendamiseks, ka kooperatiivmäng
koalitsioonisõdapol riikide koalitsiooni sõda ühe v mitme vaenlasriigi vastu
koalitsioonivalitsuspol mitme erakonna koalitsiooni moodustatud valitsus parlamentaarses riigis
koalitsiooniõigusjur õigus ühineda oma kutsealaste ja majanduslike huvide kaitseks

komisjon <komisjon -i 19 s> (< keskld commissio ülesandeks tegemine, saatkond < ld committere kokku viima v saatma, usaldama)
1. alatine v ajutine mitmeisikuline organ mingite ülesannete täitmiseks v otsustamisele tulevate küsimuste ettevalmistamiseks
2. haldus- v ühiskondlik organ (nt revisjonikomisjon)
3. komisjonikaubandus, kaubandus, kus üks isik ostab ja müüb enda nimel, kuid teise isiku ülesandel ja arvel, saades selle eest komisjonitasu

konjugatsioon <konjugatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (ld coniugatio ühendamine)
1. lgv pööramine, tegusõna muutmine; pöördkond
2. biol rakuühe; sugurakkude ühinemine viljastumisel; kahe ainurakse ajutine liitumine, mille jooksul toimub tuumaaine vahetus; homoloogiliste kromosoomide paarumine; geneetilise materjali kandumine ühest bakterirakust teise

okupatsioon <okupatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld occupatio omastamine) • võõra riigi maa-ala ajutine hõivamine teise riigi relvajõudude poolt

operatiivgrupp <+ gr`upp grupi gr`uppi 22e s> (< operatiivne + grupp) • mingi kiireloomulise ülesande täitmiseks (nt kurjategijate püüdmiseks, loodusreostuse likvideerimiseks) määratud ajutine inimeste rühm

palliatiiv <palliat|`iiv -iivi -`iivi 22e s> (< keskld palliativus sümptomeid leevendav < palliare katma, peitma < ld pallium mantel) • farm ajutiselt kergendav, sümptomeid leevendav ravim; piltl poolik abinõu, ajutine abivahend

paviljon <paviljon -i 19 s> (pr pavillon < ld papilio liblikas, telk)
1. arhit ümara v hulknurkse põhiplaaniga kerge ehitis aias v pargis
2. kerge tarindusega, hrl ajutine ehitis näituseväljakul väljapanekute jaoks
3. film eriseadmetega varustatud hoone filmivõtete tegemiseks (võttepaviljon) v helisalvestamiseks (helipaviljon)
4. suure hoone ehituskompleksi suhteliselt iseseisev eenduv osa

pax [paks] (ld) • rahu; relig katoliku liturgias rahusuudlus vm väline märk rahusoovist
pax Dei [paks de˛i] (ld) • relig jumalarahu, vaenutegevuse ajutine katkestamine usulistel põhjustel
pax huic domui [paks h¸uik dom¸ui] (ld) • relig rahu sellele majale (katoliiklaste kodusse siseneva vaimuliku tervitussõnad)
pax Romana [paks romaana] (ld) • aj Rooma rahu, Rooma keisririigi suhteline stabiilsusperiood I – II s pKr
pax tecum [paks teekum] (ld) • rahu sulle!
pax vobiscum [paks vob·iskum] (ld) • rahu teile!

provisoorne <provis`oor|ne -se 2 adj> (< keskld provisorius hoolitsev < ld perf partits provisus ette hoolitsetud) • esialgne, oletatav; ajutine

pseudodementsus <pseudodem`entsus -e 11~9 s> (< pseudo- + dementsus) • med ebanõdrameelsus, ajutine psüühilise talitluse pidurdusseisund

rebound [riibəund] (ingl) • tagasilangemine, nähtuse ajutine tugevnemine pärast tõkke eemaldamist

regent <reg|`ent -endi -`enti 22e s> (pr < ld regens, gen regentis valitsev, valitseja)
1. pol monarhistliku riigi ajutine valitsev riigipea; monarhi asetäitja (asevalitseja, riigihoidja) selle alaealisuse, vaimuhaiguse vm korral
2. muus kirikukoori juht

rekvisitsioon <rekvisitsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< keskld requisitio < ld uurimine, jälitamine) • sundvõtmine, vara v teatud esemete (ajutine) võõrandamine riigile, hrl tasu eest

remissioon <remissi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (< ld remissio tagasisaatmine, vähendamine, nõrgendamine)
1. tagasisaatmine, vähendamine, ärajätmine
2. maj hinnaalandus summa ümardamiseks
3. med haigusnähtude ajutine vähenemine v nõrgenemine

reservatsioon <reservatsi|`oon -ooni -`ooni 22e s> (keskld reservatio < ld reservare hoidma, säilitama)
1. varutingimus, lisatingimus; mittenõustumine v kahtlus mingis väites ning sellest tulenevalt endale jäetud õigus millekski
2. (metsa)kaitseala; zool mõnede loomade, eriti putukate ajutine kogunemiskoht

rubor <rubor -i 2e s> (ld puna, punetus) • med veresoonte laienemisest tingitud naha ajutine punetus, nt põletiku puhul

sekvester <sekv`est|er -ri 2e s> (< ld sequestrum vahendaja, sequester volinik)
1. med organi v koe kärbunud osa, hrl luuird
2. jur riigiorgani kehtestatud ajutine keeld v kitsendus, mis piirab omandiõigust; ka hoiulepingu liik

sesoon <ses|`oon -ooni -`ooni 22e s> (pr saison < ld satio külvamine, keskld külviaeg) • hooaeg
sesoonrännehooajaline ränne, inimeste ajutine ümberasumine seoses hooajatöödega

streik <str|`eik -eigi -`eiki 22e s> (ingl strike) • töötajate ajutine kollektiivne töökatkestus, mille eesmärk on saavutada oma nõudmiste täitmine

temporaarne <tempor`aar|ne -se 2 adj> (ld temporarius < tempus aeg) • ajutine, lühiajaline, mööduv

transitoorne <transit`oor|ne -se 2 adj> (ld transitorius < transire üle minema) • mööduv, ajutine

turlok <turlok -i 2e s> (ingl turlough < iiri turloch < tur kogu, terve + loch järv) • geogr pms põhjaveetoiteline muutuva veetasemega ajutine veekogu Iirimaal


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur