[VSL] Dictionary of Foreign words

SõnastikustPikem tutvustusdict.vsl@eki.ee

Query: in

Asendasin 'a' sõnaga '[aà]'

Leitud 73 artiklit

a
1. muus alusastmiku 6. heli tähtnimetus, silpnimetus la (selle järgi häälestatakse pillid)
2. aari tähis

à (pr) • igaüks (kaalu, hinna, hulga puhul), nt 3 raamatut à 5 eurot

a-, täishäälikute ees an- (kr) • lgv eesliide pms kreeka päritolu sõnades, väljendab eitust v mingi omaduse puudumist, nt asümmeetria, anorgaaniline; vahel ka intensiivsust tähenduses väga, üpris

Afüüs ampri tähis

a. a. {lüh ld sõnadest ad acta}

a. a. C. {lüh ld sõnadest anno ante Christum}

ab-, p, v, m ees a-, t ees abs- (ld) • ära, eemale, -st, -lt

a. b. {lüh ld sõnadest artium baccalaureus}

à bas [abaa] (pr) • maha!, kadugu!

a battuta [a battuuta] (it) • muus täpselt taktis

a. c. {lüh ld sõnadest anni currentis}

a. C. {lüh ld sõnadest ante Christum}

a cappella [a kap·ella] (it) • muus mitmehäälse vokaalmuusika instrumentaalsaateta esitamine

a capriccio [a kapr·itšo] (it) • muus vaba esitus

a. Chr. {lüh ld sõnadest ante Christum} , a. Chr. n. {lüh ld sõnadest ante Christum natum}

a. d. {lüh ld sõnadest a dato}

a. D., A. D. {lüh ld sõnadest anno Domini}

a dato [aa daato] (ld), lüh a. d.tänasest (s.o allakirjutamisest) peale

à discrétion [adiskresj·o(n)] (pr) • (hulga, koguse puhul) oma äranägemise e suva kohaselt

a due [a duue] (it kahekesi) • muus kahele käele v häälele, kahele muusikariistale

à fond [af·o(n)] (pr) • põhjalikult, lõpuni (midagi tegema); täielikult, läbinisti (nt veendumuste kohta)

a fortiori [a fortsioori] (ld) • seda enam

a. h. v. {lüh ld sõnadest ad hanc vocem}

a. i. {lüh ld sõnadest ad interim}

à jour (pr) ažuur

aka, a.k.a {lüh ingl sõnadest also known as} • tuntud ka kui, teise nimega, alias

à la (pr) • sama laadi kui, sama moodi kui

à la bonne heure [alabonöör] (pr) • hüva!, tore!, olgu nii!, olgu pealegi! (juhatab sisse fraasile järgnevat kommentaari)

à la broche [alabr·oš] (pr) • kok vardas küpsetatud v grillitud

à la carte [alak·art] (pr toidukaardi järgi) • toitude tellimine restorani põhimenüüst. Vt ka table d'hôte

à la glace [alagl·as] (pr, glace jää) • kok jahutatuna, külmalt

à la lettre [alal·etr] (pr, lettre kirjatäht) • täht-tähelt, sõna-sõnalt

à la mode [alam·od] (pr) • moe järgi

à la tête [alat·et] (pr) • eesotsas, juhtimisel

a limine [a liimine] (ld lävelt) • otsekohe, sedamaid

à livre ouvert [al·ivr uveer] (pr avatud raamatust) • teater, muus lehelt mängima v laulma (teost tundmata); ilma ettevalmistuseta tundmatut teksti lugema, tõlkima. Vt ka a prima vista

a. l. m. {lüh ld sõnadest artium liberalium magister}

a. m.
1. {lüh ld sõnadest artium magister}
2. {lüh ld sõnadest ante meridiem}

A. M. D. G. {lüh ld sõnadest ad maiorem Dei gloriam}

a metà [a metaa] (it) • pooleks. Vt ka conto a metà

a mundo condito [a mundo kondito] (ld) • maailma loomisest (alates)

a. p. {lüh ld sõnadest anni praeteriti}

aparté [apart·e] (pr < it), a parte [ap·arte] (it kõrvale) • teater näitleja omaette öeldud repliik, mida peaks kuulma üksnes publik, aga mitte teised lavategelased

a. p. C. n. {lüh ld sõnadest anno post Christum natum}

à peu près [apöpr·e] (pr) • peaaegu, umbes, põhijoontes

a posteriori [aa posterioori] (ld) • fil kogemusest lähtudes, sellel põhinedes. Vastand a priori

a. pr. {lüh ld sõnadest anni praesentis}

a prima vista [a priima vista] (it esimesest pilgust) • muus ilma ettevalmistuseta lehest lugemine (tundmatu heliteose otse noodist ette kandmise kohta). Vt ka à livre ouvert

a principio [aa prints·ipio] (ld) • algusest peale

a priori [aa prioori] (ld) • fil kogemusest sõltumatult, enne kogemust, vastand a posteriori; piltl enne, ette, põhimõtteliselt (millegi väitmise v millegagi nõusolemise kohta)

à propos [aprop·o] (pr) • muuseas, olgu öeldud, muide

à quatre mains [akatr mä(n)] (pr) • muus neljal käel (mäng klaveril)

a quattro mani (ld) à quatre mains

a tempo (it) • muus endises tempos (pärast tempo ajutist muutust)

a tergo [aa tergo] (ld) • maj tagapoolel, pöördel, seljapoolel (vekslil)

à tout prix [at·u pri] (pr) • iga hinna eest

a tre [a tree] (it) • muus kolmekesi, kolmele

à trois [atru·a] (pr) • kolme vahel, kolmele

a. u.
1. {lüh ld sõnadest ab usu}
2. {lüh ld sõnadest ad usum}
3. {lüh ld sõnadest anno urbis}

a. u. c. {lüh ld sõnadest anno urbis conditae}

a vista (it ettenäitamisel) • maj pealkiri vekslil, märgib tasumist ettenäitamisel; ettenäitajaveksel

à votre santé [av·otr sant·e] (pr) • teie terviseks (öeldakse klaase tõstes või kokku lüües)

conto a metà [konto a metaa] (it) • maj äritehing, millest võtab osa kaks v rohkem partnerit ja mille tulud ja kulud jagatakse võrdselt

e. a. {lüh ld sõnadest et alii}

l. a. {lüh ld sõnadest lege artis}

m. a. {lüh ld sõnadest magister artium}

mal à propos [malaprop·o] (pr) • ebasobiv, sobimatu (käitumise kohta)

ménage à trois [menaaž atru·a] (pr majapidamine kolmele) • kolme inimese kooselu või armastus- või seksuaalsuhe; ka seksuaalvahekord kolmekesi

noscitur a sociis [nostsitur aa sotsi˛is] (ld) • (inimest) tuntakse kaaslaste järgi

peu à peu [pö ap·ö] (pr) • vähehaaval

s. a. {lüh ld sõnadest sine anno}

S. A. {lüh pr sõnadest société anonyme}

u. a. {lüh ld sõnadest usque ad}


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur